V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
*  Export  ›  Štátne inštitúcie a Medzinárodné organizácie v SR  ›  Ostatné inštitúcie
*  Úrady, inštitúcie  ›  Štátna správa  ›  Ostatné inštitúcie

Kľúčové slová

Národná cena SR za kvalitu 2017Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2017Skúšobníctvo, certifikáciaÚrady

Základné informácie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P.O.BOX 76
810 05 Bratislava 15
Tel.: +421 2 5249 6847
E-mail: unms@normoff.gov.sk
Web: www.unms.sk

IČO: 30810710
IČ DPH / DIČ: 2020850711

• realizuje štátnu politiku v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie,
• je jediným oprávneným subjektom v SR, ktorý preberá normy do sústavy STN, vedie databázu noriem a v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje prístup verejnosti k Slovenským technickým normám (STN), zahraničným normám v tlačenej a elektronickej podobe, ako aj prístup k službe STN-online.

Poloha na mape

Tlačená inzercia

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2018
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2018
 

Údaje o firme Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR boli overené: 28. 11. 2017
Internetový zápis základný. Uverejnený 21. 11. 2017

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety