DatabázaČlánkyKľúčové slová

Slovenský cukrovarnícky spolok s.r.o.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Zväzy, združenia, asociácie, komory

Kľúčové slová

Cukor - výroba, distribúciaPodnikateľské zväzy, združenia

Základné informácie

logotype

Slovenský cukrovarnícky spolok s.r.o.

Obhajovanie spoločných záujmov producentov cukru na Slovensku a v EÚ

Záhradnícka 21
811 07 Bratislava
Mobil: +421 918 605 730
E-mail: radovan.roba@scs-sugar.sk
Web: www.scs-sugar.sk

IČO: 35870591
IČ DPH / DIČ: SK2021771873
Objednávateľ: Slovenský cukrovarnícky spolok s.r.o.

Kontaktné osoby

Ing. Michal Abelovič, MSc. – konateľ
Ing. Dušan Janíček – konateľ

• expertná a poradenská činnosť v oblasti legislatívy týkajúcej sa cukru
• informačná a publikačná činnosť
• monitoring a štatistické zisťovania

Čo je SCS?

Základná charakteristika

Slovenský cukrovarnícky spolok (ďalej len „SCS“) je nepolitické, nezávislé, dobrovoľné, záujmové združenie právnických osôb zaoberajúcich sa spracovaním cukrovej repy a výrobou cukru, ktoré majú sídlo v Slovenskej republike.
SCS pôsobí na celom území Slovenskej republiky a snaží sa presadzovať záujmy svojich členov aj v zahraničí.

Predmetom činnosti SCS sú:

 • prezentácia problémov slovenského trhu s cukrom štátnym, samosprávnym a iným orgánom verejnej správy Slovenskej republiky, záujmovým a profesijným združeniam a verejnosti
 • napomáhať pri zabezpečovaní spotreby cukru v Slovenskej republike z domácich zdrojov
 • jednotné a efektívne presadzovania práv a oprávnených záujmov členov SCS v Slovenskej republike i v zahraničí
 • podpora domácich producentov cukru
 • podpora vzdelávania a výskumu v oblasti cukrovarníctva, potravinárstva a poľnohospodárstva, spolupráca s organizáciami vysokého, stredného a odborného školstva súvisiaceho s cukrovarníctvom ako výrobným odvetvím
 • osveta, konzultačná a publikačná činnosť (zborníky, príručky, stanoviská, kalendáre a pod.)
 • združovanie odborníkov a podporovateľov v oblasti cukrovarníctva
 • mediálna a internetová propagácia Spolku, členov Spolku a ich záujmov
 • zastupovanie členov SCS a ich záujmov voči orgánom verejnej správy a iným právnickým a fyzickým osobám
 • zastupovanie členov SCS a ich záujmov voči Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska a podobným organizáciám, najmä pri stanovovaní všeobecných dohôd, zmluvných podmienok a pod.
 • zastupovanie členov SCS a ich záujmov voči zahraničným verejným alebo súkromným subjektom, vrátane spolupráce s obdobnými organizáciami s medzinárodnou pôsobnosťou.

Článok bol publikovaný: 17. 5. 2023

 

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Slovenský cukrovarnícky spolok s.r.o. boli overené: 17. 5. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 4. 5. 2018

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023

Počet návštev. Minulý rok: 399, Tento rok: 161, Tento mesiac: 32, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety