DatabaseArticlesKeywords

AQUASECO s.r.o.

Category

*  Building  ›  Professional Services  ›  Ecology, Waste Disposal

Keywords

Accredited water analyzesÚpravy pitných a úžitkových vôdWastewater treatment plantsWater - AnalysesWater - treatment, cleaningWWTP

Basic information

logotype

AQUASECO s.r.o.

Accredited analyzes of samples of drinking, pool and waste water and WWTP

Bernolákovská 18/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovakia
Phone: +421 2 4569 1477
E-mail: info@aquaseco.sk
Web: www.aquaseco.sk

ID: 17335264
VAT / Tax ID: SK2020850062

Contact person

Dipl. Ing. Katarína Saif Chupíková

Accredited Hydrochemical Laboratory

podľa ISO/IEC 17025:2005 od roku 2008

- akreditované rozbory vzoriek pitných, bazénových a odpadových vôd
- rozbory vôd z MDČOV pre účely požiadaviek Okresných úradov životného prostredia SR
- mikrobiologické skúšky kontroly funkcie parných a horúcovzdušných sterilizátorov (pre prevádzky manikúr, pedikúr, tetovacích štúdií, lekárov.......a iné)
- rozbory vôd po úprave a kotlových vôd
- rozbory a odbery odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie - pre kontrolu s BVS
- návrhy na optimalizáciu a intenzifikáciu prevádzky ČOV
- kontrola funkcie ČOV a rozbory vzoriek vyčistenej vody
- meranie prietokov, odbery zlievaných vzoriek odpadových vôd
- kontrola účinnosti sterilizačných zariadení

Place on the map

Gallery

Presentation in the Yearbook

Presentation of the publication Building 2015
Presentation of the publication Building 2015
 

Company Details AQUASECO s.r.o. verified: 23. 1. 2023
Internet Complete Entry. Published 27. 11. 2017

Yearbook CONSTRUCTION 2020Yearbook CONSTRUCTION 2023

Number of visits. This year: 28, This month: 23, Today: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

© 2005 - 2019 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety