V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

Export Slovakia - informácie k vydaniu publikácie

Pripravujeme 19. vydanie ročenky

SLOVAKIA 2019

Prestížna prezentácia Slovenska

Za posledné dve desaťročia ste videní po celom svete.

EXPO Hannover 2000 EXPO Zaragoza 2008 EXPO Shanghai China 2010 Olympiáda Londýn 2012 EXPO Yeosu Kórea 2012 EXPO Milano 2015 Rio 2016 EXPO Astana 2017 Strojárstvo - Energetika Už 20 rokov s vami

Vážení priatelia!

Vydavateľstvo INFOMA pripravuje vydanie 19. ročníka prestížnej publikácie SLOVAKIA 2019, ktorá už 19 rokov reprezentuje Slovenskú republiku, v najvyšších diplomatických a podnikateľských kruhoch doma a v zahraničí.

V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných veci Slovenskej republiky, agentúrou SARIO a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, INFOMA už 19 rokov distribuuje publikáciu SLOVAKIA na slovenské zastupiteľské úrady v zahraničí prostredníctvom diplomatickej pošty, zahraničné zastupiteľské úrady akreditované pre SR, obchodné a priemyselné komory európskych štátov, zahraničných investorov a podnikateľov.

Publikácia bola súčasťou vládnych prezentácií na rôznych podujatiach, veľtrhoch a výstavách (napr.: EXPO Astana 2017, LOH v Rio de Janeiro 2016, EXPO 2015 v Miláne, Slovenský Olympijský dom na LOH v Londýne 2012, EXPO Shanghai 2010, EXPO Zaragoza 2008, EXPO Hannover 2000 a pod.).

Naša ponuka prezentácie pre rok 2019

Objednávkové tlačivo

Chcete umiestniť svoju firmu medzi významné spoločnosti?

Veľmi radi odpovieme na všetky vaše otázky a pomôžeme vašu spoločnosť umiestniť do knihy a na internet. Informácie získate na telefónnom čísle 0903 782 928 alebo e-mailovej adrese obchod@infoma.sk

Obsahuje okrem inzercie aj veľa užitočných informácií:

Technické informácie:

Jazyk: anglický
Náklad: min. 3000 ks
Médiá: kniha, internet
Kniha: formát A4 v plnej farbe
Ročník: devätnásty
Termín vydania: apríl 2019
Uzávierka: 30. 3. 2019

Obsah

  Príhovory

 • Príhovor prezidenta Slovenskej republiky
 • Príhovor ministra hospodárstva

  Samospráva SR

 • Základné informácie o Slovenskej republike
 • Hlavné mesto Slovenskej republiky
 • Samospráva - vyššie územné celky
 • Samospráva - mestá a obce

  Dopravná infraštruktúra Slovenskej republiky

 • Cestná doprava
 • Letecká doprava
 • Železničná doprava

Prezentované spoločnosti

  1. Priemysel

 • Agrárny a potravinársky priemysel
 • Energetický a elektrotechnický priemysel
 • Farmaceutický priemysel
 • Chemický, gumárenský a plastikárenský priemysel
 • Papierenský priemysel
 • Stavebný priemysel
 • Strojársky priemysel
 • Textilný a obuvnícky priemysel

  2. Služby

 • Bezpečnostné služby
 • Doprava a logisitka
 • Finančné a ekonomické služby
 • Lesné hospodárstvo
 • Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
 • Obchod
 • Podnikateľské poradenstvo
 • Preklady a tlmočenie
 • Veľtrhy a výstavy
 • Vodné hospodárstvo
 • Vydavateľstvá

  3. Cestovný ruch

 • Hotely, ubytovacie zariadenia
 • Kúpele
 • Reštaurácie, stravovacie zariadenia

  Zväz cestovného ruchu SR

  Slovenská poľnohospodárska a potraninárska komora

 • Príhovor prezidenta SPPK

  Slovenská obchodná a priemyselná komora

 • Príhovor prezidenta SOPK
 • Región Banská Bystrica
 • Región Bratislava
 • Región Košice
 • Región Nitra
 • Región Prešov
 • Región Trenčín
 • Región Trnava
 • Región Žilina

  Adresy štátnych inštitúcií

  Diplomatické misie

 • Slovenské veľvyslanectvá vo svete
 • Obchodno - ekonomické oddelenia
 • Slovenské misie a Slovenské inštitúty
 • Zahraničné veľvyslanectvá akreditované pre Slovenskú republiku

  Databáza

  V. I. P.

  Register

Export - kategórie na internete

 1. Agrárny a potravinársky sektor
  1. Poľnohospodárstvo
  2. Lesné hospodárstvo
  3. Potravinársky priemysel
  4. Gastronómia
  5. Odborné služby v sektore
 2. Stavebný sektor
  1. Predprojektová a projektová príprava
  2. Materiály, výrobky a systémy
 3. Strojárstvo, Energetika
  1. Hutníctvo a metalurgia
  2. Materiály a komponenty
  3. Spracovanie kovov a materiálov
  4. Automatizačné a riadiace systémy
  5. Vzduchotechnika a ekotechnika
  6. Automobilový priemysel
  7. Dopravná, manipulačná a stavebná technika
  8. Poľnohospodárska technika
  9. Špeciálna technika
  10. Energetika
  11. Elektrotechnika, elektronika
  12. Plynárenský a ropný priemysel
  13. Petrochemický priemysel
  14. Montážno-servisné spoločnosti
 4. Ostatné odvetvia priemyslu
  1. Chemický, gumárenský a plastikárenský priemysel
  2. Sklársky a keramický priemysel
  3. Obaly a obalová technika
  4. Papier a celulóza
  5. Textilný a odevný priemysel
  6. Farmácia
  7. Drevársky a nábytkársky priemysel
 5. Služby
  1. Autopožičovňe
  2. Konferenčné služby
  3. Životné prostredie a ekológia
  4. Veľtrhy a výstavy
  5. Finančné a ekonomické služby
  6. Marketing a médiá
  7. Sťahovanie
  8. Personálne poradenstvo
  9. Polygrafia a digitálna tlač
  10. Vydavateľstvá
  11. Veda, výskum, školstvo
  12. Telekomunikačné služby
  13. Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
  14. Preklady a tlmočenie
  15. Doprava a logistika
  16. Vodné hospodárstvo
  17. Obchod
  18. Podnikateľské poradenstvo
  19. Právne poradenstvo
  20. Realitné spoločnosti
  21. Lekárenské zariadenia
  22. Školiace a tréningové spoločnosti
  23. Bezpečnostné služby
 6. Cestovný ruch a hotely
  1. Hotely, ubytovacie zariadenia
  2. Agroturistika
  3. Reštaurácie, stravovacie zariadenia
  4. Cestovné kancelárie
  5. Kúpele
 7. Samospráva
  1. Obce
  2. Mestá
  3. Samosprávne kraje - Vyššie územné celky
 8. Komory v SR
  1. Slovenské komory
  2. Zahraničné obchodné komory v SR
 9. Diplomatické misie
  1. Slovenské veľvyslanectvá vo svete
  2. Slovenské misie a Slovenské inštitúty
  3. Zahraničné veľvyslanectvá akreditované pre SR
  4. Obchodno - ekonomické oddelenia SR vo svete
 10. Štátne inštitúcie a Medzinárodné organizácie v SR
  1. Ministerstvá
  2. Ostatné inštitúcie
  3. Medzinárodné organizácie v SR
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety