Hoffmann Group - AKCIA na kvalitné náradie
DatabázaČlánkyKľúčové slová

Odborné články - Poľnohospodárstvo

Krátke tanierové brány RUBIN 12

Rubin 12 sú konečne krátke diskové brány, ktoré s pracovnou hĺbkou až 30 centimetrov pracujú takisto hlboko ako radličkový kyprič. To ich radí nielen k špecialistom na spracovanie strniska, ale aj pre základné obrábanie ťažkých pôd.

Presvedčte sa o mnohých výhodách:… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 26. 5. 2020
Autor: LEMKEN SLOVAKIA, s.r.o., Trnava

 

Rapool - silný partner pre repku olejku

Osivá, poradenstvo a servis – RAPOOL ponúka optimálnu kvalitu. A všetko toto v jednom riešení, dvadsaťštyri hodín denne. Každý región má svoje špecifické agro-klimatické podmienky. Vďaka existencii mnohoročných skúseností šľachtiteľských staníc RAPOOL vypestoval… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 25. 5. 2020
Autor: RAPOOL SLOVAKIA, s.r.o., Piešťany

 

REMARK - obchod s poľnohospodárskymi komoditami

Remark, spoločnosť s ručením obmedzeným, bola založená v roku 1990,odkedy aj podniká oblasti poľnohospodárskych služieb. Hlavnou činnosťou firmy je dovoz a vývoz poľnohospodárskych komodít rastlinného pôvodu, agrochémie, vybraných potravinárskych výrobkov a priemyselných hnojív… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 21. 5. 2020
Autor: REMARK, spol. s r.o., Bratislava

 

OSEVA Slovakia

Spoločnosť Oseva Slovakia s.r.o. sídli vo východnej časti Podunajskej nížiny v obci Marcelová. Zaoberá sa výrobou a predajom osív poľnohospodárskych plodín. Špecializuje sa na výrobu osív kukurice. Okrem kukurice, ktorá je nosným programom spoločnosti, vyrába a dodáva na trh osivá ďalších poľnohospodárskych plodín ako sú pšenica ozimná, jačmeň jarný, jačmeň ozimný a ďalšie… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 20. 5. 2020
Autor: OSEVA, a.s., slovenská organizačná zložka, Marcelová

 

Správna tráva pre všetkých moderných chovateľov dobytka!

Je prirodzené, že pre vaše pastviny hľadáte tú najlepšiu trávu. Spoločnosť Barenbrug vám ponúka výnimočné riešenia pre čo najefektívnejšie pastevné hospodárstvo. Bez ohľadu na to, či sa to týka trvanlivosti, stimulácie bachora, odolnosti voči hrdzi trávovej, chutnosti, schopnosti využiť dodávaný dusík, alebo vysokej tvorby sušiny. V tejto brožúre sa dočítate všetko potrebné o pastevných zmesiach spoločnosti Barenbrug a o ich špeciálnom prispôsobení na podmienky Slovenska… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 20. 5. 2020
Autor: AGROTRANS spol. s r. o., Šamorín

 

Roľnícke družstvo v Cíferi

Novodobé dejiny Roľníckeho družstva v Cíferi ako uceleného a konsolidovaného poľnohospodárskeho podniku sa začínajú písať od 1. januára 1974. Rozvoj poľnohospodárstva si v tom období vyžadoval vytváranie väčších územných celkov. Družstvo zaznamenalo 2 etapy zlučovania:
V prvej etape (1.1.1974) sa do jedného spoločného podniku s názvom JRD MIER Cífer spojili družstvá JRD Cífer, Jarná a Pác… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 19. 5. 2020
Autor: Roľnícke družstvo v Cíferi, Cífer

 

Podsekcia: Slovenské potraviny

Dnešná doba nám ukázala, aká je potravinová sebestačnosť Slovenska dôležitá.

Ľudia začali oveľa viac vyhľadávať domácich výrobcov potravín a regionálnych farmárov, preto sme na našej stránke vytvorili špeciálnu sekciu Slovenské potraviny. V tejto sekcii chceme prehľadne sústrediť čo najviac firiem na jednom mieste.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojíte …Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 15. 5. 2020
Autor: INFOMA Business Trading, spol. s r.o., Bratislava

 

Vaša spokojnosť je naša práca

Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave obhospodaruje 1 205 ha poľnohospodárskej pôdy na predmestí hlavného mesta… Mlieko jerseyských kráv sa predáva priamo z dvora… V rastlinnej výrobe je základom tvrdá pšenica DURUM...... Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 15. 5. 2020
Autor: Roľnícke družstvo podielnikov, Most pri Bratislave

 

Družstvo, ktoré sa ani po roku 1989 nerozpadlo a nerozdelilo

Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec je dnes najväčším, ale aj ekonomicky najsilnejším poľnohospodárskym podnikom v okrese Vranov nad Topľou. Aj jeho história a premeny za vyše 60 rokov je zaujímavá a odráža aj veľké zmeny v celej našej spoločnosti… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 15. 5. 2020
Autor: Poľnohospodárske obchodné družstvo Vechec, Vechec

 

Náhradné diely na traktory ZETOR

Spoločnosť Agrotechna pôsobí na trhu od r. 1996. Hlavnou činnosťou je predaj náhradných dielov na traktory ZETOR UR I. a ZŤS UR II. – UR IV. a ich príslušenstvo. Počas činnosti sme si vybudovali pevnú pozíciu medzi konkurenčnými firmami a zabezpečili rozvoj firmy vďaka dobrým vzťahom so zákazníkmi a pevnej pozícii na trhu… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 13. 5. 2020
Autor: AGROTECHNA Michalovce, Michalovce

 

Veľtrh TECHAGRO 2020 je presunutý

Veletrhy Brno po dohodě s partnerskými oborovými svazy rozhodly o přesunu komplexu veletrhů zemědělské techniky na rok 2021. Všechny strany se shodly, že toto řešení je nejvhodnější z pohledu eliminace ekonomického rizika spojeného s možným zákazem konání hromadných akcí… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 12. 5. 2020
Autor: Veletrhy Brno, a.s. - TECHAGRO 2020 / 2021, Brno

 

Mapa stredísk spoločnosti TAJBA, a.s.

TAJBA, a.s… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 6. 5. 2020
Autor: TAJBA, a.s., Čaňa

 

Mikroténové sáčky, vrecia, tašky

Špecializujme sa na výrobu vysoko kvalitných, plne recyklovateľných a hygienicky nezávadných HDPE (mikroténových fólií a obalových materiálov z mikroténu), rolo sáčkov, blokovaných sáčkov, tašiek, tlačenkových obalov… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 18. 2. 2020
Autor: PATROPLAST, spol. s r.o., Nemčice

 

Naša účasť na výstavách a podujatiach 2019

Vydavateľstvo INFOMA Business Trading sa v 2019 roku prezentovalo na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2019/H, na výstave AGROKOMPLEX Nitra 2019 a na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre 2019… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 7. 11. 2019
Autor: INFOMA Business Trading, spol. s r.o., Bratislava

 

Know-how centrum STU – prepájanie univerzity s praxou

Know-how centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) je špecializované univerzitné pracovisko, ktoré zabezpečuje na celouniverzitnej úrovni koordináciu a komplexný odborný servis súčastiam STU v oblasti transferu know-how a to smerom z praxe na pôdu univerzity a predovšetkým z univerzity do praxe… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 31. 10. 2019
Autor: Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU v Bratislave), Bratislava

 

Spoločne pre rozvoj vidieka!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelilo Agentúre pre rozvoj vidieka (ARVI) štatút hostiteľského orgánu Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV SR) ako komunikačnej platformy Programu rozvoja vidieka. Táto úloha mu vyplynula na základe európskej legislatívy, pričom povinnosť zriadiť Národnú sieť rozvoja vidieka dostal každý jeden členský štát EÚ… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 14. 7. 2019
Autor: Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra

 

Efektívne krmivá - Beuker

Takmer štvrť storočia pomáhame našim klientom zabezpečiť pre svoje hospodárske zvieratá dostatočné množstvo, rôzneho druhu zdravého krmiva. Pomáhame farmárom s predajom ich rastlinnej produkcie s vysokou pridanou hodnotou. Naše krmivá pochádzajú z moderných závodov v blízkom okolí fariem. Títo výrobcovia vyrábajú potraviny pre koncového spotrebiteľa, ako aj ingrediencie pre potravinárske závody a výborné krmivá… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 10. 7. 2019
Autor: Beuker, s.r.o., Dunajská Streda

 

Portofólio Agroinštitútu Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik (Agroinštitút) je viac ako 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného a celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 8. 7. 2019
Autor: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Nitra

 

Feliz s.r.o. - obchod s agrokomoditami

Feliz s.r.o. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa obchodom s komoditami poľnohospodárskej produkcie ako sú … Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 18. 6. 2019
Autor: FELIZ, s.r.o., Nové Zámky

 

Cieľom firmy NOFA

Ing. Norbert Fassinger vo Vrbove je naďalej produkovať obilie, ovčie mäso a mlieko v Bio kvalite. Ďalej pokračovať v šláchiteľskom programe oviec a hľadať efektívne a ekonomické postupy v produkcii ovčieho mlieka a zvyšovania úžitkovosti dojných oviec. Jedným z možných riešení zvyšovania úžitkovosti a zachovania najprodukčnejších bahníc v stáde, je cesta skorého odstavu jahniat formou použitia kŕmnych automatov, alebo formou priameho predaja sedemdňových jahniat do súkromného sektora formou priameho predaja z dvora… Čítaj ďalej

Článok bol publikovaný: 12. 6. 2019
Autor: Ing. Norbert Fassinger - NOFA, Vrbov

 
01
2
34
40 - 60 z 93
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety