DatabaseArticlesKeywords

SLOVAK OFFICE OF STANDARDS, METROLOGY AND TESTING

Category

*  Building  ›  Professional Services  ›  Standardization, Testing, Certification and Metrology
*  Export  ›  National Institutions, International Organizations  ›  Others Institutions
*  Authority, Institutions  ›  Government-issue sector  ›  Others Institutions

Keywords

Národná cena SR za kvalitu 2017Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2017OfficesTesting, certification

Basic information

logotype

SLOVAK OFFICE OF STANDARDS, METROLOGY AND TESTING

SLOVAK OFFICE OF STANDARDS, METROLOGY AND TESTING

Štefanovičova 3, P.O.BOX 76
810 05 Bratislava 15
Slovakia
Phone: +421 2 5249 6847
E-mail: unms@normoff.gov.sk
Web: www.unms.sk

ID: 30810710
VAT / Tax ID: 2020850711

• realizuje štátnu politiku v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie,
• je jediným oprávneným subjektom v SR, ktorý preberá normy do sústavy STN, vedie databázu noriem a v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje prístup verejnosti k Slovenským technickým normám (STN), zahraničným normám v tlačenej a elektronickej podobe, ako aj prístup k službe STN-online.

Place on the map

Galery

Presentation in the Yearbook

Presentation of the publication Building 2018
Presentation of the publication Building 2018
 

Company Details SLOVAK OFFICE OF STANDARDS, METROLOGY AND TESTING verified: 12. 11. 2019
Internet Complete Entry. Published 21. 11. 2017

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

© 2005 - 2019 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety