DatabázaČlánkyKľúčové slová

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Potravinárstvo  ›  Služby pre potravinárov  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

Fakulty STU v BrayislaveŠkolstvoVeda a výskum

Základné informácie

logotype

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Široká ponuka vzdelania v chemických a potravinárskych technológiách

Radlinského 9
812 37 Bratislava
Tel.: +421 2 52 49 63 84
Mobil: +421 918 674 337
E-mail: monika.chorvathova@stuba.sk
Web: www.fchpt.stuba.sk

IČO: 00397687
IČ DPH / DIČ: SK2020845255

Kontaktné osoby

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - dekan fakulty
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. - prodekan pre zahraničné vzťahy, mobility, vzťahy s verejnosťou a propagáciu

• široká ponuka vzdelania v chemických a potravinárskych technológiách
• vysoká miera uplatnenia absolventov v študovanom odbore
• zmodernizované vybavenie laboratórií, výskum spolu so študentmi
• ochrana životného prostredia na prvom mieste, bez chémie to nefunguje
• štipendiá počas štúdia, možnosť študovať až 4 semestre v zahraničí

 

Pracoviská

Poloha na mape

 

Údaje o firme Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave boli overené: 15. 6. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 21. 8. 2021

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023

Počet návštev. Minulý rok: 644, Tento rok: 481, Tento mesiac: 158, Dnes: 5

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety