DatabázaČlánkyKľúčové slová

BCF ENERGY, s. r. o.

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Dodávatelia energií

Kľúčové slová

Dodávateľ energiíRočenka Energetika Strojárstvo 2022

Základné informácie

logotype

BCF ENERGY, s. r. o.

Výrobca a dodávateľ elektrickej energie a tepla, elektrocentrály a elektrické zariadenia

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4180 396
E-mail: info@bcf.sk
Web: www.bcf.sk

IČO: 51966255
IČ DPH / DIČ: SK2120850314

• dodávateľ elektrickej energie
• prenájom elektrocentrál od 20 kW do 1500 kW
• prevádzkovanie záchranného energetického systému
• vodíkové čerpacie stanice

Istota a stabilita sa v tejto dobe hľadá ťažko. Sme však ihlou v kope sena.

Spoločnosť BCF, s.r.o. je dodávateľ elektriny aj plynu. Na trhu je etablovaná už niekoľko rokov a neustále sa rozrastá. Deklaruje poskytovanie flexibilných a individuálnych služieb. Na základe každoročného rastu, stability, dosahovaní plánovaných cieľov a akvizícií, sa spoločnosť stáva komplexnou energetickou spoločnosťou.

Svojim prístupom ku klientom sa spoločnosti darí aj naďalej porážať konkurenciu a neustále rásť. V súčasnosti má mnoho spokojných zákazníkov a odberateľov, ktorým ponúka komplexné služby, od dodávok elektrickej energie, plynu, dodávok pevných palív, revízií zariadení, prenájmu elektrocentrál, správu kotolní až po komplexnú poradenskú činnosť.

Spoločnosť prevádzkuje najväčší energetický záchranný systém na Slovensku, Čechách a Maďarsku. Ponúka prenájom energetických záložných zdrojov – elektrocentrál s výkonom od 5 do 1000 kW. V rámci prevádzkovania najväčšieho záchranného energetického systému garantuje pripojenie odberného miesta v čo najkratšom čase v závislosti od vzdialenosti a terénnej dostupnosti. Na Slovensku zapojí čokoľvek a kdekoľvek. Stopercentnú pripravenosť spoločnosti pri krízových situáciách neustále testujú spoločnosti a inštitúcie, ktoré bojujú s poruchami elektrickej siete, odstávkami trafostaníc, údržbami siete, neplánovanými výpadkami siete či živelnými pohromami. Najväčšie referencie a punc odbornosti nám dávajú klienti Medzinárodné letecké dni SIAF, na ktorých každoročne zabezpečujeme dodávku elektrickej energie a elektrických rozvodov, stály dohľad a servis, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. Veľký Krtíš, Falck Záchranná a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, BUKOCEL, a.s. Hencovce, SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. a iní.

Mapa: Vodíkové čerpacie stanice

BCF ako jediná spoločnosť disponuje vlastnými servisnými a revíznymi technikmi a má dlhoročné skúsenosti s revíziami. V praxi sa všetci často stretávame s ľahostajnosťou majiteľov objektov, podnikateľov či zamestnávateľov, zástupcov verejnej správy, so zanedbanosťou a zastaranosťou revíznej dokumentácie, čo bohužiaľ často vedie k zbytočným komplikáciám. BCF považuje sa povinnosť o týchto skutočnostiach nielen informovať, ale aj chrániť vás i váš majetok. Upozorňuje tiež na to, že bez existencie platnej revíznej správy nie je možné pri poistnej udalosti uplatniť si finančné plnenie na základe poistenia nehnuteľnosti. Snaží sa predchádzať nielen škodám na majetku, ale aj chrániť vaše životy a zdravie. V súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. je každý majiteľ akejkoľvek budovy alebo technického zariadenia povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch revízie a kontroly elektrických zariadení a spotrebičov. Keď nastane smrteľný úraz, je neskoro plakať nad rozliatym mliekom, keď ste tomu mohli s BCF predísť zadarmo!

V prípade podpísania zmluvy o dodávke elektriny a dodávke plynu na obdobie minimálne dvoch rokov vám spoločnosť BCF BEZPLATNE ponúka výkon východzích aj pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok.

Článok bol publikovaný: 23. 9. 2016

 

Nastal čas na správne rozhodnutia…

Vážení potenciálni zákazníci.

Strojárstvo a energetika. Strojárstvo a celý priemysel sú v priamej úmere závislé od dodávok energetických komodít. V posledných rokoch prechádza energetika významnými zmenami – liberalizáciou trhového prostredia. Liberalizácia so sebou prináša aj nové možnosti pre strojárske odvetvie a ponúka možnosť vybrať si vlastného dodávateľa elektriny a zemného plynu.

Spoločnosť BCF s.r.o. patrí k etablovaným dodávateľom týchto komodít. Môžeme o sebe smelo povedať, že tvoríme protipól k tradičným dodávateľom elektriny a plynu a búrame spolu s novými zákazníkmi roky zažité a prežité stereotipy.

Platby za komodity predstavujú každoročne vo Vašich podnikoch veľké peniaze. Naša spoločnosť si uvedomuje všetky tieto skutočnosti. Na základe predchádzajúcich skúsenosti ale vieme, že nielen cena je rozhodujúci parameter pri dodávke. Dôležité je aj zabezpečenie spoľahlivosti dodávok a ostatné doplnkové služby. Preto vieme našim zákazníkom ponúknuť – dobrú cenu, garanciu dodávok, flexibilitu a optimalizáciu odberu.

Čo je to flexibilita pri našich produktoch? Uvedieme príklad. Mate podpísaný ročný kontrakt. Predpokladaný objem 1000 MWh. Po dvoch mesiacoch ale plánujete objem zväčšiť na 1500 MWh. Preto Vám v rámci flexibility ponúkame možnosť nahlasovať mesačne Váš objem bez ohľadu na cenu elektriny.

A čo je to optimalizácia? Je to bezplatné poradenstvo v prípade rezervovaných objemov ako je napr. rezervovaná kapacita alebo vhodná veľkosť ističov. Okrem iného naša spoločnosť disponuje zariadeniami, ktoré vedia odhaliť a úspešne eliminovať problémy s dodávkou jalovej elektriny. A týmto spôsobom ušetriť rádovo stovky Eur.

Na záver vážení noví odberatelia, ak Vás zaujala ponuka našej spoločnosti neváhajte nás kontaktovať na zákazníckych linkách alebo prostredníctvo e-mailu cez webové stránky www.bcf.sk. Veď optimalizovať náklady sa dá vždy a vieme Vám s tým poradiť.

Spoločnosť BCF s.r.o.

Článok bol publikovaný: 10. 10. 2011

 

Poloha na mape

Galéria

Poruchová služba
Poruchová služba
Prenájom elektrocentrál
Prenájom elektrocentrál
Vodíkové čerpacie stanice
Vodíkové čerpacie stanice
 

Údaje o firme BCF ENERGY, s. r. o. boli overené: 13. 8. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 0. 0. 0000

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety