DatabázaČlánkyKľúčové slová

Štátny fond rozvoja bývania

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby súvisiace  ›  Finančné služby

Kľúčové slová

FinancieÚvery

Základné informácie

logotype

Štátny fond rozvoja bývania

Financovanie výstavby a obnovy bytového fondu prostredníctvom štátnej podpory

Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava 37
Infolinka: 0850 166 031
E-mail: info@sfrb.sk
Web: www.sfrb.sk

IČO: 31749542
IČ DPH / DIČ: 2020823200

POSKYTOVANIE VÝHODNÝCH ÚVEROV

• jeden z najlacnejších úverov na financovanie kúpy bytu alebo domu
• modernizácia spoločných časti domu, výťahov, zateplenie budov
• opravy sa rozvodov plynu, vody alebo kanalizácií
• využitie obnoviteľných zdrojov energií
• výstavba nájomných bytov s regulovaným nájomným

Viac peňazí na nájomné byty, obnovu bytových domov aj pre fyzické osoby

1. januára 2021 vstúpila do platnosti novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Zákon prináša viaceré zmeny, ktoré urýchlia, zjednodušia procesy a prinesú aj štedrejšie financovanie. Na túto tému sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom ŠFRB Ing. Jurajom Kvetkom PhD.

Čo prináša novela Zákona o ŠFRB?

V prvom rade sú to výhodnejšie podmienky pre výstavbu nájomných bytov, obnovu bytových domov aj zariadení sociálnych služieb a tiež výhodnejšie úvery pre fyzické osoby, ktoré si chcú kúpiť byt.

Zvyšujú sa limity na obstaranie nájomných bytov a zariadení sociálnych služieb?

Zvyšujú sa a to zásadne. Žiadatelia o podporu, teda mestá a obce, samosprávne kraje alebo právnické osoby, môžu žiadať podporu až vo výške maximálne 1350 eur/m2 podlahovej plochy bytu. Ak samosprávy obstarávajú bez dotácie, môžu požiadať o stopercentné financovanie. V prípade, že dostanú dotáciu, maximálny limit je 80 percent z obstarávacej ceny a suma nesmie presiahnuť 1080 eur/m2 podlahovej plochy bytu. Čo sa týka zariadenie so¬ciálnych služieb maximálny úver môže byť poskytnutý vo výške 1200 eur/m2 podlahovej plochy obytnej jednotky ZSS.

Ako sa zmenia limity na obstaranie technickej vybavenosti?

Maximálne limity sa samozrejme zvyšujú. Ich hodnoty sú rovnaké bez ohľadu na účel. Zo Štátneho fondu rozvoja bývania majú nárok na 1300 eur na kúpu verejného vodovodu, 20 tisíc eur na kúpu čistiarne odpadových vôd, 1800 eur na kúpu verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, 1900 eur na kúpu miestnej komunikácie a 1900 eur na kúpu odstavnej plochy. Všetky tieto sumy sú pre¬počítané na jeden nájomný byt alebo ubytovaciu bunku zariadenia sociálnych služieb.

Mnohí záujemcovia o výstavbu nájomných bytov by aj chceli stavať, len nemajú financie na kúpu pozemkov. Myslí zákon aj na túto skutočnosť?

Novela zákona podáva pomocnú ruku. Suma pomoci závisí iba od toho, kde sa konkrétny pozemok nachádza. Ak je to pozemok v Bratislave alebo v bratislavskej mestskej časti, tak limit pred¬stavuje 17 tisíc eur na jeden byt, obytnú miestnosť v zariadení sociálnych služieb alebo ubytovaciu bunku. V krajských mestách a obciach priamo s nimi susediacich je to 15 tisíc eur a vo všetkých ostatných obciach limit predstavuje 12 tisíc eur.

Veľkou témou je tiež obnova bytového fondu a zariadení sociálnych služieb. Bude sa v nej pokračovať?

Bytové domy postupne prechádzajú veľkou obnovou, ktorá má zlepšiť bytový fond aj energetickú efektívnosť. Podobné je to aj pri zariadeniach sociálnych služieb, ktoré urgentne potrebujú napríklad zateplenie alebo modernizáciu. K skvalitneniu bývania aj úsporám na energiách, veríme, že prispejú aj vyššie limity na úveryzo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Doteraz sme hovorili o samosprávach a právnických osobách.Čo sa v novele Zákona o ŠFRB mení smerom k bežným ľuďom, ktorí si chcú kúpiť svoje byty?

Novela Zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2021 prináša pozitívne správy aj pre fyzické osoby. Ak ide o manželov do 35 rokov a osamelých rodičov s dieťaťom, zvyšuje sa maximálny limit na obstaranie bytu na hod¬notu 100 tisíc eur. Žiadatelia môžu získať úver s dvojpercentnou úrokovou sadzbou. Na ešte výhodnejšie podmienky majú nárok odchovanci detských domovov, ťažko zdravotne postihnutí a mla¬domanželia. Limit na kúpu bytu sa zvýšil na 120 tisíc eur s jedno¬percentnou úrokovou sadzbou.

www.sfrb.sk

Článok bol publikovaný: 22. 1. 2021

 

Štátny fond rozvoja bývania už podporil projekty za stovky miliónov eur

Nielen zateplené paneláky alebo výhodné úvery na bývanie sú výsledkom pôsobenia Štátneho fondu rozvoja bývania. Vďaka peniazom od štátu už vznikli aj tisícky nájomných bytov, ktoré pomáhajú podporiť dostupné bývanie i pre ľudí s nižším príjmom. Len za posledných desať rokov takto vniklo približne pätnásťtisíc bytov po celom Slovensku.

Zateplenie nie je všetko

Zrejme najviac činnosť Štátneho fondu rozvoja bývania vidieť na obnove bytových domov. V minulosti sa ľudia sústredili hlavne na jednoduché zateplenie svojich panelákov a hlavnou motiváciou bolo ušetriť peniaze na faktúrach za teplo. Fond im pomáhal predovšetkým dostupnými úvermi s nulovým úrokom. „Naším cieľom je zlepšiť stav budov komplexne a nie iba ich vonkajšieho plášťa. Preto sme upravili podmienky podpory a dnes ľudí motivujeme revitalizovať aj ďalšie časti svojich domov,“ hovorí generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Juraj Kurňavka.

Vďaka tejto zmene sa dnes oveľa viac ako v minulosti modernizujú spoločné časti domu a výťahy, opravujú sa rozvody plynu, vody alebo kanalizácie a Štátny fond rozvoja bývania dokonca financuje aj využitie obnoviteľných zdrojov energií.

Nájomné byty v rukách šikovných primátorov a starostov

Veľká téma na Slovensku je nedostatok nájomných bytov. Aj tu je Štátny fond rozvoja bývania mimoriadne aktívny a v posledných rokoch sa mu darí podporiť prakticky všetky žiadosti, ktoré samospráva fondu predloží na výstavbu nájomných bytov s regulovaným nájomným.

V kombinácii so štátnou podporou vo forme dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR majú mestá a obce unikátnu možnosť veľmi výhodne postaviť pre svojich občanov nájomné byty, v ktorých je štátom regulované nájomné. Obec to prakticky nič nestojí, lebo veľmi výhodný úver, čo dostane, sa jej vracia z nájomného, ktoré vyberie. A keďže nájomné je vďaka kombinácii dotácie a úveru nízke, môžu si v takýchto nových bytoch dovoliť žiť aj ľudia s nízkym príjmom. Kľúčom k výstavbe týchto bytov je aktívna samospráva. Teda primátori a starostovia. „Každému, kto má záujem, poradíme, poskytneme všetky potrebné materiály,“ hovorí J. Kurňavka.

Pribudli novinky

Štátny fond toho, samozrejme, robí oveľa viac. Poskytuje aj úvery na výstavbu domov pre seniorov alebo kúpu bytov pre mladé rodiny. V tomto roku mu do portfólia pribudli ďalšie novinky. Okrem mladomanželských pôžičiek to bude aj výstavba ubytovacích domov. Cieľom tejto podpory je, aby podnikatelia (aj samosprávy) mali možnosť poskytnúť ubytovanie pre svojich zamestnancov. Netreba si to však mýliť s ubytovňami. Vďaka flexibilite nastavených podmienok by malo ísť o bývanie v základnom štandarde aj pre začínajúce rodiny alebo stredný manažment. „Vďaka tejto forme podpory môžu vzniknúť veľmi pekné ubytovacie domy v blízkosti nielen fabrík, ale napríklad aj škôl alebo firiem, ktoré sa chcú dobre starať o svojich zamestnancov,“ hovorí J. Kurňavka.

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2020

Článok bol publikovaný: 14. 11. 2019

 

Poloha na mape

Galéria

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2022
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2022
 

Údaje o firme Štátny fond rozvoja bývania boli overené: 22. 12. 2020
Internetový zápis úplný. Uverejnený 14. 11. 2019

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety