DatabázaČlánkyKľúčové slová

HD-Drill s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  TZB - Inštalácie  ›  Voda, kanalizácia
*  Stavebníctvo  ›  Realizácia stavieb  ›  Inžinierske stavby

Kľúčové slová

Bezvýkopové prácePotrubieTelekomunikačné optické sieteVodovody a kanalizácieZváranie potrubí

Základné informácie

logotype

HD-Drill s.r.o.

Výstavba telekomunikačných optických sietí, vodovodov a kanalizácií prevažne bezvýkopovými technológiami

Predmierska 404
023 54 Turzovka
Tel.: +421 41 381 11 141
Mobil: +421 907 601 600
E-mail: info@hddrill.sk
Web: hddrill.sk
Facebook
IČO: 50591941
IČ DPH / DIČ: SK2120386598

Rýchla a kvalitná výstavba infraštruktúry

• Bezvýkopové technológie
• Pluhovanie káblov a potrubia
• Výstavba káblových vedení a potrubí pre inžinierske siete
• Výstavba telekomunikačných optických sietí
• Výstavba vodovodov a kanalizácií
• Zváranie potrubia

Skúsenosti a kvalita

Spoločnosť HD-Drill, s.r.o. sa zaoberá výstavbou telekomunikačných sietí – optické siete budované pomocou mikrotunelovania, vodovodov a kanalizácií prevažne bezvýkopovými technológiami. Našim zámerom je dosiahnuť rýchlu a kvalitnú výstavbu infraštruktúry s minimálnym zásahom do prostredia čo prináša časovú a aj finančnú úsporu.

HD-Drill, s.r.o. je pomerne mladou spoločnosťou a zároveň disponuje kvalitným, výkonným špeciálnym zariadením a strojmi. Máme dlhoročné skúsenosti pri výstavbe telekomunikačných optických sietí, vodovodov a kanalizácii na Slovensku, v Českej Republike a v Nemecku.

Bezvýkopové technológie

Bezvýkopovými technológiami je možné zabudovať potrubie v podstatne kratšom čase ako bežným výkopom, čo predstavuje minimálny zásah do životného prostredia a existujúcej infraštruktúry. Umožňuje tak ušetriť náklady na spätnú úpravu a znižuje riziko porušenia existujúcich inžinierskych si­etí.

Pluhovanie káblov a potrubia

Pluhovanie káblov a pluhovanie potrubia je technológia ich pokladania do zeme vhodná pre výstavbu diaľkových a líniových trás. Výstavba káblových vedení a potrubí pre inžinierske siete. Pluhovanie sa využíva na voľných priestranstvách ako sú polia, lúky, ale aj v ťažkom teréne – prudké svahy, močiare a vodné toky.

Výstavba telekomunikačných sietí

Výstavba telekomunikačných sietí si vyžaduje veľké zásahy do cestných komunikácií a súkromných pozemkov v extraviláne a intraviláne. Aby nedošlo k poškodeniu a následným vynúteným opravám existujúcej infraštruktúry sa snažíme presadiť výstavbu telekomunikačných sietí bezvýkopovou technológiou. Výstavbu telekomunikačných sietí realizujeme pomocou všetkých technológií: bezvýkopou technológiou, pluhovaním, pretláčaním aj klasickými výkopmi.

Naše špecializované vybavenie pre optické siete umožňuje realizáciu všetkých druhov sieťovej architektúry FTTx.

Vodovody a kanalizácie

Vodovody a kanalizácie sú základnou a veľmi dôležitou súčasťou inžinierskych sietí sú. Každý dom, firma, obec (obytný komplex) využíva neustále potrebný prísun pitnej vody prostredníctvom vodovodu. Kanalizácie slúžia na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd z objektu. Prostredníctvom podzemných stôk sú odvádzané dažďové, domové (splašky) a priemyselné odpadové vody do čističiek odpadových vôd. Vodovody a kanalizácie sú zhotovené z rôznych stavebných materiálov ako HDPE rúry, betón, PVC alebo kamenina.

Zváranie potrubia

Zváranie na tupo (alebo tlakové zváranie) je kontaktné zváranie potrubia. Využíva sa na spájanie častí rúr a tvaroviek z vyrobených materiálov PE, PP a PVDF do funkčného celku potrubia.

Článok bol publikovaný: 29. 1. 2024

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme HD-Drill s.r.o. boli overené: 29. 1. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 29. 1. 2024

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 10, Tento rok: 93, Tento mesiac: 47, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2023 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety