DatabázaČlánkyKľúčové slová

Zdroje Zeme a. s. - sídlo spoločnosti

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Hnojivá a výživa rastlín

Kľúčové slová

Asociácia výrobcov organických hnojívEkológiaHnojivá, výživa rastlínOrganické hnojivá

Základné informácie

logotype

Zdroje Zeme a. s. - sídlo spoločnosti

Komplexné riešenie pre obehové nakladanie s biologickým odpadom, výroba obnoviteľnej energie a pôdneho substrátu na báze biouhlia

Stará Vajnorská 39
831 04 Bratislava - Nové Mesto
Mobil: +421 947 955 600
E-mail: info@zdrojezeme.eu
Web: www.zdrojezeme.eu
Web: www.biograda.eu
Web: www.effeco.eu

IČO: 50460137
IČ DPH / DIČ: SK2120349990
Objednávateľ: Zdroje Zeme a. s.

Obnovujeme zdroje Zeme

V 20. storočí sa neúmerne zvýšila poľnohospodárska produkcia vo svete, paralelne s negatívnym dopadom klimatických zmien na pôdu. Výsledkom je devastovaná pôda a emisie, ktoré spôsobujú klimatickú krízu. Existujú politiky a iniciatívy, ktoré podporujú transformáciu na udržateľný životný cyklus zdrojov. Existujúce riešenia sa však zameriavajú viac na recyklovanie ako na skutočnú obnovu prírodných zdrojov.

Riešenie EFFECO od spoločnosti Zdroje Zeme sa výrazne líši. Premieňa odpad na hodnotu spracovaním komunálneho a priemyselného biologicky rozložiteľného odpadu, odpadu z poľnohospodárstva a živočíšnej výroby.

Jedná sa o udržateľné riešenie, ktorého hlavným produktom je substrát na zlepšenie kvality pôdy a zelená energia. Je to inovatívne riešenie obehového hospodárstva, ktoré prispieva k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako ich definuje OSN a plán EÚ „Zelená dohoda“.

Riešenie na spracovanie biologického odpadu

Separovaný zber biologického odpadu a jeho recyklácia sa stanú v EÚ povinnými do roku 2024.

Patentovaný proces EFFECO zvyšuje účinnosť existujúcich riešení na spracovanie biologického odpadu ako sú kompostovanie a anaeróbna digescia.

Od 31. decembra 2023 musí byť biologický odpad buď separovaný a recyklovaný pri zdroji, alebo separovane zbieraný a nemiešaný s inými druhmi odpadu. – Smernica EÚ (EÚ) 2018/851 o odpade

  • Komplexný proces EFFECO je možné za rozumnú cenu integrovať ako nadstavbu existujúcich spracovateľských me­tód.
  • Proces EFFECO je energeticky pozitívny s bio-palivami ako vedľajšími produktmi (bio CNG, bio-metán).
  • Akýkoľvek závod na kompostovanie a / alebo anaeróbnu digesciu sa môže stať prevádzkou s metódou EFFECO.
  • EFFECO kombinuje výhody oboch a prekonáva ich limity patentovanou inováciou.
  • Nové závody na spracovanie biologického odpadu môžu ťažiť z overenej praxe pilotného závodu EFFECO v Hornom Jatove na Slovensku.
  • Porozprávajte sa s našim tímom a prineste EFFECO do vášho regiónu!

Substrát na zlepšenie kvality pôdy

Viac ako 60% európskej pôdy je nezdravej a 25% pôdy je vystavenej vysokému riziku dezertifikácie. Spoločnosť je signatárom manifesta na záchranu pôdy Save Organics in Soli Manifesto a ponúka aj konkrétne riešenie tohto problému.

Effeco – prírodné hnojivo bez chémie

EFFECO je substrát na vylepšenie pôdy. Obnovuje prírodné zdroje, pretože je schopný viazať uhlík, zvyšovať úrodnosť pôdy a obnovovať život v zemi.

Je to udržateľná starostlivosť, ktorá využíva nekonečný cyklus obnovy prírodných zdrojov na zvýšenie úrodnosti a kvality pôdy.

Podporujeme používanie organických hnojív a zúrodňovacích látok, čím sa zníži závislosť EÚ od dovozu minerálnych hnojív. – Nariadenie EÚ (EÚ) 2019/1009 o hnojivách.

  • Substrát EFFECO má trvanlivosť viac ako 10 rokov a je ľahko skladovateľný, prevážateľný a aplikovateľný na pôdu.
  • Substrát EFFECO obsahuje recyklované živiny a zvyšuje obsah organických látok v pôde.
  • Pôda v EÚ môže ukladať až 3,5 milióna ton CO2 ročne a súčasne sa stať úrodnejšou vďaka EFFECO.

Článok bol publikovaný: 11. 7. 2023

 

 

Pracoviská

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Zdroje Zeme a. s. - sídlo spoločnosti boli overené: 22. 6. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 3. 7. 2023

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023

Počet návštev. Minulý rok: 419, Tento rok: 159, Tento mesiac: 35, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety