DatabaseArticlesKeywords
Hoffmann Group

Commercial directories - SLOVAKIA
Slovak Companies Database

We are preparing the 20. issue of the yearbook     Issuing information Export companies Professional Articles

SLOVAKIA 2020

Prestigious presentation of Slovakia
at the EXPO 2020 exhibition in Dubai

EXPO 2020 Dubai

Motto:
"Connecting Minds,
          Creating the Future"

Do you want to be included in the Yearbook
among major companies? Join us.

INFORMATION: obchod@infoma.sk, 0903 782 928

Our partners

Ministry of Economy of the Slovak republic Slovak Chamber of Commerce and Industry Interbiznis Slovensko – rakúska obchodná komora

COMMERCIAL DIRECTORY®   Kniha cielená distribúcia. Internet pravidelná aktualizácia. Mobil 100% dostupnosť.

BUILDING

Companies Registry  |  Articles  |   Information and Price List

Commercial directory of companies operating in the Slovak Republic in the field of building industries.

Stavebníctvo

• imidžové prezentácie významných firiem
• zoznam firiem zaradených v odborných celkoch
• databáza firiem z ostatných adresárov
• cielená bezplatná distribúcia

ENGINEERING & POWER ENGINEERING & ELECTRICAL ENGINEERING

Firms Engineering  |  Firms Energetics  |   Information  |  Articles

Directory of companies operating in the Slovak Republic in the field of engineering, power engineering, electro-engineering and electronics

POWER ENGINEERING, ELECTROTECHNICS AND ELECTRONICS - ENGINEERING

• imidžové prezentácie významných firiem
• zoznam firiem zaradených v odborných celkoch
• prezentované firmy z ostatných adresárov
• cielená bezplatná distribúcia

EXPORT SLOVAKIA

Companies Registry  |  Articles  |   Information and Price List

Representative directory of important Slovak companies distributed abroad

Export Slovakia

• zoznam firiem zaradených do sektorov
• prezentácia samosprávy
• kontakty na diplomatické misie
• kontakty na štátne inštitúcie SR a iné
• cielená distribúcia do zahraničia

AGRICULTURE & FOOD INDUSTRY

Companies Registry  |  Articles  |   Information and Price List

Commercial directory of companies operating in the Slovak Republic in the field of agriculture, food industry and gastronomy

Poľnohospodársto - Potravinárstvo

• imidžové prezentácie významných firiem
• zoznam firiem zaradených v odborných celkoch
• prezentované firmy aj z ostatných adresárov
• adresár členov komory SPPK
• cielená distribúcia

Ďalšie produkty

Ružomberok mapa mesta

Company list

Mapa Ružomberok

Malacky
mapa mesta

Company list

Mapa Malacky

Vademecum onkológia

 

Kniha Vademecum najčastejšie používané farmaceutické prípravky v onkológii

Vademecum pneumológia

Obsah knihy

Mapa Ružomberok

 

CD Infoma

CD INFOMA

All editing directories on CD in .pdf format.

Autosalón Nitra 2007

CD Autosalón

Official CD ROM issued on the occasion of exhibition. Version of the last issue.

ELOSYS Trenčín 2012

CD Elosys Trenčín

Oficiálny CD ROM k výstave ELOSYS TRENČÍN 2012.
Verzia posledného vydania.

Darčekové predmety
infomatim, vydavateľstvo - grafické štúdio

Webportál navrhol a spravuje infomatim

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

© 2005 - 2019 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety