DatabázaČlánkyKľúčové slová

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

Kategórie

*  Export  ›  Služby  ›  Finančné a ekonomické služby
*  Strojárstvo  ›  Služby súvisiace  ›  Finančné služby
*  Export  ›  Štátne inštitúcie a Medzinárodné organizácie v SR  ›  Medzinárodné organizácie v SR
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Služby súvisiace

Kľúčové slová

BankyExport a importFinancieFinančné, investičné poradenstvoPodnikateľské poradenstvoPoistenie - sprostredkovatelia, poradenstvoPoistenie, poisťovneÚvery

Základné informácie

logotype

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

Priame úvery, refinančné úvery, bankové záruky, poistenie obchodovateľného a neobchodovateľného rizika

Grösslingova 1
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 59 39 87 08
Mobil: +421 903 340 215
E-mail: financovanie@eximbanka.sk
E-mail: poistenie@eximbanka.sk
Web: www.eximbanka.sk
FacebookLinkedIn
IČO: 35722959
IČ DPH / DIČ: SK2020990796

• Poskytujeme financovanie a poistenie exportu
• Sme exportno-úverová agentúra - jediný priamy nástroj štátu pre podporu slovenských exportérov
• Umožňujeme vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko
• Ponúkame možnosť individuálneho odborného poradenstva a riešenie financovania a poistenia exportu na mieru

Kľúčové slová: Export, Banky, Financie, Poistenie, Poradenstvo, Podnikateľské poradenstvo, Exportné poradenstvo, Úvery, Záruky

EXIMBANKA SR poskytuje zvýhodnené financovanie z prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB)

Bratislava, 11. apríla 2022

EXIMBANKA SR prináša zvýhodnené financovanie investičných projektov a prevádzkového kapitálu pre segment malých a stredných podnikov MSP (do 250 zamestnancov) a stredne veľkých spoločností MID-CAPS (do 3 000 zamestnan­cov).

Zvýhodnené financovanie

Záujemcovia môžu využiť zvýhodnené financovanie z prostriedkov EIB, pričom zvýhodnená úroková sadzba oproti bežnému úveru je znížená o 0,25 % p.a. Úver bude úročený variabilnou úrokovou sadzbou odvodenou od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR. Úverová linka EIB otvára možnosti dostupnejšieho financovania, napomáha zotaveniu Slovenska z pandémie COVID-19, zároveň napomáha k udržaniu pracovných miest, zachovaniu likvidity a podpory konkurencieschop­nosti MSP a MID-CAPS.

Aké produkty financovania môžu exportéri využiť?

  • Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry
  • Úver na financovanie investície v zahraničí
  • Úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov
  • Úver na pohľadávky z vývozu

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je špecializovaná štátna finančná inštitúcia, ktorá poskytuje bankové a poisťovacie služby. Primárnym cieľom EXIMBANKY SR je umožniť vstup slovenských exportérov do projektov a teritórií, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko. Jej cieľom je prispievať k zvyšovaniu konkurencieschop­nosti tuzemských výrobcov a poskytovateľov služieb na zahraničných trhoch.

EXIMBANKA SR: press@eximbanka.sk
Webová stránka: www.eximbanka.sk
Komunikácia s médiami a marketing – tel.: +421 2 59 39 83 03
Facebook
LinkedIn

Článok bol publikovaný: 13. 4. 2022

 

Experti na export

  • Vytvárame podmienky pre expanziu slovenského exportu predovšetkým do teritórií s rastúcim potenciálom a vyššou mierou teritoriálneho ri­zika
  • Zvyšujeme konkurencieschop­nosť slovenských exportérov na medzinárodných trhoch pri minimalizácii ich rizika
  • Podpora rozvojových projektov prostredníctvom poradenstva, vyhľadávania exportných príležitostí a financovania alebo poistenia zvýhodnených vývozných úverov

Financovanie exportu:
e-mail: financovanie@eximbanka.sk
tel.: + 421 2 59 39 82 05

Poistenie exportu:
e-mail: poistenie@eximbanka.sk
tel.: + 421 2 59 39 88 19
mobil: +421 903 340 215

Článok bol publikovaný: 6. 9. 2021

 

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR boli overené: 2. 9. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 2. 9. 2021

Ročenka Energetika Strojárstvo 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety