DatabázaČlánkyKľúčové slová

Blumeria consulting s.r.o.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Ochrana rastlín
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Hnojivá a výživa rastlín

Kľúčové slová

Agrodrony, dronyHnojivá, výživa rastlínInokulanty pre poľné plodinyOchrana rastlínPoradenstvo v poľnohospodárstvePrecízne poľnohospodárstvo

Základné informácie

logotype

Blumeria consulting s.r.o.

Profesionálne pokusníctvo a poradenstvo v ochrane rastlín

Ľ. Okánika 590/4
949 01 Nitra
Mobil: +421 905 550 134
E-mail: blumeria@blumeriaconsulting.sk
Web: www.blumeriaconsulting.sk
Web: www.agro-drony.sk
Web: www.sanaplant.sk
Facebook
IČO: 46989617
IČ DPH / DIČ: SK2023698501

• profesionálne pokusníctvo a poradenstvo v ochrane rastlín
• obchodná činnosť: prípravky na ochranu rastlín, listové hnojivá, stimulačné látky a inokulanty
• systém precízneho poľnohospodárstva „Varistar“
• dronové aplikácie „agro-drony.sk“
• EOSDA crop monitoring

Výskyt fuzariózy klasov obilnín na Slovensku

Fuzariózy patria k najdôležitejším chorobám obilnín. Spôsobujú fuzariózu zŕn, klíčiacich rastlín, koreňov, pleseň snežnú, fuzariózy stebiel, listov a nakoniec aj klasu. Počas vegetácie je najmarkantnejším a najsledovanejším prejavom fuzarióz práve fuzarióza klasov. Ide o najviditeľnejšie symptómy napadnutia, ktoré priamo ukrajujú z úrody alebo znižujú jej kvalitu, okrem iného aj produkciou mykotoxínov. Fuzariózy sa od iných chorôb odlišujú ešte jednou vlastnosťou – bohatým druhovým spektrom. Kým u iných chorôb napadnutie zväčša vyvolá jeden druh patogéna (napr. múčnatka trávová – Blumeria graminis), fuzáriá vytvárajú komplex patogénov s rozdielnymi vlastnosťami.

… viac sa dozviete v článku na stránke Blumeria consulting s.r.o.

Článok bol publikovaný: 24. 5. 2023

 

Za pokus to stojí…

Blumeria consulting s.r.o. je slovenská etablovaná spoločnosť, ktorá poskytuje certifikované služby v oblasti skúšania prípravkov na ochranu rastlín, listových hnojív a biostimulačných látok. Spoločnosť pôsobí na Slovensku od roku 2010. Jej činnosť je zameraná na ochranu rastlín, najmä na vykonávanie autorizačných pokusov podľa zásad GEP.

Okrem hlavného zamerania ponúka aj ďalšie služby súvisiace s praktickou ochranou rastlín, pokusníctvo, poradenstvo a konzultačnú činnosť. Kvalita poskytovaných výkonov je garantovaná profesionálnym prístupom, vysokou odbornou kvalifikáciou a skúsenosťami našich odborných garantov. Spôsobilosť skúšobného pracoviska vykonávať pokusy nestranne a dôveryhodne, v zmysle zásad správnej experimentálnej praxe je dokladovaná priloženým GEP certifikátom.

V roku 2021 spoločnosť rozšírila svoje pôsobenie o predaj kvalitných listových hnojív a biostimulačných látok. Spoločnosť Blumeria consulting je tiež výhradným sprostredkovateľom systému precízneho poľnohospodárstva Varistar pre Slovenskú republiku a taktiež ponúka možnosť sprostredkovania služby leteckého postrekovania pomocou dronov a s tým spojené sprostredkovanie predaja samotných dronov pre svojich zákazníkov.

Overovacie a DEMO pokusy

• Realizácia pokusov v zmysle EPPO metodík alebo podľa požiadaviek objednávateľa
• Testovanie plodinových systémov fungicídnej ochrany
• Špeciálne laboratórne pokusy na úrovni testovania konkrétneho patogéna
• Spolupráca a odborná garancia pri realizácií demonštračných fungicídnych pokusov – dni poľa, prezentačné pokusy, DEMO pokusy, odrodové pokusy

Konzultačná činnosť a poradenstvo

• Poľná a laboratórna diagnostika škodlivých činiteľov
• Stanovenie rezistencie patogénov proti fungicídom
• Vyhodnotenie účinnosti ochrany porastov, posúdenie strát na úrode a kvalite produkcie
• Konzultácie a poradenstvo v problematike ochrany rastlín proti chorobám
• Odborné prednášky
• Špecializované školenia, semináre, prezentácie so zameraním na ochranu rastlín
• Špecializované vzdelávanie a konzultácie pre pracovníkov začínajúcich kariéru v spoločnostiach so zameraním na ochranu rastlín
• Posudzovanie odborných textov, katalógy, listovky, publikácie
• Publikačná činnosť, oponovanie vedeckých a odborných publikácií
• Organizácia odborných podujatí so zameraním na ochranu rastlín

Autorizačné pokusy

Pracovisko je spôsobilé na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín podľa zásad správnej experimentálnej praxe – GEP certifikát č. 04/C – 07/2021 (zverejnené na www.uksup.sk) pre nasledovné plodiny a skupiny POR:

Poľné plodiny

(obilniny, kukurica, strukoviny, olejniny, okopaniny, technické plodiny, krmoviny):
– fungicídy
– zoocídy
– rastové regulátory
– fytotoxicita

Zelenina, koreninové rastliny a liečivé rastliny

– fungicídy
– zoocídy
– fytotoxicita

Vinič, ovocné plodiny a podpníky

– fungicídy
– zoocídy
– fytotoxicita

Článok bol publikovaný: 17. 5. 2022

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Blumeria consulting s.r.o. boli overené: 4. 5. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 5. 5. 2022

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023

Počet návštev. Minulý rok: 457, Tento rok: 136, Tento mesiac: 26, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety