DatabázaČlánkyKľúčové slová

Blumeria consulting s.r.o.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Ochrana rastlín
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Hnojivá a výživa rastlín

Kľúčové slová

Ochrana rastlínPoradenstvo v poľnohospodárstve

Základné informácie

logotype

Blumeria consulting s.r.o.

Profesionálne pokusníctvo a poradenstvo v ochrane rastlín

Ľ. Okánika 590/4
949 01 Nitra
Mobil: +421 905 220 171
E-mail: blumeria@blumeriaconsulting.sk
Web: www.blumeriaconsulting.sk

IČO: 46989617
IČ DPH / DIČ: SK2023698501

• certifikované služby v oblasti skúšania prípravkov na ochranu rastlín, listových hnojív a biostimulačných látok
• odborné poradenstvo, ochranu rastlín,vykonávanie autorizačných pokusov podľa zásad GEP
• exkluzívne prípravky: inokulanty, listové a mikrogranulované hnojivá
• výhradný sprostredkovateľ systému precízneho poľnohospodárstva Varistar pre Slovenskú republiku
• sprostredkovanie služby dronových aplikácií

Za pokus to stojí…

Blumeria consulting s.r.o. je slovenská etablovaná spoločnosť, ktorá poskytuje certifikované služby v oblasti skúšania prípravkov na ochranu rastlín, listových hnojív a biostimulačných látok. Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2010. Jej činnosť je zameraná na ochranu rastlín, najmä na vykonávanie autorizačných pokusov podľa zásad GEP.

Okrem hlavného zamerania ponúka aj ďalšie služby súvisiace s praktickou ochranou rastlín, pokusníctvo, poradenstvo a konzultačnú činnosť. Kvalita poskytovaných výkonov je garantovaná profesionálnym prístupom, vysokou odbornou kvalifikáciou a skúsenosťami našich odborných garantov. Spôsobilosť skúšobného pracoviska vykonávať pokusy nestranne a dôveryhodne, v zmysle zásad správnej experimentálnej praxe je dokladovaná priloženým GEP certifikátom.

V roku 2021 spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie o predaj kvalitných listových hnojív a biostimulačných látok. Spoločnosť Blumeria consulting je tiež výhradným sprostredkovateľom systému precízneho poľnohospodárstva Varistar pre Slovenskú republiku a taktiež ponúka možnosť sprostredkovania služby leteckého postrekovania pomocou dronov a s tým spojené sprostredkovanie predaja samotných dronov pre svojich zákazníkov.

Overovacie a DEMO pokusy

• Realizácia pokusov v zmysle EPPO metodík alebo podľa požiadaviek objednávateľa
• Testovanie plodinových systémov fungicídnej ochrany
• Špeciálne laboratórne pokusy na úrovni testovania konkrétneho patogéna
• Spolupráca a odborná garancia pri realizácií demonštračných fungicídnych pokusov – dni poľa, prezentačné pokusy, DEMO pokusy, odrodové pokusy

Konzultačná činnosť a poradenstvo

• Poľná a laboratórna diagnostika škodlivých činiteľov
• Stanovenie rezistencie patogénov proti fungicídom
• Vyhodnotenie účinnosti ochrany porastov, posúdenie strát na úrode a kvalite produkcie
• Konzultácie a poradenstvo v problematike ochrany rastlín proti chorobám
• Odborné prednášky
• Špecializované školenia, semináre, prezentácie so zameraním na ochranu rastlín
• Špecializované vzdelávanie a konzultácie pre pracovníkov začínajúcich kariéru v spoločnostiach so zameraním na ochranu rastlín
• Posudzovanie odborných textov, katalógy, listovky, publikácie
• Publikačná činnosť, oponovanie vedeckých a odborných publikácií
• Organizácia odborných podujatí so zameraním na ochranu rastlín

Autorizačné pokusy

Pracovisko je spôsobilé na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe – GEP certifikát č. 04/C – 07/2021 (zverejnené na www.uksup.sk) pre nasledovné plodiny a skupiny POR:

Poľné plodiny

(obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny):
– fungicídy
– zoocídy
– rastové regulátory
– fytotoxicita

Zelenina, koreninové rastliny a liečivé rastliny

– fungicídy
– zoocídy
– fytotoxicita

Vinič, ovocné plodiny a podpníky

– fungicídy
– zoocídy
– fytotoxicita

Článok bol publikovaný: 17. 5. 2022

 

Lokalita

Poloha na mape

 

Údaje o firme Blumeria consulting s.r.o. boli overené: 4. 5. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 5. 5. 2022

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety