DatabázaČlánkyKľúčové slová

UAVIS s.r.o.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Poľnohospodárske stroje a zariadenia  ›  Stroje a zariadenia pre rastlinnú výrobu
*  Poľnohospodárstvo  ›  Technologické dodávky a služby iné  ›  Súvisiace
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Ochrana rastlín
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Poradenské a inžinierske služby
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Softvérové služby
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Ostatné služby pre poľnohospodárstvo

Kľúčové slová

Agrodrony, dronyAsociácia výrobcov organických hnojívDiaľkový prieskum ZemeDigitalizácia a vizualizácia mápEkologické poľnohospodárstvoGeodetické a kartografické práceInformačné technológieLetecké inšpekcieLetecké práceOrtofotomapyPoľnohospodárske postrekovačePoľnohospodárske službyPoľnohospodárstvoPoradenstvo v poľnohospodárstvePrecízne poľnohospodárstvoSatelitné dátaSatelitné mapy

Základné informácie

logotype

UAVIS s.r.o.

Digitalizácia agromáp, satelitné mapy, letecké práce, predaj dronov a príslušenstva, poradenstvo v oblasti využívania dát pre precízne poľnohospodárstvo, geografické informačné systémy.

Ulica Jána Hollého 8479/5
917 01 Trnava
Mobil: +421 903 605 052
E-mail: uavis@uavis.sk
Web: www.uavis.sk
Facebook
IČO: 48108791
IČ DPH / DIČ: SK2120047589

Kontaktné osoby

Ing. Igor KAJAN

UAVIS - surveying & mapping

Spoločnosť UAVIS s.r.o. sa zaoberá predajom priemyselných dronov, realizáciou dronových leteckých prác, spracovaním a sprostredkovaním dát komerčných satelitov a vývojom IT riešení v oblasti geografických informačných systémov. Od svojho založenia v roku 2015 sa UAVIS podieľal na množstve vedeckých a komerčných projektov zameraných na zber, analýzu, vyhodnocovanie a aplikáciu tak leteckých, ako aj pozemných priestorových dát. Ako príklad môže poslúžiť projekt zberu dát pre tvorbu digitálneho modelu reliéfu 5. generácie (DMR 5.0) v gescii ÚGKK SR, projekty multispektrálneho monitorovania poľnohospodárskych plodín pre rôzne komerčné subjekty, či projekt „Geoanalytické nástroje pre spracovanie dát z diaľkového prieskumu Zeme“ spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci operačného programu „Integrovaná infraštruktúra“.

Našim prvoradým cieľom je spokojnosť klienta. Snažíme sa preto neustále zlepšovať naše služby a ponúkať komplexné a kreatívne riešenia ušité na mieru. Bez ohľadu na veľkosť či náročnosť projektu, urobíme všetko preto, aby ste za svoje peniaze dostali maximum a mohli sa spoľahnúť na prvotriedny servis a podporu. Naše hodnoty sú základom všetkého čo robíme a odrážajú našu oddanosť voči kolegom, dodávateľom, klientom, aj komunitám v ktorých žijeme a pracujeme.

Letecké práce pomocou dronov

Samotné lietanie a zber dát sú len začiatkom procesu, ktorý si vyžaduje skúsenosti v oblasti geografických informačných systémov, fotogrametrie, spracovania a vyhodnocovania dát, ale napríklad aj legislatívy a nevyhnutnej administratívy spojenej s profesionálnym výkonom leteckých prác. UAVIS disponuje všetkými potrebnými povoleniami vrátane certifikácie pilotov (DÚ SR), povolenia na výkon leteckých prác (DÚ SR), potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti (NBÚ SR) a zmluvy o prístupe k utajovaným skutočnostiam (MO SR). Okrem samotnej realizácie nižšie uvedených činností ponúkame v oblasti dronov aj poradenstvo a projektové riadenie.

 • Ortofotomapy pre potreby firiem, organizácií a samospráv,
 • multispektrálne vegetačné mapy pre potreby precízneho poľnohospodárstva,
 • monitorovanie aktuálneho stavu a tvorba rozdielových máp vývoja,
 • inšpekcie nedostupných konštrukcií, zariadení a nebezpečných lokalít,
 • 3D a výškové modely, termálne mapy, vizualizácie a výpočty objemov.

Predaj dronov a príslušenstva

Kompletný sortiment techniky spoločnosti DJI – od hobby dronov vhodných pre začiatočníkov až po komerčné priemyselné drony určené pre profesionálnych pilotov, podniky, záchranné a silové zložky. Vďaka širokej palete snímačov – od klasických RGB, cez fotogrametrické, termálne, inšpekčné a multispektrálne až po lidarové, Vám pomôžeme vyskladať vhodnú zostavu pre akýkoľvek projekt či účel použitia. Samozrejmosťou je aj veľký výber originálneho príslušenstva.

 • Oficiálny predajca kompletného sortimentu DJI ENTERPRISE,
 • možnosť krátkodobého zapožičania techniky,
 • možnosť predvedenia techniky v teréne + showroom v Trnave,
 • školenia k produktom a legislatíve v oblasti dronov,
 • podpora pri spracovaní, analýze a vizualizácii dronových dát.

Diaľkový prieskum Zeme

Pojem „Diaľkový prieskum Zeme (DPZ)“ sa vo všeobecnosti vzťahuje na použitie satelitných a leteckých technológií na monitorovanie fyzických vlastností objektov na zemi. Dáta DPZ nachádzajú uplatnenie v mnohých oblastiach vrátane urbanizmu, poľnohospodárstva, lesníctva, geodézie, meteorológie, či ekológie. V prípade potreby preskúmania či monitorovania veľkého územia nad rámec efektívneho využitia dronov ponúkame možnosť spracovania, vyhodnotenia a vhodnej vizualizácie dát tak z bežných ako aj komerčných satelitov s vysokým rozlíšením. Klient sa môže sústrediť na skúmanie objektu svojho záujmu, bez potreby riešenia hardvéru a softvéru na spracovanie veľkého objemu surových dát.

 • RGB a multispektrálne satelitné snímky v rozlíšení podľa potrieb klienta,
 • vizualizácia, manažment a archivácia satelitných dát a výstupov DPZ,
 • geoanalytické nástroje pre prácu s dátami DPZ,
 • možnosť vyžiadania starších satelitných snímok z archívu
 • možnosť objednania pravidelného monitorovania konkrétneho územia komerčnými satelitmi.

Digitalizácia a vizualizácia dát

Všetky mapové podklady a dáta na jednom mieste, bez potreby inštalácie softvéru a nákupu drahého hardvéru, dostupné z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet pohodlne prostredníctvom internetového prehliadača. K dispozícii je viac než 200 mapových vrstiev vrátane kultúrnych dielov (LPIS), hraníc užívania pôdy, jednotiek BPEJ, obvyklej výšky nájmu pôdy, katastra nehnuteľností SR, leteckej ortofotomapy SR, výškopisu, geologickej mapy, orientácie a sklonu georeliéfu, či svahových deformácií. V kombinácii s pravidelným monitorovaním územia pomocou dronov, alebo komerčných satelitov s vysokým rozlíšením získava klient dokonalý prehľad o situácii a všetky potrebné informácie pre prijímanie správnych rozhodnutí v správnom čase.

 • Týždenne aktualizované multispektrálne satelitné dáta pre SR a ČR,
 • import dronových dát a dát komerčných satelitov s vysokým rozlíšením,
 • podpora klasických RGB ortofotomáp aj vegetačných indexov z multispektrál­nych dát,
 • import vlastných výkresov a máp v širokej škále formátov (DGN, DWG, KML, KMZ, SHP a iné),
 • vytváranie vlastných máp (kreslenie, vkladanie textov, poznámok a fotografií),
 • tlačové výstupy s pokročilými možnosťami nastavenia vrátane tlače kladu listov,
 • zameranie polohy, meranie plôch a vzdialeností vrátane histórie meraní.

Mobilné mapovanie

Výstupom technológie sú panoramatické snímky známe zo „street view“, avšak s možnosťou pridávania objektov a merania s geodetickou presnosťou. Zber dát je realizovaný fotogrametrickým systémom umiestneným na automobile. Presné určovanie polohy zabezpečuje inerciálna jednotka prepojená s GNSS anténou. Vďaka svojej aktuálnosti a vysokej presnosti majú dáta mobilného mapovania všestranné využitie. Kontrolovať, inventarizovať, počítať a veľmi presne merať môžete z pohodlia kancelárie. Príklady využitia dát mobilného mapovania:

 • Inventarizácia majetku, kontrola stavu objektov, vegetácie a dopravnej infraštruktúry,
 • tvorba a aktualizácia dát, pasportov, máp a modelov,
 • geodetické merania a kontrola kvality porealizačného zamerania.

Naši partneri:

Článok bol publikovaný: 28. 7. 2023

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

UAVIS s.r.o.
UAVIS s.r.o.
Letecké práce pomocou dronov
Letecké práce pomocou dronov
Predaj dronov a príslušenstva
Predaj dronov a príslušenstva
Diaľkový prieskum Zeme
Diaľkový prieskum Zeme
Digitalizácia a vizualizácia dát
Digitalizácia a vizualizácia dát
Mobilné mapovanie
Mobilné mapovanie
 

Údaje o firme UAVIS s.r.o. boli overené: 28. 7. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 10. 7. 2023

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023

Počet návštev. Minulý rok: 471, Tento rok: 113, Tento mesiac: 14, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety