DatabázaČlánkyKľúčové slová

Stredná odborná škola potravinárska Topoľčany

Kategórie

*  Potravinárstvo  ›  Služby pre potravinárov  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

ŠkolstvoŠkoly, stredné

Základné informácie

logotype

Stredná odborná škola potravinárska Topoľčany

Všetky vzdelávacie programy zamerané na potravinárstvo

Krušovská 2091
955 01 Topoľčany
Tel.: +421 38 53 23 863
E-mail: skola@sospoto.sk
Web: www.sospotravinarska.edupage.org
Facebook

Kontaktné osoby

Mgr. Ľubomíra Záňová - riaditeľka

• odborné praktické vzdelávanie s profiláciou na potravinárske odbory
• dôraz na komplexnú odbornosť a uplatnenie na trhu práce
• všetky vzdelávacie programy sú zamerané na potravinárstvo
• učebné odbory: cukrár - kuchár, cukrár - pekár, mäsiar - kuchár,
mäsiar, potravinárska výroba
• v odboroch cukrár pekár a potravinárska výroba je možné štúdium
v systéme duálneho vzdelávania

Poloha na mape

 

Údaje o firme Stredná odborná škola potravinárska Topoľčany boli overené: 16. 6. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 0. 0. 0000

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022

Počet návštev. Tento rok: 130, Tento mesiac: 122, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety