DatabázaČlánkyKľúčové slová
Hoffmann - Ochranné prostriedky

Články - Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu

Prístroje pre poľnohospodárov a potravinárov

Zaoberáme sa predajom a servisom laboratórnej techniky pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Špecializujeme sa konkrétne na oblasť spracovania obilia a to od zberu a triedenia až po analýzy zŕn a potravín. V súčasnosti sme schopní ponúknuť zákazníkovi kompletné prístrojové vybavenie pre obilninársko-krmovinárske laboratóriá. Na prístroje robíme vlastný záručný a pozáručný servis… Čítaj ďalej

Publikované: 10. 7. 2024
Autor: MEZOS - SQ spol. s r.o., Banská Bystrica

Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka

Hlavnou náplňou našej organizácie už pod názvom: Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo, je starostlivosť o rozvoj slovenského strakatého plemena. Prioritou je koordinácia činností všetkých zainteresovaných zložiek v šľachtiteľskom procese a poskytovanie dostatočného množstva kvalitných informácii chovateľom pre ich rozhodovanie… Čítaj ďalej

Publikované: 9. 7. 2024
Autor: Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka - družstvo /ZchSSD/, Levice

Poľnohospodárstvo z Liptova

Spoločnosť pôsobiaca od 14.10.1999, ktorá svoju činnosť vykonáva v hospodárskom dvore v obciach Svätý Kríž, Dúbrava, Galovany, Gôtovany a v obci Ľubela. Disponuje mechanizačným strediskom rastlinnej a živočíšnej výroby, zaoberá sa chovom oviec, hovädzieho dobytka so zameraním na produkciu kravského a ovčieho mlieka. Prevažnú väčšinu dojníc tvoria kravy červenostrakatého holštajnského dobytka… Čítaj ďalej

Publikované: 9. 7. 2024
Autor: AGRO-RACIO s.r.o., Svätý Kríž

SEDOS - osivá a hnojivá pre všetkých

Spoločnosť Sedos pôsobí na trhu od roku 1992, najskôr ako fyzická osoba a od roku 1995 ako právnická osoba Sedos s.r.o. Od svojho vzniku sa zaoberá špeciálnymi úpravami osív pre pestovateľov a záhradkárov a hnojív. Inkrustácia, obaľovanie a výroba výsevných pásikov sú moderné technológie úpravy osív, ktoré umožňujú sejbu drobných zeleninových semien na presnú vzdialenosť alebo výsev do multiplátov pri predpestovávaní priesad. Súčasne umožňujú veľmi cielenú chemickú ochranu a aplikáciu rôznych podporných látok, rastových stimulátorov a mikroelementov do obalu semien… Čítaj ďalej

Publikované: 4. 7. 2024
Autor: SEDOS, s.r.o., Krakovany

Obchod s agrokomoditami a ...

Pôsobíme na Slovenskom trhu od roku 2012. Hlavným predmetom podnikania je nákup a predaj poľnohospodárskych komodít s orientáciou na slovenský a európsky trh. V rámci svojej zahranično-obchodnej činnosti úzko spolupracujeme s renomovanými zahraničnými spoločnosťami. V roku 2023 spoločnosť rozšírila svoju obchodnú činnosť aj o dronové práce, predaj dronov, príslušenstva a servis. Ako autorizovaný predajca zabezpečíme pre svojich zákazníkov prezentácie v reálnom teréne aj so zaškolením a kompletnou technickou podporou a servisom… Čítaj ďalej

Publikované: 3. 7. 2024
Autor: Ramex trade, s.r.o., Sereď

... a letecké práce s dronmi

Firma Ramex trade, s.r.o. sa špecializuje na postrekovanie poľnohospodárskych objektov ako sú polia, sady, či lesy. Náš školený tím sa taktiež zaoberá mapovaním terénu a jeho následnou analýzou, za účelom najefektívnejšieho výberu trasy na postrekovanie našim Agro dronom AGRAS T30, alebo za účelom vyhľadania škodcov, chorôb a lokalizácie špecifických oblastí. Nielen presné monitorovanie a mapovanie rastlín, ale aj rovnomerný a cielený postrek, úspora vody, času a peňazí… Čítaj ďalej

Publikované: 2. 7. 2024
Autor: Ramex trade, s.r.o. - divízia Agrodrony, Sereď

Pestujeme budúcnosť

INTERAGROS, a.s. patrí medzi významné obchodné firmy pôsobiace v slovenskom agrosektore. Poskytuje komplexné služby pre poľnohospodárov aj spracovateľov komodít s rozsiahlou sieťou moderných uskladňovacích a sušiarenských kapacít. Kvalitou a rozsahom svojich služieb a produktov v oblasti nákupu a predaja komodít a predfinancovania farmárov s hnojivami, chemickými ochrannými prostriedkami, osivom, krmivom a palivami zastáva svoju pozíciu na európskom agrárnom trhu. … Čítaj ďalej

Publikované: 2. 7. 2024
Autor: INTERAGROS, a. s., Trnava

Kone sú kone

Chov koní patrí v posledných desaťročiach medzi najviac rozširujúce sa odvetvia poľnohospodárstva a spoločenskej sféry. Zväz chovateľov koní na Slovensku – družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb, založené za účelom zjednocovať, presadzovať a podporovať záujmy chovateľov koní všetkých plemien… Čítaj ďalej

Publikované: 28. 6. 2024
Autor: Zväz chovateľov koní na Slovensku - družstvo, Topoľčianky

Váš partner s osvedčenými produktami pre výrobu a kontrolu potravín

Sme distribučná spoločnosť, ktorá sa zaoberá dovozom a predajom surovín a diagnostických testov na kontrolu potravín a krmív, mikrobiológie, hygieny prostredia a kontrolu inhibičných látok v mlieku. Našim klientom poskytujeme kompletné služby od predaja až po poradenstvo s odbornými konzultáciami v danej problematike… Čítaj ďalej

Publikované: 27. 6. 2024
Autor: JEMO TRADING, spol. s r.o., Bratislava

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR)

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (ďalej len IZPI) pôsobí v agrorezorte od 1. 1. 2023 v zmysle rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 8570/2022–250 začlenením Agroinštitútu Nitra, štátny podnik do štátnej príspevkovej organizácie Agentúra pre rozvoj vidieka a zmenou názvu „Agentúra pre rozvoj vidieka“ na „Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií“. IZPI je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR)… Čítaj ďalej

Publikované: 26. 6. 2024
Autor: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR), Nitra

KOMODEX – obchod a sprostredkovanie v poľnohospodárstve, export, import

Spoločnosť vznikla v roku 2010. Na základe dlhodobých obchodných kontaktov v agrosektore a v spracovateľskom priemysle Slovenskej republiky. V Slovenskej republike ale aj v rámci Európy zabezpečujeme pre našich obchodných partnerov obchod a sprostredkovanie obchodu s agrokomoditami ako napríklad: repka olejná, slnečnica, ľan, sója, pšenica kŕmna, pšenica potravinárska, jačmeň kŕmny, jačmeň sladovnícky, kukurica, tritikale, raž , zemiaky a iné… Čítaj ďalej

Publikované: 25. 6. 2024
Autor: KOMODEX s.r.o., Prešov

Poľnohospodárstvo Zlaté Moravce / AGROKLAS, s.r.o.

Poľnohospodársky podnik AGROKLAS, s.r.o. so sídlom v Beladiciach sa špecializuje na široký okruh služieb a výroby produktov v rámci poľnohospodárskej a rastlinnej výroby. Poskytovaním služieb sa sústreďuje na oblasť celého Nitrianskeho kraja… Čítaj ďalej

Publikované: 20. 6. 2024
Autor: AGROKLAS, s.r.o. Beladice, Beladice

Kvalitná výživa zvierat

Spoločnosť Bionis s.r.o. sa zaoberá výrobou, predajom a sprostredkovaním krmiva a kŕmnych zmesí. Je výrobcom tekutých doplnkových krmív na báze melasy. Vykonáva kompletnú dezinfekciu zariadení a priestorov, v priemysle a živočíšnej výrobe, pomocou biocidného pripravku SteriClean s minimálnou ochrannou dobou… Čítaj ďalej

Publikované: 20. 6. 2024
Autor: BIONIS s.r.o., Galanta

Biologické hnojivá Humix

Stabilizácia úrody a technologickej kvality poľnohospodárskych plodín v súčasných pomerne veľmi zložitých trhových podmienkach si vyžaduje vynaloženie enormného úsilia pestovateľov nielen z pohľadu technologického, ale predovšetkým ekonomického.

V súčasných podmienkach, keď vstupy do poľnohospodárskej výroby narastajú podstatne rýchlejšie ako je vzostup cien na poľnohospodársku produkciu, je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť aplikácii výživy, ktorá môže výrazne prispieť k efektívnosti pestovania poľnohospodárskych plodín… Čítaj ďalej

Publikované: 19. 6. 2024
Autor: AGROCULTUR BIO, spol. s r.o., Nitra

Feliz - obchod s agrokomoditami

Feliz s.r.o. je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa obchodom s komoditami poľnohospodárskej produkcie ako sú olejniny, pšenica, sladovnícky a kŕmny jačmeň, kukurica, ovos, hrach, horčica, pšeničné otruby, granulované lucernové úsušky a pod… Čítaj ďalej

Publikované: 19. 6. 2024
Autor: FELIZ, s.r.o., Nové Zámky

Poďte si s nami zalietať

Spoločnosť Aero Slovakia a.s. bola založená v roku 1992 a je nástupníckou organizáciou časti štátneho podniku SlovAir, ktorý pôsobil v rámci celého Československa. Vzhľadom na meniacu sa situáciu v letectve, spoločnosť bola postupne modernizovaná a prispôsobovaná modernému trhu a potrebám dnešného letectva. V súčasnosti je zároveň najväčším prevádzkovateľom v oblasti všeobecného letectva na Slovensku… Čítaj ďalej

Publikované: 18. 6. 2024
Autor: AERO SLOVAKIA a. s., Nitra – Janíkovce

Revolúcia s dronmi v poľnohospodárstve

Enterra s.r.o. vstúpila v roku 2019 na slovenský trh s revolučnou novinkou v oblasti poľnohospodárstva a dronov. Sme prvou oficiálnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá začala poskytovať služby postrekovania s dronmi… Čítaj ďalej

Publikované: 18. 6. 2024
Autor: Enterra s.r.o., Michalovce

AURUS - Slovenský producent informačných systémov

Už 4. desaťročie vyvíjame softvér ktorý pomáha poľnohospodárom riadiť svoje podniky a zvládať povinnú rozsiahlu administratívnu agendu. Zároveň v prípade nedostatku kvalifikovaných pracovníkov spracovávame jednotlivé agendy aj formou dodávateľských služieb… Čítaj ďalej

Publikované: 14. 6. 2024
Autor: AURUS spol. s r.o., Bratislava

gofex AGROSLUŽBY

V roku 1992 sme začali poskytovať služby obilnými kombajnmi E 514, ktoré sa postupne nahradili modernejšími a spoľahlivejšími strojmi značky Claas a Krone. Dlhoročné skúsenosti nás naučili podávať kvalitné výkony oceňované našimi partnermi. Srdcom firmy… Čítaj ďalej

Publikované: 12. 6. 2024
Autor: GOFEX - Jaroslav Urban, Liptovské Vlachy

Zoznam regionálnych komôr SPPK

Čítaj ďalej

Publikované: 12. 6. 2024
Autor: SPPK - SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA KOMORA, Bratislava

0
1234
0 - 20 z 89
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety