DatabázaČlánkyKľúčové slová

De Bondt, s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Predprojektová a projektová príprava  ›  Projektové služby, projektové kancelárie
*  Export  ›  Priemysel  ›  Stavebný sektor

Kľúčové slová

Občianske stavbyOceľové konštrukciePriemyselné stavbyProjektanti, projektovanieProjektovanie inžinierskych staviebStatici, statika staviebStatické posudkyStatika stavebných konštrukciíŽelezobetónové konštrukcie

Základné informácie

logotype

De Bondt, s.r.o.

Projektovanie stavieb a ich statika

Rybárska ul. 7389
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 748 0011
E-mail: info@debondt.sk
Web: www.debondt.sk
Facebook
IČO: 34151851
IČ DPH / DIČ: SK2020173903

Poskytujeme širokú škálu projektových služieb a poradenstva:

• statické výpočty, seizmické výpočty, výpočty detailov BK a OK
• komplexné projekty a poradenstvo pre developerov, BIM
• projektovanie betónových a oceľových konštrukcií, dielenská dokumentácia
• služby špecialistov: seizmické výpočty, projekty pasívnych domov, PD požiarnej ochrany

Kľúčové slová: projektanti, projektovanie; statici, statika stavieb; železobetónové konštrukcie; oceľové konštrukcie; priemyselné stavby; občianske stavby, nosné konštrukcie, seizmické a statické posudky, BIM

De Bondt - statika oceľových a betónových konštrukcií

Firma De Bondt, založená v 1996, je inovatívna inžinierska kancelária s medzinárodnou pôsobnosťou, najmä na holandskom a nemeckom trhu. Hlavné sídlo má na Rybárskej ulici v Trenčíne a pobočky v Žiline a Trnave. Od r.2019 založila spolu s nemeckým spoločníkom sesterskú firmu con-tura v meste Potsdam. Firma je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov a členom organizácie Merge, združujúcej európske projekčné firmy. Svojim klientom ponúka kvalitné služby na základe dlhoročných bohatých skúseností a vďaka kvalifikovanému, vysoko odbornému tímu interných a externých spolupracovníkov.

Administratívna budova De Bondt, s.r.o.

Ťažiskom našej práce je statika oceľových a betónových konštrukcií. Pre túto činnosť máme v našej kancelárií množstvo odborníkov a sme schopní dodať:

 • statické výpočty – tzv.hlavnú statiku
 • seizmické výpočty
 • statické výpočty detailov OK a BK

Pre developerov na Slovensku však vieme poskytnúť komplexné poradenské a projektové služby – od vyhľadania pozemku pre výstavbu, cez získanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, inžiniering až po kolaudáciu. Počas výstavby poskytujeme aj projektový management

Obytný súbor Trenčianska Riviéra

Ďalšou oblasťou sú služby pre generálnych dodávateľov stavby, výrobcov OK a BK a to:

 • kreslenie oceľových konštrukcií v SW Tekla – až po stupeň dielenskej dokumentácie
 • kreslenie prefabrikovaných konštrukcií v SW Allplan a Tekla – až po stupeň výrobnej dokumentácie
 • kreslenie monolitických konštrukcií v SW Allplan, vrátane výkresov tvaru, výstuže a výkazov

Náš tím disponuje aj špecialistami pre:

 • seizmické výpočty
 • statické výpočty pre jadrový priemysel
 • projektovanie v BIM
 • statické výpočty prefabrikovaných výškových budov
 • pasívne domy
 • požiarnu ochranu

Sme vynikajúco jazykovo vybavení – naši kolegovia komunikujú v anglickom, nemeckom a holandskom jazyku, bežne používame Eurocode normy s aplikáciami pre národné trhy (nemecký, holandský) a komunikujeme s kontrolnými statikmi (Prüfstatiker) v Nemecku.

Doteraz sme projektovali pre širokú škálu priemyselných odvetví – energetický, potravinársky, cementársky, drevospracujúci, chemický priemysel, logistiku, priemyselné a skladové parky. Z občianskych stavieb sme spolupracovali s developermi pri výstavbe obytných súborov, hotelov, obchodných centier, parkovacích garáží, opatrovateľských domov a pod.

Článok bol publikovaný: 12. 2. 2020

 

Poloha na mape

Galéria

Administratívna budova De Bondt, s.r.o.
Administratívna budova De Bondt, s.r.o.
Amsterdam Symphony
Amsterdam Symphony
Modernizacija fabrika cementa LUKAVAC
Modernizacija fabrika cementa LUKAVAC
Hotel PANORAMA Trenčianske Teplice
Hotel PANORAMA Trenčianske Teplice
Výrobný areál ITAB Boskovice
Výrobný areál ITAB Boskovice
Obytný súbor Trenčianska Riviéra
Obytný súbor Trenčianska Riviéra
 

Údaje o firme De Bondt, s.r.o. boli overené: 7. 3. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 17. 1. 2020

Ročenka Slovakia 2020Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023

Počet návštev. Minulý rok: 488, Tento rok: 178, Tento mesiac: 19, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety