DatabázaČlánkyKľúčové slová

AQUASECO s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Ekológia, likvidácia odpadov

Kľúčové slová

Akreditované rozbory vodyČističky odpadových vôd ČOVČOVÚpravy pitných a úžitkových vôdVoda - rozboryVoda - úprava, čistenie

Základné informácie

logotype

AQUASECO s.r.o.

Akreditované rozbory vzoriek pitných, bazénových a odpadových vôd a vôd z ČOV

Bernolákovská 18/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +421 2 4569 1477
E-mail: info@aquaseco.sk
Web: www.aquaseco.sk

IČO: 17335264
IČ DPH / DIČ: SK2020850062

Kontaktné osoby

Ing. Katarína Saif Chupíková - manažér kvality, konateľka spoločnosti

Akreditované hydrochemické laboratórium

podľa ISO/IEC 17025:2005 od roku 2008

- akreditované rozbory vzoriek pitných, bazénových a odpadových vôd
- rozbory vôd z MDČOV pre účely požiadaviek Okresných úradov životného prostredia SR
- mikrobiologické skúšky kontroly funkcie parných a horúcovzdušných sterilizátorov (pre prevádzky manikúr, pedikúr, tetovacích štúdií, lekárov.......a iné)
- rozbory vôd po úprave a kotlových vôd
- rozbory a odbery odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie - pre kontrolu s BVS
- návrhy na optimalizáciu a intenzifikáciu prevádzky ČOV
- kontrola funkcie ČOV a rozbory vzoriek vyčistenej vody
- meranie prietokov, odbery zlievaných vzoriek odpadových vôd
- kontrola účinnosti sterilizačných zariadení

Malá domová čistiareň ÁNO alebo NIE?

Nedávno prišiel za mnou kamarát, ktorý stavia rodinný dom a opýtal sa ma, ako vyriešiť situáciu s odpadovými vodami. A keďže táto otázka určite trápi nie len jeho, ale aj ostatných majiteľov rodinných domov, pokúsim sa zhrnúť výhody a nevýhody rôznych spôsobov likvidácie odpadových vôd.

Základná otázka je, či je v lokalite možnosť napojenia sa na verejnú kanalizáciu alebo nie. Ak je možnosť napojenia na túto sieť, je to najjednoduchší spôsob ako likvidovať odpadové vody. Nevýhodou tejto alternatívy je, že náklady na odpadové vody budú podstatne vyššie, lebo budete platiť za odvod odpadových vôd nielen za všetku vodu, ktorú odčerpáte z vodovodnej siete, ale aj za zrážkovú vodu zo strechy domu, ktorú môžete využiť aj iným spôsobom, napríklad na závlahu trávnatých plôch a záhrad. Preto najväčšou nevýhodou takéhoto spôsobu likvidácie odpadových vôd je jeho vyššia finančná náročnosť. Z hľadiska životného prostredia je riziko v stave slovenskej kanalizačnej siete, kde je prakticky nemožné zistiť priesaky do pôdy a následnú kontamináciu podzemných zásob pitnej vody.

V prípade že kanalizácia k dispozícii je nie je, je druhou možnosťou likvidácie odpadových vôd je ich vypúšťanie do žumpy a jej následné pravidelné čerpanie. Prevádzkovanie týchto žúmp je tiež finančne náročnejšie, nakoľko ich vyprázdňovanie je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch a z dlhodobého hľadiska možno očakávať, postupný nárast cien týchto služieb. V prípade väčších pozemkov musíte rátať aj s nákladmi na vybudovanie spevnenej príjazdovej cestu k žumpe pre vozidlo na jej čerpanie a odvoz odpadovej vody. Kde obsah cisterny nakoniec skončí, ani v tomto prípade nemáte pod kontrolou.

Tento spôsob je pre vaše životné prostredie asi najnebezpečnejší, pretože v prípade poškodenia stien žumpy, môže dôjsť ku kontaminovaniu spodných vôd a pôdy priamo na vašom pozemku a to často bez toho, aby ste tom, ako vlastníci nehnuteľnosti vedeli. A čo je horšie, nájdu sa aj ľudia, ktorí z dôvodu šetrenia financií, si likvidáciu odpadových vôd zo žumpy uľahčujú a vyčerpávaním priamo na svoje, prípadne iné okolité povrchové miesta. Na úkor svojho zdravia znečisťujú nielen svoje najbližšie životné prostredie ale i podzemné zdroje pitných vôd.

Treťou možnosťou likvidácie odpadových vôd je stavba a prevádzkovanie malej domovej čistiarne odpadových vôd (ČOV) na základe povolenia úradu Životného prostredia alebo Obecného úradu.

Investícia do malej domovej ČOV má viacero výhod.

Predovšetkým je to ochrana životného prostredia a to ochranou podzemných vôd, ktoré sú naším vzácnym zdrojom pitnej vody. Nemenej dôležité je tiež šetrenie nákladov a využitie vody, ktorá by odtiekla z vášho pozemku a ešte by ste za to aj zaplatili. Voda z malej domovej čistiarne, ktorú môžeme plne využiť na zalievanie okrasných drevín a trávnatých plôch, obsahuje veľa výživných látok, ktoré majú pozitívny vplyv na ich rast. Prevádzkové a udržiavacie náklady nie sú vysoké a prevádzku malej domovej ČOV si môžete zabezpečiť externe cez dodávateľa domovej čistiarne alebo si ju môžete jednoducho prevádzkovať vlastnými silami. Z dlhodobého finančného hľadiska nemusíte už nikomu platiť za odvádzanie odpadovej vody z vášho pozemku.

Kvalitu výstupnej vody z čistiarne odporúčam pravidelne kontrolovať v akreditovanom laboratóriu, aby ste mali istotu, že takto recyklovaná voda je pre použitie na vašom pozemku bezpečná a že je v súlade s podmienkami, ktoré určil príslušný úrad Životného prostredia alebo Obecný úrad. Prevádzkovanie malej domovej ČOV je v tejto chvíli jediný spôsob, ktorým získavate plnú kontrolu nad kvalitou vody, ktorú vraciate späť do prírody. Vlastníci malých domových ČOV vo veľkej miere pomáhajú životnému prostrediu, ktorého kvalita je pre naše prežitie mimoriadne dôležitá a je preto našou morálnou povinnosťou odvďačiť sa prírode kvalitnou recykláciou odpadovej vody a vrátiť ju späť do prírody v najvyššej možnej miere čistoty.

Žiaľ, aj toto riešenie má jednu nevýhodu, ale trochu z iného súdka. K tomuto spôsobu likvidácie odpadových vôd, sa úrady Životného prostredia a Obecné úrady, ktoré vydávajú stanovisko k stavbe malej domovej čistiarne, bohužiaľ, vo väčšine prípadov vyjadrujú negatívne a je preto potrebné pripraviť sa nutnosť „mierneho boja“ s úradmi, aby ste mohli niečo pre seba a prírodu urobiť aj vo vlastnej domácnosti.

Napriek tomu, vlastníkom domov, ktorí sa tiež rozhodujú ako na odpadové vody, odporúčam, tak ako môjmu priateľovi, spôsob ich likvidácie prostredníctvom malej domovej ČOV, vždy keď je to technicky možné. Ak sa rozhodnete pre túto alternatívu, dnes máte možnosť vybrať si z viacerých, rokmi overených, spoľahlivých a certifikovaných dodávateľov. Samozrejme, konečné rozhodnutie je čisto na vás.

Na základe dlhoročných skúseností našej spoločnosti a výsledkov našej laboratórnej činnosti v oblasti hodnotenia kvality odpadových vôd môžem potvrdiť, že malé domové čistiarne nie sú zdrojom znečistenia životného prostredia, ako sa niektorí domnievajú, ale práve naopak. Správne prevádzkovaná malá domová ČOV, bude vaším príspevkom pre našu prírodu a vaše i naše zdravie.

V prípade akýchkoľvek otázok v oblasti odpadových vôd a súvisiacich témach nás kontaktujte v sídle našej spoločnosti AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18, Ivanka pri Dunaji alebo prostredníctvom našej www.aquaseco.sk, kde získate aj ďalšie informácie.

Ing. Katarína Saif Chupíková
manažér kvality

Článok bol publikovaný: 23. 1. 2023

 

Poloha na mape

Galéria

O bazénovej vode
O bazénovej vode

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2015
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2015
 

Údaje o firme AQUASECO s.r.o. boli overené: 23. 1. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 27. 11. 2017

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023

Počet návštev. Tento rok: 476, Tento mesiac: 8, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2023 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety