DatabázaČlánkyKľúčové slová

Mesto Detva

Kategórie

*  Export  ›  Samospráva  ›  Mestá
*  Úrady, inštitúcie  ›  Samospráva  ›  Banskobystrický kraj - mestá, obce
*  Cestovný ruch  ›  Cestovanie a dovolenka  ›  Dovolenka na Slovensku
*  Cestovný ruch  ›  Cestovanie a dovolenka  ›  Múzea pamiatky
*  Cestovný ruch  ›  Regióny, mestá a obce  ›  Mestá

Kľúčové slová

Mestá, mestské úradyMestá, mestské úrady Banskobystrický krajOkresy, okresné mestáPamiatky

Základné informácie

logotype

Mesto Detva

Samospráva, obecný úrad

J.G.Tajovského 7
962 12 Detva
Tel.: +421 45 3700 404
Tel.: +421 45 5455 202
E-mail: primátor@detva.sk
E-mail: sekretariat@detva.sk
Web: www.detva.sk

IČO: 00319805
IČ DPH / DIČ: DIČ2021318651
Objednávateľ: Mesto Detva

Kontaktné osoby

Ing. Ján Šufliarský - primátor

DETVA

D E T V A leží v srdci Slovenska, približne 220 km východne od hlavného mesta SR Bratislavy.

Jej územie sa vyznačuje vzácnymi hodnotami prírody, kultúry a krajiny. Detva je centrom Podpoľania, jedného z najsvojráznejších regiónov Slovenska, pomenovaného podľa prírodnej dominanty územia, stratovulkánu Poľana. Od roku 1996 je centrom okresu Detva. Detva má rozlohu 6 809 ha a približne 15 tisíc obyvateľov.

Geografická poloha Detvy v strede Slovenska jej umožňuje relatívne dobré dopravné napojenie na okolité regióny cestnou aj  železničnou dopravou. Dopravnú os územia tvorí cesta I/16 (Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice) a rýchlostná komunikácia R2 s prepojením mesta Detva. Na železničnú dopravu je Detva napojená traťou Zvolen – Lenártovce – Košice, prechádzajúcou naprieč územím v južnej časti mesta. Železničné nákladné stanice sa nachádzajú v susedných obciach Vígľaš a Kriváň. Letisko v Sliači, vzdialené od Detvy 27 km, umožňuje spojenie leteckou dopravou.

Mesto disponuje dobre vybudovanou technickou a občianskou infraštruktúrou. V rámci stratégie rozvoja Slovenskej republiky je Detva zaradená medzi inovačné póly rastu.

K prioritám rozvoja Detvy patrí podpora rozvoja podnikania a zamestnanosti, hlavne vytváraním zón pre podnikanie. Mesto Detva s podporou štrukturálnych fondov EÚ (2004–2006) zabezpečilo rekonštrukciu časti výrobných objektov areálu PPS a pripravilo tak priemyselný park pre nové investície a pre vytvorenie 538 pracovných miest, väčšinou v strojárskych profesiách.

Budovanie priemyselných parkov a zón na podnikanie v Detve, ale aj v susedných obciach v Kriváni a vo Vígľaši, má za cieľ vytvoriť priestor pre uplatnenie domácich a zahraničných firiem s možnosťou pracovných príležitostí vo výrobnom, obslužnom a kvartérnom sektore, ako aj pre odbyt tovaru a služieb domácich firiem.

Mesto Detva pripravilo územie pre výstavbu priemyselného parku Detva – Trstená. Nová výroba je zameraná na strojárstvo a vytvorí pre obyvateľov mesta a regiónu viac ako 500 nových pracovných miest. V blízkosti priemyselného parku sa nachádza plocha určená pre malé a stredné podnikanie.

V južnej časti mesta Detva sa nachádzajú a dobudúvajú plochy s objektmi obchodu, služieb a výroby. Táto plocha je z hľadiska dopravnej polohy a napojenia na infraštruktúru najlukratívnejšia, je však kapacitne obmedzená a limitovaná komunikáciou R2 a tiež obmedzeniami vyplývajúcimi z ochranných pásiem a chránených biotopov okolo rieky Slatiny.

Je tu vhodná príležitosť nielen pre návštevu a spoznanie tohto kraja, ale aj pre investovanie do podnikania a bývania v tomto ekologicky čistom a peknom mestečku v srdci Slovenska.

Kontakt:
Mestský úrad v Detve
J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
tel: +421 45 37 00 404, 54 55 202
sekretariat@detva.sk
www.detva.sk

Článok bol publikovaný: 20. 2. 2021

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Detva
Detva
Detva panorama nová časť
Detva panorama nová časť
Detva panorama stará časť
Detva panorama stará časť
Folklórny festival pod Poľanou Detva
Folklórny festival pod Poľanou Detva
Folklórny festival pod Poľanou Detva
Folklórny festival pod Poľanou Detva
Kostol sv. Františka z Assisi
Kostol sv. Františka z Assisi
Raticov vrch
Raticov vrch
Detvianské suveníry
Detvianské suveníry
Detva pohľad na sídlisko
Detva pohľad na sídlisko
Detviansky zvar
Detviansky zvar
Detva námestie SNP
Detva námestie SNP
Detva - letecký pohľad
Detva - letecký pohľad
Detva - dom kultúry
Detva - dom kultúry
Mesto Detva - panoráma
Mesto Detva - panoráma

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Slovakia 2021
Prezentácia v publikácii Slovakia 2021
Prezentácia v publikácii Slovakia 2020
Prezentácia v publikácii Slovakia 2020
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2019
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2019
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2018
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2018
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2017
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2017
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2016
Prezentácia v publikácii SLOVAKIA 2016
Prezentácia v publikácii Slovakia 2015
Prezentácia v publikácii Slovakia 2015
Prezentácia v publikácii Slovakia 2014
Prezentácia v publikácii Slovakia 2014
Prezentácia v publikácii Slovakia 2012
Prezentácia v publikácii Slovakia 2012
 

Údaje o firme Mesto Detva boli overené: 16. 4. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 6. 2. 2018

Ročenka Slovakia 2020Ročenka Slovakia 2021

Počet návštev. Minulý rok: 684, Tento rok: 426, Tento mesiac: 46, Dnes: 3

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety