DatabázaČlánkyKľúčové slová

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Zväzy, združenia, asociácie, komory
*  Potravinárstvo  ›  Potraviny, nápoje a potravinárske prísady  ›  Potraviny živočíšneho pôvodu
*  Potravinárstvo  ›  Služby pre potravinárov  ›  Zväzy, združenia, asociácie, komory

Kľúčové slová

Mlieko a mliečne výrobkyPodnikateľské zväzy, združeniaPoľnohospodárske službyPoradenstvo v poľnohospodárstve

Základné informácie

logotype

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Presadzovanie záujmov prvovýrobcov mlieka vo vzťahu k štátnym orgánom a spracovateľom mlieka

Výstavná 4
949 01 Nitra 10
Mobil: +421 918 671 987
Mobil: +421 915 730 392
E-mail: szpm@szpm.sk
Web: www.szpm.sk

IČO: 37962876

Kontaktné osoby

Ing. Margita Štefániková, výkonná riaditeľka Úradu SZPM

• Aktuálne domáce a zahraničné informácie a analýzy zo sektoru mlieka
• Ekonomické analýzy výroby mlieka
• Vzdelávacie, informačné a poradenské aktivity
• Účasť v odborných skupinách a organizáciách na národnej a európskej úrovni
• Spolupráca s ústrednými, samosprávnymi a odbornými inštitúciami
• Propagácia mlieka a aktivity zamerané na zvýšenie spotreby mlieka

Kľúčové slová: združenie, prvovýrobca mlieka, surové kravské mlieko, prvovýroba mlieka, vzdelávanie, poradenstvo, spolupráca s domácimi a zahraničnými inštitúciami, Národná pobočka Európskej asociácie mliečnych farmárov EDF

Dokumentárny film – Aká je pravda o mlieku?

Dokumentárny film sa snaží vyvrátiť viaceré mýty o mlieku, ktoré sa rôznymi médiami čoraz viac dostávajú do popredia hlavne mladšej generácie.

Zachytáva okrem procesu prvovýroby a spracovania mlieka, aj otázky spotreby a zdravotných účinkov mlieka.

Film má 6 dielov:

 1. Trpia kravy kvôli mlieku?
 2. Dostane sa ku mne závadné mlieko?
 3. Zničí sa mlieko v mliekarni?
 4. Robia sa mliečne výrobky z umelín?
 5. Aké sú zdravotné účinky mlieka?
 6. Aké mlieko mám vôbec piť?

Všetky diely filmu sú dostupné a môžete si ich pozrieť jednoduchým preklikom cez nasledovné linky:

Článok bol publikovaný: 21. 6. 2016

 

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) vznikol v roku 2004 ako samosprávna organizácia združujúca prvovýrobcov mlieka s celoslovenskou pôsobnosťou. Má sídlo v Nitre. Cieľom SZPM je hájenie záujmov prvovýrobcov mlieka vo vzťahu k štátnej správe a spracovateľským podnikom a presadzovanie lepších podnikateľských podmienok pre slovenských prvovýrobcov. V súčasnosti zväz združuje 162 slovenských podnikov prvovýroby mlieka, ktoré dodávajú na trh približne 60 % z celoslovenských dodávok mlieka.

SZPM počas svojej existencie nadviazal spoluprácu s viacerými inštitúciami štátnej správy a samosprávy, najmä s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, Slovenským mliekarenským zväzom a inými subjektmi zainteresovanými do sektoru mlieka.

Významné úspechy zväz dosahuje na medzinárodnej úrovni. SZPM má zastúpenie v Pracovnej skupine pre mlieko a mliečne výrobky pri COPA/COGECA a v Skupine civilného dialógu pre mlieko pri Európskej komisii v Bruseli.

Od roku 2005 je SZPM členom Európskej asociácie mliečnych farmárov (EDF) a má svojho zástupcu v Rade EDF a vo Vedeckom tíme pre analýzu a výskum pri EDF. Zároveň Úrad SZPM funguje ako Národná pobočka EDF na Slovensku. SZPM koordinuje za Slovensko projekt EDF Analýza nákladov v prvovýrobe mlieka na modeli EDF. Pre slovenské podniky prvovýroby mlieka na Slovensku každoročne vypracováva ekonomické analýzy na výrobu mlieka a sprostredkováva im priame členstvo v EDF, poprípade ich účasť na výročných kongresov EDF.

SZPM spolupracuje aj s celosvetovou asociáciou IFCN.

Vďaka spolupráci so zahraničnými inštitúciami zväz disponuje obrovským množstvom informácií a analýz o výrobných a ekonomických ukazovateľoch na európskej aj celosvetovej úrovni.

SZPM v spolupráci so Slovenským mliekarenským zväzom pripravujú a realizujú propagačné a informačné aktivity na podporu spotreby mlieka. Tieto aktivity sa pripravujú a realizujú zo zdrojov Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka. Od roku 2008 sa z tohto fondu zrealizovali viaceré propagačné a informačné projekty, napr.: Objav mlieko, Za SK mliečne výrobky, Adoptuj kravičku, Zachráňme slovenské mlieko, Slovenská mliečna rodina, atď.

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka ponúka prvovýrobcom mlieka:

 • poskytovanie aktuálnych informácií a výsledkov analýz o vývoji a výhľadoch v sektore mlieka na Slovensku, v Európskej únii a vo svete:
  • nákupné, spracovateľské a spotrebiteľské ceny
  • produkčné ukazovatele (stavy HD, kráv, úžitkovosť, produkcia, predaj, atď.)
  • európska a národná legislatíva týkajúca sa výroby, odbytu a kvality mlieka
  • iné aktuálne informácie a preklady zo zahraničných zdrojov
 • organizovanie vzdelávacích a informačných aktivít (napr. každoročne organizovaný Deň prvovýrobcov mlieka);
 • vypracovanie ekonomických analýz na hodnotenie nákladov a výnosov vo výrobe mlieka;
 • presadzovanie záujmov prvovýrobcov mlieka pri rokovaniach so zástupcami sektoru spracovania mlieka;
 • zastupovanie prvovýrobcov mlieka pri rokovaniach s organizáciami štátnej správy a samosprávy;
 • zastupovanie prvovýrobcov mlieka v odborných skupinách a poradných orgánoch na národnej a európskej úrovni;
 • sprostredkovanie členstva v Európskej asociácii mliečnych farmárov;
 • sprostredkovanie spolupráce so zahraničnými výrobcami mlieka;
 • aktívnu účasť v aktivitách na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov.

Bližšie informácie o aktivitách Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka nájdete na internetovej stránke www.szpm.sk.

Článok bol publikovaný: 17. 5. 2016

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

10. výročie založenia SZPM
10. výročie založenia SZPM
10. výročie založenia SZPM
10. výročie založenia SZPM
Deň prvovýrobcov mlieka 2013
Deň prvovýrobcov mlieka 2013
Kongres EDF Anglicko jún 2011
Kongres EDF Anglicko jún 2011
Kongres EDF Nemecko jún 2015
Kongres EDF Nemecko jún 2015
Kravy pod prístreškom
Kravy pod prístreškom
Propagačná kampaň Slovenská mliečna rodina - Najväčšie mliečne raňajky, august 2015
Propagačná kampaň Slovenská mliečna rodina - Najväčšie mliečne raňajky, august 2015
Propagačná kampaň Slovenská mliečna rodina - natáčanie TV reklamy
Propagačná kampaň Slovenská mliečna rodina - natáčanie TV reklamy
Propagačná kampoň Objav mlieko - Kravál 2009
Propagačná kampoň Objav mlieko - Kravál 2009
Verejné zhromaždenie jún 2009
Verejné zhromaždenie jún 2009
Verejné zhromaždenie - september 2015
Verejné zhromaždenie - september 2015
Verejné zhromaždenie - september 2015
Verejné zhromaždenie - september 2015
Zasadnutie Rady SZPM - marec 2013
Zasadnutie Rady SZPM - marec 2013
 

Údaje o firme Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka boli overené: 17. 3. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 1. 6. 2017

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety