V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

Odborné články

JUREX dovozca sušičiek Mathews Company

Dôležitým prvkom pre poľnohospodára a tiež ostatných pracovníkov zabezpečujúcich priebeh žatvy a tiež pozberových prác až po uskladnenie zrnín či už do síl alebo podlahových skladov je vhodný merač vlhkosti zrna na rôznych úrovniach… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 25. 1. 2012
Autor: JUREX, s.r.o., Bratislava

 

LEMKEN – špecialista pre náročných

LEMKEN – špecialista pre náročných Jedným z celosvetovo uznávaných výrobcov poľnohospodárskej techniky je firma Lemken. Jej stroje sú vyhľadávané farmármi, ktorí požadujú kvalitnú a spoľahlivú techniku k zvládnutiu spracovania pôdy, siatia či chemickej ochrany.Firma Lemken je výrobcom techniky na spracovanie pôdy, sejacích strojov a strojov na ochranu rastlín. So svojimi spoľahlivými technológiami a rozsiahlou službou zákazníkom si veľakrát získala celosvetové uznanie… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 25. 1. 2012
Autor: LEMKEN SLOVAKIA, s.r.o., Trnava

 

Energetický certifikát budov

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov v SR tvorí zákon č. 555/2005 Z.z., vyhláška MVRR SR č. 625/2006, novela 311/2009 ale aj STN 73 0540, ktoré uvádzajú, že stavba sa musí navrhnúť a postaviť tak, aby bola počas užívania energeticky hospodárna vzhľadom na klimatické podmienky a predpokladaný účel užívania. Z tohoto dôvodu každá vykurovaná budova musí byť zatriedená do energetických tried A-G a mať o tom vyhotovené písomné potvrdenie autorizovanou osobou – Energetický certifikát… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 25. 10. 2011
Autor: SLOVHOLDING, a.s., Bratislava

 

Moderný kompaktný systém pre monitoring kvality ovzdušia airpointer

airpointer® je prvá kompaktná plno automatická „plug-and-play“ multizložková monitorovacia stanica s certifikátom TÜV podľa európskych noriem pre monitoring kvality ovzdušia pre O3, CO, SO2 a NO/NO2/NOx… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 10. 10. 2011
Autor: BioWell s. r. o., Bratislava

 

Nastal čas na správne rozhodnutia…

Strojárstvo a energetika. Strojárstvo a celý priemysel sú v priamej úmere závislé od dodávok energetických komodít. V posledných rokoch prechádza energetika významnými zmenami – liberalizáciou trhového prostredia. Liberalizácia so sebou prináša aj nové možnosti pre strojárske odvetvie a ponúka možnosť vybrať si vlastného dodávateľa elektriny a zemného plynu… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 10. 10. 2011
Autor: BCF, s.r.o., Banská Bystrica

 

Činnosť a úlohy Slovenskej stavebnej inšpekcie

Ochrana životného prostredia, života, zdravia a majetku sú významným verejným záujmom. Aby bolo riziko ich poškodenia nesprávnou stavebnou činnosťou minimálne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov veľmi podrobne upravuje povinnosti a práva všetkých účastníkov výstavby a upravuje aj základné pôsobnosti orgánov štátnej stavebnej správy, ktorým je zverený aj dohľad nad dodržiavaním stavebného zákona… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 15. 8. 2011
Autor: Slovenská stavebná inšpekcia Inšpektorát Bratislava, Bratislava

 

Dláždenie technológiou PRESSBETÓN

Vysoko rozvinutý chemicko – technologický postup spracovania čerstvého monolitického betónu. Do upraveného, zahladeného povrchu sa vsype práškové tvrdidlo obsahujúce farebný pigment a kremičitanové tvrdiace prísady. Po zatuhnutí sa mäkkého povrchu vtlačí súpravou pryžových matríc vybraný vzor. Po cca 24 hod sa z povrch vymyje oddeľovací prostriedok, povrch sa nechá dobre vyschnúť ( 1 deň ) a potom sa aplikuje uzatvárací nástrek, ktorý bráni nasiaknutiu vody, vniknutiu nečistôt a zvýrazní farbu plochy… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 29. 6. 2011
Autor: PRESSBETON - Peter Salay, Moravský Svätý Ján

 

Obec Kostolište

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1206. Názov obce pochádza zo slova kostol a okolia kostola, ktorý bol najstarší na Záhorí – 1397… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 1. 6. 2011
Autor: Obecný úrad - Kostolište, Kostolište

 

Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o.

Spoločnosť Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o. (CHVB) vznikla v roku 1994 so zámerom poskytovať služby v oblasti výstavby, generálnych opráv a rekonštrukcií chladiacich veží všetkých typov, od chladiacich veží komínového typu, cez ventilátorové až po mikrochladiče… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 1. 6. 2011
Autor: Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o., Jaslovské Bohunice

 

ZVÄZ CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY SLOWAKISCHER TOURISMUS VERBAND SLOVAK TOURISM ASSOCIATION

Zástupcovia siedmich rozhodujúcich celoslovenských združení cestovného ruchu založili 17. januára 2011 Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR), ktorý je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne zameranou organizáciou zamestnávateľov v cestovnom ruchu… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 1. 6. 2011
Autor: Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky, Bratislava

 

Príjemná cesta s PRESSBURGBUS

Spoločnosť PRESSBURGBUS,s.r.o. sa zaoberá medzinárodnou a vnútroštátnou nepravidelnou prepravou osôb osobnými autami, mikrobusmi a autobusmi. Našim prvoradým cieľom je uspokojiť požiadavky zákazníka s príjemnou cestou pri cestovaní našimi autobusmi či už po Slovensku,alebo na medzinárodných cestách… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 26. 1. 2011
Autor: PRESSBURGBUS, s.r.o., Bratislava

 

AZOTER - enviromentálne a ekologické hnojivo

Úrodnosť a prirodzená odolnosť kultúrnych rastlín voči chorobám vo veľkej miere záleží na počte a zložení mikroorganizmov v pôde. Výsledok veľkého počtu prieskumov nás upozorňuje na to, že bakteriálna mikroflóra, ktorá je pre pôdu nevyhnutná, je na zániku. Vo veľkej miere poklesli pre pôdu dôležité mikroorganizmy, ktoré zabezpečujú prírodný dusík, znížil sa počet baktérií, ktoré napomáhajú rozkladu celulózy v pôde a spomalil sa aj prirodzený mikrobiologický proces uvoľnenia viazaného fosforu v pôde… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 15. 12. 2010
Autor: AZOTER, s.r.o. - ekologické hnojivá, Nové Zámky

 

Pomoc poľnohospodárom

Hlavnou činnosťou spoločnosti BIOLIFE spol. s r.o. je predaj poľnohospodárskej techniky, záručný a pozáručný servis strojov a predaj náhradných dielov. Spoločnosť bola založená v roku 1993 so sídlom v Galante, kde dodnes vykonáva svoju podnikateľskú činnosť… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 15. 12. 2010
Autor: BIOLIFE spol. s r.o., Galanta

 

Duslo, a. s., Šaľa ponúka pre výživu rastlín

Duslo, a. s., Šaľa ponúka pre výživu rastlín PRIEMYSELNÉ HNOJIVÁ… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 15. 12. 2010
Autor: DUSLO, a.s. - člen skupiny AGROFERT Holding, Šaľa

 

Predaj a servis poľnohospodárskej techniky

Firma OPaLL-AGRI Slovakia, s. r. o. zahájila svoju podnikateľskú činnosť v roku 2002. Vznikla ako pobočka úspešne fungujúcej českej firmy OPaLL-AGRI, s. r. o., Hertice. Od svojho začiatku sa zaoberá predajom a servisom poľnohospodárskej techniky. Spoločnosť je jedna z najvýznamnejších dodávateľov opotrebovaných náhradných dielov na stroje pre spracovanie pôdy… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 15. 12. 2010
Autor: OA Slovakia, s.r.o., Vrbové

 

Komplexné riešenie financovania farmárov

OTP Banka Slovensko, a. s. považuje farmárov za iniciatívnych, odhodlaných a dostatočne húževnatých klientov s úžasným potenciálom. Pod značkou Farmárskeho programu im ponúka kvalitné a na mieru šité produkty na financovanie ich potrieb počas celého roka, t. j. od zakladania úrody až po jej zber a predaj… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 15. 12. 2010
Autor: OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava

 

Nákup, uskladnenie, ošetrovanie a predaj rastlinných výrobkov.

Spoločnosť Poľnonákup Galanta a.s. bola založená v roku 2000. V oblasti podnikateľskej činnosti spoločnosť nadviazala na Poľnonákup Rovina a.s., ktorý bol v tom čase v konkurze. Do vzniknutej spoločnosti boli začlenené prevádzky v Galante a v Seredi s nasledovnou skladovou kapacitou: obilné silá v Galante 2 × 23.000 ton a obilné silo v Seredi s kapacitou 21.000 ton… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 15. 12. 2010
Autor: Poľnonákup Galanta, a.s., Sereď

 

Historický vývoj mesta Malacky

Malacky (maď. Malacka – nem. Malatzka) je mesto na Slovensku, ktoré leží v centre južnej časti Záhorskej nížiny. Malacky sa nachádzajú v strede Záhoria a sú významným hospodárskym, administratívnym a kultúrnym strediskom tohto regiónu… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 1. 8. 2010
Autor: Mesto Malacky, Malacky

 

AGRALL s.r.o. výhradný zástupca výrobcu

Spoločnosť AGRALL s.r.o. vznikla v roku 2009 ako dcérska firma spoločnosti AGRALL zemědělská technika a.s. so sídlom v Banticiach v okrese Znojmo. Sídlo AGRALL s.r.o. je v Bajči v okrese Komárno. AGRALL pôsobí na českom trhu od roku 1991… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 0. 0. 0000
Autor: AGRALL s.r.o., Bajč

 
01234567891011121314151617
18
360 - 380 z 380
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety