DatabázaČlánkyKľúčové slová

Východoslovenská energetika a.s.

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Energetika  ›  Elektroenergetika
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Dodávatelia energií  ›  Dodávatelia elektriny

Kľúčové slová

Dodávateľ energiíElektrinaEnergetická spoločnosťEnergetické poradenstvoEnergetické službyEnergetický auditEnergetikaEnergiaPriemysel 4.0

Základné informácie

logotype

Východoslovenská energetika a.s.

Dodávka a distribúcia elektriny

Mlynská 31
042 91 Košice
Tel.: +421 55 6102 001
Tel.: +421 55 6102 376
Tel.: +421 55 6102 456
Fax: +421 55 6786 516
E-mail: info@vse.sk
E-mail: komunikacia@vse.sk
Web: www.vse.sk

IČO: 44483767
IČ DPH / DIČ: SK2022730457

Prinášame viac výhod pre vaše podnikanie

• Výhodné ceny elektriny a plynu
• Širokú ponuku energetických služieb s rôznymi možnosťami financovania

Čo náš biznis inšpiruje a posúva vpred

V každom odvetví podnikania je kľúčové zachytiť zmeny a trendy a reagovať na ne. Nám sa to darí vďaka tomu, že počúvame svojich zákazníkov. Napĺňame ich očakávania, čím posúvame celú slovenskú energetiku dopredu. A z dodávateľa energií sa stávame poskytovateľom komplexných energetických riešení.

Je náročné začať podnikať i udržať sa dlhodobo v biznise. Ani pre veľkých hráčov nie je ľahké správne odhadovať vývoj trhu a vyvarovať sa chýb.

Ing. Michal Adámek, vedúci odboru Energetické riešenia

Známy príbeh

Príbeh spoločnosti Nokia pozná celý svet. Firma urobila mnoho rozhodnutí, ktoré ju vyniesli až na vrchol. Bola priekopníkom, najväčším výrobcom. Keď však podcenila nástup mobilných smart telefónov, pozíciu svetovej jednotky rýchlo stratila.

V našich spoločnostiach pod značkami innogy a VSE si tento príbeh často pripomíname. Inšpiruje a pomáha nám otvárať otázku, čo je náš Smart Phone. Odpovede nachádzame u našich zákazníkov.

Hlas zákazníka

Napĺňať, či dokonca prekonávať očakávania klientov rozhodne nepovažujem za frázu. Pred piatimi rokmi sme vyhoveli želaniu našich firemných zákazníkov a dnes sa to ukazuje ako mimoriadne dôležité strategické rozhodnutie.

Našim zákazníkom vtedy prestali postačovať výhodné ceny energií a predaj cez nákupný index. Začali sa pýtať na ďalšie riešenia, ktoré im pomôžu ešte viac ušetriť firemné financie a prinesú zníženie spotreby energií. My sme odpovedali nielen energetickým poradenstvom, navrhované efektívne opatrenia sme začali v jednotlivých prevádzkach realizovať na kľúč.

Odvaha na zmenu

Ostali sme dodávateľom energií a pritom začali budovať nový biznis. Prvé projekty sa týkali elektroinštalácií a osvetlenia, postupne pribúdali ďalšie typy – pre nás nové a náročnejšie.

Dnes ponúkame inteligentné riešenia s reguláciou týkajúce sa aj ďalších oblastí, ako je vykurovanie, chladenie či vzduchotechnika. Zabezpečujeme hĺbkovú analýzu, navrhujeme technické riešenia na mieru vrátane vyčíslenia očakávaných investičných nákladov. Realizujeme celé projekty a navyše ponúkame možnosť financovania formou EPC služby. Pripravujeme sa na servis a máme ďalšie plány. Stále sa však držíme toho, čo vieme robiť najlepšie – ostávame pri energetických riešeniach.

Aby sme dlhodobo uspeli, museli sme zároveň zmeniť náš spôsob myslenia a naučiť sa generovať nové produkty a služby, riadiť inovačné procesy.

Investície do inovácií

Nielen zákazníci, ale i konkurencia tlačí na investície do IT riešení. Môžem povedať, že dodávka energií a energetických služieb sa za krátke obdobie stali odvetvím plným digitalizácie, veľkých dát a aplikácií. Dokonca so sebou priniesli nové špecializované pracovné pozície, ktoré nie je jednoduché obsadiť.

Dobré referencie

Naše komplexné energetické riešenia realizujeme pre priemyselné prevádzky, výrobné i športové haly, administratívne budovy, hotely, školy či zdravotnícke zariadenia. Len v roku 2018 sa pod značkou VSE/innogy zrealizovalo 114 projektov. Rád podotknem, že sme vyriešili 114 problémov našich zákazníkov a získali ďalšie pozitívne referencie.

Pozitívnou referenciou je napríklad rekonštrukcia zimného štadióna vo Zvolene, kde sme zabezpečovali modernizáciu osvetlenia. Projekt na kľúč zahŕňal audit, návrh riešenia, samotnú realizáciu i financovanie. Nové osvetlenie prinieslo až 77% úsporu spotreby energie a vyriešilo problém s rovnomernosťou osvetlenia ľadovej plochy. Vďaka systému regulácie sa zároveň vytvorili fixné aj dynamické svetelné scény, ktoré sú stále divácky atraktívne.

Jedným z našich najnovších projektov je výstavba športového komunitného centra v Liptovskom Hrádku. Ide o pilotný projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja, na ktorom spolupracuje viacero firiem. My zodpovedáme za technologickú stránku. Dodávame a inštalujeme riešenie pre ľadovú plochu, systém chladenia, kúrenia, vetrania a odvlhčovania. Som rád, že toto centrum sa onedlho stane ďalšou úspešnou vizitkou pre innogy.

Nepoznám žiadneho dodávateľa na našom trhu, ktorí robí to, čo my. Tento biznis predstavuje neustálu zmenu. Vďačíme jej však za silu, postavenie na trhu i za radosť z podnikania.

Ing. Michal Adámek, vedúci odboru Energetické riešenia

Článok bol publikovaný: 23. 9. 2019

 

Zajtrajšok patrí odvážnym, budúcnosť inovatívnym

Zmeny, ktoré priniesla veda a technika v 20. storočí, zdá sa, boli len základom pre možnosti 21. storočia. Vezmime si len také využitie elektriny. Stačilo zopár desiatok rokov a stala sa multinásobne využiteľným artiklom, dávno sa neobmedzujúcim na osvetlenie a vykurovanie. Mohli by sme to nazvať aj vekom digitalizácie. Takmer všetkého. Od bežných domácich činností až po, ak to trochu preženieme, výlety do kozmu. Sú však na takýto dynamický vývoj pripravené aj spoločnosti, pôsobiace na Slovensku, ktoré riadia či už fyzické alebo obchodné toky energií? Opýtali sme sa najpovolanejšieho. Predsedu predstavenstva innogy South East Europe Karla Krausa. A prečo práve jeho? Lebo značka innogy vznikla na medzinárodnom energetickom poli, aby zhmotnila inovácie a technológie s nebývalou energetickou silou a dynamikou.

Ako sme už načrtli, energetický priemysel je dnes základom fungovania či už súkromného alebo verejného života. Čo je podľa vás úlohou európskych ale aj konkrétne slovenských lídrov v tejto oblasti?

Je to práve otváranie tých takmer nekonečných možností, ktoré energia ponúka. A čo najširším masám. Trh ponúka oveľa viac ako len predaj komodity – elektriny ako takej. Elektrina je základ, ale dnešné možnosti sú väčšie. Naše portfólio už teraz zahŕňa širokú škálu nekomoditných produktov pre domácnosť, bezpečnosť a pohodlie. Každý rok investujeme desiatky miliónov eur do modernizácie, technologických inovácií a vývoja nových riešení.

Dnes je už zákazník aj vďaka nám plnohodnotným účastníkom trhu s energiami. Túto rolu sme mu dali napríklad cez inteligentné meracie systémy, prostredníctvom ktorých už nemusí pasívne sledovať, ale aktívne ovplyvňovať čo a kedy bude využívať. A to je len začiatok vo využívaní pôvodného „len“ meradla spotreby elektriny.

Zajtrajšok patrí odvážnym, budúcnosť inovatívnym. A tejto úlohy sa chce ujať innogy. V riešeniach pre domácnosť, dopravu, ochranu objektov, osôb, komunikáciu, riadenie, kontrolu…, a to ani zďaleka nie sme na konci. innogy je hnacím prvkom na ceste k riadeniu tokov energie v reálnom čase a k využívaniu energie oveľa inteligentnejším spôsobom. To sa týka viacerých aspektov podnikania v plynárenstve a elektroener­getike, ako napríklad kúrenie, ohrev vody, osvetlenie, bezpečnosť, inteligentné spotrebiče, riešenia šetriace spotrebu energií a rozpočet.

innogy South East Europe a spoločnosti, ktoré zastrešuje, sú tu nato, aby po technickej a odbornej stránke pripravili nielen zariadenia, ale aj svojich zákazníkov na „používanie“ elektriny po novom a inovácie s tým spojené. Preto sme otvorili verejnosti „na mieru šité“ služby našich energetických expertov.

Načrtli ste napríklad dopravu. Tá sa tiež rýchlo mení v čase. Ako sa do tejto oblasti zapoja energetici?

Elektromobil už nie je nové slovo. A tu vstupujú do hry popri výrobcoch automobilov práve energetici. Elektromobil je v podstate baterka, ktorá sa niekde musí nabiť ako telefón. Aj v tejto oblasti sme boli prví, kto začal s budovaním verejných nabíjacích staníc, aby elektromobilita čo najrýchlejšie presiakla na slovenský trh. O tom, že práve elektroautá sú veľmi rýchlym a efektívnym riešením pre zníženie emisií, sa už popísalo veľa. Tiež o tom, že zásoby ropy sa jedného dňa minú. To všetko sú pádne dôvody pre rozmach novej formy dopravy. A na tú treba čo najskôr pripraviť spoločnosť. A ešte predtým funkčnú infraštruktúru a podmienky. Aj keď absolútne čísla počtu elektromobilov a hybridov na Slovensku sú stále relatívne nízke, každoročný prírastok sa ráta v niekoľkých desiatkach percent. Ešte pred takýmito 4 – 5 rokmi sme hovorili o elektromobile ako „druhom mestskom aute“. S vývojom bateriek, predovšetkým zvyšovania kapacity uskladnenia elektriny, však elektromobil začína byť vyrovnaným konkurentom autám s tradičným pohonom. Stále je tu otázka vyššej ceny, ktorá však, podľa našich odhadov, bude onedlho klesať. Dnes hovoríme o dostupných autách so 400-kilometrovým dojazdom. Cenová nevýhoda sa bude lámať, myslím, niekde pri 500 kilometroch. Sme blízko. Priekopníkom v používaní elektromobilov je aj samotná centrála innogy v Nemecku. Od nového roka si manažéri budú služobné autá vyberať už iba z ponuky elektromobilov alebo plug-in hybridov.

Domáca sieť je už aktuálne doplnená aj zo súkromného a podnikateľského sektora. Do budúcna je potrebné rozšíriť ponuku služieb v oblasti elektromobility. Podmienkou je aj správne nastavené legislatívne prostredie. Napríklad tak, aby prevádzkovateľ stanice mohol majiteľom elektromobilu účtovať spotrebu aj v kilowatthodinách, čo je najspravodlivejší model. A tiež sa teším na produkty, ktoré umožnia majiteľovi elektromobilu na tomto vlastníctve zarábať. Veď batéria elektromobilu môže v čase pripojenia do siete veľmi dobre poslúžiť ako dočasné úložisko elektriny, a to budú subjekty na trhu využívať.

Článok bol publikovaný: 13. 10. 2017

 

Energetika sa mení. innogy je pri tom.

Koncern RWE kompletne zmenil svoju štruktúru. Založil novú dcérsku spoločnosť, aby spojil tri oblasti podnikania: Obnoviteľné zdroje, Siete & infraštruktúru a Obchod. Svoju novú dcéru nazval innogy. Na konvenčnú výrobu elektriny a na obchodovanie s energiami sa bude naďalej sústrediť materská spoločnosť RWE AG. Tá zároveň dlhodobo ostáva väčšinovým akcionárom svojej novej dcéry. Tieto zmeny prichádzajú na jeseň roku 2016 a značka innogy bude predstavená aj na slovenskom trhu.

Názov innogy sme vytvorili z anglických slov innovation, energy a technology. Vystihuje presne to, za čím si naša nová dcérska spoločnosť stojí: inovácie a technológie v energetickom sektore. Usúdili sme, že innogy je tiež ideálnym názvom pre modernú energetickú spoločnosť budúcnosti. A tento koncept sme vložili aj do vizuálu novej značky, ktorý je farebný, flexibilný a plný energie a kreatívnych nápadov – najlepšie sa hodí k zelenému, decentralizovanému a digitálnemu energetickému trhu budúcnosti.

Dovoľte nám metaforu – ľahkosť a dynamika, ktoré so sebou nová značka prináša, v žiadnom prípade nie sú signálom toho, že do ringu posielame komerčnú ľahkú váhu. Začíname ako ťažká váha. A navyše platí, že sme dostatočne agilní a dynamickí, čo je kľúčové pre dosiahnutie úspechu na energetickom trhu budúcnosti. Očakávame, že na tento trh vstúpia noví hráči. Značky ako Tesla, Google alebo Apple – alebo práve teraz, keď čítate tieto riadky, sa už na tomto trhu etablujú. No ktokoľvek bude našou konkurenciou, ako innogy sa nechceme len prizerať, chceme súťažiť s najlepšími.

RWE prináša innogy

Naša nová dcérska spoločnosť spustila svoju prevádzku 1. apríla 2016 a od jesene 2016 sa teda prezentuje pod novou značkou innogy. Zmena mena reprezentuje odklon od konvenčného k inovatívnemu, flexibilnému a kreatívnemu.

Pokiaľ ide o silnú značku RWE, ktorá odráža dlhú a hrdú tradíciu energetiky, tak tú bude využívať materská spoločnosť RWE AG v Nemecku. innogy bude odteraz odpoveďou na nové energetické riešenia s jasným sústredením sa na zákaznícku orientáciu.

Môžeme potvrdiť, že innogy bude pracovať na nových podnikateľských modeloch a inováciách a bude mať ešte bližšie k svojim zákazníkom v celej Európe. Má ambíciu stať sa symbolom inovatívnej ponuky a vytvárať trendy na trhu s energiami.

Inovácie a technológie

Značka innogy sa bude zároveň usilovať o decentralizáciu a zapojenie zákazníka v jednotlivých krajinách. Hovoríme predovšetkým o tých zákazníkoch, ktorí si plánujú elektrinu vyrábať sami doma a navyše všetko riadiť pomocou inteligentných zariadení a mobilných aplikácií.

Očakávame, že digitalizáciu bude okrem SMART riešení prezentovať aj podpora START-UP projektov. Značka innogy je dobre etablovaná na to, aby sa stala lídrom pri posúvaní týchto trendov smerom vpred.

Súčasný zákazník Spotrebiteľské správanie sledujeme, zbierame dáta a vyhodnocujeme. Vieme, že dnešnému zákazníkovi nestačí jednoduchá dodávka energií, on sám má záujem o efektívne, moderné a hlavne komplexné energetické balíky.

S podporou innogy sme pripravení ešte lepšie a rýchlejšie reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov. Chceme priniesť unikátne a konkurencieschopné riešenia.

innogy na Slovensku

Aj zákazníci na Slovensku si budú užívať výhody innogy. Skupina VSE Holding začne hneď od jesene 2016 podporovať ambiciózne ciele tejto novej značky. Materská spoločnosť VSE Holding a jej dcérske spoločnosti Východoslovenská energetika a Východoslovenská distribučná budú vystupovať ako člen innogy. Dcérska spoločnosť RWE Gas Slovensko navyše zmení svoje obchodné meno na innogy Slovensko.

innogy Slovensko bude svojim zákazníkom naďalej prinášať inovatívne produkty a moderné zákaznícke riešenia. Bude pokračovať v nastúpenom trende ponuky, vďaka ktorej sa slovenské domácnosti stávajú úspornejšími, bezpečnejšími a pohodlnejšími.

Ako môžete vidieť, v RWE sa mnohé veci menia. Avšak jedno sa určite nezmení – naše silné a spoľahlivé partnerstvo v jednom z našich hlavných podnikateľských regiónov.

Karl Kraus

V roku 2011 sa stal členom predstavenstva RWE East. Súčasne od 2013 zastával pozíciu CEO v spoločnosti RWE Hrvatska. Od roku 2013 tiež zastával pozíciu predsedu predstavenstva RWE Slovensko, a to až do septembra 2016, kedy došlo k zmene podnikateľského modelu a stal sa CEO spoločnosti innogy South East Europe. S účinnosťou od 1. apríla 2014 zároveň pôsobí ako predseda predstavenstva spoločnosti VSE Holding.

Článok bol publikovaný: 23. 9. 2016

 

Znižovanie cien vs. energetická efektívnosť

Podiel výdavkov na zemný plyn je približne 6 – 10 % z celkových rodinných ročných výdavkov, pokiaľ domácnosť plynom varí, vykuruje a ohrieva vodu. Nie je to málo, odberatelia preto vítajú každé znižovanie cien. Je tu však aj iná cesta. Môžeme sa zamerať na energetickú efektívnosť. Tá totiž prináša ľuďom úsporu vždy – ako v čase poklesu cien, tak i v čase cenového rastu.

Regulácia deformuje trh

V roku 2015 cena komodity na európskych trhoch zaznamenáva mierny pokles. Vytvára sa tak priestor na znižovanie cien zemného plynu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyzdvihuje tento fakt a od 1. septembra upravuje ceny pre domácnosti, ako aj malé podniky. Na chvíľu sa pozastavme a pozrime sa na to z druhej strany.

Podľa môjho názoru je regulácia na Slovensku veľmi prísna. Svedčí o tom aj to, že máme spomedzi okolitých krajín jedny z najnižších koncových cien plynu. Zároveň z toho vyplýva, že tu nie je veľký priestor na ďalšie regulovanie smerom nadol. Znižovanie cien, resp. umelé zásahy do trhového mechanizmu navyše bývajú kontraproduktívne. Zníženie marží oslabí konkurenciu, a tak zhorší možnosti výberu pre samotných spotrebiteľov.

Vo svete je známy aj fakt, že len čo začnú byť niektoré tovary vnímané ako príliš lacné, vedie to k ich plytvaniu. A efekt nižšej jednotkovej ceny sa stratí. Zákazníci prestanú regulovať svoju spotrebu a v konečnom dôsledku zaplatia viac. Dôležitejšie je teda dívať sa na vec cez celkovú výšku ročnej faktúry, nie iba cez jednotkovú cenu.

Chce to zmenu

Riešenie preto vidím v znižovaní spotreby zemného plynu, ktoré prinesie zákazníkom úsporu ako v časoch poklesu, tak aj v čase rastu ceny komodity na svetových trhoch. Čo to znamená? Každý musí identifikovať vlastné rezervy – zbytočná spotreba, straty, úniky plynu a tepla – teda zamerať sa na energetickú efektívnosť.

Napríklad, ak na vykurovanie domu využíva zákazník zemný plyn a má nedostatočne utesnené okná, prípadne stráca teplo obvodovým plášťom alebo má kotol s nízkou účinnosťou, jeho spotreba plynu je zbytočne vysoká. Ak prijme opatrenia na zníženie spotreby, a teda vymení okná, zateplí vonkajšie múry, vymení kotol, jeho účet za plyn sa určite zníži. Miera úspor bude samozrejme závisieť od toho, čo všetko bude pre úspory ochotný urobiť.

Investícia sa určite oplatí, i keď návratnosť bude rôzna v závislosti od opatrení. Ideálne je spájať motívy investovania. Ďalší príklad, ak má zákazník plynový kotol, ktorý o dva až tri roky bude musieť vymeniť, možno by bolo dobré zvážiť jeho výmenu v priebehu najbližšieho roka. Tým sa síce skráti životnosť starého kotla a momentálne sa zaťažia rodinné financie, ale úspory sa začínajú s každým dňom prevádzky nového zariadenia. Výška investície bude závisieť od viacerých faktorov, od samotného výberu technológie či výrobcu, kde sú rozdiely i viac ako 10 percentné. Ale na trhu už existujú prvé ponuky opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré sú z pohľadu financovania nastavené tak, že investícia sa spláca z úspor, ktoré dosahuje.

Som presvedčený, že energetická efektívnosť prinesie úsporu bez ohľadu na budúci cenový vývoj. Ak by sa aj v budúcnosti zvýšila regulovaná cena zemného plynu, zákazník by túto zmenu nepocítil tak razantne, ako keby neprijal žiadne energetické opatrenia. Resp. čím viac sa zvýši cena, tým viac v tomto porovnaní ušetrí.

Nové služby podporia rozvoj trhu

Zákazníci si môžu nechať poradiť, aké opatrenia prijať. Pomôcť im vie ich dodávateľ energií alebo špecializovaný energetický poradca. My v RWE ponúkame svojim zákazníkom služby energetického poradenstva. Sústredíme sa ako na domácnosti, tak aj na firmy. Pomáhame riešiť otázky vykurovania, ale aj osvetlenia, robíme energetické audity. Navyše zapožičiavame digitálne merače spotreby, ponúkame LED žiarovky, elektrické ohrievače vody či zvýhodnené sadzby pre tepelné čerpadlá.

Prečo o tom hovorím? Pretože konkurencia a trh sa v dnešnom regulačnom prostredí môžu rozvíjať len vďaka novým nekomoditným produktom a službám. Súčasne platí, že ak prijmeme cestu energetickej efektívnosti, podporíme i rast ďalších odvetví – napríklad stavebníctva.

Presadzovanie energetickej efektívnosti (pred znižovaním cien zemného plynu) podporuje i samotná Európska únia. Znižovanie spotreby energií a odstránenie plytvania je cieľom akčných plánov EÚ i Slovenska a jednou z priorít Energetickej politiky Slovenskej republiky.

Miroslav Kulla konateľ RWE Gas Slovensko

Článok bol publikovaný: 11. 10. 2015

 

FIRMA LIPPEK STAVILA NA INTELIGENTNÉ OSVETLENIE OD VSE

NOVÉ SVIETENIE PRINESIE ÚSPORU ELEKTRINY AŽ 50 %

Zákazníci dnes od svojich dodávateľov energií očakávajú viac než zabezpečenie samotnej dodávky. VSE a.s., člen skupiny RWE, patrí medzi značky, ktoré sú pripravené byť zákazníkovi partnerom pri riešení širokého spektra energetických otázok.

O analýzu efektívnosti osvetľovacích sústav od VSE prejavila záujem spoločnosť Včela-Lippek k.s., ktorá má trhu takmer storočnú históriu. Liptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek vyrobia pre svojich zákazníkov denne 200 000 rožkov a ďalších takmer 270 druhov pečivových pochúťok.

Moderné osvetlenie zníži náklady o polovicu

„Zákazníka zaujali rôzne výhody moderného osvetlenia, najmä schopnosť svetelných senzorov vyhodnotiť množstvo svetla, ktoré preniká cez okná do vnútorných priestorov“, vysvetľuje Ing. Stanislav Kundrát, vedúci úseku Korporátni zákazníci VSE. „Na základe týchto údajov sa dokáže osvetlenie znížiť na minimum. Zanedbateľné nie je ani percento úspory, ktoré sa šplhá až na hranicu 40 % zo spotreby elektriny počítanej bez inštalovania regulácie. Konkrétne firme Včela-Lippek vznikla úspora dokonca až 50 % na elektrine spotrebovanej osvetlením, nakoľko jej bola nainštalovaná osvetľovacia sústava s ešte podstatne vyšším výkonom“, dopĺňa S. Kundrát.

Inteligentné svietidlá skvalitňujú pracovné podmienky

Výrobcu oslovila nielen príležitosť znížiť fixné náklady, ale aj možnosť zlepšiť pracovné podmienky pre svojich zamestnancov. „Našim zamestnancom chceme vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prácu, takže zvýšenie ich zrakovej pohody výrazne ovplyvnilo naše rozhodnutie využiť ponuku na montáž indukčných svietidiel s automatickou inteligentnou reguláciou osvetlenia. Po výmene osvetlenia sa intenzita nášho vnútorného osvetlenia automaticky prispôsobuje tomu, koľko svetla preniká do prevádzky cez okná,“ hovorí o výhodách moderného svietenia Ing. Slavomír Moravčík, konateľ spoločnosti.

V rámci renovácie osvetlenia vymenila spoločnosť VSE v prevádzke pekárne a cukrárne približne 160 výbojkových svietidiel za súčasných 90 indukčných svietidiel s automatickou inteligentnou reguláciou intenzity osvetlenia. Okrem významnej úspory elektriny a krátkej návratnosti investícií má firma možnosť prefinancovať modernizáciu cez VSE prostredníctvom výhodných splátok či leasingu. „Oceňujeme ústretovosť VSE a pochopenie potrieb našej prevádzky aj pri samotnej montáži osvetlenia, ktorú boli ochotní realizovať cez víkendy v čase nižšej produkcie,“ dodáva spokojný zákazník.

Článok bol publikovaný: 17. 8. 2015

 

Poloha na mape

Galéria

Karl Kraus
Karl Kraus
RWE sa teraz volá innogy
RWE sa teraz volá innogy
Ing. Michal Adámek, vedúci odboru Energetické riešenia
Ing. Michal Adámek, vedúci odboru Energetické riešenia
Inteligentné svietidlá
Inteligentné svietidlá

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2014
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2014
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2015
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2015
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2015
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2015
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2016
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2016
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2016
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2016
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2017
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2017
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2017
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2017
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2020
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2020
 

Údaje o firme Východoslovenská energetika a.s. boli overené: 13. 8. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 11. 9. 2017

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety