DatabázaČlánkyKľúčové slová

INTECH, spol. s r. o.

Kategórie

*  Strojárstvo  ›  Služby odborné  ›  Inžinierske a projektové služby
*  Strojárstvo  ›  Stroje, zariadenia a technológie  ›  Montáže a rekonštrukcie strojovo-technologických zariadení

Kľúčové slová

Projektanti, projektovanieProjektovanie

Základné informácie

logotype

INTECH, spol. s r. o.

Projekčno - inžinierske služby, príprava a realizácia technologických stavieb

Vlčie hrdlo
824 12 Bratislava
Tel.: +421 2 455 27 355
Fax: +421 2 4552 73 59
E-mail: intech@skintech.sk
Web: www.skintech.sk

IČO: 00684511
IČ DPH / DIČ: SK2020341939

Inžinierske služby - príprava a realizácia technologických stavieb:

• Plánovanie a riadenie projektu
• Projektová dokumentácia pre získanie povolení a realizáciu stavby
• Obstarávanie zariadení, prístrojov a stavebno-montážnych prác
• Realizácia stavby vrátane jej uvedenia do prevádzky

Zamýšľate sa nad novou investíciou?

Chcete rekonštruovať či modernizovať Vaše prevádzky?

Oslovte špecialistov INTECH, spol. s r.o., pomôžu Vám nájsť vhodné riešenie Vášho problému. INTECH, spol. s r.o. je inžinierska spoločnosť, založená v septembri r.1990. V súčas­nosti sa spoločnosť koncentruje na komplexnú realizáciu zámeru zákazníka formou dodávky stavby na „kľúč“, predovšetkým v oblasti chemického, petrochemického a farmaceutického priemyslu.

Jediný zmluvný partner, skrátenie a zjednodušenie procesu prípravy a realizácie investícii, to sú výhody, ktoré Vám môže ponúknuť INTECH, ak rýchlosť realizácie zámeru rozhoduje o Vašom úspechu.

INTECH disponuje všetkými potrebnými zdrojmi a zázemím, ktoré mu umožňujú zaujímať profesionálny prístup k riešeniu problémov súvisiacich s procesom prípravy a realizácie stavby.

INTECH chce byť spoľahlivým a stabilným partnerom svojim zákazníkom. K potvrdeniu tejto orientácie vybudoval systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, ktorý bol validovaný prestížnou certifikačnou organizáciou Lloyd`s Register Quality Assurance, a ktorý zahrňuje celý proces investičnej výstavby, to znamená od spracovania projektovej dokumentácie až po realizáciu stavby. INTECH má tiež vybudovaný a úspešne certifikovaný environmentálny manažérsky systém podľa ISO 14 001 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45 001. Od r.2017 je držiteľom certifikátu SCCp (úroveň petrochémia) od prestížnej certifikačnej organizácie Bureau Veritas na systém riadenia HSE dodávateľov pre petrochemický priemysel.

Projekt zaisťujúci ekonomickú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, bez nepriaznivých dopadov na životné prostredie a s efektívnym využitím Vašich finančných prostriedkov – to je cieľ a obraz, ktorý vám chceme ponúknuť, ak sa rozhodnete pre partnerskú spoluprácu s nami.

Článok bol publikovaný: 5. 10. 2021

 

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme INTECH, spol. s r. o. boli overené: 23. 9. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 23. 9. 2021

Ročenka Energetika Strojárstvo 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety