DatabázaČlánkyKľúčové slová

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Kategórie

*  Strojárstvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

Fakulty STU v BrayislaveŠkolstvoVeda a výskum

Základné informácie

logotype

Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Najstaršia a najlepšia strojnícka fakulta na Slovensku

Námestie Slobody 17
812 31 Bratislava 1
Tel.: +421 2 572 96 180
E-mail: info@sjf.stuba.sk
Web: www.sjf.stuba.sk
FacebookYouTubeTwitterLinkedIn
IČO: 00397687
IČ DPH / DIČ: SK2020845255
Objednávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kontaktné osoby

Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Od tradície k inováciám.

• najstaršia a najlepšia strojnícka fakulta na Slovensku
• špičková vedecko –výskumná inštitúcia rešpektovaná doma aj v zahraničí
• úspešných absolventov a lídrov v priemysle vychovávame už vyše 80 rokov
• naši študenti pôsobia už počas štúdia v úspešných medzinárodných spoločnostiach v priemysle

Krátko o Strojníckej fakulte STU v Bratislave

Viac informácii o Strojníckej fakulte STU v Bratislave

Strojnícka fakulta STU je najstaršou strojníckou fakultou na Slovensku. Samostatná výučba strojného inžinierstva na STU funguje od 1940. Znamená to, že Strojnícka fakulta STU doslova písala dejiny strojárstva na Slovensku. Za 78 rokov sa vypracovala na špičkovú a rešpektovanú vedecko-výskumnú inštitúciu doma aj v zahraničí. Takáto tradícia a kvalita je ojedinelá.

Slovenská technická univerzita je UNIVERZITA. Iba niektoré vysoké školy sa môžu pýšiť týmto pomenovaním. Aby mala vysoká škola štatút univerzity, musí poskytovať vysokoškolské vzdelanie na všetkých úrovniach vysokoškolského vzdelania. Na Strojníckej fakulte sa študuje bakalárske, inžinierske aj doktorandské štúdium. Prakticky najvyššie vysokoškolské vzdelanie, aké sa len na Slovensku dá dosiahnuť, pod jednou strechou.

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave získaš univerzálne technické vzdelanie. Za tých viac než 70 rokov svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva na Slovensku i v zahraničí. Naši strojní inžinieri sa uplatnili nielen v klasickom strojárskom priemysle, ale aj v automobilovom, elektrotechnickom, potravinárskom, chemickom priemysle, v energetike a všade tam, kde sa prevádzkujú strojnotechno­logické zariadenia. Mnohí z našich úspešných absolventov sa vďaka štúdiu na Strojníckej fakulte v Bratislave dopracovali na vysoké posty vo svetových firmách, akými sú Volkswagen, PSA Peugeot Citroën, Siemens, IBM, BMW, CEO e-Sense Slovakia a ďalšie.

Naša hlavná budova fakulty sa nachádza v centre Bratislavy na Námestí slobody č. 17 v tesnom susedstve s ďalšími fakultami Slovenskej technickej univerzity. Zaujímavým faktom je, že stavebný kameň tejto budovy položili v roku 1948 a dokončili ju v roku 1963. Štúdium v tejto budove má tradíciu – Strojnícka fakulta STU písala históriu strojárstva na Slovensku. Strojnícka fakulta má ďalšie pracoviská na Pionierskej ulici, Mýtnej a Vazovovej ulici. Štúdium je organizované v rámci akademického roka, v ktorom sa člení na dva semestre. V každom semestri je najmenej 12 týždňov výučby a najmenej 6 týždňov trvá skúškové obdobie. Výuka prebieha v moderne zariadených učebniach, v mnohých prípadoch so špičkovým laboratórnym a programovým vybavením.

Storjnícka fakulta STU v Bratislave získala tento rok, ako jedna z prvých fakúlt na Slovensku, európsku akre- ditáciu na dva študijné program – „EUR-ACE Bachelor & Master Certificate“, vďaka čomu je získaný titul našich absolventov uznávaný v celej EÚ.

Študenti majú možnosť získať sociálne štipendiá (je nárokové a presne dané vyhláškou), prospechové štipendiá (udeľované je podľa študijných výsledkov) a mimoriadne štipendiá (udeľované jednorazovo na základe mimoriadnych študijných výsledkov dekanom fakulty).

Vďaka programu ERASMUS+ môžu študenti SjF STU absolvovať aj časť štúdia na univerzitách v zahraničí. Našim spoločným cieľom je aby čo najviac našich študentov ukončilo svoje štúdium slávnostnou promóciou na všetkých stupňoch štúdia.

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Dekan SjF STU v Bratislave

Článok bol publikovaný: 7. 11. 2019

 

 

Pracoviská

Poloha na mape

 

Údaje o firme Strojnícka fakulta STU v Bratislave boli overené: 23. 11. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 10. 10. 2020

Ročenka Energetika Strojárstvo 2021Ročenka Energetika Strojárstvo 2022Ročenka Energetika Strojárstvo 2023Ročenka Energetika Strojárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 950, Tento rok: 239, Tento mesiac: 29, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety