DatabázaČlánkyKľúčové slová

Východoslovenská energetika a.s.

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Energetika  ›  Elektroenergetika
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Dodávatelia energií  ›  Dodávatelia elektriny
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Dodávatelia energií  ›  Dodávatelia plynu

Kľúčové slová

Dodávateľ energiíElektrinaEnergetická spoločnosťEnergetické poradenstvoEnergetické službyEnergetický auditEnergetikaEnergiaPriemysel 4.0Výrobky a služby pre samosprávuVzorová inzercia

Základné informácie

logotype

Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ energií a energetických služieb

Mlynská 31
042 91 Košice
Tel.: +421 55 6102 001
E-mail: info@vseas.sk
E-mail: komunikacia@vseas.sk
Web: www.vse.sk

IČO: 44483767
IČ DPH / DIČ: SK2022730457
Objednávateľ: Východoslovenská energetika a.s.

Prinášame viac výhod pre vaše podnikanie

• Výhodné ceny elektriny a plynu
• Širokú ponuku energetických služieb s rôznymi možnosťami financovania

Úspešný biznis, moderné školstvo

Spoločnosť VSE Solutions s.r.o. sa podelila o svoje skúsenosti a inovatívne riešenia so študentmi. Ako spoločnosť, ktorá už niekoľko rokov prináša na trh nové technológie, navrhla a vytvorila unikátnu učebňu pre SOŠ elektrotechnickú v Trnave. Podporila tak mladé talenty i rozvoj odborného vzdelávania na Slovensku.

Obchodný manažér VSE Solutions a súčasne manažér projektu Miroslav Grutka počas otvorenia špecializovanej učebne.

VSE Solutions je dcérskou firmou Východoslovenskej energetiky a.s., jej pôsobnosť je však celoslovenská a dokazuje, že súčasná energetika je viac ako dodávka komodít. Spoločnosť ponúka inteligentné riešenia s reguláciou týkajúce sa elektroinštalácii a osvetlenia, vykurovania, chladenia či vzduchotechniky. Svojim zákazníkom prináša komplexné riešenia – zabezpečuje hĺbkovú analýzu, navrhuje a neustále hľadá inovatívne technológie a tiež zabezpečuje servis.

„Sme tu, aby sme zákazníkom pomáhali šetriť na energiách a zefektívňovali ich prevádzky. Súčasne si uvedomujeme, že táto pomoc ide ruka v ruke s rozvojom kvalifikácie našich súčasných, ale aj budúcich zamestnancov. Preto sme sa rozhodli byť aktívni aj v tejto oblasti a podporiť vzdelávanie študentov,“ zdôrazňuje Miroslav Grutka, obchodný manažér VSE Solutions. Spoločnosť súčasne vníma tento krok ako investíciu do budúcnosti a jej zástupcovia sú presvedčení, že zámer ocenia aj ďalšie energetické firmy, ďalší budúci zamestnávatelia.

Ako učebňa vznikala

SOŠ elektrotechnická v Trnave ešte v novembri 2022 zverejnila výzvu, v ktorej podrobne uviedla svoj zámer. VSE Solutions tender vyhrala a pripravila projektový plán. „Idea a základný koncept školy nás zaujal a veľmi radi sme prijali túto výzvu. Príprava projektovej dokumentácie trvala dva mesiace. Keď s ním škola uspela pri žiadaní o podporu z eurofondov, mohli sme sa pustiť do realizácie, “ hovorí Miroslav Grutka, pričom si pochvaľuje i spoluprácu s dodávateľom techniky v oblasti HVAC výrobcom Viessmann.

Špecializovaná učebňa VSE Solutions.

Inštalované technológie pre energetické riešenia budov:

 • tepelné čerpadlo,
 • mikrokogeneračná jednotka,
 • fotovoltika,
 • solárne ploty,
 • plynové kotly,
 • ľadové zásobníky,
 • podlahové vykurovanie,
 • stropné chladenie /vykurovanie,
 • radiátory,
 • najmodernejší systém
 • pre meranie a reguláciu ako aj zber a analýzu dát cez moderné merače tepla/chladu.

V čom je unikátna

Nová špecializovaná učebňa v SOŠ elektrotechnickej v Trnave je zameraná na získavanie zručností a overovanie nadobudnutých vedomostí v oblasti nasadzovania obnoviteľných zdrojov energie.

Využíva sa na vyučovanie a vysvetľovanie energetických stratégií, na zlepšenie nakladania s energiami existujúcich budov smerom k znižovaniu emisií CO2 a aj využívaním vodíka.

(Zľava) Peter Okruhľanský, manažér technického odboru VSE Solutions, ktorý zodpovedal za technologickú realizáciu projektu, a Miroslav Grutka, obchodný manažér VSE Solutions a súčasne manažér tohto projektu.

Učebňa simuluje fungovanie viac ako desiatich technológií pre energetické riešenia budov. Patria k nim fotovoltika, tepelné čerpadlá či kogeneračná jednotka na báze palivového článku. Všetky tieto najmodernejšie technológie VSE Solutions navyše prepojila systémom merania a regulácie. „Srdcom novej učebne sa stala oblasť merania a regulácie, čo má študentom pomôcť, aby sa naučili pracovať s nameranými dátami, vyhodnocovať ich a navrhovať tie správne riešenia,“ zdôrazňuje obchodný manažér spoločnosti. Práve táto zručnosť podľa neho mnohým absolventom škôl v súčasnosti chýba.

Zaujímavosťou je, že v učebni sa môžu počas celého roka vytvárať podmienky, ktoré simulujú kúrenársku alebo chladiarenskú sezónu. V lete sa na zariadeniach môžu simulovať zimné podmienky v zime zase letné, aby vyučovací proces nebol ovplyvnený reálnou vonkajšou teplotou.

Navyše platí, že aj keď sú technológie určené na výučbu, reálne čiastočne pokryjú tepelnú a energetickú spotrebu školy

Otvorenie učebne

Učebňa bola odovzdaná do užívania v júni 2023. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili predstavitelia školy, zástupcovia VSE Solutions a Trnavského samosprávneho kraja, keďže projekt bol financovaní nie len z eurofondov ale aj krajských prostriedkov. Ako na otvorení uviedla vtedajšia riaditeľka školy, Iveta Bakičová, nová učebňa má zatraktívniť štúdium energetických odborov na škole a zvýšiť jeho kvalitu. Využívať ju budú študenti odboru technik energetických zariadení budov, odboru mechanik – elektrotechnik, prípadne aj mechanik počítačových sietí.

VSE Solutions dodávateľ energetických riešení

Článok bol publikovaný: 20. 11. 2023

 

Rozhovor: Starostlivosť o zákazníka ukazuje cestu i v ťažkých časoch

Do roku 2021 sme vstupovali s očakávaním oživenia…

Rok 2020 bol v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v ekonomickej kríze, nízka spotreba a nízky dopyt po energiách následne stlačili ceny energií. Vyhliadky na rok 2021 rátali s oživením trhu a potvrdili ich už prvé mesiace. Môžem povedať, že prvý polrok šiel podľa plánu. V lete už dosiahli ceny rekordné hodnoty a do konca roka sa ešte niekoľkokrát zopakovali. To, čo sa udialo, bolo bezprecedentné.

Môžete priblížiť, prečo ceny elektriny a zemného plynu opakovane dosahovali v roku 2021 historické maximá?

Musím zdôrazniť, že na ceny komodít vplýva okrem zvýšeného dopytu množstvo ďalších faktorov a udalostí, a tak tomu bolo i v roku 2021. Spomeniem niektoré. Cena elektriny rástla, pretože rástli ceny emisných kvót, sledovali sme vyraďovanie jadrových zdrojov v Nemecku. Na jeseň pribudli obavy z možného nedostatku elektriny vyrobenej z vodných elektrární kvôli prichádzajúcej zime, tieto obavy prehĺbilo Rusko, ktoré odmietlo zvýšiť dodávky plynu do Európy cez Ukrajinu. Koncom roka 2021 sme už videli vplyv inflácie. Cenu elektriny tiež dvihli udalosti ako obmedzený výkon francúzskych jadrových elektrární. Navyše sa očakávalo chladné počasie.

Ing. Mgr. Juraj Bayer, PhD. zastáva pozíciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. od 1. februára 2022. Od 1. augusta 2021 je členom predstavenstva a finančným riaditeľom spoločnosti VSE Holding a.s. Predtým, ako sa stal súčasťou Skupiny VSE Holding, niekoľko rokov pôsobil v spoločnosti ZSE, a.s. Tu prešiel viacerými manažérskymi pozíciami v rámci finančnej divízie, získal prehľad v odbore i cenné praktické skúsenosti. V roku 2017 získal prestížne ocenenie CFO roka za mimoriadne výsledky, aktívny prístup a prínos k modernému finančnému manažmentu. Vyštudoval Fakultu hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Následne získal ACCA Diplom v IFRS (DipIFR). Svoje štúdiá ukončil titulom PhD. na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V lete tlačil cenu zemného plynu nahor pokles dodávok ruského plynu cez plynovod Jamal do západnej Európy. V prvej polovici septembra výrazne poklesli aj dodávky nórskeho plynu do Európy kvôli údržbe. Samozrejme, na cenu plynu vplývali napríklad už spomínaný rast cien emisných kvót či odmietnutie výnimky pre spustenie plynovodu Nord Stream 2 nemeckým regulátorom.

Ako reagoval slovenský trh s elektrinou a so zemným plynom?

Slovensko reagovalo veľmi citlivo a rekordne vysoké ceny komodít vyvolali na našom trhu doslova kritický stav.

Na jeseň 2021 sa traja dodávatelia obrátili na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s oznámením o ukončení činnosti dodávky elektriny či zemného plynu. Nastúpil režim dodávateľa poslednej inštancie, ktorý ukázal, že súčasná legislatíva a tento inštitút nerátajú s tak rozsiahlou energetickou celoeurópskou krízou, a ktorý následne vyvolal nečakané reakcie. Samotní dodávatelia poslednej inštancie si mohli u odberateľov z radov domácností uplatniť aktuálnu trhovú cenu, avšak boli povinní dorovnať rozdiel medzi ňou a regulovanou cenou, ak sa zákazník rozhodol u nich ostať po skončení dodávky v režime dodávateľa poslednej inštancie. Títo dodávatelia zrazu hľadali odpoveď na otázku, či o zákazníka bojovať, alebo nie.

Bezprecedentnosť a náročnosť situácie sa prejavili aj na konci roka 2021. Veľmi nezvyčajné bolo množstvo otvorených kontraktov ešte v polovici decembra či ku koncu roka kvôli vysokým cenám. Firemní zákazníci v očakávaní zníženia cien odďaľovali ich uzavretie. Následne vzhľadom na extrémne nízku likviditu na veľkoobchodnom trhu museli dodávatelia vynaložiť skutočne mimoriadne úsilie na zabezpečenie elektriny pre všetkých zákazníkov.

Žiaľ, v roku 2022 pribudli ďalší odberatelia elektriny v režime dodávateľa poslednej inštancie, ceny energií stále dosahujú nové maximá a niekoľko malých či veľkých firiem nezvláda náklady na energie a zatvára svoje prevádzky. Myslím, že ešte aj nasledujúce mesiace, možno i roky, budú pre náš trh i celé hospodárstvo veľmi náročné. Dôležitú úlohu bude zohrávať štát a jeho opatrenia proti zvyšovaniu cien energií.

Čo vám pomohlo zvládnuť toto obdobie?

V každom období, v tom priaznivom i v tom náročnejšom, je najdôležitejšie zachovať si priority. Naším cieľom vždy bola starostlivosť o zákazníkov. Práve toto sústredenie sa na zákazníkov, prijímanie rozhodnutí v ich prospech, napokon pomohlo i nám. Ukázalo sa ako najsprávnejšie riešenie.

Opäť pridám príklad na dokreslenie. Aby bola dodávka elektriny pre našich zákazníkov vždy zabezpečená, realizujeme nákup cez viacerých obchodníkov s elektrinou, nakupujeme priebežne a manažujeme svoje portfólio. Vďaka tejto stratégii nás prudký rast cien výrazne neohrozil a svoje záväzky voči zákazníkom sme mohli plniť.

Tiež platí, že byť pripravený sa oplatí. Ako dodávateľ poslednej inštancie sme dokázali plynulo zabezpečiť dodávku pre viac ako 50 000 odberateľov elektriny na východoslovenskom distribučnom území. Pre odberateľov z radov firiem sme nakupovali elektrinu na veľkoobchodnej burze za ceny, ktoré boli rekordne vysoké. Bolo veľmi náročné zabezpečiť a naďalej garantovať stabilnú dodávku elektriny pre našich zákazníkov, na ktorú sme sa v danom roku zmluvne zaviazali, a navyše aj pre odberateľov v režime DPI (dodávateľa poslednej inštancie). Zvládli sme to vďaka tomu, že už v roku 2020 sme hľadali rezervy v oblasti úspory nákladov, ako aj nové zdroje príjmov. V roku 2021 sme prijali ďalšie mimoriadne opatrenia a návrhy na optimalizáciu nákladov. Tie platia aj v roku 2022. Situáciu sme nepodcenili a prichystali sa.

Som presvedčený, že každý krok, ktorý urobíme v prospech zákazníkov, nám oni vrátia, oplatia svojou lojalitou a dôverou. Preto sme realizovali ďalšie rozhodnutia – zálohové platby, ktoré platili domácnosti v režime DPI, sme nastavili podľa regulovaných taríf v našom základnom cenníku. Domácnosti sa tak nemuseli obávať výrazného rastu cien. Pre nás to znamenalo zjednodušenie procesu a opäť sme sa mohli sústrediť na poskytnutie čo najkvalitnejších služieb pre týchto odberateľov.

Zvládli ste to aj vďaka svojej veľkosti, prežili silní hráči…

Začal by som tým, že najväčší alternatívny obchodník na slovenskom energetickom trhu ukončil svoju činnosť a po ňom ešte ďalší dodávatelia. Niekoľko alternatívnych dodávateľov ostalo. Otázkou je, ako sa na to budú dívať zákazníci, nakoľko im budú dôverovať. Mám za to, že v tomto turbulentnom období dokážu zákazníkov osloviť silní a stabilní dodávatelia energií, akými sú tradiční dodávatelia. Čo ma na jednej strane teší, pretože naša spoločnosť Východoslovenská energetika je práve tým silným a stabilným dodávateľom. Na druhej strane trh, jeho rozvoj a v konečnom dôsledku i my samy potrebujeme konkurenciu.

Očakávali sme presný opak. Pripravovali sme sa na dereguláciu cien a vytvorenie prostredia, ktoré prinesie väčšiu rôznorodosť produktov a služieb pre zákazníkov, podporí využitie a rozvoj nových technológií. Pripravovali sme sa na ešte väčšie konkurenčné prostredie, no tieto plány sa spomalia.

**Ako teda dnes vyzerá konkurencia na našom trhu? **

Najväčší alternatívny dodávateľ, ktorý skrachoval, bol v danom čase štvrtým najvýznamnejším hráčom na trhu so zemným plynom aj elektrinou. Jeho zákazníci prešli v rámci režimu DPI k tradičným dodávateľom, ktorý majú na slovenskom trhu stále popredné miesta. Trhové podiely sa teda veľmi nezmenili.

Predpokladám však, že svoju otázku smerujete i na spoločnosť innogy Slovensko. Do júna 2022 bola táto spoločnosť druhým najväčším dodávateľom zemného plynu a súčasne najväčším alternatívnym dodávateľom zemného plynu v krajine. Dňa 1. júla sa spoločnosť zlúčila s našou Východoslovenskou energetikou. Po zlúčení spoločností sme teda dvojkou na trhu so zemným plynom. V dodávke elektriny sme dlhodobo treťou najväčšou spoločnosťou.

Ešte doplním, že zlúčenie týchto dvoch našich sesterských spoločností nesúviselo so súčasnou situáciou na trhu, innogy Slovensko bola zdravá spoločnosť. Rozhodnutie zastrešiť všetky naše obchodné aktivity pod jednu značku – VSE – padlo skôr a jeho zámerom bolo podporiť túto lokálnu značku a zákazníkom priniesť výhody vo forme poskytovanie energetických služieb od jednej spoločnosti a pod jednou strechou.

Dovolíte si odhadnúť, čo príde?

Ako som už uviedol, aj nasledujúce obdobie bude náročné a dôležitú úlohu bude zohrávať štát a jeho opatrenia. Samozrejme, každý účastník trhu sa bude musieť naďalej spoľahnúť na vlastné riešenia a sám zvládnuť dôsledky tejto krízy. Na strane druhej budeme reagovať na nové výzvy, ktoré prinesie nová legislatíva a implementácia zimného energetického balíčka.

V našej spoločnosti sa na to pripravujeme a vedie nás k tomu i napĺňanie našich strategický cieľov, ktorými sú rast, digitalizácia a udržateľnosť.

Udržateľnosť, obnoviteľné zdroje… prejavujú dnes zákazníci záujem?

Jednoznačne. Oveľa skôr sme hovorili, očakávali, že porastie počet zákazníkov, ktorí budú zvažovať udržateľnosť pri nákupnom rozhodovaní – aj pri výbere dodávateľa elektriny či zemného plynu. Komunikácia ku klimatickým zmenám je globálna a masívna.

V kontexte súčasných cien energií či ich objemov na trhu sa zákazníci ešte viac zaujímajú o obnoviteľné zdroje. Zaznamenávame zvýšený záujem o vlastnú výrobu elektriny. Zákazníkom preto ponúkame komplexné riešenia v oblasti fotovoltiky. Tiež dodávku elektriny krytú z obnoviteľných zdrojov a ďalšie produkty a služby, ktoré im pomáhajú podnikať udržateľnejšie či viesť udržateľnejší život v ich domácnostiach.

Som rád, že môžeme zákazníkom priniesť i takéto pozitívne riešenia a že oni sami prejavujú záujem. Všetci dnes potrebujeme nové myšlienky a téma udržateľného rozvoja nie je len dobrým začiatkom, ale aj dobrým a nevyhnutným záväzkom do ďalších rokov.

Článok bol publikovaný: 14. 12. 2022

 

Podporujeme smart city riešenia

V rokoch 2020 a 2021 sme pracovali na prvom smart city projekte pre mesto Veľký Šariš. Naša skúsenosť potvrdila, že nové technológie skutočne pomáhajú. Prinášajú efektívnejšie fungovanie mesta a uľahčujú jeho riadenie. V našej spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. si uvedomujeme, že hospodárenie je dôležitou súčasťou správy mesta. A smart to tiež znamená riadiť a šetriť energie. Preto sme sa pri projekte smart city Veľký Šariš zamerali spolu s našou dcérskou firmou innogy Solutions práve na efektívne energetické riešenia.

Riešenia, ktoré sme zrealizovali

Zabezpečili sme napojenie centrálneho zdroja tepla pre bytové domy a vykurovacie systémy v materskej a základnej škole na moderný smart systém merania a regulácie. Zjednotili a zautomatizovali sme výrobu tepla, a tak docielili zvýšenie jej hospodárnosti v meste.

Miroslav Kulla je predsedom predstavenstva spoločnosti Východoslovenská energetika a konateľom spoločnosti innogy Slovensko. Zodpovedá za investície do inovácií a nových technológií, presadzovanie princípov udržateľného rozvoja, ako aj za nákup a predaj elektriny a zemného plynu.

V oblasti zníženia spotreby elektrickej energie sme sa zamerali na využitie slnečného žiarenia. Lokálny fotovoltický zdroj sme umiestnili na strechu mestského úradu a aj túto technológiu napojili do existujúcej IoT platformy.

Ktoré prínosy získalo mesto?

Mesto získalo ucelený pohľad na dáta, aby mohlo začať riadiť svoju tepelnú energetiku. Už prvé merania priniesli kľúčové informácie o efektivite kotolne a únikoch tepla v kontexte technickej zastaranosti zariadení. Odhalili tiež výhody a nevýhody súčasného typu vykurovania.

Fotovoltické panely sú pre mestský úrad ideálnym riešením, ako optimalizovať svoje náklady na elektrinu.

Rovnako mesto začalo sledovať a manažovať spotrebu čistej zelenej energie. Naša fotovoltická inštalácia je schopná merať vyrobenú elektrickú energiu, energiu spotrebovanú na mieste a energiu spotrebovanú zo siete.

Ešte viac spoločne s partnermi

Aby bol náš projekt svojím rozsahom komplexnejší, rozhodli sme sa spolupracovať s ďalšími partnermi a pozrieť sa aj na ďalšie oblasti. Tak sa nám spoločne podarilo pokryť energetiku, mobilitu, životné prostredie, digitalizáciu a bezpečnosť.

Smart city Veľký Šariš sme vybudovali spolu s našou sesterskou spoločnosťou Východoslovenská distribučná a.s a tiež so SAS Slovakia s.r.o., ANTIK Telekom s.r.o. a SENSONEO j.s.a.

Úspešná skúsenosť

Prvý smart city projekt Veľký Šariš nás utvrdil v tom, že nové technológie skutočne prinášajú efektívnosť a optimalizáciu procesov. Tiež dokážu uplatňovať princípy udržateľného rozvoja.

Inštaláciu zvoleného technického a softwarového riešenia sme zrealizovali v čase vykurovacej sezóny počas plnej prevádzky, bez nutnosti obmedzenia dodávok tepla pre odberné miesta.

Napojenie všetkých systémov merania a regulácie, všetkých tipov senzorov a kamier do nadradenej IoT platformy podčiarklo výhody digitalizácie. Umožnilo sledovať dáta na jednom mieste a analyzovať ich v reálnom čase. Následne navrhovať a realizovať konkrétne riešenia v oblasti energetiky, bezpečnosti, dopravy či odpadového hospodárstva tak, aby sa zvýšila efektivita nákladov a v konečnom dôsledku aj kvalita života obyvateľov mesta.

Sme radi, že náš projekt ukázal, že partnerstvo mesta so súkromným sektorom, ktorý prináša inteligentné riešenia a inovácie, bolo a stále je úspešné.

Článok bol publikovaný: 4. 10. 2021

 

Inteligentné technológie vs (de)regulácia

Do energetiky prenikli nové technológie, ktorých základom sú inteligentné prvky. Všetci už poznáme pojmy ako inteligentný merací systém (IMS), ktorý meria presný priebeh spotreby; inteligentná zónová regulácia vykurovania, ktorá je skutočne úsporným a komfortným riešením; samozrejme, inteligentný telefón, prostredníctvom ktorého dokážeme sledovať informácie o spotrebe. Tiež inteligentné domácnosti, inteligentné budovy či celé mestá a ďalšie, ktoré v sebe môžu kombinovať viaceré koncepty a presahovať odvetvie energetiky.

Ing. Miroslav Kulla je obchodným riaditeľom Východoslovenskej energetiky a konateľom spoločnosti innogy Slovensko. Zodpovedá za nákup a predaj elektriny a zemného plynu, za investície do inovácií a nových technológií, ako aj za presadzovanie komplexných energetických a produktových riešení pre zákazníkov.

Na nové technológie sme vsadili aj v našej spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. a svojim zákazníkom z radov firiem niektoré z nich ponúkame vo forme komplexných energetických riešení. Domácnostiam zasa prostredníctvom energetického poradenstva a produktových riešení.

Pre naše komplexné energetické riešenia sú charakteristické inteligentné riešenia týkajúce sa osvetlenia, vykurovania, chladenia a vzduchotechniky. Zákazníci vítajú predovšetkým to, že im dávajú možnosť ovládať zariadenia na diaľku a merať svoju spotrebu. Výsledkom sú potom znížená spotreba energií, optimalizácia nákladov, vyšší komfort a prípadne aj kvalita vnútorného prostredia.

Našu najnovšiu službu pre domácnosti, ktorá využíva umelú inteligenciu, sme nazvali ElektroZoom. Vďaka dátam z IMS dokážeme určiť, koľko energie spotrebujú jednotlivé spotrebiče v domácnosti a porovnať ich s ďalšími dátami. Práve toto porovnávanie a vyhodnocovanie sa deje na úrovni umelej inteligencie, spracovávajú sa veľké dáta a na základe vykonaných záverov a rozhodnutí sa generuje ďalšie poznanie. Využíva sa pri tom patentovaná technológia spätnej analýzy nameranej spotreby od firmy Bidgely.

Integrácia technológie umelej inteligencie do našich služieb vytvára pre zákazníkov ešte osobnejší zážitok.

Čo je dôležité, naši zákazníci dokážu vďaka tejto technológii lepšie pochopiť svoju spotrebu, dokonca byť angažovaní a rýchlo a efektívne ušetriť. Samozrejme, výstupy pomáhajú aj našim energetickým poradcom, ktorí okamžite prichádzajú s najvýhodnejšími produktami a riešeniami pre daného zákazníka.

Nevyužité príležitosti

Musíme však povedať, že iné technológie využiť nevieme, alebo ich nevieme využiť naplno, napriek tomu, že sú zavedené či inštalované. Ako príklad môžeme opäť uviesť IMS. Vďaka tomuto elektromeru by mohol každý odberateľ sledovať svoju spotrebu elektriny v čase, následne upraviť svoje návyky a presunúť spotrebu do časti dňa, kedy je elektrina lacnejšia. Avšak v dôsledku cenovej regulácie toto na slovenskom trhu nie je možné zrealizovať.

Je to akoby nám niekto dal na používanie smartfón, ale dovolil nám s ním len telefonovať, a to s odôvodnením, že je to tak najlacnejšie.

Prílišná regulácia v odvetví tiež zabraňuje tomu, aby na trh prichádzali ďalšie inovácie. Aspoň čiastočné uvoľnenie trhu s energiami je preto z pohľadu jeho rozvoja a rozvoja zákazníckych služieb nevyhnutné.

Jednoduchší a zelenší život

Ako som už naznačil, menia sa aj požiadavky zákazníkov a oni sami si vyžadujú nové prístupy. Menia sa totiž samotní zákazníci. Nastupujúca generácia odberateľov úplne prirodzene využíva mobilné zariadenia, miluje digitálne technológie a všetko chce riešiť okamžite a online, resp. prstom na obrazovke. Myslím si, že očakáva, že inteligentná domácnosť bude samozrejmosť. Že všetky informácie o spotrebe bude mať poruke prostredníctvom smartfónu. Že sa sústredí na svoje vlastné aktivity a nebude sa venovať starostlivosti o domácnosť, preto bude využívať len také služby, ktoré jej uľahčia život.

VSE už dnes ponúka svojim zákazníkom služby, ktoré im uľahčujú ich každodenný život a preberá na seba starostlivosť o domácnosť.

Pri inteligentných domácnostiach platí, že sú zároveň zelenšie. Znižovanie spotreby energií má totiž nielen ekonomický, ale aj ekologický dosah. Nastupujúca generácia si je toho vedomá a očakávame, že práve v týchto domácnostiach sa rozšíri aj elektromobilita. Pre nás ako pre dodávateľa elektriny to bude znamenať nové príležitosti, budeme môcť rozšíriť svoju ponuku produktov či priniesť na trh hoci aj nové nabíjacie služby. Opäť však významnú úlohu bude musieť zohrať zníženie regulácie a zásahov do trhu.

Deregulácia

Aspoň čiastočné a postupné uvoľňovanie trhu by podporilo využívanie technologických a digitálnych inovácií. No nielen to. Vytvorilo by skutočné konkurencieschopné prostredie a prinieslo väčšiu rôznorodosť produktov a služieb pre zákazníkov.

Som presvedčený, že menej regulácie by pomohlo aj Slovensku dosiahnuť ciele v oblasti energetickej efektívnosti či v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie. Rozhodne by krajinu priblížilo k európskym štandardnom.

Vnímam to ako veľkú výzvu a veľkú zmenu v energetike, ktorú nezvládneme bez podpory inovácií. A tie sa zasa nezaobídu bez deregulácie.

Vďaka dátam z IMS dokážeme určiť, koľko energie spotrebujú jednotlivé spotrebiče v domácnosti a zákazníkom dať návod, ako rýchlo a efektívne ušetriť. Umelá inteligencia dokáže identifikovať spotrebu na smart elektromere v rôznych kategóriách:

 • vykurovanie,
 • ohrev teplej vody,
 • klimatizácie,
 • osvetlenie,
 • chladničky a mrazničky,
 • spotrebiče v pohotovostnom režime,
 • zábavná elektronika,
 • spotrebiče určené na varenie.

Zároveň vieme zákazníkom pravidelne na mesačnej báze zasielať prehľadný výstup spotreby podľa jednotlivých spotrebičov.

www.elektrozoom.sk

Článok bol publikovaný: 5. 10. 2020

 

Čo náš biznis inšpiruje a posúva vpred

V každom odvetví podnikania je kľúčové zachytiť zmeny a trendy a reagovať na ne. Nám sa to darí vďaka tomu, že počúvame svojich zákazníkov. Napĺňame ich očakávania, čím posúvame celú slovenskú energetiku dopredu. A z dodávateľa energií sa stávame poskytovateľom komplexných energetických riešení.

Je náročné začať podnikať i udržať sa dlhodobo v biznise. Ani pre veľkých hráčov nie je ľahké správne odhadovať vývoj trhu a vyvarovať sa chýb.

Ing. Michal Adámek, vedúci odboru Energetické riešenia

Známy príbeh

Príbeh spoločnosti Nokia pozná celý svet. Firma urobila mnoho rozhodnutí, ktoré ju vyniesli až na vrchol. Bola priekopníkom, najväčším výrobcom. Keď však podcenila nástup mobilných smart telefónov, pozíciu svetovej jednotky rýchlo stratila.

V našich spoločnostiach pod značkami innogy a VSE si tento príbeh často pripomíname. Inšpiruje a pomáha nám otvárať otázku, čo je náš Smart Phone. Odpovede nachádzame u našich zákazníkov.

Hlas zákazníka

Napĺňať, či dokonca prekonávať očakávania klientov rozhodne nepovažujem za frázu. Pred piatimi rokmi sme vyhoveli želaniu našich firemných zákazníkov a dnes sa to ukazuje ako mimoriadne dôležité strategické rozhodnutie.

Našim zákazníkom vtedy prestali postačovať výhodné ceny energií a predaj cez nákupný index. Začali sa pýtať na ďalšie riešenia, ktoré im pomôžu ešte viac ušetriť firemné financie a prinesú zníženie spotreby energií. My sme odpovedali nielen energetickým poradenstvom, navrhované efektívne opatrenia sme začali v jednotlivých prevádzkach realizovať na kľúč.

Odvaha na zmenu

Ostali sme dodávateľom energií a pritom začali budovať nový biznis. Prvé projekty sa týkali elektroinštalácií a osvetlenia, postupne pribúdali ďalšie typy – pre nás nové a náročnejšie.

Dnes ponúkame inteligentné riešenia s reguláciou týkajúce sa aj ďalších oblastí, ako je vykurovanie, chladenie či vzduchotechnika. Zabezpečujeme hĺbkovú analýzu, navrhujeme technické riešenia na mieru vrátane vyčíslenia očakávaných investičných nákladov. Realizujeme celé projekty a navyše ponúkame možnosť financovania formou EPC služby. Pripravujeme sa na servis a máme ďalšie plány. Stále sa však držíme toho, čo vieme robiť najlepšie – ostávame pri energetických riešeniach.

Aby sme dlhodobo uspeli, museli sme zároveň zmeniť náš spôsob myslenia a naučiť sa generovať nové produkty a služby, riadiť inovačné procesy.

Investície do inovácií

Nielen zákazníci, ale i konkurencia tlačí na investície do IT riešení. Môžem povedať, že dodávka energií a energetických služieb sa za krátke obdobie stali odvetvím plným digitalizácie, veľkých dát a aplikácií. Dokonca so sebou priniesli nové špecializované pracovné pozície, ktoré nie je jednoduché obsadiť.

Dobré referencie

Naše komplexné energetické riešenia realizujeme pre priemyselné prevádzky, výrobné i športové haly, administratívne budovy, hotely, školy či zdravotnícke zariadenia. Len v roku 2018 sa pod značkou VSE/innogy zrealizovalo 114 projektov. Rád podotknem, že sme vyriešili 114 problémov našich zákazníkov a získali ďalšie pozitívne referencie.

Pozitívnou referenciou je napríklad rekonštrukcia zimného štadióna vo Zvolene, kde sme zabezpečovali modernizáciu osvetlenia. Projekt na kľúč zahŕňal audit, návrh riešenia, samotnú realizáciu i financovanie. Nové osvetlenie prinieslo až 77% úsporu spotreby energie a vyriešilo problém s rovnomernosťou osvetlenia ľadovej plochy. Vďaka systému regulácie sa zároveň vytvorili fixné aj dynamické svetelné scény, ktoré sú stále divácky atraktívne.

Jedným z našich najnovších projektov je výstavba športového komunitného centra v Liptovskom Hrádku. Ide o pilotný projekt Slovenského zväzu ľadového hokeja, na ktorom spolupracuje viacero firiem. My zodpovedáme za technologickú stránku. Dodávame a inštalujeme riešenie pre ľadovú plochu, systém chladenia, kúrenia, vetrania a odvlhčovania. Som rád, že toto centrum sa onedlho stane ďalšou úspešnou vizitkou pre innogy.

Nepoznám žiadneho dodávateľa na našom trhu, ktorí robí to, čo my. Tento biznis predstavuje neustálu zmenu. Vďačíme jej však za silu, postavenie na trhu i za radosť z podnikania.

Ing. Michal Adámek, vedúci odboru Energetické riešenia

Článok bol publikovaný: 23. 9. 2019

 

Zajtrajšok patrí odvážnym, budúcnosť inovatívnym

Zmeny, ktoré priniesla veda a technika v 20. storočí, zdá sa, boli len základom pre možnosti 21. storočia. Vezmime si len také využitie elektriny. Stačilo zopár desiatok rokov a stala sa multinásobne využiteľným artiklom, dávno sa neobmedzujúcim na osvetlenie a vykurovanie. Mohli by sme to nazvať aj vekom digitalizácie. Takmer všetkého. Od bežných domácich činností až po, ak to trochu preženieme, výlety do kozmu. Sú však na takýto dynamický vývoj pripravené aj spoločnosti, pôsobiace na Slovensku, ktoré riadia či už fyzické alebo obchodné toky energií? Opýtali sme sa najpovolanejšieho. Predsedu predstavenstva innogy South East Europe Karla Krausa. A prečo práve jeho? Lebo značka innogy vznikla na medzinárodnom energetickom poli, aby zhmotnila inovácie a technológie s nebývalou energetickou silou a dynamikou.

Ako sme už načrtli, energetický priemysel je dnes základom fungovania či už súkromného alebo verejného života. Čo je podľa vás úlohou európskych ale aj konkrétne slovenských lídrov v tejto oblasti?

Je to práve otváranie tých takmer nekonečných možností, ktoré energia ponúka. A čo najširším masám. Trh ponúka oveľa viac ako len predaj komodity – elektriny ako takej. Elektrina je základ, ale dnešné možnosti sú väčšie. Naše portfólio už teraz zahŕňa širokú škálu nekomoditných produktov pre domácnosť, bezpečnosť a pohodlie. Každý rok investujeme desiatky miliónov eur do modernizácie, technologických inovácií a vývoja nových riešení.

Dnes je už zákazník aj vďaka nám plnohodnotným účastníkom trhu s energiami. Túto rolu sme mu dali napríklad cez inteligentné meracie systémy, prostredníctvom ktorých už nemusí pasívne sledovať, ale aktívne ovplyvňovať čo a kedy bude využívať. A to je len začiatok vo využívaní pôvodného „len“ meradla spotreby elektriny.

Zajtrajšok patrí odvážnym, budúcnosť inovatívnym. A tejto úlohy sa chce ujať innogy. V riešeniach pre domácnosť, dopravu, ochranu objektov, osôb, komunikáciu, riadenie, kontrolu…, a to ani zďaleka nie sme na konci. innogy je hnacím prvkom na ceste k riadeniu tokov energie v reálnom čase a k využívaniu energie oveľa inteligentnejším spôsobom. To sa týka viacerých aspektov podnikania v plynárenstve a elektroener­getike, ako napríklad kúrenie, ohrev vody, osvetlenie, bezpečnosť, inteligentné spotrebiče, riešenia šetriace spotrebu energií a rozpočet.

innogy South East Europe a spoločnosti, ktoré zastrešuje, sú tu nato, aby po technickej a odbornej stránke pripravili nielen zariadenia, ale aj svojich zákazníkov na „používanie“ elektriny po novom a inovácie s tým spojené. Preto sme otvorili verejnosti „na mieru šité“ služby našich energetických expertov.

Načrtli ste napríklad dopravu. Tá sa tiež rýchlo mení v čase. Ako sa do tejto oblasti zapoja energetici?

Elektromobil už nie je nové slovo. A tu vstupujú do hry popri výrobcoch automobilov práve energetici. Elektromobil je v podstate baterka, ktorá sa niekde musí nabiť ako telefón. Aj v tejto oblasti sme boli prví, kto začal s budovaním verejných nabíjacích staníc, aby elektromobilita čo najrýchlejšie presiakla na slovenský trh. O tom, že práve elektroautá sú veľmi rýchlym a efektívnym riešením pre zníženie emisií, sa už popísalo veľa. Tiež o tom, že zásoby ropy sa jedného dňa minú. To všetko sú pádne dôvody pre rozmach novej formy dopravy. A na tú treba čo najskôr pripraviť spoločnosť. A ešte predtým funkčnú infraštruktúru a podmienky. Aj keď absolútne čísla počtu elektromobilov a hybridov na Slovensku sú stále relatívne nízke, každoročný prírastok sa ráta v niekoľkých desiatkach percent. Ešte pred takýmito 4 – 5 rokmi sme hovorili o elektromobile ako „druhom mestskom aute“. S vývojom bateriek, predovšetkým zvyšovania kapacity uskladnenia elektriny, však elektromobil začína byť vyrovnaným konkurentom autám s tradičným pohonom. Stále je tu otázka vyššej ceny, ktorá však, podľa našich odhadov, bude onedlho klesať. Dnes hovoríme o dostupných autách so 400-kilometrovým dojazdom. Cenová nevýhoda sa bude lámať, myslím, niekde pri 500 kilometroch. Sme blízko. Priekopníkom v používaní elektromobilov je aj samotná centrála innogy v Nemecku. Od nového roka si manažéri budú služobné autá vyberať už iba z ponuky elektromobilov alebo plug-in hybridov.

Domáca sieť je už aktuálne doplnená aj zo súkromného a podnikateľského sektora. Do budúcna je potrebné rozšíriť ponuku služieb v oblasti elektromobility. Podmienkou je aj správne nastavené legislatívne prostredie. Napríklad tak, aby prevádzkovateľ stanice mohol majiteľom elektromobilu účtovať spotrebu aj v kilowatthodinách, čo je najspravodlivejší model. A tiež sa teším na produkty, ktoré umožnia majiteľovi elektromobilu na tomto vlastníctve zarábať. Veď batéria elektromobilu môže v čase pripojenia do siete veľmi dobre poslúžiť ako dočasné úložisko elektriny, a to budú subjekty na trhu využívať.

Článok bol publikovaný: 13. 10. 2017

 

Energetika sa mení. innogy je pri tom.

Koncern RWE kompletne zmenil svoju štruktúru. Založil novú dcérsku spoločnosť, aby spojil tri oblasti podnikania: Obnoviteľné zdroje, Siete & infraštruktúru a Obchod. Svoju novú dcéru nazval innogy. Na konvenčnú výrobu elektriny a na obchodovanie s energiami sa bude naďalej sústrediť materská spoločnosť RWE AG. Tá zároveň dlhodobo ostáva väčšinovým akcionárom svojej novej dcéry. Tieto zmeny prichádzajú na jeseň roku 2016 a značka innogy bude predstavená aj na slovenskom trhu.

Názov innogy sme vytvorili z anglických slov innovation, energy a technology. Vystihuje presne to, za čím si naša nová dcérska spoločnosť stojí: inovácie a technológie v energetickom sektore. Usúdili sme, že innogy je tiež ideálnym názvom pre modernú energetickú spoločnosť budúcnosti. A tento koncept sme vložili aj do vizuálu novej značky, ktorý je farebný, flexibilný a plný energie a kreatívnych nápadov – najlepšie sa hodí k zelenému, decentralizovanému a digitálnemu energetickému trhu budúcnosti.

Dovoľte nám metaforu – ľahkosť a dynamika, ktoré so sebou nová značka prináša, v žiadnom prípade nie sú signálom toho, že do ringu posielame komerčnú ľahkú váhu. Začíname ako ťažká váha. A navyše platí, že sme dostatočne agilní a dynamickí, čo je kľúčové pre dosiahnutie úspechu na energetickom trhu budúcnosti. Očakávame, že na tento trh vstúpia noví hráči. Značky ako Tesla, Google alebo Apple – alebo práve teraz, keď čítate tieto riadky, sa už na tomto trhu etablujú. No ktokoľvek bude našou konkurenciou, ako innogy sa nechceme len prizerať, chceme súťažiť s najlepšími.

RWE prináša innogy

Naša nová dcérska spoločnosť spustila svoju prevádzku 1. apríla 2016 a od jesene 2016 sa teda prezentuje pod novou značkou innogy. Zmena mena reprezentuje odklon od konvenčného k inovatívnemu, flexibilnému a kreatívnemu.

Pokiaľ ide o silnú značku RWE, ktorá odráža dlhú a hrdú tradíciu energetiky, tak tú bude využívať materská spoločnosť RWE AG v Nemecku. innogy bude odteraz odpoveďou na nové energetické riešenia s jasným sústredením sa na zákaznícku orientáciu.

Môžeme potvrdiť, že innogy bude pracovať na nových podnikateľských modeloch a inováciách a bude mať ešte bližšie k svojim zákazníkom v celej Európe. Má ambíciu stať sa symbolom inovatívnej ponuky a vytvárať trendy na trhu s energiami.

Inovácie a technológie

Značka innogy sa bude zároveň usilovať o decentralizáciu a zapojenie zákazníka v jednotlivých krajinách. Hovoríme predovšetkým o tých zákazníkoch, ktorí si plánujú elektrinu vyrábať sami doma a navyše všetko riadiť pomocou inteligentných zariadení a mobilných aplikácií.

Očakávame, že digitalizáciu bude okrem SMART riešení prezentovať aj podpora START-UP projektov. Značka innogy je dobre etablovaná na to, aby sa stala lídrom pri posúvaní týchto trendov smerom vpred.

Súčasný zákazník Spotrebiteľské správanie sledujeme, zbierame dáta a vyhodnocujeme. Vieme, že dnešnému zákazníkovi nestačí jednoduchá dodávka energií, on sám má záujem o efektívne, moderné a hlavne komplexné energetické balíky.

S podporou innogy sme pripravení ešte lepšie a rýchlejšie reagovať na meniace sa požiadavky zákazníkov. Chceme priniesť unikátne a konkurencieschopné riešenia.

innogy na Slovensku

Aj zákazníci na Slovensku si budú užívať výhody innogy. Skupina VSE Holding začne hneď od jesene 2016 podporovať ambiciózne ciele tejto novej značky. Materská spoločnosť VSE Holding a jej dcérske spoločnosti Východoslovenská energetika a Východoslovenská distribučná budú vystupovať ako člen innogy. Dcérska spoločnosť RWE Gas Slovensko navyše zmení svoje obchodné meno na innogy Slovensko.

innogy Slovensko bude svojim zákazníkom naďalej prinášať inovatívne produkty a moderné zákaznícke riešenia. Bude pokračovať v nastúpenom trende ponuky, vďaka ktorej sa slovenské domácnosti stávajú úspornejšími, bezpečnejšími a pohodlnejšími.

Ako môžete vidieť, v RWE sa mnohé veci menia. Avšak jedno sa určite nezmení – naše silné a spoľahlivé partnerstvo v jednom z našich hlavných podnikateľských regiónov.

Karl Kraus

V roku 2011 sa stal členom predstavenstva RWE East. Súčasne od 2013 zastával pozíciu CEO v spoločnosti RWE Hrvatska. Od roku 2013 tiež zastával pozíciu predsedu predstavenstva RWE Slovensko, a to až do septembra 2016, kedy došlo k zmene podnikateľského modelu a stal sa CEO spoločnosti innogy South East Europe. S účinnosťou od 1. apríla 2014 zároveň pôsobí ako predseda predstavenstva spoločnosti VSE Holding.

Článok bol publikovaný: 23. 9. 2016

 

Znižovanie cien vs. energetická efektívnosť

Podiel výdavkov na zemný plyn je približne 6 – 10 % z celkových rodinných ročných výdavkov, pokiaľ domácnosť plynom varí, vykuruje a ohrieva vodu. Nie je to málo, odberatelia preto vítajú každé znižovanie cien. Je tu však aj iná cesta. Môžeme sa zamerať na energetickú efektívnosť. Tá totiž prináša ľuďom úsporu vždy – ako v čase poklesu cien, tak i v čase cenového rastu.

Regulácia deformuje trh

V roku 2015 cena komodity na európskych trhoch zaznamenáva mierny pokles. Vytvára sa tak priestor na znižovanie cien zemného plynu. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vyzdvihuje tento fakt a od 1. septembra upravuje ceny pre domácnosti, ako aj malé podniky. Na chvíľu sa pozastavme a pozrime sa na to z druhej strany.

Podľa môjho názoru je regulácia na Slovensku veľmi prísna. Svedčí o tom aj to, že máme spomedzi okolitých krajín jedny z najnižších koncových cien plynu. Zároveň z toho vyplýva, že tu nie je veľký priestor na ďalšie regulovanie smerom nadol. Znižovanie cien, resp. umelé zásahy do trhového mechanizmu navyše bývajú kontraproduktívne. Zníženie marží oslabí konkurenciu, a tak zhorší možnosti výberu pre samotných spotrebiteľov.

Vo svete je známy aj fakt, že len čo začnú byť niektoré tovary vnímané ako príliš lacné, vedie to k ich plytvaniu. A efekt nižšej jednotkovej ceny sa stratí. Zákazníci prestanú regulovať svoju spotrebu a v konečnom dôsledku zaplatia viac. Dôležitejšie je teda dívať sa na vec cez celkovú výšku ročnej faktúry, nie iba cez jednotkovú cenu.

Chce to zmenu

Riešenie preto vidím v znižovaní spotreby zemného plynu, ktoré prinesie zákazníkom úsporu ako v časoch poklesu, tak aj v čase rastu ceny komodity na svetových trhoch. Čo to znamená? Každý musí identifikovať vlastné rezervy – zbytočná spotreba, straty, úniky plynu a tepla – teda zamerať sa na energetickú efektívnosť.

Napríklad, ak na vykurovanie domu využíva zákazník zemný plyn a má nedostatočne utesnené okná, prípadne stráca teplo obvodovým plášťom alebo má kotol s nízkou účinnosťou, jeho spotreba plynu je zbytočne vysoká. Ak prijme opatrenia na zníženie spotreby, a teda vymení okná, zateplí vonkajšie múry, vymení kotol, jeho účet za plyn sa určite zníži. Miera úspor bude samozrejme závisieť od toho, čo všetko bude pre úspory ochotný urobiť.

Investícia sa určite oplatí, i keď návratnosť bude rôzna v závislosti od opatrení. Ideálne je spájať motívy investovania. Ďalší príklad, ak má zákazník plynový kotol, ktorý o dva až tri roky bude musieť vymeniť, možno by bolo dobré zvážiť jeho výmenu v priebehu najbližšieho roka. Tým sa síce skráti životnosť starého kotla a momentálne sa zaťažia rodinné financie, ale úspory sa začínajú s každým dňom prevádzky nového zariadenia. Výška investície bude závisieť od viacerých faktorov, od samotného výberu technológie či výrobcu, kde sú rozdiely i viac ako 10 percentné. Ale na trhu už existujú prvé ponuky opatrení v oblasti energetickej efektívnosti, ktoré sú z pohľadu financovania nastavené tak, že investícia sa spláca z úspor, ktoré dosahuje.

Som presvedčený, že energetická efektívnosť prinesie úsporu bez ohľadu na budúci cenový vývoj. Ak by sa aj v budúcnosti zvýšila regulovaná cena zemného plynu, zákazník by túto zmenu nepocítil tak razantne, ako keby neprijal žiadne energetické opatrenia. Resp. čím viac sa zvýši cena, tým viac v tomto porovnaní ušetrí.

Nové služby podporia rozvoj trhu

Zákazníci si môžu nechať poradiť, aké opatrenia prijať. Pomôcť im vie ich dodávateľ energií alebo špecializovaný energetický poradca. My v RWE ponúkame svojim zákazníkom služby energetického poradenstva. Sústredíme sa ako na domácnosti, tak aj na firmy. Pomáhame riešiť otázky vykurovania, ale aj osvetlenia, robíme energetické audity. Navyše zapožičiavame digitálne merače spotreby, ponúkame LED žiarovky, elektrické ohrievače vody či zvýhodnené sadzby pre tepelné čerpadlá.

Prečo o tom hovorím? Pretože konkurencia a trh sa v dnešnom regulačnom prostredí môžu rozvíjať len vďaka novým nekomoditným produktom a službám. Súčasne platí, že ak prijmeme cestu energetickej efektívnosti, podporíme i rast ďalších odvetví – napríklad stavebníctva.

Presadzovanie energetickej efektívnosti (pred znižovaním cien zemného plynu) podporuje i samotná Európska únia. Znižovanie spotreby energií a odstránenie plytvania je cieľom akčných plánov EÚ i Slovenska a jednou z priorít Energetickej politiky Slovenskej republiky.

Miroslav Kulla konateľ RWE Gas Slovensko

Článok bol publikovaný: 11. 10. 2015

 

FIRMA LIPPEK STAVILA NA INTELIGENTNÉ OSVETLENIE OD VSE

NOVÉ SVIETENIE PRINESIE ÚSPORU ELEKTRINY AŽ 50 %

Zákazníci dnes od svojich dodávateľov energií očakávajú viac než zabezpečenie samotnej dodávky. VSE a.s., člen skupiny RWE, patrí medzi značky, ktoré sú pripravené byť zákazníkovi partnerom pri riešení širokého spektra energetických otázok.

O analýzu efektívnosti osvetľovacích sústav od VSE prejavila záujem spoločnosť Včela-Lippek k.s., ktorá má trhu takmer storočnú históriu. Liptovské pekárne a cukrárne Včela-Lippek vyrobia pre svojich zákazníkov denne 200 000 rožkov a ďalších takmer 270 druhov pečivových pochúťok.

Moderné osvetlenie zníži náklady o polovicu

„Zákazníka zaujali rôzne výhody moderného osvetlenia, najmä schopnosť svetelných senzorov vyhodnotiť množstvo svetla, ktoré preniká cez okná do vnútorných priestorov“, vysvetľuje Ing. Stanislav Kundrát, vedúci úseku Korporátni zákazníci VSE. „Na základe týchto údajov sa dokáže osvetlenie znížiť na minimum. Zanedbateľné nie je ani percento úspory, ktoré sa šplhá až na hranicu 40 % zo spotreby elektriny počítanej bez inštalovania regulácie. Konkrétne firme Včela-Lippek vznikla úspora dokonca až 50 % na elektrine spotrebovanej osvetlením, nakoľko jej bola nainštalovaná osvetľovacia sústava s ešte podstatne vyšším výkonom“, dopĺňa S. Kundrát.

Inteligentné svietidlá skvalitňujú pracovné podmienky

Výrobcu oslovila nielen príležitosť znížiť fixné náklady, ale aj možnosť zlepšiť pracovné podmienky pre svojich zamestnancov. „Našim zamestnancom chceme vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prácu, takže zvýšenie ich zrakovej pohody výrazne ovplyvnilo naše rozhodnutie využiť ponuku na montáž indukčných svietidiel s automatickou inteligentnou reguláciou osvetlenia. Po výmene osvetlenia sa intenzita nášho vnútorného osvetlenia automaticky prispôsobuje tomu, koľko svetla preniká do prevádzky cez okná,“ hovorí o výhodách moderného svietenia Ing. Slavomír Moravčík, konateľ spoločnosti.

V rámci renovácie osvetlenia vymenila spoločnosť VSE v prevádzke pekárne a cukrárne približne 160 výbojkových svietidiel za súčasných 90 indukčných svietidiel s automatickou inteligentnou reguláciou intenzity osvetlenia. Okrem významnej úspory elektriny a krátkej návratnosti investícií má firma možnosť prefinancovať modernizáciu cez VSE prostredníctvom výhodných splátok či leasingu. „Oceňujeme ústretovosť VSE a pochopenie potrieb našej prevádzky aj pri samotnej montáži osvetlenia, ktorú boli ochotní realizovať cez víkendy v čase nižšej produkcie,“ dodáva spokojný zákazník.

Článok bol publikovaný: 17. 8. 2015

 

Poloha na mape

Galéria

(Zľava) Peter Okruhľanský, manažér technického odboru VSE Solutions, ktorý zodpovedal za technologickú realizáciu projektu, a Miroslav Grutka, obchodný manažér VSE Solutions a súčasne manažér tohto projektu.
(Zľava) Peter Okruhľanský, manažér technického odboru VSE Solutions, ktorý zodpovedal za technologickú realizáciu projektu, a Miroslav Grutka, obchodný manažér VSE Solutions a súčasne manažér tohto projektu.
Špecializovaná učebňa VSE Solutions
Špecializovaná učebňa VSE Solutions
Obchodný manažér VSE Solutions a súčasne manažér projektu Miroslav Grutka počas otvorenia špecializovanej učebne.
Obchodný manažér VSE Solutions a súčasne manažér projektu Miroslav Grutka počas otvorenia špecializovanej učebne.
Ing. Mgr. Juraj Bayer, PhD. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenská energetika a.s
Ing. Mgr. Juraj Bayer, PhD. - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenská energetika a.s
Ing. Michal Adámek, vedúci odboru Energetické riešenia
Ing. Michal Adámek, vedúci odboru Energetické riešenia
RWE sa teraz volá innogy
RWE sa teraz volá innogy
Karl Kraus
Karl Kraus
Inteligentné svietidlá
Inteligentné svietidlá

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2024
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2024
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2023
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2023
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2022
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2022
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2021
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2021
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2020
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2020
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2017
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2017
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2017
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2017
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2016
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2016
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2016
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2016
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2015
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2015
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2015
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2015
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2014
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2014
 

Údaje o firme Východoslovenská energetika a.s. boli overené: 2. 10. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 11. 9. 2017

Ročenka Energetika Strojárstvo 2020Ročenka Energetika Strojárstvo 2021Ročenka Energetika Strojárstvo 2022Ročenka Energetika Strojárstvo 2023Ročenka Energetika Strojárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 955, Tento rok: 548, Tento mesiac: 47, Dnes: 3

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety