DatabázaČlánkyKľúčové slová

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  TZB - Inštalácie  ›  Vetranie, klimatizácia, chladenie
*  Strojárstvo  ›  Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika  ›  Vzduchotechnika, klimatizácia

Kľúčové slová

KlimatizáciaMeracia a regulačná technikaVetranie

Základné informácie

logotype

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.

Pohony a ventily pre reguláciu kúrenia, vetrania a klimatizačných systémov

Brunner Straße 63/20
A - 1230 Wien, Österreich
Mobil: +421 944 373 240
E-mail: jan.hudacko@belimo.at
Web: www.belimo.sk
Web: www.belimo.at

Objednávateľ: BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.

Kontaktné osoby

Ing. Ján Hudačko

Vykurovanie, Chladenie a Vzduchotechnika v budovách a priemysle

• Vykurovacíe a Chladiace systémy
• Protipožiarna a Dymová ochrana
• VZT Systémy riadenia vzduchu
• Senzory a snímče

Nová adresa sídla spoločnosti od 17. Oktober 2022
Brunner Straße 63/20, A-1230 Wien, Österreich

Do 17.10.2022 sídlo spoločnosti na adrese: Ghegastraße 3, A - 1030 Vienna, AUSTRIA

Manažment tepelnej energie a vyúčtovanie sú teraz jednoduchšie, než kedykoľvek predtým

Spoločnosť Belimo, popredný výrobca pohonov klapiek, regulačných ventilov a snímačov pre vykurovaciu, vetraciu a klimatizačnú techniku, spája svety „regulácie energie“ a „certifikovaného merania a vyúčtovania energie“. Nový sortiment ventilov Belimo Energy Valve™ a meračov tepelnej energie v jednom zariadení integruje meranie energie, reguláciu energie a vyúčtovanie s podporou internetu vecí (IoT).

Spojenie certifikovaného ventilu Belimo Energy Valve™ a merača tepelnej energie umožňuje transparentný manažment tepelnej energie. Teraz dochádza k zlúčeniu dvoch svetov („regulácia energie“ a „certifikované meranie a vyúčtovanie energie“) do jedného zariadenia. Nový rad výrobkov meria a monitoruje prúdenia a spotrebu energie vo vykurovacích a chladiacich systémoch s priamym vyúčtovaním nákladov na báze internetu vecí (IoT).

Nové merače Belimo Thermal Energy Meter sú certifikované v súlade s normou EN 1434/smernicou 2014/32/EÚ o meradlách a sú pripravené na priame vyúčtovanie, resp. na vyúčtovanie na diaľku na báze internetu vecí (IoT). Sú schválené v súlade so smernicou 2014/32/EÚ o meradlách na meranie tepla v systémoch s čistou vodou. Permanentné glykolové monitorovanie znamená, že sa môže aktivovať alarm, ak sa vo vode nachádza glykol, ktorý by inak mohol negatívne ovplyvniť odpočty energií. Patentované automatické glykolové monitorovanie a kompenzácia od spoločnosti Belimo v prípade variantov merača nespĺňajúcich smernicu 2014/32/EÚ zaručujú presnosť merania bez ohľadu na typ alebo koncentráciu glykolu.

Ventil Belimo Energy Valve™ 4 v reálnom čase reguluje tok (nezávisle od tlaku) a optimalizuje prívod energie k spotrebiteľovi. Prostredníctvom spojenia certifikovaného merača Thermal Energy Meter a pokročilého ventilu Belimo Energy Valve™ vstupuje spoločnosť Belimo do sveta integrovaného manažmentu tepelnej energie. Ponúka hladkú a priamu integráciu do centrálnych riadiacich systémov budov alebo do monitorovacích platforiem na báze internetu vecí (IoT), s monitorovaním na báze internetu vecí (IoT), nástrojmi na zvýšenie výkonu a fakturačnými údajmi. Delta T manažér integrovaný vo ventile Belimo Energy Valve™ nepretržite meria teplotný rozsah a porovná ho s fixným limitom zadefinovaným používateľom. Kľúčovým faktorom pre zaručenie najnižších možných nákladov na prečerpávanie je meranie a regulácia teplotného rozsahu medzi prívodom a spätným tokom na každom výmenníku tepla. Naša integrovaná logika zabraňuje výskytu nízkych hodnôt delta T na výmenníku tepla pri súčasnom zachovaní komfortu.

Ventily Belimo Energy Valve™ a merače tepelnej energie možno integrovať pomocou PoE. To umožňuje súčasné napájanie zariadenia a prenos dát cez ethernetový kábel. Zároveň to prináša zjednodušenie inštalácie, pomáha predchádzať chybám pri zapájaní a eliminuje potrebu lokálneho zdroja napájania. Rozhranie NFC (Near Field Communication) umožňuje jednoduchú konfiguráciu a údržbu priamo zo smartfónu. Pripojenie ku cloudu Belimo ponúka nielen predĺženie záruky o dva roky na celkovo sedem rokov, ale aj veľké množstvo ďalších výhod. Vďaka uchovávaniu digitálnej dvojičky ventilu Energy Valve v cloude môžu autorizovaní používatelia priamo pracovať s údajmi, resp. vlastníci zariadení môžu autorizovať externé subjekty na účely vyúčtovania alebo dokonca poskytovania analytických služieb.

Možnosti sú nekonečné a neustále sa rozširujú.
www.belimo.com/energy-valve

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
Ghegastrasse 3, 1030 Wien, Österreich
Ján Hudačko
Mobile: +421 944 373 240
jan.hudacko@belimo.at
www.belimo.sk
www.belimo.at

Článok bol publikovaný: 11. 1. 2023

 

Elektronická optimalizácia a monitoring Energie s BELIMOM v praxi

Elektronické tlakovo nezávislé ventily s meraním prietoku média, Cloud služba

Belimo, ako svetový líder vo vývoji a výrobe pohonov pre vzduchotechnické zariadenia, taktiež patrí i k svetovým lídrom v pohonoch pre guľové a zdvihové ventily.

Úvod

Firma investovala nemalé prostriedky do vývoja tlakovo nezávislých ventilov s elektronickým meraním prietoku v rozsahu DN 15..150. Taktiež má v typovom prevedení tlakovo nezávislých ventilov, zaradené aj tlakovo nezávislé ventily, na princípe mechanickej regulácie konštantného prietoku, produktová rada PIQCV – Zone Tight™( Pressure Independent Quick Compact Valve).

Zónový 6-cestný ventil s elektronickým meraním prietoku je ventil, ktorý v aplikácii so 4 rúrkovým fancoil nahrádza 4 tlakovo závislé ventily. Je určený aj pre aplikácie v TABS.

Tlakovo nezávislé ventily s elektronickým meraním prietoku sú v prevedení pod označením:
EPIV – ventil s charakteris­tickými 4 funkciami, hlavným zameraním pre hydraulické vyregulovanie v kúrenáskych a chladiarenských aplikáciach.
Energy Valve™ inteligentný ventil s charakteris­tickými 5-timi funkciami,vybavený snímačmi teploty pre meranie teploty na vstupe a výstupe riadeného zariadenia, multikomunikatívný, ponúka službu Cloud a spĺňa aj kritéria pre IoT (Internet of Things).

PIQCV

Produktová rada Belimo ZoneTight™ je rozšírená o sortiment, PIQCV (tlakový nezávislý rýchly kompaktný ventil), v menovitých svetlostiach : DN15,20 a 25, Vnom :210…2100 l/h. Na základe stáleho hydraulického vyregulovania, dodáva tento guľový ventil šetriaci priestor pre každý vykurovací a chladiaci okruh presné požadované množstvo vody, pri zmenách tlaku v rozsahu 16kPa…350 kPa, ale aj pri čiastočnom zaťažení.

Osvedčená technológia pohonov z modelu Belimo sa dá vybrať tak, aby vyhovovala ľubovoľnej aplikácii s 3-bodovým, modulovaným 0(2)-10 V alebo komunikáciou v MP-Bus®. Vďaka technológii PIQCV, nie je potrebné vypočítavať Kvs, pri tomto ventile navrhujeme požadovaný prietok Vmax.

Zónový 6-cestný ventil s elektronickým meraním prietoku

Identifikovať potreby a nájsť netradičné riešenie – toto je typické pre Belimo. V roku 2008 sme nahradili pomerne drahú a priestorovo náročnú reguláciu pre kombináciu chladenia a kúrenia v 4-rúrkovom systéme, naším vlastným vývojom, vyvinutý, nový 6 cestný Zónový ventil.

Pomocou 6-cestného Zónového ventilu sme dosiahli viac, ale s menej prostriedkami. Nie sú potrebné štyri ventily so štyrmi pohonmi, a potrebné štyri dátové body pre programovanie. Okrem všetkých doterajších výhod dokáže oveľa viac. Prietok meria ventilový systém elektronicky. Hydraulické vyregulovanie a požadované množstvo vody pri zmene diferenčného tlaku je zabezpečované automaticky.

Pohony 6-cestného Zónového tlakovo nezávislého ventilu od Belimo sú vybavené rozhraním NFC (Near Field Communication). Tak môžu byť pohony bezdrôtovo, priamo na mieste inštalácie konfigurované pomocou Smatphone aj v prípade, keď nie sú pripojené na napájacie napätie. Oveľa viac závisí od toho, či každé zariadenie je vybavené presne prispôsobenými a zladenými komponentami. Potom je zaručená transparentnosť systému.

Prevedenie 6-cestný Zónový tlakovo nezávislý ventil je veľmi ľahko, a rýchlo navrhnutý len pomocou maximálnych objemových prietokov Vmax1 a Vmax2. Ako projektanti, výrobcovia zariadení, systémový integrátori alebo prevádzkovatelia, môžete sa úplne vo Vašich budovách spoľahnúť, na komfort, vysokú energetickú účinnosť a hospodárnu prevádzku. S Belimo si volíte vždy originál. Originál vrátane všetkých predností, vďaka novým technologickým postupom a inovatívneho vývoja, ktorý je vždy vpredu pred ostatnými.

EPIV

Belimo teraz ponúka ventil EPIV nezávislý na tlaku v menovitých rozmeroch DN 15 až DN 150. Tým sa rozširujú oblasti použitia tohto inovatívneho elektronicky ovládaného ventilu.

Pretože kombinuje štyri funkcie merania, riadenia, hydraulického vyvažovania a vypínania v jednotke pripravenej na inštaláciu, jej použitie zvyšuje efektívnosť pri plánovaní, realizácii a prevádzke:

  • Časovo úsporný a bezpečný dizajn ventilu pre maximálny prietok
  • Rýchla, jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky
  • Automatické, trvalé hydraulické vyregulovanie
  • Zabezpečenie správneho množstva vody pri zmenách diferenčného tlaku a pri čiastočnom zaťažení
  • Žiadna strata energie vďaka vzduchotesnému tesniacemu ventilu (priesak A podľa EN12266–1)
  • Informácie o meranom toku v reálnom čase

Integrované elektronické riadenie prietoku zabezpečuje požadovaný objemový prietok.

ENERGY VALVE™ – Priehľadná kontrola energie multifunkčných ventilov s Belimo Cloud

Belimo Energy ValveTM, ktorý pozostáva z dvojcestného charakteristického regulačného ventilu, volumetrického prietokomeru, teplotných snímačov a servopohonu s integrovanou logikou, kombinuje veľa funkcií v jedinej jednotke pohodlnej pre inštaláciu.

Full range from DN 15 to DN 150 mm

Rozsahy prietokov pre ENERGY VALVE™ Vnom pre DN15…150 mm.

Táto inteligentná technológia prináša nové výhody: rýchle a spoľahlivé dimenzovanie ako aj jednoduché uvedenie do prevádzky. Úspora energie prostredníctvom automatického, trvalého hydraulického vyregulovania na požadovaný objem prietoku vody, napriek zmenám diferenčného tlaku a čiastočnému zaťaženiu.

S integráciou Belimo Energy ValveTM do užívateľov Belimo Cloud si vytvoria vlastný účet, aby mali úplnú transparentnosť o spotrebe energie v aplikácii chladenia / vykurovania – kedykoľvek a odkiaľkoľvek a kedykoľvek chcú.

Nový Belimo Energy Valve ™ je zariadenie Internet of Things (IOT) – inteligentne pripojený ventil nezávislý na tlaku, ktorý meria a riadi spotrebu energie / výmenníka tepla/ zariadenia použitím integrovaného prietokomeru spolu so senzormi teploty napájacej a vratnej vody. Belimo Energy Valve ™ má tiež zabudovanú logiku riadenia výkonu a logiku Delta-T, ktorá monitoruje výkon / výmenníka tepla/ zariadenia a optimalizuje prenos tepla tepla/ výmenníka – zariadenia, zachovaním Delta-T.

Belimo Energy ValveTM kombinuje niekoľko užitočných funkcií v jednej ventilovej jednotke. Napríklad pripojenie k BACnet, MP-Bus a Modbus s rovnakým ventilom. Okrem tohto pripojenia cez viaceré zbernice je možné uložiť a načítať nastavenia z jednej konfigurácie ventilu a nahrať ich do iného ventilu, čo umožňuje rýchle a presné nastavenie.

Ďalším dôležitým prvkom je nové navrhnuté používateľské rozhranie s intuitívnym nastavením inštalácie, ktoré zabezpečuje, že ventil bude pripravený len v niekoľko krokov. Exkluzívnym prvkom Belimo Energy Valve™ je monitorovanie obsahu -koncentrácie glykolu. Využíva vstavaný snímač teploty a pokročilé logické algoritmy na monitorovanie percentuálneho obsahu glykolu v systéme HVAC.

Belimo Cloud – Budúcnosť začína teraz

Optimalizácia Belimo Cloud plne využíva energetický potenciál. Spoločnosť Cloud Analytics ponúka odporúčané nastavenia Delta-T od odborníkov spoločnosti Belimo na efektívnu prevádzku. Podpora spoločnosti Belimo Cloud pomáha uvádzať do prevádzky a vytvárať optimálne nastavenie pre Belimo Energy Valve™ vo všetkých fázach prevádzky.

Belimo Cloud poskytuje priamy prístup ku všetkým údajom počas celého životného cyklu Belimo Energy Valve™, čím vytvára základ pre budúcu optimalizáciu prevádzky.

Výkazy Belimo Cloud Reporting umožňujú kompletný prehľad súčasných a predchádzajúcich výkonových údajov, ako sú toky, spotreba energie, požiadavky na energiu a Delta-T s najdôležitejšími ukazovateľmi výkonu zobrazenými v grafoch.

Služba Belimo Cloud Service pravidelne poskytuje používateľom aktualizácie softvéru a skúsení technici spoločnosti Belimo pomáhajú používateľom riešiť technické problémy a zlepšovať výkonnosť a stabilitu systému. Prístup k online službám spoločnosti Belimo uľahčuje život a zabezpečuje, aby vždy mali najlepšie nastavenia pre zariadenia.

Pre viac informácií neváhajte a kontaktujte nás

Ing. Ján Hudačko
Tel +421 944 373 240
jan.hudacko@belimo.at

Článok bol publikovaný: 3. 8. 2020

 

Poloha na mape

Galéria

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2024
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2024
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2023
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2023
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2022
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2022
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2021
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2021
 

Údaje o firme BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H. boli overené: 6. 12. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 25. 5. 2020

Ročenka Energetika Strojárstvo 2022Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 428, Tento rok: 342, Tento mesiac: 23, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety