DatabázaČlánkyKľúčové slová

Computer Control Technology, s.r.o.

Kategórie

*  Strojárstvo  ›  Automatizácia, meranie, regulácia  ›  Automatizačná a riadiaca technika

Kľúčové slová

Automatizácia procesnáAutomatizácia, priemyselnáFotovoltaikaHorákové systémyKlimatizáciaMeranie a reguláciaRiadenie procesovVodíkové technológieVykurovanieVzduchotechnika

Základné informácie

logotype

Computer Control Technology, s.r.o.

Priemyselná automatizácia, MaR, fotovoltaika, vodíkové technológie

Jesenná 1
080 05 Prešov
Tel.: +421 51 74 92 000
Mobil: +421 905 976 712
E-mail: cct@cct.sk
Web: www.cct.sk

IČO: 31649475
IČ DPH / DIČ: SK2020518203

• Priemyselná automatizácia
• Meranie a regulácia
• Vzduchotechnika, klimatizácia
• Fotovoltaika
• Horákové systémy pre priemysel
• Vodíkové technológie

Computer Control Technology s.r.o. Prešov

Computer Control Technology s.r.o. Prešov je spoločnosť so zameraním na inžiniersku a dodávateľskú činnosť. Ťažiskom inžinierskej činnosti je vývoj, projektovanie, výroba a dodávky automatizovaných systémov a zariadení.

Firma sa od svojho vzniku zaoberá navrhovaním riadiacich a regulačných systémov v rôznych oblastiach riadenia technologických procesov. Firma využíva inžiniersky a výrobný potenciál na komplexnú dodávku automatizácie, počnúc návrhom riešenia a spracovaním projektovej dokumentácie, cez výrobu a montáž automatizovaných systémov riadenia, dodávku merania a regulácie, tvorbu programového vybavenia a končiac montážou u zákazníka, oživením a uvedením zariadenia do prevádzky. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti firmy je servisná činnosť na realizovaných zariadeniach.

Firma poskytuje komplexné riešenia v oblasti priemyselnej automatizácie, v riadení tepelných procesov, merania a regulácie v oblasti vykurovania, vetrania a klimatizácie budov (obchodné priestory, divadlá).

Dodávame komplexné riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na báze fotovoltaických systémov, tepelných čerpadiel a vodíkových technológii.

Zabezpečuje dodávky priemyselných horákových systémov a komponentov pre spaľovacie procesy, horákové automatiky, kontroly tesnosti, UV sondy.

Oblasť riadenia tepelných procesov zahŕňa najmä tepelné spracovanie nerastných surovín v metalurgii, v šachtových a rotačných peciach, spracovanie a tavenie medi, spaľovne nebezpečných odpadov.

Ďalej ponúkame automatizáciu technológií na spracovanie kameňa a úpravu štrkov, čističiek odpadových vôd (ČOV) a projektovanie výrobných technológií a technológii povrchových úprav (lakovne, sušiarne).

Článok bol publikovaný: 11. 10. 2021

 

Lokalita

Poloha na mape

 

Údaje o firme Computer Control Technology, s.r.o. boli overené: 6. 10. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 6. 10. 2021

Ročenka Energetika Strojárstvo 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety