V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Kategórie

*  Export  ›  Ostatné odvetvia priemyslu  ›  Obaly a obalová technika
*  Potravinárstvo  ›  Služby pre potravinárov  ›  Obaly a obalová technika

Kľúčové slová

Obalový materiálObalyPapier - výroba, predaj

Základné informácie

logotype

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Výroba a spracovanie papiera, hladkej a vlnitej lepenky

Továrenská 1
943 03 Štúrovo
Tel.: +421 36 756 24 91 - sekretariát
E-mail: info@smurfitkappa.sk
Web: www.smurfitkappa.sk

IČO: 36531359
IČ DPH / DIČ: SK2020142509

Kontaktné osoby

Lívia Karakán Kosztolányi - sekretariát

Certifikácia: FSC®, ISO 9001, ISO 14001, BRC-IOP, OHSAS 18001

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. sa zaoberá výrobou vlnitých lepeniek a vlnitej kartonáže. Vývoj obalov je silne orientovaný na potreby zákazníka založený na partnerstve a úzkej spolupráci pri hľadaní nových obalových a logistických riešení.

- výroba obalových materiálov (výroba vlnitej lepenky a kartonáže z vlnitých lepeniek),
- poradenstvo, vývoj a dizajn.

Produkt v kontexte obalu

Prístup zákazníkov k obalom sa v priebehu posledných rokov mení. „V moderne a zákaznícky orientovaných spoločnostiach sa postupne vytráca motto: najlacnejší obal je najlepší na pult,” hovorí Július Mazán, Innovation Manager spoločnosti Smurfit Kappa Obaly Štúrovo.

Produkt v kontexte obalu s výrobným a dodávateľským procesom je nutné vnímať komplexne ako navzájom neoddeliteľnú a harmonickú súčasť dodávateľského reťazca. Ešte stále mnoho firiem jednotlivé obalové komponenty a procesy rozdeľuje a snaží sa optimalizovať náklady obalových dielov ako aj čiastkové služby. Pritom dokonalé pochopenie celého dodávateľského procesu prináša obrovské úspory nie len v nákladoch ale aj v čase. V súčasnosti dodávatelia pôsobiaci na celosvetových trhoch ponúkajú úsporu času ako jednu z nosných benefitov spolupráce.

V spoločnosti Smurfit Kappa Group je vedený globálny vývoj obalov niekoľkými smermi. Pre názornosť spomeniem rýchlo rozvíjajúci sa segment eCommerce, ktorý predstavuje obalový segment elektronického nákupu tovaru a jeho následnej distribúcie z ktoréhokoľvek kúta sveta na opačný koniec, rýchlo, bezpečne a zároveň s patričnou mierou emočného zážitku pri otváraní objednaného tovaru. Spomínaný segment vykazuje dvojciferný celosvetový rast trhu. Týmto tu vzniká veľmi špecifická platforma potrieb na obal, ktorá nie je porovnateľná so žiadnou z existujúcich foriem balenia, preto si takéto naozaj náročné výzvy vyžadujú obrovskú investíciu do bádania a vývoja, ktoré dokážu koncepčne zvládnuť len veľké obalové korporácie.

V moderne a zákaznícky orientovaných spoločnostiach sa postupne vytráca motto: najlacnejší obal je najlepší na pulte. Moderní nákupcovia si dajú poradiť pri nákupoch obalov marketérmi a vývojármi obalov, do popredia sa dostáva pridaná hodnota obalu pre zákazníka a možnosť zvyšovania úžitkovej hodnoty tovaru pre zákazníka. Moderní nákupcovia v silno zákaznícky orientovaných spoločnostiach myslia globálne, pričom hľadajú synergicky najvýhodnejšie obalové riešenie pre svojich zákazníkov tak, aby pomohli zvýšiť pridanú hodnotu svojho produktu. Najlepšie je tento trend viditeľný na privátnych značkách, ktoré boli ešte pred nedávnom vnímané ako lacné a menej kvalitné. Dnes sa snažia privátne značky osloviť strednú a niekedy aj vyššiu hodnotovú úroveň zákazníkov na pultoch. Tomu musia samozrejme upraviť vzhľad aj funkčné parametre obalov.

Celosvetový trend spotreby obalov na kilogram produktu je jednoznačne klesajúci, tieto trendy deklarujú oficiálne všetci veľkí a nadnárodní výrobcovia ako svoj príkladný príspevok na odvrátenie negatívnych globálnych klimatických vplyvov. Naproti tomu, keďže sa ekonomike darí, stúpa spotreba tovaru a tým aj obalov, popri znižovaní životného cyklu produktov. Spoločnosť Smurfit Kappa Group prostredníctvom svojich podporných nástrojov a expertných odborníkov pracuje na neustálom znižovaní spotreby obalov u svojich zákazníkov prostredníctvom optimalizácie kompletných obalových

Zameranie našich odborníkov je hlavne na znižovanie odpadov, zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu a znižovanie podielu použitého obalu na váhu produktu. Spoločnosť Smurfit Kappa Group každoročne zverejňuje výročnú správu o environmentálnej politike a o úsporách oxidu uhličitého pri jej výrobných a logistických procesoch.

Spoločnosť Smurfit Kappa Obaly Štúrovo sa rozhodla investovať do vybudovania inovačného centra – Solution Centre, ktoré bude predstavovať vyššiu a modernejšiu formu vývoja obalových riešení zameranú na vnímanie obalov zákazníkmi, štúdie ich zvyklostí, spôsobu správania pri nákupoch a pomocou najnovších virtuálnych technológii prezentovať a simulovať dopad výsledku jednotlivých obalových riešení na zákazníckej vzorke. Inovačné centrum tohoto typu s virtuálnymi nástrojmi a expertnými odborníkmi je jedinečné svojho druhu v regióne, dáva tým jedinečnú príležitosť všetkým zákazníkom Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, aby založili svoju obalovú stratégiu na overených expertízach a minimalizovali tým náklady a čas na vývoj nového konceptu.

Článok bol publikovaný: 1. 3. 2019

 

Poloha na mape

Galéria

Tím Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
Tím Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
Spolupracujeme aj so školami
Spolupracujeme aj so školami
Výrobná hala
Výrobná hala
Sme otvorení spoločnosti, v ktorej žijem a pôsobíme - Návšteva dôchodcov
Sme otvorení spoločnosti, v ktorej žijem a pôsobíme - Návšteva dôchodcov
Bezpečnosť a zdravie sú pre nás najdôležitejšie – Zdravotní skríning našich kolegov a ich rodín
Bezpečnosť a zdravie sú pre nás najdôležitejšie – Zdravotní skríning našich kolegov a ich rodín
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo
 

Údaje o firme Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. boli overené: 18. 4. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 18. 2. 2019

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety