DatabázaČlánkyKľúčové slová

ISAT, s.r.o.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Softvérové služby

Kľúčové slová

Poľnohospodárske službySoftware pre poľnohospodárstvo

Základné informácie

logotype

ISAT, s.r.o.

Poskytovanie služieb v oblasti tvorby technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít

Radlinského 12
949 01 Nitra
Mobil: +421 911 761 114
E-mail: isat@isat.sk
Web: www.isat.sk
FacebookInstagram
IČO: 35951265
IČ DPH / DIČ: SK2022047577

Kontaktné osoby

Ing. Andrej Urbanovič, PhD. - konateľ spoločnosti

• poskytovanie služieb v oblasti tvorby a programovania technicko - softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít
• poradenstvo a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií
• vývoj, nákup a predaj informačných systémov, databáz a technológií
• poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva a informačných systémov pre poľnohospodárstvo

Moderná doba si vyžaduje ...

Spoločnosť ISAT, s.r.o. je organizácia, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti tvorby a programovania technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít, poradenstvo a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií.

Používanie informačných technológií a systémov v súčasnosti sa stalo nevyhnutnosťou v mnohých oblastiach. Ich rozvoj a stále narastajúce požiadavky na vedenie dokumentácie ohľadom spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a iných povinností v poľnohospodárstve nasmerovali ISAT, s.r.o. na vytvorenie softvéru, ktorý je schopný znížiť náklady na administratívu a zvýšiť tak produktivitu družstiev. Už od roku 2005 ponúkame softvér AgroCont© na vedenie povinnej evidencie spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ a postupne vyvíjame ďalšie informačné systémy, podľa potrieb klientov. Vznikli tak ďalšie významné produkty, ako sú napríklad Kataster_NET©, Evidencia zvierat©, ISAT-Podateľňa, Nehnuteľnosti a ďalšie. Tieto softvéry neustále vyvíjame a prispôsobujeme novým požiadavkám.

V súčasnosti ponúka profesionálne služby prostredníctvom skúsených odborníkov a špičkovej techniky najmä pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby. Aktivity spoločnosti sa opierajú o poznatky získané v spolupráci s výskumnými inštitúciami, ktoré boli overené priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby, čo dokazuje spolupráca s mnohými poľnohospodárskymi podnikmi.

Produkty

• AgroCont – agronomická evidencia
• Kataster_NET – kataster a nájomné zmluvy
• ISAT – Podateľňa
• ISAT – Správca MZ

Čo zahŕňajú tieto softvéry?

• Elektronické podávanie výstupov na ÚKSÚP
• Kontrola vstupných údajov
• Elektronická kniha honov
• Denník pasenia
• Výkazy prác, sklady, PHM
• IP v zeleninárstve, ovocinárstve a vinohradníctve
• Prepojenie s ekonomickými softvérmi Helios, Intes, Noris
• Správna farmárska prax
• Vnútropodnikové štatistiky a analýzy
• Prepojenie s webovou aplikáciou ISAT-Správca
• Kataster a nájomné zmluvy
• Vyhláška 172/2018 , Upozornenie na zmeny v liste vlastníctva
• Poštový klient
• Grafické zobrazenie parciel LPIS, E, C parciel a nájmov
• Spracovanie GSAA dotácií
• Elektronické pracovné výkazy a agro evidencia
• Prepojenie s ekonomickými systémami, GPS strojov a dochádzkových systémov

Článok bol publikovaný: 31. 3. 2022

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme ISAT, s.r.o. boli overené: 7. 4. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 31. 3. 2022

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety