DatabázaČlánkyKľúčové slová

ECOTECH-SLOVAKIA - inžinierska skupina

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Technologické dodávky a služby iné  ›  Technologické dodávky iné
*  Potravinárstvo  ›  Služby pre potravinárov  ›  Technologické dodávky a služby iné
*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Ekológia, likvidácia odpadov

Kľúčové slová

DezinfekciaEkológiaEkologické čistiace systémyEkologické zariadenia a služby

Základné informácie

logotype

ECOTECH-SLOVAKIA - inžinierska skupina

Vývoj technológií na čistenie a dezinfekciu vody, vzduchu, potravín a technologických zariadení na báze ozónu

L. Medňanského 24
059 01 Spišská Belá
Mobil: + 421 915 877 756 - SK
Mobil: + 380 675 760 170 - UA
E-mail: info@ecotechsk.com
E-mail: ukrengineer@outlook.com
Web: www.ecotechsk.com
Web: www.waterlight.pro
Web: www.ukrengineer.com
Facebook
IČO: 43070884
IČ DPH / DIČ: 1037136573
Objednávateľ: Peter Tetemonte

Technológie „aktívnej oxidácie“

• vývoj technológií na čistenie a dezinfekciu vody, vzduchu,
potravín a technologických zariadení na báze ozónu
• vývoj technológií fotochemickej oxidácie organických látok
• technologické zariadenia na čistenie pitnej vody s vysokým
obsahom humínových kyselín a na čistenie a dezodoráciu vzduchu

UV dezinfekcia vajec

Dezinfekcia vajec je povinné hygienické opatrenie. Podľa požiadaviek USDA je zakázané vyvážať výrobky, ktoré neboli dezinfikované z hydinárskej far­my!

Prečo sa to robí a čo to robí?

 • Ako zvýšiť ziskovosť produkcie vajec?
 • Prečo je potrebné dezinfikovať?
 • Je možné dezinfikovať vajcia bez použitia drahých dezinfekčných prostriedkov?
 • Čo je UV dezinfekcia a aká je jej účinnosť?
 • Aké zariadenia možno použiť na UV dezinfekciu?
 • Čo zákazníci získajú z používania technológie UV dezinfekcie?
 • Prečo ju potrebujem?

Škrupiny hydinových vajec sú často kontaminované patogénmi takých nebezpečných infekcií, ako je dyzentéria alebo salmonelóza. Mikroflóra na povrchu vaječnej škrupiny preniká do škrupiny a infikuje jej obsah, čo spôsobuje predčasné kazenie.

Dezinfekcia komerčných vajec chráni škrupinu pred mikróbmi, čo vedie k niekoľkonásobnému predĺženiu trvanlivosti výrobku. Včasná dezinfekcia znižuje riziko salmonely, ktorá sa vyskytuje v 90 % prípadov pri konzumácii infikovaných slepačích vajec.

… pokračovanie článku na stránke ECOTECH-SLOVAKIA už šoskoro.

Článok bol publikovaný: 26. 7. 2023

 

UV Dezinfekcia odpadových vôd

DEFINÍCIA. Dezinfekčné systémy WATERPLAY UV sú určené na účinnú dezinfekciu vyčistenej odpadovej vody s obsahom suspendovaných látok do 25 mg/dm3.

Vyrábajú sa tri základné typy UV dezinfekčných systémov:

TYPY UV SYSTÉMOV. WATERPLAY WA (UV systém s krytom s mechanickým čistiacim zariadením z ochranných kremenných trubíc), WATERPLAY WB (UV systém pre otvorené kanály) a WATERPLAY WC (UV systém s krytom, v ktorom sú UV lampy umiestnené nad vodou). UV systémy WATERPLAY sú navrhnuté na samostatnú prevádzku bez nutnosti trvalej údržby.

WATERPLAY WA. UV systém WATERPLAY WA sa skladá z dvoch samostatných komponentov: dezinfekčnej komory a riadiacej jednotky.

Dezinfekčná komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele (AISI 304 alebo AISI 316L). Vo vnútri dezinfekčnej komory sa nachádzajú UV germicídne lampy. …pokračovanie: UV Dezinfekcia odpadových vôd

Článok bol publikovaný: 3. 12. 2022

 

Technológie založené na pôsobení slnečného žiarenia

Už viac ako štvrťstoročie sa v Charkove špecializujeme na vývoj ekologických metód spracovania (čistenie a dezinfekcia) pevných, plynných a kvapalných látok, ako aj sypkých materiálov, s cieľom zabezpečiť ich bezpečné používanie. Teraz pokračujeme na tu, na Slovensku.

Technológie sú zamerané na čistenie a dezinfekciu vody, vzduchu, potravín, poľnohospodárskych plodín a technologických zariadení.

Technológie sú ekologické a energeticky úsporné.

Naše technológie sú využiteľné pri:
• dezinfekcii pitnej, technickej a odpadovej vody bez chlóru;
• dezinfekcii infikovaných odpadových vôd (infekčné nemocnice, veterinárne a biologické laboratóriá atď.);
• dezinfekcii vody kontaminovanej chemikáliami (fenoly, fosfáty, amónium, povrchovo aktívne látky, pesticídy, sírovodík atď.);
• čistení vodných útvarov od siníc a hnedých rias;
• neutralizácii spalín a emisií z vetrania: čistenie plynov od oxidov uhlíka (COx), oxidov dusíka (NOx) atď., čistenie plynov od zapáchajúcich látok (amoniak (NH3), sírovodík (H2S), fenoly i atď.);
• dezinfekcii potravín, obalov, kontajnerov a iných technologických zariadení ekologickým UV a IR žiarením a ozónom;
• dezinfekcii obilia, múky a kŕmnych zmesí ozónom;
• fotoaktivácii semien obilnín, olejnín a zeleninových plodín.

Oblasti využitia

EKOLÓGIA – voda:
• UV dezinfekcia vody;
• UV dezinfekcia odpadovej vody;
• Odstránenie nepríjemných zápachov (odpadové vody, skládky odpadu …);
• Dezinfekcia infikovanej kanalizácie (bakteriologické, virologické, veterinárne laboratóriá, infekčné oddelenia, nemocnice atď.);
• Čistenie odpadových vôd od toxických látok (fenoly, fosfáty, pesticídy …);
• Čistenie vodných nádrží od siníc a inej aktívnej vegetácie;
• UV dezinfekcia zásobníkov pitnej vody
• .....

POTRAVINÁRSTVO:
• UV dezinfekcia vzduchu vo výrobných zariadeniach;
• UV dezinfekcia priestorov (mobilné UV jednotky);
• UV dezinfekcia chladiarní a rozmrazovacích komôr;
• UV dezinfekcia hotových výrobkov;
• UV systém na dezinfekciu fliaš a plechoviek;
• UV dezinfekcia fóliových obalov;
• .....

Dezinfekčný systém BOZON-X na dezinfenkciu potravín

POĽNOHOSPODÁR­STVO:
• Fotoaktivácia semien;
• Ozonizácia obilia, múky a krmiva;
• Ozonizácia bobuľovín, ovocia a zeleniny;
• Ozonizácia vody pre hydroponické a kvapkové zavlažovacie systémy;
• Fotografická stimulácia rastlín
• .....

Ako znížiť straty počas skladovania čerstvých bobuľovín, zeleniny a ovocia? Pomôžeme vám.

Výsledkom našej práce sú vyvinuté zariadenia:

• modulárne UV dezinfekčné systémy pre pitnú vodu s kapacitou od 0,5 do 1 200 m3/h;
• UV dezinfekčné systémy pre vysoko znečistené a vysoko mineralizované odpadové vody a banské vody;
• dezinfekčné systémy na dezinfekciu chybných pesticídov;
• čistiarne odpadových vôd na heptyl, ropné produkty, fenoly, formaldehyd, SPA a iné toxické zlúčeniny;
• systémy na čistenie emisií amoniaku a sírovodíka z vetrania;
• systémy na čistenie bazénov a otvorených vodných plôch od patogénnych mikroorganizmov, hnedých, siníc a čiernych rias;
• systémy UV dezinfekcie vzduchu, priestorov, kontajnerov, obalov, nádob a spracovateľských zariadení pre potravinársky priemysel;
• systémy na dezinfekciu korenia, obilia, múky, sušeného ovocia, morských plodov a iných sypkých produktov pomocou ozónu šetrného k životnému prostrediu;
• fotoaktivačné systémy pre osivá obilnín, olejnín a zeleninových plodín a mnoho ďalšieho.

Referencie:

Naši inžinieri vyvinuli a realizovali stovky systémov UV dezinfekcie pitnej, banskej a odpadovej vody, medzi ktorými majú osobitné postavenie najväčšie ukrajinské stanice UV dezinfekcie v čističkách odpadových vôd Krivoj Rog (35 000 a 50 000 m3/deň), systémy dezinfekcie banskej vody (kapacita až 24 000 m3/deň) a mnohé ďalšie.

TO, ČO ROBÍME DNES, ROZHODUJE O KVALITE ŽIVOTA ZAJTRA

Článok bol publikovaný: 30. 11. 2022

 

Technológie UV dezinfekcie pri výrobe mliečnych výrobkov

Vysoká kvalita mliečnych výrobkov do značnej miery závisí od kvality surovín a technológie použitej na výrobu konečného výrobku.

Mikrobiologická čistota spracovateľského zariadenia a výrobných priestorov má však nemenej veľký vplyv na kvalitu konečného výrobku.

Kvalitu mliečnych výrobkov výrazne ovplyvňujú baktérie, vírusy, kvasinky, spóry plesní a iné mikroorganizmy v ovzduší výrobných zariadení, ktoré vedú k strate trhovej kvality a stratám.

Jednou z najúčinnejších a najlacnejších metód kontroly rôznych druhov mikroorganizmov je používanie dezinfekčných technológií založených na germicídnych vlastnostiach krátkovlnného UV žiarenia a ozónu.

Podrobnejšie informácie nájdete v Dokumentoch pod Galériou.

Článok bol publikovaný: 19. 10. 2022

 

Moderná technológia skladovania obilia

BOJ PROTI PLESNIAM, HMYZU A INÝM ŠKODCOM
Technológie ošetrenia ozónom, ktoré vám ponúkame, poskytujú účinnú a ekologicky čistú dezinfekciu obilia a osív. Ošetrenie obilia sa vykonáva bez použitia pesticídov, čo na jednej strane výrazne znižuje náklady na dezinfekciu a na druhej strane výrazne zvyšuje exportný potenciál obchodníkov s obilím vďaka možnosti dodávať ekologicky čisté a bezpečné obilie.

Ozonizačné systémy BOZON

Ossence:

Ekologická dezinfekcia obilia, semien, kŕmnych zmesí atď.

Popis technológie:

Ozonizácia je jednou z najúčinnejších metód dezinfekcie obilia, semien a iných potravín. Prebieha v dôsledku priameho kontaktu ozónu (produkovaného ozonátorom) so zrnom (produktom).

Hlavné výhody:

 • Ozonizácia zabezpečuje účinné ničenie všetkých druhov mikroorganizmov (baktérie, vírusy, plesne, kvasinky);
 • dezinfekcia sa vykonáva bez použitia toxických chemikálií;
 • Ozonizácia neutralizuje hmyz a jeho toxíny, odpudzuje hlodavce a je plne kompatibilná s tradičným fungicídnym ošetrením obilia.
 • Ozonizácia znižuje náklady na pesticídy 1,5…2-krát.

Bezpečnosť použitia:

Ozonizácia patrí k ekologickým a bezpečným technológiám schváleným medzinárodnými organizáciami pre bezpečnosť potravín FAO a FDA na ošetrenie potravinových surovín a hotových výrobkov. Po kontakte so zrnom sa ozón rýchlo mení na bežný kyslík a nemení spotrebiteľské vlastnosti dezinfikovaného výrobku.

Vybavenie:

Na dezinfekciu obilia a semien naši inžinieri vyvinuli ozonátory série BOZON s kapacitou od 1 do 5 ton za hodinu. Podľa potreby je možné navrhnúť a vyrobiť výkonnejšie systémy.

Výhody:

Ozónové zariadenia BOZON dokážu:

 • účinná a ekologická dezinfekcia obilia;
 • Znížte náklady na dezinfekciu;
 • Znížiť alebo odstrániť toxické pesticídy, ktoré sa tradične používajú v procese dezinfekcie;
 • Zvýšenie vývozného potenciálu obchodníkov s obilím;
 • vstúpiť na trh.

Článok bol publikovaný: 27. 9. 2022

 

Poloha na mape

Galéria

ECOTECH SK
ECOTECH SK
Dezifenkcia čerstvého ovocia
Dezifenkcia čerstvého ovocia
Dezinfekčný systém BOZON-X
Dezinfekčný systém BOZON-X
 

Údaje o firme ECOTECH-SLOVAKIA - inžinierska skupina boli overené: 16. 6. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 9. 9. 2022

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023

Počet návštev. Minulý rok: 851, Tento rok: 332, Tento mesiac: 15, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety