DatabázaČlánkyKľúčové slová

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Kategórie

*  Export  ›  Priemysel  ›  Obaly a obalová technika
*  Potravinárstvo  ›  Služby pre potravinárov  ›  Obaly a obalová technika

Kľúčové slová

Baliace strojeObalový materiálObalyPapier - výroba, predaj

Základné informácie

logotype

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Výroba a spracovanie papiera, hladkej a vlnitej lepenky

Továrenská 1
943 03 Štúrovo
Tel.: +421 36 756 24 91 - sekretariát
E-mail: info@smurfitkappa.sk
Web: www.smurfitkappa.sk
FacebookYouTubeTwitterLinkedIn
IČO: 36531359
IČ DPH / DIČ: SK2020142509
Objednávateľ: Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.

Kontaktné osoby

Anikó Bogdányiová – sekretariát; +421 (0)36 756 2491; Aniko.Bogdanyiova@smurfitkappa.sk
Milan Pakoš – Key Account Manager; +421 (0)36 756 2516; Milan.Pakos@smurfitkappa.sk;
Július Mazán – Innovation Manager; +421 (0)36 756 2955; Julius.Mazan@smurfitkappa.sk
Július Bruck –Dispatching Specialist; +421 (0)36 756 2549; Julius.Bruck@smurfitkappa.sk
Lívia Karakán Kosztolányi – Human Resources Manager; +421 (0)36 756 2515; Livia.Karakan.Kosztolanyi@smurfitkappa.sk

Naše produkty:

• vlnitá lepenka
• hárky lepenky
• krabice amerického typu
• potlačené tvarované výseky - prírezy
• potlačené tvarované lepené krabice
• krabice amerického typu
• komplexné riešenie obalov
• bag-in-box
• baliace linky

Video prezenácie:

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo

Certifikácia: FSC®, ISO 9001, ISO 14001, BRC-IOP, ISSO 45001

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s je od roku 1973 známa výrobou vlnitej lepenky a kartonáže z vlnitej lepenky. Inovatívny prístup našej firmy v oblasti výroby, vývoja a predajno-poradenských služieb nás zaraďuje na vedúce miesto na Slovensku. Naša firma sa v roku 2005 stala súčasťou nadnárodnej spoločnosti Smurfit Kappa Group. Vďaka proaktívnemu tímu vytrvalo využívame svoje skúsenosti a odborné znalosti s cieľom otvoriť príležitosti zákazníkom na Slovenskom a Maďarskom trhu. Spolupracujeme s pokrokovo mysliacimi zákazníkmi, zdieľame s nimi špičkové znalosti o výrobkoch, trhu a pohľady na trendy v obalovej technike s cieľom zabezpečiť im podnikateľský úspech. Pracujeme v súlade s medzinárodnými normami (FSC®, PEFC, ISO 9001, ISO 14001, BRC-IOP, ISSO 45001). Výrobky spoločnosti Smurfit Kappa sú udržateľne vyrábané zo 100% obnoviteľných zdrojov pre lepšiu ekologickú stopu našich zákazníkov.

popis obrázku

Článok bol publikovaný: 22. 3. 2021

 

Papierový obal zo Slovenska – ekologický a vhodný na priamy styk s ...

Aj v stredoeurópskom priestore je pre väčšinu zákazníkov stále dôležitejší aspekt životného prostredia. Preto je rozhodovanie zákazníka o nákupe produktu podmienené aj udržateľným obalom. Zmena nákupných zvyklostí smerom k udržateľným obalom je podmienená aj legislatívou. Veľkú časť finančnej podpory pandemickej pomoci Európska Únia naviazala práve na dosiahnutie environmentálnych cieľov, ktoré tiež podporia zmenu správania zákazníkov v tomto ohľade.

Kto chce zmeniť aktuálnu situáciu?

Výrobcovia, obchodné reťazce, ale aj zákazníci si uvedomujú nutnosť zmeny prístupu k udržateľným obalom. Podľa prieskumu Eurostat, viac ako 50 % zákazníkov očakáva, že práve výrobcovia potravín prevezmú zodpovednosť a iniciatívu za udržateľný prístup pri výbere obalových materiálov. V zmysle očakávania zákazníkov výrobcovia nadnárodných značiek majú vypracovanú a schválenú stratégiu na radikálne zníženie podielu plastov vo svojej obalovej stratégii. Patria medzi nich známe firmy ako Coca-Cola, Pepsi co., Nestlé, Procter & Gamble, Unilever či Mondelez. Taktiež svetové obchodné reťazce si stanovujú ambiciózne ciele na zníženie platových obalov; napr. Tesco si dalo za cieľ znížiť podiel plastových obalov o miliardu kusov, Mercadona (španielsky reťazec) chce znížiť použitie plastov o 25 %. Od 1. januára 2022 vstúpi vo Francúzsku do platnosti zákon o všeobecnom zákaze používania plastových obalov pre priame balenie čerstvých potravín (zelenina a ovocie).

Prečo je dôležité používať a vnímať udržateľné obaly?

Od 50-tich rokov 20. storočia, keď sa začal boom výroby a používania plastov, sa reálne recyklovalo alebo znehodnotilo len menej ako 9 % z doteraz vyrobených plastov. Viete si predstaviť, že za 70 rokov je viac ako 90 % doteraz vyrobených plastov stále medzi nami? V lepšom prípade sú na registrovaných skládkach, ale až 1/3 z nich sú voľne pohodené v prírode a oceánoch. Odstrašujúca predstava. Hlavne keď vieme, že až polovica z týchto plastových odpadov vznikla v posledných 10 rokoch, keďže trend používania plastov z roka na rok rýchlo rastie. Celosvetoví podiel používania plastov tvorí až 40 % v obalovom segmente, to je najvplyvnejšia časť rýchloobrátkového segmentu našich nákupov. V tomto segmente sú plasty, ktoré využívame, relatívne krátku dobu vzhľadom na dobu ich rozkladu v prírode, čo je v priamom rozpore s väčšinou potravín, ktoré sa rozložia väčšinou do niekoľkých dní. Biorozložiteľná rovnováha medzi potravinou a obalom je diametrálne vysoká. Funkcia plastových obalov z pohľadu bariérnych vlastností je neodškriepiteľná, avšak existujú potraviny, ktoré si túto vlastnosť nevyžadujú, respektíve sú menej náchylné na stratu kvality.

Produkuje papierový obal vyššie CO2 emisie ako plastový obal?

Nie. Toto je otázka, s ktorou sa častostretávame. Dokonca veľa zástancov plastov s obľubou prezentuje porovnanie, podľa ktorého plasty generujú menej CO2 počas svojho výrobného procesu. Tieto údaje však zachytávajú len periódu výroby obalu, nie celého cyklu používania obalu. Je nutné poznamenať, že strom počas svojho rastu absorbuje obrovské množstvo CO2, časť z tohto objemu sa vracia späť do ovzdušia počas procesu spracovania na papier a obal z papiera. Bilancia generovania CO2 je z pohľadu LCA analýzy (Life Cyrcle Analysis – Analýza životného cyklu) vyváženejšia oproti iným typom obalov. Dôležitý aspekt je, že papierový obal nakoniec po 8–10 cykle opätovného použitia po odhodení do prírody sa samovoľne rozloží, bez nepriaznivých vplyvov na prírodu. Toto je možné nazvať cirkulárnym použitím produktu, o tom hovorí aj cirkulárna ekonomika.

Znižuje sa vďaka papierovým obalom podiel lesov v Európe?

Mechanizmus dopytu a spotreby dreva ako základnej suroviny pre výrobu papierových obalov je regulovaný renovovanými celosvetovými organizáciami, napr. FSC – Forest Stewardship Council (Rada pre lesné hospodárstvo). Papierové obaly označené certifikátom FSC označujú produkty, ktoré pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných lesov. Zaručuje, že drevo bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne a ekonomicky zodpovedne. Dnes je vo svete certifikovaných približne 200 miliónov hektárov lesa v 85 krajinách sveta. Takmer polovica všetkých lesov s certifikáciou FSC sa nachádza v Európe.

Ako definovať papierové ekologické obaly na priamy styk s potravinou?

Na trhu je dostupných niekoľko papierových obalov vhodných, alebo len čiastočne vhodných na priamy styk s potravinami. Väčšina ponúk pochádza zo zahraničia a sú štandardizované podľa požiadaviek iných výrobcov potravín. Dôležitým parametrov takéhoto obalu je skladba papiera, ktorá musí v zmysle BRC hygienických certifikácií spĺňať najprísnejšie kritériá hygienických štandardov. Tento parameter je nutné kontrolovať nezávislými certifikačnými organizáciami. Takéto máme aj na Slovensku. Keďže každá potravina má špecifické zloženie, pre ochranu zdravia je nutné pri návrhu papierového obalu prihliadať na zloženie potravín a očakávanú dĺžku jej skladovania – doba trvanlivosti. Rozmer a tvar obalu sa odvíja od objemu, typu a senzitivity potraviny a taktiež procesu balenia a skladovania u výrobcu. Správne definovanie papierového typu obalu vhodného na priamy styk s potravinami dokáže zhodnotiť náš expertný tím spoločnosti Smurfit Kappa Obaly Štúrovo.

Môžem si vybrať zo štandardnej ponuky obalov, alebo prispôsobený obal podľa typu potravín?

Smurfit Kappa Obaly Štúrovo je zodpovedný výrobca, veľmi dôsledne pristupuje k návrhu a ponuke vhodného obalu pre konkrétnu potravinu. Naša spoločnosť vyrába základnú surovinu – papier, z toho základný obalový materiál – vlnitú lepenku a nakoniec finálny papierový obal. Vďaka komplexne vybaveným najmodernejším výrobným kapacitám je spoločnosť Smurfit Kappa v Štúrove veľmi flexibilná, a dokáže ponúknuť riešenia upravené na konkrétnu potrebu potraviny, v zmysle limitov a požiadaviek na migráciu nebezpečných látok a zabezpečenia ochrany kvality potraviny, ktoré vedú k ochrane zdravia spotrebiteľov.

popis obrázka

Je možné baliť papierové obaly aj automatickými baliacimi linkami?

Primárne balenie potravín z papierového materiálu je možné baliť ručne aj baliacou linkou. Náš tím má skúsenosti s oboma procesnými riešeniami a dokáže poradiť výrobcom potravín vhodnú metódu balenia. Okrem ponuky obalov spoločnosť Smurfit Kappa ponúka a vyrába aj baliace linky pre rôzne typy potravín. Ročne spoločnosť vyrobí a predá viac ako 400 baliacich liniek s niekoľkoročnou skúsenosťou pre rôzne komplexné obalové riešenia, od najjednoduchších až po plne automatické sofistikované riešenia.

Čo zmenami prístupu dokážeme zmeniť?

Asi každý z nás má reálnu ambíciu alebo firemné ciele zmeniť environmentálnu záťaž našej zeme. Koľkým z nás sa vytratí táto ambícia pri vstupe do potravín, keď opäť raz siahneme po plastovom vrecku? Je teraz správny čas urobiť reálne rozhodnutia, aby sa naplnili naše ambície? Určite áno. Tím Smurfit Kappa Obaly Štúrovo je pripravený vám poradiť a ponúknuť svoje skúsenosti a naplniť tým všetky ambície a korporátne ciele. Vaše otázky a požiadavky očakávame prostredníctvom www.smurfitkappa.sk, alebo cez Facebook profil: @smurfitkappas­lovenskarepubli­ka.

popis obrázka

Článok bol publikovaný: 2. 4. 2020

 

Produkt v kontexte obalu

Prístup zákazníkov k obalom sa v priebehu posledných rokov mení. „V moderne a zákaznícky orientovaných spoločnostiach sa postupne vytráca motto: najlacnejší obal je najlepší na pult,” hovorí Július Mazán, Innovation Manager spoločnosti Smurfit Kappa Obaly Štúrovo.

Produkt v kontexte obalu s výrobným a dodávateľským procesom je nutné vnímať komplexne ako navzájom neoddeliteľnú a harmonickú súčasť dodávateľského reťazca. Ešte stále mnoho firiem jednotlivé obalové komponenty a procesy rozdeľuje a snaží sa optimalizovať náklady obalových dielov ako aj čiastkové služby. Pritom dokonalé pochopenie celého dodávateľského procesu prináša obrovské úspory nie len v nákladoch ale aj v čase. V súčasnosti dodávatelia pôsobiaci na celosvetových trhoch ponúkajú úsporu času ako jednu z nosných benefitov spolupráce.

V spoločnosti Smurfit Kappa Group je vedený globálny vývoj obalov niekoľkými smermi. Pre názornosť spomeniem rýchlo rozvíjajúci sa segment eCommerce, ktorý predstavuje obalový segment elektronického nákupu tovaru a jeho následnej distribúcie z ktoréhokoľvek kúta sveta na opačný koniec, rýchlo, bezpečne a zároveň s patričnou mierou emočného zážitku pri otváraní objednaného tovaru. Spomínaný segment vykazuje dvojciferný celosvetový rast trhu. Týmto tu vzniká veľmi špecifická platforma potrieb na obal, ktorá nie je porovnateľná so žiadnou z existujúcich foriem balenia, preto si takéto naozaj náročné výzvy vyžadujú obrovskú investíciu do bádania a vývoja, ktoré dokážu koncepčne zvládnuť len veľké obalové korporácie.

V moderne a zákaznícky orientovaných spoločnostiach sa postupne vytráca motto: najlacnejší obal je najlepší na pulte. Moderní nákupcovia si dajú poradiť pri nákupoch obalov marketérmi a vývojármi obalov, do popredia sa dostáva pridaná hodnota obalu pre zákazníka a možnosť zvyšovania úžitkovej hodnoty tovaru pre zákazníka. Moderní nákupcovia v silno zákaznícky orientovaných spoločnostiach myslia globálne, pričom hľadajú synergicky najvýhodnejšie obalové riešenie pre svojich zákazníkov tak, aby pomohli zvýšiť pridanú hodnotu svojho produktu. Najlepšie je tento trend viditeľný na privátnych značkách, ktoré boli ešte pred nedávnom vnímané ako lacné a menej kvalitné. Dnes sa snažia privátne značky osloviť strednú a niekedy aj vyššiu hodnotovú úroveň zákazníkov na pultoch. Tomu musia samozrejme upraviť vzhľad aj funkčné parametre obalov.

Celosvetový trend spotreby obalov na kilogram produktu je jednoznačne klesajúci, tieto trendy deklarujú oficiálne všetci veľkí a nadnárodní výrobcovia ako svoj príkladný príspevok na odvrátenie negatívnych globálnych klimatických vplyvov. Naproti tomu, keďže sa ekonomike darí, stúpa spotreba tovaru a tým aj obalov, popri znižovaní životného cyklu produktov. Spoločnosť Smurfit Kappa Group prostredníctvom svojich podporných nástrojov a expertných odborníkov pracuje na neustálom znižovaní spotreby obalov u svojich zákazníkov prostredníctvom optimalizácie kompletných obalových

Zameranie našich odborníkov je hlavne na znižovanie odpadov, zvyšovanie efektívnosti výrobného procesu a znižovanie podielu použitého obalu na váhu produktu. Spoločnosť Smurfit Kappa Group každoročne zverejňuje výročnú správu o environmentálnej politike a o úsporách oxidu uhličitého pri jej výrobných a logistických procesoch.

Spoločnosť Smurfit Kappa Obaly Štúrovo sa rozhodla investovať do vybudovania inovačného centra – Solution Centre, ktoré bude predstavovať vyššiu a modernejšiu formu vývoja obalových riešení zameranú na vnímanie obalov zákazníkmi, štúdie ich zvyklostí, spôsobu správania pri nákupoch a pomocou najnovších virtuálnych technológii prezentovať a simulovať dopad výsledku jednotlivých obalových riešení na zákazníckej vzorke. Inovačné centrum tohoto typu s virtuálnymi nástrojmi a expertnými odborníkmi je jedinečné svojho druhu v regióne, dáva tým jedinečnú príležitosť všetkým zákazníkom Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, aby založili svoju obalovú stratégiu na overených expertízach a minimalizovali tým náklady a čas na vývoj nového konceptu.

Článok bol publikovaný: 1. 3. 2019

 

Poloha na mape

Galéria

Na obhliadke
Na obhliadke
Na obhliadke
Na obhliadke
Na obhliadke
Na obhliadke
Celý tím zvlňovačky
Celý tím zvlňovačky
Marek Polák, Generálny manažér Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.; Zdeněk Suchitra CEO- riaditeľ regiónu Česko Slovensko; Tomáš Stríž, Manažér výroby Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
Marek Polák, Generálny manažér Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.; Zdeněk Suchitra CEO- riaditeľ regiónu Česko Slovensko; Tomáš Stríž, Manažér výroby Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
Odovzdávanie nového Dry Endu
Odovzdávanie nového Dry Endu
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo
Smurfit Kappa Obaly Štúrovo
Bezpečnosť a zdravie sú pre nás najdôležitejšie – Zdravotní skríning našich kolegov a ich rodín
Bezpečnosť a zdravie sú pre nás najdôležitejšie – Zdravotní skríning našich kolegov a ich rodín
Sme otvorení spoločnosti, v ktorej žijem a pôsobíme - Návšteva dôchodcov
Sme otvorení spoločnosti, v ktorej žijem a pôsobíme - Návšteva dôchodcov
Výrobná hala
Výrobná hala
Spolupracujeme aj so školami
Spolupracujeme aj so školami
Tím Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
Tím Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s.
 

Údaje o firme Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. boli overené: 14. 9. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 16. 8. 2022

Ročenka Slovakia 2020Ročenka Slovakia 2021Ročenka Slovakia 2022

Počet návštev. Minulý rok: 1051, Tento rok: 435, Tento mesiac: 87, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety