DatabázaČlánkyKľúčové slová

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU v Bratislave)

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Strojárstvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Export  ›  Služby  ›  Veda, výskum, školstvo
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Služby odborné  ›  Odborné poradenstvo a vzdelávanie

Kľúčové slová

ŠkolstvoŠkoly, vysoké, univerzityVeda a výskum

Základné informácie

logotype

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU v Bratislave)

Moderná výchovno-vzdelávacia a vedecká inštitúcia

Vazovova 5
812 43 Bratislava
Tel.: +421 2 57 29 45 37
Mobil: +421 917 470 507
E-mail: public@stuba.sk
E-mail: international@stuba.sk
Web: www.stuba.sk
FacebookYouTubeInstagramTwitterLinkedIn
IČO: 00397687
IČ DPH / DIČ: SK2020845255
Objednávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kontaktné osoby

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík – rektor STU v Bratislave

• Najväčšia a najlepšia technická univerzita na Slovensku
• Moderná vedecko-výskumná vzdelávacia inštitúcia s tradíciou a medzinárodnou reputáciou
• Najúspešnejšia slovenská univerzita v zamestnanosti absolventov
• Vyše 10 tisíc študentov na 7 fakultách a Ústave manažmentu
• Špičkové pracoviská, zrekonštruované budovy a internáty

Know-how centrum STU – prepájanie univerzity s praxou

Know-how centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) je špecializované univerzitné pracovisko, ktoré zabezpečuje na celouniverzitnej úrovni koordináciu a komplexný odborný servis súčastiam STU v oblasti transferu know-how a to smerom z praxe na pôdu univerzity a predovšetkým z univerzity do praxe.

Know-how centrum tvoria dve organizačné zložky – Univerzitný technologický inkubátor (InQb) a Kancelária spolupráce s praxou (KSP).

InQb podporuje študentov a startupistov a vzájomne prepája univerzitu s praxou. Inkubovaným firmám umožňuje osobné konzultácie s mentormi InQb a s tímom lektorov pravidelne organizuje bezplatné podujatia pre širokú verejnosť, ktorých cieľom je nielen vzdelávať, ale aj networkovať. Okrem toho poskytuje na prenájom kancelárske a konferenčné priestory.

Startup kancelária – je určená pre študentov a absolventov vysokých škôl, ktorí majú zaujímavý inovatívny nápad a uvažujú o založení vlastnej firmy. V tomto programe pomáhame pri vypracovaní podnikateľského plánu, ako aj pri výbere vhodnej právnej formy a založení firmy.

Program InQb – je určený na podporu podnikania začínajúcich startup firiem, ktoré už boli založené, resp. zapísané v Obchodnom registri SR. V rámci neho pomáhame šetriť náklady pri zvýhodnenom nájme kancelárskych priestorov, konferenčných priestorov, poskytujeme spoločné zázemie, vzdelávame a poskytujeme cenné kontakty na mentorov a ďalších odborníkov.

Program InQb Connect – našim bývalým a súčasným startupom ako aj súkromnému sektoru ponúkame možnosť spolupráce s STU. Jedná sa o spoluprácu s fakultami STU a vedeckým parkom Science City STU.

Coworking FLEXI ROOM – je zdieľaný pracovný priestor, ktorý slúži nielen ako doplnkový priestor pre inkubované firmy v programe podpory podnikania. Môžu ho využiť aj študenti STU, externé firmy a freelanceri, ktorí nepotrebujú celú kanceláriu.

KSP umožňuje transfer poznatkov a technológií z STU do podnikateľskej praxe a zavádzanie inovácií a poskytuje prístup k duševnému vlastníctvu STU, vrátane patentov, úžitkových vzorov, dizajnov a odborného poradenstva.

Prostredníctvom KSP môžu firmy využiť výskumný potenciál STU a tak zlepšiť svoje produktové portfólio, procesy, technológie a služby pre svojich klientov. Zamestnanci KSP pôsobia ako obchodní zástupcovia vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí chcú poskytovať odborné poradenstvo, licencie na svoje vynálezy a nájsť zaujímavé príležitosti na rozličné formy výskumno-vývojovej spolupráce s podnikmi.

Spolupráca sa týka najmä nasledujúcich oblastí:

 • Architektúra
 • Automatizácia a riadenie
 • Bezpečnosť
 • Chémia
 • Potravinárske technológie
 • Dizajn
 • Elektrotechnika
 • Energia
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Fyzika
 • Geodézia
 • Informačno-komunikačné technológie
 • Materiálové inžinierstvo
 • Stavebné inžinierstvo
 • Strojné inžinierstvo
 • Urbanizmus
 • Výrobné technológie

KSP má záujem spolupracovať s obchodnými partnermi zo všetkých sektorov doma i v zahraničí.

Kontakt InQb:
Univerzitný technologický inkubátor STU
mobil: +421 918 669 209
e-mail: info@inqb.sk

Kontakt KSP:
Kancelária spolupráce s praxou
tel.: +421 917 669 217
e-mail: ksp@stuba.sk

Článok bol publikovaný: 31. 10. 2019

 

 

Pracoviská

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU v Bratislave) boli overené: 9. 10. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 22. 10. 2012

Ročenka Energetika Strojárstvo 2021Ročenka Energetika Strojárstvo 2022Ročenka Energetika Strojárstvo 2023Ročenka Energetika Strojárstvo 2024Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020

Počet návštev. Minulý rok: 1120, Tento rok: 473, Tento mesiac: 35, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety