V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánky
 

Agentúra rozvoja vodnej dopravy - ARVD >>>zrušená od 1.11.2018

Kategórie

*  Export  ›  Služby  ›  Vodné hospodárstvo
*  Export  ›  Stavebný sektor
*  Export  ›  Služby  ›  Doprava a logistika

Kľúčové slová

Vodné tokyVodohospodárske stavby

Základné informácie

logotype

Agentúra rozvoja vodnej dopravy - ARVD >>>zrušená od 1.11.2018

Rozpočtová organizácia spadajúca pod Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava
Tel.: +421 2 594 94 753
Fax: +421 2 524 54 057
E-mail: info@arvd.gov.sk
Web: www.arvd.gov.sk

IČO: 42183677
IČ DPH / DIČ: 2023172811

Kontaktné osoby

Ing. Martin Boroš – riaditeľ

Agentúra zabezpečuje:

a) rozvoj a modernizáciu vodných ciest v súlade so schválenou dopravnou politikou,
prípravu a realizáciu výstavby a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách, na ich správu a údržbu a obstaranie ďalšieho majetku potrebného na správu a údržbu vodných ciest,
podklady na spracovanie koncepcií v oblasti sledovaných vodných ciest a výhľadovo sledovaných vodných ciest po vzájomnej dohode so správcom vodného toku,
propagáciu vodnej dopravy,
b) spracováva podklady, návrhy a zdôvodnenia na získanie a účelné rozdelenie finančných prostriedkov na investície do vodných ciest,
c) koordinuje a zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodnej cesty,
d) realizuje pilotné projekty rozvoja intermodálnych dopravných osí,
e) podieľa sa na vývoji a implementácii nových technológií a prevádzkových systémov pre vodné cesty,
f) vykonáva vo vzájomnej súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy činnosti podľa písmen a) až e).

Poloha na mape

Galéria

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2018
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2018
 

Údaje o firme Agentúra rozvoja vodnej dopravy - ARVD >>>zrušená od 1.11.2018 boli overené: 18. 2. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 29. 3. 2018

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety