DatabázaČlánkyKľúčové slová

EnviroConsulting - Ing. Mária Hrmová

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Ekológia, likvidácia odpadov

Kľúčové slová

EkológiaEkologické zariadenia a službyEnviroporadenstvo a auditEvidencia odpadovKurzy a školeniaLegislatívne poradenstvoObalyOdpadové hospodárstvoOchrana ovzdušiaVodné hospodárstvo

Základné informácie

logotype

EnviroConsulting - Ing. Mária Hrmová

Environmentálne poradenstvo a služby v odpadovom hospodárstve

Jelenecká 1026/23
949 01 Nitra
Mobil: +421 911 33 44 20
E-mail: hrmova@enviroconsulting.sk
E-mail: mariahrmova25@gmail.com
Web: www.enviroconsulting.sk

IČO: 44609272
IČ DPH / DIČ: 103616615
Objednávateľ: Ing. Mária Hrmová EnviroConsulting

• Komplexné poradenstvo a služby v odpadovom hospodárstve, evidencia
odpadov, vyhradené prúdy výrobkov, ročné ohlásenie o nakladaní s odpadmi
• Spracovanie prevádzkovej dokumentácie k zariadeniam na zhodnocovanie
a zneškodňovanie odpadov
• Vodné hospodárstvo-poradenstvo v oblasti ochrany vôd
• Ochrana ovzdušia-poradenstvo v oblasti ochrany ovzdušia, poplatky,
kategorizácia, spracovanie hlásení
• Školenia zamestnancov na základe požiadavky
• Služby a komplexný návrh riešenia v oblasti odpadového hospodárstva

Pomáhať firmám v nakladaní s odpadmi

Podstata činnosti EnviroConsultingu spočíva v poskytnutí komplexného zabezpečenia riešení pre firmy v oblasti ekologických služieb. Klient našimi službami získa komplexný balík služieb v odpadovom hospodárstve, s vysokým technickým štandardom realizácie. Dokážeme zabezpečiť analýzu súčasného stavu nakladania s odpadom u zákazníka a zosúladiť existujúce procesy v zmysle platných predpisov slovenskej legislatívy. V prípade zistených nedostatkov, ponúknuť riešenie na mieru, vrátane servisu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sa dokážeme postarať aj o najnáročnejšieho zákazníka.

Portfólio

• Odpadové hospodárstvo
• Vodné hospodárstvo
• Ochrana ovzdušia
• Školenia
• Služby v oblasti odpadového hospodárstva
• Komplexné riešenie Vášho odpadového hospodárstva
• Poradenstvo a konzultácia pre súdnych znalcov

Naše služby sú určené pre všetky firmy, ktoré riešia odpadové hospodárstvo, produkujú odpad, riešia vodné hospodárstvo a ochranu ovzdušia.

 • Producenti-pôvodcovia ostatného, nebezpečného odpadu a druhotných surovín
 • Priemyselní klienti
 • Samosprávy, mestá a obce
 • Malé a stredne veľké spoločnosti
 • Obchodné reťazce
 • Právnické a fyzické osoby -podnikatelia
 • Sprostredkovatelia, obchodníci podľa § 98 zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch
 • Prevádzkovatelia malých, stredných a veľkých zdrojov podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
 • Právnické, fyzické osoby, ktoré odoberajú povrchovú alebo podzemnú vodu podľa zákona č.364/2004 Z.z. o vodách
 • Právnické, fyzické osoby, ktoré vypúšťajú odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových alebo podzemných vôd
 • Právnické, fyzické osoby, ktoré zaobchádzajú s prioritnými nebezpečnými látkami
 • Prevádzkovatelia zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny po jeho uvedení do prevádzky

Článok bol publikovaný: 4. 12. 2023

 

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme EnviroConsulting - Ing. Mária Hrmová boli overené: 4. 12. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 26. 10. 2020

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 393, Tento rok: 242, Tento mesiac: 15, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety