DatabázaČlánkyKľúčové slová

Envis Žilina, s. r. o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Realizácia stavieb  ›  Inžinierske stavby

Kľúčové slová

Akumulačné nádržeČerpacie staniceČističky odpadových vôd ČOVSpevnené plochyVodovody a kanalizácieZemné a výkopové práce

Základné informácie

logotype

Envis Žilina, s. r. o.

Poradenstvo a realizácia v oblasti inžinierskych a pozemných stavieb

Štrková 4
010 01 Žilina
Mobil: +421 907 514 167
Mobil: +421 904 598 558
E-mail: info@envisza.sk
Web: www.envisza.sk

IČO: 36821985
IČ DPH / DIČ: SK2022435426

• realizácia vonkajších rozvodov a prípojok kanalizácií a vodovodov a prekládok existujúcich vodovodov, kanalizácií
• realizácia technologických objektov: vodojemy, ČS pre dažďové a splaškové vody, ORL, ČOV, akumulačné nádrže a vsakovacie systémy na dažďovú vodu, retenčné systémy
• zemné práce, spevnené plochy
• pozemné stavby, železobetonárske práce

Kľúčové slová: vodovody, kanalizácie, zemné práce, čističky odpadových vôd, vodojemy, odlučovače ropných látok, čerpacie stanice, akumulačné nádrže, vsakovacie systémy, spevnené plochy

Lokalita

Poloha na mape

 

Údaje o firme Envis Žilina, s. r. o. boli overené: 2. 12. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 2. 12. 2019

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety