V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Ostatné služby pre poľnohospodárstvo

Kľúčové slová

Poradenstvo v poľnohospodárstve

Základné informácie

logotype

Agentúra pre rozvoj vidieka

Finalizácia poľnohospodárskych produktov, alternatívne využitie poľnohospodárskej pôdy, rozvoj služieb na vidieku.

Akademická 4
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 7336 402
Fax: +421 37 7336 402
E-mail: arvi@arvi.sk
Web: www.nsrv.sk

IČO: 34075381
IČ DPH / DIČ: 2021196210

Kontaktné osoby

Ing. Lenka Mikulová -riaditeľka

• poradenstvo a vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre širokú verejnosť
• organizácia konferencií, seminárov, študijných ciest
• podpora spolupráce a inovácií v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach
• zoskupovanie organizácií zapojených do podpory rozvoja vidieka a poľnohospodárstva
• kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD
• spolupráca v oblasti vytvárania sietí MAS
• zber príkladov dobrej praxe a ich šírenie verejnosti
• spolupráca so štátnymi inštitúciami a zodpovednými orgánmi vo vzťahu k politike rozvoja vidieka
• koordinácia tematických pracovných skupín

Agentúra pre rozvoj vidieka

Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka a plynulej implementácii Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 – 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Priamo spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) i Európskou sieťou pre rozvoj vidieka.

Úlohy Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR) sú vykonávané prostredníctvom centrálnej jednotky NSRV SR, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre a ôsmych decentralizovaných jednotiek – regionálnych antén, pôsobiacich v rámci jednotlivých krajov Slovenska.

Aktivity NSRV SR:

  • poradenstvo a vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre širokú verejnosť;
  • podpora spolupráce a inovácií v poľnohospodár­stve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach, zahŕňajúca tiež prenos informácií z aktivít siete EIP;
  • zoskupovanie organizácií zapojených do podpory rozvoja vidieka a poľnohospodárstva;
  • kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD pre MAS a pre všetkých vidieckych partnerov a potenciálnych žiadateľov;
  • spolupráca v oblasti vytvárania sietí MAS, uľahčenie spolupráce medzi MAS a vyhľadávanie partnerov pre opatrenie Spolupráca;
  • zber príkladov dobrej praxe a ich šírenie verejnosti;
  • organizácia konferencií, diskusií, študijných a výmenných návštev/pobytov, účasti na zasadnutiach príslušných orgánov EK a pod.;
  • spolupráca s MPRV SR, s inými sieťami/centrami, štátnymi inštitúciami a zodpovednými orgánmi vo vzťahu k politike rozvoja vidieka;
  • koordinácia tematických pracovných skupín otvorených pre členov siete zameraných na problematiku poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Článok bol publikovaný: 26. 6. 2018

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2018
 

Údaje o firme Agentúra pre rozvoj vidieka boli overené: 27. 5. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 14. 6. 2018

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety