DatabázaČlánkyKľúčové slová
Hoffmann - Ochranné prostriedky

Články - INFOMA

ROCKWOOL – Frontrock MAX E - Najteplejší kabát z kamennej vlny – NOVÁ GENERÁCIA FASÁDNYCH DOSIEK

V súčasnej dobe výrazného kolísania cien energií a nestability dodávok na trhu, je zatepľovanie budov veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finančných a energetických úspor pri užívaní budov. Zateplením budov je možné ušetriť až 50 % nákladov na vykurovanie. Práve v budovách sa spotrebuje najviac energie – viac než v priemysle, viac než v doprave. Preto má dobrá izolácia kladný vplyv ako na peňaženku obyvateľov, tak na energetickou potrebu štátu… Čítaj ďalej

Publikované: 21. 6. 2012
Autor: ROCKWOOL Slovensko, s.r.o., Bratislava

Perlon, spol. s r.o. - priemyselné značenie, štítky a etikety na stroje

Široký sortiment fóliových štítkov a klávesníc, kovových štítkov (hliník, nerez, mosadz), plastových i gravírovaných štítkov a visačiek, ako aj veľký výber prístrojových panelov pre elektroniku. Samolepiace etikety (aj bez tlače) a nálepky (priemyselné, reklamné, plombovacie, bezpečnostné a živicové), tlačivá (návody na obsluhu, manuály a pod.), kartónové a plastové krabice, plastové tesnenia… Čítaj ďalej

Publikované: 1. 6. 2012
Autor: PERLON, spol. s r.o., Košice

Objavte tajuplné srdce Európy

Najväčší producent áut na svete. Krajina, ktorá vynašla NOD – najznámejší antivírusový program na svete. To je Slovensko. Čarokrásna krajina, kde sa narodila modelka s najdlhšími nohami Adriana Sklenaříková. Aj to je tvár malého štátu v strede Európy, ktorý skrýva aj ďalšie unikátne poklady… Čítaj ďalej

Publikované: 1. 6. 2012
Autor: SACR - Slovenská agentúra pre cestovný ruch - zrušená, Banská Bystrica

REKLAMA NA TICHO - NÁVRAT K PRÍRODE

Aj naďalej vo Vás prežíva dieťa a hľadáte návrat k prírode? Hľadáte chuť čučoriedok, malín, vôňu borovíc či babičkinej štrúdle?… Čítaj ďalej

Publikované: 1. 6. 2012
Autor: Oravský háj Garden Hotel & Resort*** Trstená, Trstená

PPS Group - výrobca ťažkých zváraných konštrukcií pre celosvetovo známych zákazníkov

Firma PPS Group, as (PPS) sa nachádza v krásnej prírodnej scenérii, v strednej časti slovenského republiky, len 220 km od hlavného mesta Bratislavy. PPS je firma s viac ako 50 rokov tradície v strojárstve. V súčasnej dobe zamestnáva takmer 1500 zamestnancov, pôsobí na výrobnou plochou 96 043 m2 s ročným obratom cez 68 mil Sk. €… Čítaj ďalej

Publikované: 1. 6. 2012
Autor: PPS Group a.s., Detva

POÉZIU NEVNÍMAM AKO SUDOKU

ba ani ako rébusy pri vylúštení tajničky. Poézia má byť príjemným naplnením voľného času vzácnou duševnou potravou. Mala by ísť s dobou. Príliv informácií je obrovský, ľudia menej čítajú. Nechcem zaťažovať čitateľa. Používam jednoduché vyjadrovacie prostriedky, a obdobne sa snažím vyjadriť aj svoje myšlienky. Čitateľ by sa nemal cítiť frustrovaný, že poézii nerozumie. Mal by z nej mať dobrý pocit, radosť a nezapodievať sa tým, čo chcel autor povedať. Báseň by mala mať vône, farby a vyvolať v ľuďoch pocity, s ktorými vie splynúť… Čítaj ďalej

Publikované: 1. 6. 2012
Autor: Agnesa Jankuláková - KREATIV-ART, Poradenské služby, Košice

O nás

Hlavným predmetom obchodnej činnosti je predaj náhradných dielov na poľnohospodárske stroje, ale i sprostredkovanie predaja ponúkaných strojov. Na slovenskom trhu firma funguje od roku 2000, ale v roku 2006 sa transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným. Taktiež spolupracujeme s ďalšími firmami zo Slovenska i zo zahraničia… Čítaj ďalej

Publikované: 27. 5. 2012
Autor: AGROMAJER s.r.o., Banská Bystrica

JUREX dovozca sušičiek Mathews Company

Dôležitým prvkom pre poľnohospodára a tiež ostatných pracovníkov zabezpečujúcich priebeh žatvy a tiež pozberových prác až po uskladnenie zrnín či už do síl alebo podlahových skladov je vhodný merač vlhkosti zrna na rôznych úrovniach… Čítaj ďalej

Publikované: 25. 1. 2012
Autor: JUREX, spol. s r.o. v likvidácii, Bratislava

LEMKEN – špecialista pre náročných

LEMKEN – špecialista pre náročných Jedným z celosvetovo uznávaných výrobcov poľnohospodárskej techniky je firma Lemken. Jej stroje sú vyhľadávané farmármi, ktorí požadujú kvalitnú a spoľahlivú techniku k zvládnutiu spracovania pôdy, siatia či chemickej ochrany.Firma Lemken je výrobcom techniky na spracovanie pôdy, sejacích strojov a strojov na ochranu rastlín. So svojimi spoľahlivými technológiami a rozsiahlou službou zákazníkom si veľakrát získala celosvetové uznanie… Čítaj ďalej

Publikované: 25. 1. 2012
Autor: LEMKEN SLOVAKIA, s.r.o., Trnava

Energetický certifikát budov

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov v SR tvorí zákon č. 555/2005 Z.z., vyhláška MVRR SR č. 625/2006, novela 311/2009 ale aj STN 73 0540, ktoré uvádzajú, že stavba sa musí navrhnúť a postaviť tak, aby bola počas užívania energeticky hospodárna vzhľadom na klimatické podmienky a predpokladaný účel užívania. Z tohoto dôvodu každá vykurovaná budova musí byť zatriedená do energetických tried A-G a mať o tom vyhotovené písomné potvrdenie autorizovanou osobou – Energetický certifikát… Čítaj ďalej

Publikované: 25. 10. 2011
Autor: SLOVHOLDING, a.s., Bratislava

Moderný kompaktný systém pre monitoring kvality ovzdušia airpointer

airpointer® je prvá kompaktná plno automatická „plug-and-play“ multizložková monitorovacia stanica s certifikátom TÜV podľa európskych noriem pre monitoring kvality ovzdušia pre O3, CO, SO2 a NO/NO2/NOx… Čítaj ďalej

Publikované: 10. 10. 2011
Autor: BioWell s. r. o., Bratislava

Nastal čas na správne rozhodnutia…

Strojárstvo a energetika. Strojárstvo a celý priemysel sú v priamej úmere závislé od dodávok energetických komodít. V posledných rokoch prechádza energetika významnými zmenami – liberalizáciou trhového prostredia. Liberalizácia so sebou prináša aj nové možnosti pre strojárske odvetvie a ponúka možnosť vybrať si vlastného dodávateľa elektriny a zemného plynu… Čítaj ďalej

Publikované: 10. 10. 2011
Autor: BCF ENERGY, j.s.a., Banská Bystrica

Činnosť a úlohy Slovenskej stavebnej inšpekcie

Ochrana životného prostredia, života, zdravia a majetku sú významným verejným záujmom. Aby bolo riziko ich poškodenia nesprávnou stavebnou činnosťou minimálne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov veľmi podrobne upravuje povinnosti a práva všetkých účastníkov výstavby a upravuje aj základné pôsobnosti orgánov štátnej stavebnej správy, ktorým je zverený aj dohľad nad dodržiavaním stavebného zákona… Čítaj ďalej

Publikované: 15. 8. 2011
Autor: Slovenská stavebná inšpekcia Inšpektorát Bratislava, Bratislava

Najstaršia cementáreň na Slovensku

Považská cementáreň, a.s., Ladce je najstaršia cementáreň na Slovensku, ktorá sa stala realizáciou významných investícií jednou z najmodernejších v stredoeurópskom regióne. Už 120 rokov prinášajú generácie ladeckých cementárov špičkové cementy, všetkých pevnostných tried, ktorými zlepšujeme kvalitu života obyvateľov na Slovensku. Komerčný úspech cementov z Ladiec pramení z nadštandardnej úrovne fyzikálno-chemických vlastností ako aj z ústretového plnenia požiadaviek našich spokojných zákazníkov. Používaním progresívnych technológií v oblasti využívania alternatívnych palív chránime životné prostredie a stali sme sa lídrom vo využívaní ekotechnológií v cementárenskom priemysle. „pomáhame realizovať Vaše plány“… Čítaj ďalej

Publikované: 26. 7. 2011
Autor: Považská cementáreň, a.s., Ladce

Dláždenie technológiou PRESSBETÓN

Vysoko rozvinutý chemicko – technologický postup spracovania čerstvého monolitického betónu. Do upraveného, zahladeného povrchu sa vsype práškové tvrdidlo obsahujúce farebný pigment a kremičitanové tvrdiace prísady. Po zatuhnutí sa mäkkého povrchu vtlačí súpravou pryžových matríc vybraný vzor. Po cca 24 hod sa z povrch vymyje oddeľovací prostriedok, povrch sa nechá dobre vyschnúť ( 1 deň ) a potom sa aplikuje uzatvárací nástrek, ktorý bráni nasiaknutiu vody, vniknutiu nečistôt a zvýrazní farbu plochy… Čítaj ďalej

Publikované: 29. 6. 2011
Autor: PRESSBETON - Peter Salay, Moravský Svätý Ján

Obec Kostolište

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1206. Názov obce pochádza zo slova kostol a okolia kostola, ktorý bol najstarší na Záhorí – 1397… Čítaj ďalej

Publikované: 1. 6. 2011
Autor: Obecný úrad - Kostolište, Kostolište

Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o.

Spoločnosť Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o. (CHVB) vznikla v roku 1994 so zámerom poskytovať služby v oblasti výstavby, generálnych opráv a rekonštrukcií chladiacich veží všetkých typov, od chladiacich veží komínového typu, cez ventilátorové až po mikrochladiče… Čítaj ďalej

Publikované: 1. 6. 2011
Autor: Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. v konkurze, Jaslovské Bohunice

ZVÄZ CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKEJ REPUBLIKY SLOWAKISCHER TOURISMUS VERBAND SLOVAK TOURISM ASSOCIATION

Zástupcovia siedmich rozhodujúcich celoslovenských združení cestovného ruchu založili 17. januára 2011 Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR), ktorý je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne zameranou organizáciou zamestnávateľov v cestovnom ruchu… Čítaj ďalej

Publikované: 1. 6. 2011
Autor: Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky, Bratislava

Príjemná cesta s PRESSBURGBUS

Spoločnosť PRESSBURGBUS,s.r.o. sa zaoberá medzinárodnou a vnútroštátnou nepravidelnou prepravou osôb osobnými autami, mikrobusmi a autobusmi. Našim prvoradým cieľom je uspokojiť požiadavky zákazníka s príjemnou cestou pri cestovaní našimi autobusmi či už po Slovensku,alebo na medzinárodných cestách… Čítaj ďalej

Publikované: 26. 1. 2011
Autor: PRESSBURGBUS, s.r.o., Bratislava

AZOTER - enviromentálne a ekologické hnojivo

Úrodnosť a prirodzená odolnosť kultúrnych rastlín voči chorobám vo veľkej miere záleží na počte a zložení mikroorganizmov v pôde. Výsledok veľkého počtu prieskumov nás upozorňuje na to, že bakteriálna mikroflóra, ktorá je pre pôdu nevyhnutná, je na zániku. Vo veľkej miere poklesli pre pôdu dôležité mikroorganizmy, ktoré zabezpečujú prírodný dusík, znížil sa počet baktérií, ktoré napomáhajú rozkladu celulózy v pôde a spomalil sa aj prirodzený mikrobiologický proces uvoľnenia viazaného fosforu v pôde… Čítaj ďalej

Publikované: 15. 12. 2010
Autor: AZOTER, s.r.o. - ekologické hnojivá, Nové Zámky

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2023 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety