DatabázaČlánkyKľúčové slová

Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (ZVC SR)

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Inštitúcie, zväzy, asociácie

Kľúčové slová

CementPodnikateľské zväzy, združenia

Základné informácie

logotype

Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (ZVC SR)

Zastupuje troch výrobcov cementu a slinku

Bohrova 1194/1
851 01 Bratislava – Petržalka
Mobil: +421 903 800 142
E-mail: info@zvc.sk
Web: www.zvc.sk

Kontaktné osoby

Ing. Rudolf Mackovič

Pilier slovenského cementárenstva

Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (ZVC SR) zastupuje troch výrobcov cementu a slinku, ktorí svojím pôsobením významne prispievajú k špičkovej kvalite slovenských stavebných materiálov využívajúcich cement.

Naším poslaním je presadzovať neustále zameranie sa na kvalitu stavebných materiálov založených na využití cementu. Aktívne budujeme povedomie odbornej a širokej verejnosti o prínose ich využitia pre rezidenčnú výstavbu aj cestnú infraštruktúru.

Ako nezávislý podnikateľský zväz zohrávame veľmi dôležitú úlohu ako spoločný tvorca celého odvetvia. Výmena informácií a vzájomné prepojenie je základom pre širokú oblasť činnosti združenia, ktoré má záujem na trvalo udržateľnom rozvoji.

Zameriavame sa na také podnikanie v oblasti výroby stavebných materiálov, ktoré je založené na princípoch trvalej udržateľnosti, ochrany životného prostredia vrátane ochrany klímy, s dôrazom na kvalitné odpadové hospodárstvo a energetický prínos cementárenského priemyslu.

Spolupracujeme so zástupcami štátnej správy a samosprávy, tretieho sektora aj samotnými občanmi pri vytváraní takého regulačného prostredia, ktoré podporí dlhodobé ciele pri rozvoji cementárenstva na Slovensku, udržateľnosti pracovných miest a tým aj ekonomického príspevku nášho podnikania pre miestne komunity.

Naši členovia

Členovia ZVC SR sú významní investori s pozitívnym dopadom na rozvoj miestnych komunít, ekonomiky aj národného hospodárstva. Spája nás zameranie na kvalitu a budovanie dialógu, zodpovedný prístup k životnému prostrediu a spolupráca s okolím, v ktorom pôsobíme.

Článok bol publikovaný: 25. 1. 2023

 

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (ZVC SR) boli overené: 15. 12. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 0. 0. 0000

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety