DatabázaČlánkyKľúčové slová

Mesto Lučenec

Kategórie

*  Export  ›  Samospráva  ›  Mestá
*  Úrady, inštitúcie  ›  Samospráva  ›  Banskobystrický kraj - mestá, obce
*  Cestovný ruch  ›  Regióny, mestá a obce  ›  Mestá

Kľúčové slová

Mestá, mestské úradyMestá, mestské úrady Banskobystrický krajOkresy, okresné mestáÚrady

Základné informácie

logotype

Mesto Lučenec

Samospráva, obecný úrad

Ulica novohradská 1
984 01 Lučenec
Tel.: +421 47 4307 220
Fax: +421 47 4326 045
E-mail: mesto@lucenec.sk
Web: www.lucenec.sk
FacebookYouTube
IČO: 00316181
IČ DPH / DIČ: DIČ2021237152
Objednávateľ: Mesto Lučenec

Kontaktné osoby

PhDr. Alexandra Pivková - primátorka

Mesto Lučenec

Naša stránka na facebook-u

Mesto Lučenec leží na juhu stredného Slovenska v centrálnej časti Lučeneckej kotliny v blízkosti hraníc s Maďarskom.

Už v prvom zachovanom dokumente z roku 1247 sa o Lučenci píše ako o významnej križovatke obchodných ciest a kultúrnom centre regiónu Novohrad. Dnes je modernou, dynamicky sa rozvíjajúcou metropolou. Mesto citlivo spája stáročiami budované stavebné pamiatky a kultúrne dedičstvo s prvkami modernej architektúry.

Srdcom historického jadra mesta je Kubínyiho námestie. Jeho dominantou sú kalvínsky kostol a rímskokatolícky kostol a historické budovy Reduty a Radnice. Nádherné secesné stavby meštianskych domov lemujú Ulicu T. G. Masaryka. Jedným z najväčších klenotov mesta je Synagóga (1924 – 1925), je zaradená do Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Dnes po rekonštrukcii slúži ako multikultúrny objekt. Synagóga je národnou kultúrnou pamiatkou.

Milovníci histórie a umenia by nemali obísť Mestské múzeum v Lučenci a Novohradské múzeum a galériu, kde je v cenných zbierkových predmetoch uchované kultúrne dedičstvo novohradského regiónu. Mestské múzeum v Lučenci prostredníctvom svojich stálych expozícií približuje kapitoly z histórie mesta, život meštianskej vrstvy, produkciu tovární a remeselníkov, školu našich predkov, ukážku bývania z prvej polovice 20. storočia a obrazáreň prezentujúcu prierez diel Františka Gyurkovitsa. K historicky cenným skvostom mesta patrí lučenský poklad so zlatými šperkmi a ozdobami pohrebných rúch zo 16.-17. storočia, ktorý bol nájdený v roku 1851 v podzemí kalvínskeho kostola a jeho repliky sú vystavené v Mestskom múzeu.

Rozsiahlou rekonštrukciou Námestia republiky sa zmenilo centrum mesta na novú tichú oddychovú zónu s množstvom zelene a malým detským ihriskom. Na námestí sa nachádza Galéria ako najväčšie nákupno-zábavné centrum v okolí s príležitosťou na nákupy, oddych a zábavu.

Mestský park je jedným z najkrajších a najhodnotnejších parkov na Slovensku, dotvára kolorit mesta s množstvom vzácnych drevín, s umelým jazierkom, mini ZOO a množstvom oddychových atraktivít pre celú rodinu. Má 17 ha a je vybudovaný vo francúzskom, anglickom a krajinskom záhradnom slohu.

Mesto tiež ponúka množstvo príležitostí na aktívny oddych – na zimnom štadióne, plážovom kúpalisku, futbalovom štadióne, v športovej hale Arena, korčuliarskej dráhe, tenisových dvorcoch, cyklotrasách Lučenec – Málinec, Lučenec Ipolytarnóc a 2 trasách v mestských lesoch, ktoré prechádzajú nádhernou prírodou, typickou pre tento región. Vodná nádrž Ľadovo a jeho okolie poskytuje vhodné podmienky pre relax, športovanie a rybolov. Novovybudovaný termálny park Novolandia v Rapovciach v blízkosti mesta Lučenec ponúka kúpanie v milióny rokov starej reliktnej morskej vode.

Mesto má na účely umiestňovania nových investorov vymedzené lokality v Územnom pláne mesta pre priemysel a to v Priemyselnej zóne Juh na svojom katastrálnom území. Mesto považuje za prioritu rozvoj priemyselnej výroby v meste, hlavne pre dostupnú pracovnú silu a jej vzdelanostnú úroveň.

V území Priemyselnej zóny Juh Lučenec sú vytvorené všetky predpoklady na vybavenie územia potrebnou technickou infraštruktúrou. Priemyselná zóna Juh Lučenec je umiestnená v juhovýchodnej časti mesta Lučenec. Celková výmera priemyselnej zóny je 169,6 ha, z ktorej je v súčasnosti zastavaných 113,2 ha výrobnými, skladovými a technickými zariadeniami. V priemyselnej zóne je vybudovaný Priemyselný park na ploche 6,0 ha s kompletnou infraštruktúrou vrátane komunikácií a osvetlenia. V súčasnosti je disponibilných voľných plôch v priemyselnej zóne 54,5 ha a v Priemyselnom parku 1,9 ha pre budúceho investora.

Článok bol publikovaný: 2. 3. 2020

 

Losonc város

Losonc város a Nógrád régió kulturális és gazdasági központja és a Közép-Szlovákia déli részének földrajzi központja. Város található a Losonc medence nyugati részén. A Losoncról szóló, 1247-ből származó, első fennmaradt dokumentumban úgy említik Losoncot, mint a történelmi nógrádi régió kereskedelmi útjainak fontos kereszteződését és kulturális központját. Napjainkban egy modern, dinamikusan fejlődő város.

A város érzékenyen összeköti az évszázados épületek műemlékeit és a kulturális örökséget a modern építészet elemeivel.

Kubínyi tér a történelmi kereskedelmi utak kereszteződésén a hajdani piactéren keletkezett. Jelenlegi formája a XVIII. századtól fokozatosan alakult ki. Itt találhatók a város legrégebbi, fennmaradt épületei – református és római katolikus egyház, Reduta és városháza. Ez Losonc történelmi városközpontja, eredeti polgárházakkal, középületekkel, változatos építészeti stílusok képviselőivel. Az emlékmű övezetének történelmi épülete ugyancsak zsidó zsinagóga, szecessziós stílusú 1923–25 között épült. Szlovákia legnagyobb zsinagógái közé tartozik, de Közép-európai mércével mérve is jelentős. 2016 Május-óta a felújítás után a zsinagóga többfunkciós kultúrpalotaként szolgál. Az épület nemzeti műemlék, és része a Szlovákiai Zsidó Kulturális Örökség Útjának.

A történelem és a művészet kedvelői el ne mulasszák a Losonci Városi Múzeum és Nógrádi Múzeum és Galéria meglátogatását. Losonci Városi Múzeum állandó kiállításai megjelenítik város történetének egyes fejezeteit, a polgárság életét, iparosok és gyárak működését, elődeink iskoláját, a XX. század első felének lakáskultúráját. A képkiállítás Gyurkovits Ferenc losonci festőművész műveiből ad ízelítőt.

A történelmileg érkékes remekművek közé tartozik a 16–17-ik századból származó losonci kincs, arany ékszerekkel és a halotti öltözékek díszítéseivel, amelyeket 1851-ben a református templom alagsorában találtak. A lelet néhány darabjáról készült másolatokat a Losonci Városi Múzeumban lehet megtekinteni.

A 2012-ben megvalósult Köztársaság tér átépítés a város központjában pihenőövezetet hozott létre fákkal, virágokkal, gyermekjátszó­térrel. A teret a jeles személyiségek sétánya egészíti ki, amellyel a város nevét öregbítő egykori polgároknak állítottak emléket. A téren található a város és környéke legnagyobb bevásárló- és szórakoztató központja is, mely a legkülönfélébb szolgáltatásokat nyújtja. 1884-ben alapították a losonci ligetet, amely egyike a legszebb, legértékesebb szlovákiai parkoknak. A különleges fák, a mesterséges tó, a miniállatkert, az egész családnak szabadidős tevékenységet biztosító lehetőségek hozzá tartoznak a város képéhez. A 17 hektáron elterülő liget a francia, az angol és a tájjellegű parképítés elemeit egyesíti.

A város rengeteg lehetőséget kínál az aktív kikapcsolódásra – téli stadionban, strandfürdőn, futballstadionban, az Arénában, a korcsolyapályán, a teniszpályákon, a Lučenec – Malinec és, Lučenec- Ipolytarnóc kerékpáros útvonalakon és 2 útvonalokon a városi erdőben. Az Ľadovo víztároló alkalmas haltenyésztésre, sporthorgászatra és rekreációs célokra is. Az újonnan épült Novolandia termálpark Rapon, Lučenec közelében kínál úszást millió éves reliktiv tengervízben.

Az új befektetők elhelyezése céljából a város meghatározta az ipari várostervben a déli ipari övezetben lévő kataszteri területén lévő helyeket. A város prioritásnak tartja az ipari termelés fejlesztését a városban, különös tekintettel a rendelkezésre álló munkaerőre és oktatási szintjére.

A Dél-Lučeneci Ipari Övezetben minden előfeltételt megteremttek a térség felszereléséhez a szükséges műszaki infrastruktúrával. A Dél-Lučenec ipari zóna Losonc délkeleti részén található. Az ipari zóna teljes területe 169,6 ha, ebből 113,2 ha jelenleg termelési, tárolási és műszaki berendezésekkel épült. Az ipari zónában 6,0 hektáron épült az Ipari Park, teljes infrastruktúrával, utakkal és világítással. Jelenleg szabad terület áll rendelkezésre a 35 ha ipari övezetben és a 0,4 ha ipari parkban a jövőbeli befektetők számára.

Článok bol publikovaný: 12. 2. 2020

 

Poloha na mape

Galéria

Radnica Lučenec
Radnica Lučenec
Artézska studňa
Artézska studňa
Mestský park
Mestský park
Kubinyiho námestie
Kubinyiho námestie
Kubinyiho námestie
Kubinyiho námestie
Lučenec centrum
Lučenec centrum
Mestský park
Mestský park
Mestský park
Mestský park
Metstké múzeum exteriér
Metstké múzeum exteriér
Metstké múzeum Lučenec
Metstké múzeum Lučenec
Metstké múzeum Lučenec
Metstké múzeum Lučenec
Rádayho krypta
Rádayho krypta
Námestie republiky
Námestie republiky
Radnica Lučenec
Radnica Lučenec
Radnica Lučenec
Radnica Lučenec
Radničné námestie
Radničné námestie
Radničné námestie
Radničné námestie
Rubanisko kvety
Rubanisko kvety
Stará márnica
Stará márnica
Synagoga
Synagoga
Synagoga interiér
Synagoga interiér
Železničná ulica
Železničná ulica
Lučenec Centrum
Lučenec Centrum
Synagóga
Synagóga
Administratívne budovy
Administratívne budovy
Židovská synagóga v Lučenci
Židovská synagóga v Lučenci
Fenixovo námestie Lučenec
Fenixovo námestie Lučenec
Mestský park
Mestský park
Kubínyiho námestie Lučenec
Kubínyiho námestie Lučenec
Priemyselný park
Priemyselný park
Park v Lučenci
Park v Lučenci
Lučenec letecký pohľad
Lučenec letecký pohľad
Kubinyiho námestie
Kubinyiho námestie
Johnson Controls
Johnson Controls

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Slovakia 2021
Prezentácia v publikácii Slovakia 2021
Prezentácia v publikácii Slovakia 2020
Prezentácia v publikácii Slovakia 2020
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2019
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2019
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2018
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2018
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2017
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2017
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2016
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2016
Export › Samospráva › Mestá
Export › Samospráva › Mestá
 

Údaje o firme Mesto Lučenec boli overené: 8. 4. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 18. 2. 2019

Ročenka Slovakia 2020Ročenka Slovakia 2021

Počet návštev. Minulý rok: 895, Tento rok: 460, Tento mesiac: 91, Dnes: 3

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety