DatabázaČlánkyKľúčové slová

AGROCULTUR BIO, spol. s r.o.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Hnojivá a výživa rastlín

Kľúčové slová

Agrochemické prípravkyHnojivá HUMIXHnojivá, výživa rastlín

Základné informácie

logotype

AGROCULTUR BIO, spol. s r.o.

HUMIX® - výživný koncentrát obsahujúci stopové prvky a humáty

Biovetská 903/32
949 05 Nitra
Mobil: +421 908 705 573
E-mail: info@agrocultur.sk
Web: www.agrocultur.sk
Facebook
IČO: 36541141
IČ DPH / DIČ: SK2020153146
Objednávateľ: AGROCULTUR BIO, spol. s r.o.

Kontaktné osoby

Ing. Róbert Vitáriuš – konateľ, +421 908 705 573

• predaj, distribúcia špeciálneho kvapalného listového hnojiva značky HUMIX®
obsahujúceho humínové látky a stopové prvky v chelátovej forme

Biologické hnojivá Humix

Stabilizácia úrody a technologickej kvality poľnohospodárskych plodín v súčasných pomerne veľmi zložitých trhových podmienkach si vyžaduje vynaloženie enormného úsilia pestovateľov nielen z pohľadu technologického, ale predovšetkým ekonomického.

V súčasných podmienkach, keď vstupy do poľnohospodárskej výroby narastajú podstatne rýchlejšie ako je vzostup cien na poľnohospodársku produkciu, je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť aplikácii výživy, ktorá môže výrazne prispieť k efektívnosti pestovania poľnohospodárskych plodín.

Využitie stimulačných látok z humátov vo výžive rastlín, najmä v kombinácii s priemyselnými hnojivami je v súčasnej dobe veľmi aktuálne ako z pohľadu ekonomického, tak aj ekologického. Humáty (vápenaté, sodné, draselné a amónne) zvyšujú prijímaciu kapacitu koreňov pre minerálne živiny a rastlina sa stáva odolnejšou voči nepriaznivým podmienkam prostredia. Môžu sa aplikovať nielen s minerálnou výživou, ale aj s prípravkami na ochranu rastlín, či už klasickými alebo bakteriálnymi.

Optimálna úroveň minerálneho hnojenia postupne zlepší biologické vlastnosti pôdy a nepriamo sa tým zvýši i pôdna úrodnosť. Vyššia nutričná kvalita produktov sa pozitívne prejaví v potravinových reťazcoch.

V súčasnom období sa kladie veľký dôraz na produkciu zdravotne nezávadných potravín, čo vedie výrobcov k zvyšovaniu podielu výroby priemyselných hnojív na báze zdrojov prírodných biologických surovín.

Spoločnosť Agrocultur Bio s.r.o. sa v spolupráci s vedecko-výskumnou základňou v Maďarsku intenzívne podieľala na výrobe špeciálneho kvapalného listového a pôdneho hnojiva Humix® na báze bioaktívnych prírodných látok so zastúpením makroživín a mikroelementov v chelátovej forme.

Aplikácia Humix®-u sa s úspechom uplatňuje u všetkých rastlinných druhov, poľných kultúr, záhradných alebo pestovaných špeciálnym spôsobom. Jednou z výhod použitia je veľmi dobrá miešateľnosť s bežne používanými kvapalnými hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín. Použitie Humix®-u je výhodné aj z ekonomického hľadiska, pretože sa môže aplikovať spolu s dusíkom a tým nevznikajú dodatočné aplikačné náklady.

Hnojivo Humix® sa prednostne používa na ošetrenie obilnín, olejnín, pri výrobe osiva, sadovníctve, ovocinárstve, vinohradníctve a lesných kultúr a taktiež na regeneráciu, podporenie rastu porastov pestovaných aj v nepriaznivých podmienkach, napr. na hnojenie slabo prezimovaných alebo podmáčaných porastov obilnín a krmovín, na hnojenie ovocných stromov, viniča a drobného ovocia aj v období sucha, keď je prijímanie živín z pôdy obmedzené, na podporenie rastu po vysadení sadeníc zeleniny, okrasných rastlín, kvetov a podobne. Je vhodnou doplnkovou výživou rastlín pestovaných na vápenatých pôdach, ktoré často trpia chlorózou.

Využitiu stimulačného efektu humátov vo výžive poľnohospodárskych plodín sa venuje v súčasnom období vo výskume, ale aj v poľnohospodárskej praxi značná pozornosť. Je známe, že humusové látky priaznivo ovplyvňujú fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy, vodný a vzdušný režim, pufrovaciu schopnosť pôdy, viazanie živín do prístupných foriem a mikrobiologickú činnosť pôd. Humáty sú z toxikologického hľadiska látky neškodné a svojím zložením neohrozujú životné prostredie. Humáty vápenaté, sodné, amónne atď. majú stimulačné, adsorpčné a ochranné vlastnosti, a preto je výhodné aplikovať ich spolu s minerálnou výživou a ochranou rastlín. Aplikované humáty vnášajú do pôdneho roztoku značné množstvo povrchovej energie, vplyvom ktorej sa zlepšujú podmienky výživy rastlín na úrovni iónových a molekulárnych procesov. Dôsledkom týchto vplyvov je regulovaný príjem živín rastlinami s výsledným pozitívnym efektom na úrodu a kvalitu rastlinnej produkcie .

Článok bol publikovaný: 19. 6. 2024

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme AGROCULTUR BIO, spol. s r.o. boli overené: 19. 6. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 1. 6. 2017

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 633, Tento rok: 383, Tento mesiac: 36, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety