DatabázaČlánkyKľúčové slová

Cech strechárov Slovenska

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Realizácia stavieb  ›  Stavebné technológie a remeslá
*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Inštitúcie, zväzy, asociácie

Kľúčové slová

Azbestocementové strechyCechyPlechové strechyPloché strechyPodnikateľské zväzy, združeniaSklonité strechyStrechyStrechy - opravy, nátery, čistenieStrechy, strešné krytinyStrešné konštrukcieStrešný plášť

Základné informácie

logotype

Cech strechárov Slovenska

Odborné profesijné združenie

Ivanská cesta 27
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4342 6259
E-mail: cechstrecharov@cechstrecharov.sk
Web: www.cechstrecharov.sk

IČO: 31781543
IČ DPH / DIČ: 2021468449
Objednávateľ: Cech strechárov Slovenska

Kontaktné osoby

Ing. Eduard Jamrich - Predseda Cechu strechárov Slovenska

• Odborné profesijné združenie
• Profesionálni realizátori striech
• Nositeľ pamätnej medaily Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
ZA ZÁSLUHY O VEREJNÚ SPRÁVU

Sympózium STRECHY 2023

Cieľom sympózií je informovať technickú verejnosť o súčasných trendoch v riešeniach striech budov a ich detailov na novostavbách alebo pri ich obnovách. Charakterizovať súčasný stav a poukázať na posúdenie hlavných smerov rozvoja výroby a používania stavebných materiálov z hľadiska ich fyzikálnych, ekologických a technologických vlastností.

Článok bol publikovaný: 24. 5. 2023

 

Prečo je prospešné byť členom CSS?
Pretože je to... intelektuálny pohľad na remeslo

Často sa stretávame s touto otázkou.

Byť členom Cechu strechárov Slovenska je privilégiom a profesijnou cťou každej kvalitnej strechárskej firmy. Cech strechárov Slovenska je moderným, dynamickým a rozvíjajúcim sa združením 21. storočia zameraným na oblasť striech budov. Stanovy cechu určujú, že pred vstupom strechárska firma musí preukázať, že vykonáva práce kvalitne a doložiť to referenciami. Sú to prísne, ale spravodlivé kritériá. Totiž jednou z najdôležitejších a najnáročnejších častí každého domu je strecha.

Totiž byť v cechu je zodpovednosť.

 • Zodpovednosť pred svojimi zákazníkmi, ktorým projektujeme a realizujeme práce.
 • Zodpovednosť prevziať na seba záruku za kvalitu strechy, ktorú sme zrealizovali.
 • Zodpovednosť za dodržiavanie stavebných noriem.
 • Zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych noriem.

Naši zákazníci pokiaľ si vyberú realizačnú firmu z radov cechu, majú veľkú záruku, že si vyberajú spomedzi tých kvalitnejších, ktorí vôľu robiť kvalitne aj verejne prezentujú a neobávajú sa mať nad sebou kontrolu odborného spoločenstva.

 • Členovia cechu získavajú právo ovplyvňovať smerovanie cechu, lebo rozhodovanie prebieha vyslovene na demokratických princípoch.
 • Členovia cechu získavajú každoročne certifikát člena CSS a majú právo používať logo Cechu strechárov Slovenska.
 • Získavajú propagáciu svojej firmy cestou mnohých odborno-propagačných publikácií, ktoré cech pravidelne vydáva.
 • Získavajú možnosť prezentácie na stavebných výstavách Strechy a Izolácie, Coneco, Domexpo. Tu všade svoju členskú základňu propagujeme.

A nie sú to len odborné a propagačné podujatia. Organizujeme aj podujatia spoločenské. Tu sa vytvárajú priateľské a spoločenské vzťahy medzi firmami, ktoré by bez takýchto príležitostí ťažko vznikali.

Cech strechárov Slovenska je fenomén, kde sa pod jednou strechou v jednom spoločenstve stretávajú firmy, ktoré sú na trhu konkurenti. Partnerskí členovia CSS získavajú členstvom v cechu priestor poznať, aké názory majú ich zákazníci, teda realizačné firmy strešných konštrukcií. Cech uplatňuje vo všetkých svojich oblastiach nezávislosť a rovnakým dielom vychádza v ústrety všetkým svojim členom. Vďaka podpore členov cechu je jeho činnosť plne konsolidovaná.

Odborné aktivity, ktoré CSS vykonáva prispeli k rešpektovaniu cechu, ako odborného spoločenstva v radoch odbornej verejnosti a rovnako aj vo vzťahu k štátnym inštitúciám. Spoločným cieľom všetkých členov cechu je dosiahnutie vyššej kvality realizovaných striech. Spoľahlivé strechy sú výsledkom poznania a technického napredovania. Byť členom cechu je prospešné aj z ďalších dôvodov. Chceme svojim pôsobením zlepšiť kvalitu vykonávaných prác na strechách budov. Zdanlivo jednoduché vyjadrenie má za sebou nesmierne veľa potrebných zmien. Týka sa to vzdelávania tých, ktorí sa podieľajú na projektovaní a výstavbe striech.

Vzdelávať – to znamená i oboznamovať sa s novými trendami vo výstavbe striech, znamená to oboznamovať sa s novými technológiami na trhu, ale i venovať pozornosť novému remeselnému dorastu, ktorý po nás prevezme v budúcnosti realizáciu striech.

Bez neustáleho vzdelávania a získavania nových poznatkov na seminároch si nemožno predstaviť navrhovanie a realizovanie spoľahlivých striech, ich komponentov a doplnkov, ktoré zabezpečujú požadovaný stav prostredia v objekte napriek tomu, že sú vystavené priamemu pôsobeniu nepriaznivých účinkov poveternostných vplyvov.

Teda vzdelávať mládež, ale aj dospelých, ktorí už práce realizujú. Stretávame sa v každodennej praxi, že chýb na strechách sa dopúšťajú i firmy, ktoré dlhodobo realizujú stavebné práce.

 • Preto organizujeme bratislavské sympózium o strechách budov.
 • Preto organizujeme cechové dni v rámci celého Slovenska
 • Preto organizujeme i iné vzdelávacie aktivity, aby sme vedomosti o nových poznatkoch, ale aj o základných normách dostali do čo najväčšieho povedomia strechárskej verejnosti.
 • Preto organizujeme súťaže odborných škôl v strechárskych profesiách, aby sme motivovali mladých strechárov k lepším výkonom.

Zásluhou cechu sa obnovilo po desaťročiach na Slovensku vyučovanie profesie strechár / pokrývač.

Nuž dobré je byť členom Cechu strechárov Slovenska a podieľať sa na týchto prospešných aktivitách.

 • CSS má celoslovenskú pôsobnosť, nadväzuje na dlhoročné tradície združovania v cechoch a je dôstojným reprezentantom strechárskeho remesla
 • CSS je organizácia s veľkými skúsenosťami, zastupuje svojich členov a chráni ich záujmy vo všetkých aspektoch spoločenského di­ania
 • CSS je nápomocný svojim členom technickým poradenstvom prostredníctvom Odbornej technickej komisie CSS v sporoch pri realizácii striech
 • CSS je nápomocný svojim členom v oblasti právneho poradenstva odporúčaním na právnych expertov zameraných konkrétne na oblasť striech
 • CSS napomáha svojim členom v oblasti odporúčaní na profesionálnych súdnych znalcov pre problematiku striech
 • CSS sa podieľa na vytváraní lepších podmienok pre svojich členov v oblasti legislatívy
 • CSS pomáha odborným školám pri vzdelávaní žiakov poskytovaním odbornej literatúry, materiálmi, vzdelávacími aktivitami pre pedagógov a organizovaním sú­ťaží

Predstavenstvo Cechu strechárov Slovenska

Kto sme.

Cech strechárov Slovenska je dobrovoľnou organizáciou, právnickou osobou registrovanou na území Slovenskej republiky ako Odborné živnostenské spoločenstvo. Sídlom CSS je Bratislava. CSS bol ustanovený v súlade so Zákonom číslo 83/1990 Z. z. dňa 27. 2. 1997 a registrovaný na Ministerstve vnútra SR dňa 9. 4. 1997, číslo spisu OVV/2–20/92–85–7. CSS je záujmové profesijné združenie živnostníkov a podnikateľov, medzi ktorých patria realizátori striech: klampiari, strechári – pokrývači, tesári a izolatéri, výrobcovia a predajcovia materiálov pre strechy, odborníci a organizácie zaoberajúce sa vzdelávaním v oblasti striech, odborníci zaoberajúci sa realizáciou a problematikou striech ako jednej z najnáročnejších konštrukcií pozemného staviteľstva.

cechstrecharov@cechstrecharov.sk
www.cechstrecharov.sk
T: +421 2 43 42 62 59

Článok bol publikovaný: 3. 2. 2021

 

Poloha na mape

Galéria

SYMPÓZIUM STRECHY 2024
SYMPÓZIUM STRECHY 2024
 

Údaje o firme Cech strechárov Slovenska boli overené: 19. 2. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 25. 1. 2021

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 594, Tento rok: 286, Tento mesiac: 40, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety