DatabázaČlánkyKľúčové slová

KIWA sk, s.r.o.

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Elektrotechnika  ›  Elektrotechnické materiály, elektroinštalácie

Kľúčové slová

Elektrotechnický materiál a zariadeniaPrepäťové ochrany

Základné informácie

logotype

KIWA sk, s.r.o.

Vývoj, výroba a predaj prepäťových ochrán KiWA

Jakuba Haška 1
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 6927 011
Mobil: +421 911 983 915
E-mail: kiwa@kiwa.sk
Web: www.kiwa.sk

IČO: 44769512
IČ DPH / DIČ: SK2022816158

Technická podpora: +421 911 971 401
Obchodné oddelenie: +421 911 983 915

• Vývoj, výroba a predaj prepäťových ochrán KiWA
• Komplexné aplikačné poradenstvo a servis prepäťových ochrán KiWA
• Dlhodobá spolupráca s renomovanými zahraničnými firmami v oblasti výroby prepäťových ochrán
• Export do krajín v rámci Európskej únie a tretích krajín

KiWA – prepäťové ochrany

PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť „KiWA – prepäťové ochrany“ je najvýznamnejším výrobcom prepäťových ochrán na Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami pri riešení náročných technických a obchodných úloh v komplexnom poňatí, t.zn. od vývoja cez technologickú prípravu až po realizáciu, predaj, aplikačné poradenstvo a servis.

Ťažisko výrobného programu tvoria prepäťové ochrany triedy I, II a III podľa medzinárodnej normy IEC 61643–1. Uvedené ochrany sa používajú v inštalačných rozvodoch napájacích sietí v najrozličnejších oblastiach. Výrobný program zahrňuje tiež novovyvinuté výrobky najmä pre tržný segment dátových prepäťových ochrán, ktorých využitie je hlavne v oblasti merania, riadenia, regulácie a automatizácie technologických procesov a v oblasti komunikačných a počítačových technológií.

Z celkového objemu výroby predstavuje export významnú časť produkcie. Pre výrobky z našej produkcie – prepäťové ochrany pre nn rozvodné siete, máme udelené slovenské certifikáty a naši zahraniční partneri aj rakúsky (uznávaný v celej západnej Európe), americký (pre USA) a čínsky certifikát.

KiWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective Devices) všetkých štandardných kategórií nízkeho napätia. Všetky výrobky sú vyrábané modernými výrobnými postupmi s najvyšším stupňom kontroly kvality, čím sa dosahuje ich vysoká spoľahlivosť a bezpečnosť pri ich použití. Funkčná spoľahlivosť a bezpečnosť pri ich použití bola overená národnými certifikačnými orgánmi v zmysle noriem platných pre krajiny použitia.

Ponúkaný sortiment SPD KiWA umožňuje predovšetkým projekčným tímom zabezpečiť v projektovaných zariadeniach predpísaný stupeň ich odolnosti voči následkom prepätí rôzneho druhu a to pri nízkych zaobstarávacích ako aj prevádzkových nákladoch. Z hľadiska dlhodobej prevádzky je veľkou prednosťou SPD KiWA ich funkčná a rozmerová kompatibilita s výrobkami iných popredných svetových výrobcov.

Použitie SPD z výrobného sortimentu KiWA je pre ich používateľov účinným prostriedkom na zvýšenie konkurencieschop­nosti vlastných výrobkov na svetových trhoch v širokom rozsahu aplikačných oblastí počínajúc rozsiahlymi investičnými celkami a končiac meracími a telekomunikačnými sieťami.

Svojim zákazníkom KiWA ponúka moderné a certifikované jednotky SPD s vysokým pomerom úžitkovej hodnoty k cene. Okrem štandardného sortimentu je KIWA pripravená podľa požiadaviek zákazníka v krátkom čase vyvinúť a dodať jednotky so špecifickými vlastnosťami (napr. pre napájacie siete s neštandardným napätím).

Svoje vysokokvalifikované technické kapacity ponúka KiWA pre riešenie jednorázových problémov spojených s preventívnou ochranou elektrických zariadení a rozvodov.

Prepäťové ochrany KiWA – SPD typ 1+2+3

PO I – prepäťové ochrany (B+C+D)

 • Un = 230V AC
 • Iimp = 12,5kA/pól
Špecifikácia:
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v menších priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch s prípojkou nn zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym alebo nepriamym úderom blesku
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia:
 • do hlavného rozvádzača
Použitie:
 • Ako 1.stupeň (T1 , hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1,T2,T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi MOV
Vyhotovenie:
 • základná časť + výmenné ochranné moduly
 • Ochranné moduly otočiteľné voči základni o 180°
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

PO I e – prepäťové ochrany (B+C+D)

 • Un = 230V AC
 • Iimp = 7kA/pól
Špecifikácia:
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení, kde nehrozí priamy úder do objektu a pripájacích vedení – MALÉ OHROZENIE ELEKTROINŠTALÁCIE. Použitie pre objekty s hladinou ochrany pred bleskom LPL IV – rodinné domy bez bleskozvodu s prípojkou zemným káblom, objekty a haly v husto zastavaných oblastiach s výškovými budovami.
Použitie:
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
 • Použitie ako 1.stupeň (T1, hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi
Inštalácia:
 • do hlavného rozvádzača
Vyhotovenie:
 • základná časť + výmenné ochranné vložky
 • Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180°
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

PO I z – prepäťové ochrany (B+C+D)

 • Un = 230V AC
 • Iimp = 12,5kA/pól
Špecifikácia:
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v menších priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch s prípojkou nn zemným káblom pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia:
 • do hlavného rozvádzača
Použitie:
 • Použitie ako 1.stupeň (T1, hrubá ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1, T2, T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi
Vyhotovenie:
 • základná časť + výmenné ochranné vložky
 • Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180°
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

POm I – prepäťové ochrany (B+C+D)

 • Un = 230V AC
 • Iimp = 25kA/pól
Špecifikácia:
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym alebo nepriamym úderom blesku
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
INŠTALÁCIA:
 • do hlavného rozvádzača
Použitie:
 • Ako 1.stupeň T1 ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1,T2,T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi MOV a bleskoistkami
 • Žiadny zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
 • Žiadny následný prúd
Vyhotovenie:
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče
 • Možnosť spájania monoblokov prepojovacími lištami

POm I LCF – prepäťové ochrany (B+C+D)

 • Un = 230V AC
 • Iimp = 12,5 kA/pól, 25 kA/pól, 30 kA/pól, 38 kA/pól, 50 kA/pól, 100 kA/pól
Špecifikácia:
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym alebo nepriamym úderom blesku
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia:
 • do hlavného rozvádzača
Použitie:
 • Ako 1.stupeň T1 ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1,T2,T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi MOV a bleskoistkami
 • Žiadny zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
 • Žiadny následný prúd
Vyhotovenie:
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče
 • Možnosť spájania monoblokov prepojovacími lištami

PO I LCF – prepäťové ochrany (B+C+D)

 • Un = 230V AC
 • Iimp = 25 kA/pól, 50 kA/pól, 100 kA/pól
Špecifikácia:
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných a bytových domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku do objektu
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia:
 • do hlavného rozvádzača
Použitie:
 • Ako 1.stupeň T1 ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1,T2, T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi a bleskoistkami
 • Žiadny zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
 • Žiadny následný prúd
Vyhotovenie:
 • základná časť + výmenné ochranné vložky
 • Ochranné vložky otočiteľné voči základni o 180°
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče

POm I LCF BD – prepäťové ochrany (B+C+D)

 • Un = 230V AC
 • Iimp = 38 kA/pól, 50 kA/pól, 100 kA/pól
Špecifikácia:
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných a bytových domoch pred účinkami prepäťovej vlny spôsobenej blízkym, priamym alebo nepriamym úderom blesku do objektu
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny
Inštalácia:
 • do hlavného rozvádzača
Použitie:
 • Ako 1.stupeň T1 ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v hlavnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T1,T2, T3 (hrubá, stredná a jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi a bleskoistkami
 • Žiadny zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
 • Žiadny následný prúd
Vyhotovenie:
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Multifunkčné svorky pre vodiče
 • Možnosť spájania monoblokov prepojovacími lištami

Fotovoltaické PO I – prepäťové ochrany (B+C)

 • UCPV = 600V DC, 1000V DC
Špecifikácia:
 • Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V
 • Prepäťová ochrana so zvýšenou odolnosťou proti poruchám izolácie voči zemi
 • Výmenné ochranné moduly
 • Varistorové moduly pre ochranu pred prepätím
 • Bleskoistkový modul pre galvanické oddelenie od zeme
Vyhotovenie:
 • Optická signalizácia poruchy
 • Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R)
 • Ochranné moduly otočiteľné o 180°

PO I LED – prepäťové ochrany pre verejné osvetlenie (B+C+D)

 • Un = 230V AC
 • Iimp = 12,5kA
Špecifikácia:
 • Použitie pre LED svietidlá ako 2. a 3. stupeň (T2 stredná a T3 jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Inštalácia:
 • do inštalačných krabíc k svorkám chráneného zariadenia, alebo do káblových žľabov
Použitie:
 • Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
 • Ochranný účinok zabezpečený varistormi v kombinácii s bleskoistkou
Vyhotovenie:
 • Optická alebo akustická signalizácia prevádzkového stavu

Prepäťové ochrany KiWA – SPD typ 2+3

PO II – prepäťové ochrany (C+D)

 • Un = 60, 120, 230, 385, 550, 750 V AC
 • Imax = 40 kA/pól
Špecifikácia:
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch a bytoch pred prepätím
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Inštalácia:
 • do podružného rozvádzača
Použitie:
 • ako 2.stupeň T2 ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v podružnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T2, T3 (stredná, jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi MOV a plynom plnenými bleskoistkami
Vyhotovenie:
 • základná časť + výmenné ochranné moduly
 • Ochranné moduly otočiteľné voči základni o 180°
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Optická signalizácia stavu opotrebenia (vyhotovenie EWS)
 • Nulový zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
 • Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

PO II z – prepäťové ochrany (C+D)

 • Un = 60, 120, 230, 385, 550, 750 V AC
 • Imax = 40 kA/pól
Špecifikácia:
 • Na ochranu elektrických sietí a zariadení v priemyselných objektoch, administratívnych objektoch, objektoch občianskej vybavenosti, rodinných domoch a bytoch pred prepätím
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Inštalácia:
 • do podružného rozvádzača
Použitie:
 • ako 2.stupeň T2 ochrany pred prepätím
 • Pre prístroje umiestnené v podružnom rozvádzači zabezpečuje ochranu pred prepätím v rozsahu T2, T3 (stredná, jemná ochrana)
 • Vysoká zvodová schopnosť zabezpečená výkonnými varistormi MOV a plynom plnenými bleskoistkami
Vyhotovenie:
 • základná časť + výmenné ochranné moduly
 • Ochranné moduly otočiteľné voči základni o 180°
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu
 • Optická signalizácia stavu opotrebenia (vyhotovenie EWS)
 • Nulový zvyškový prúd (vyhotovenie LCF)
 • Multifunkčné svorky pre vodiče a prepojovacie lišty

Fotovoltaické PO II – prepäťové ochrany (C)

 • UCPV = 100, 200, 600,1000 V DC
Špecifikácia:
 • POPV sú prepäťové ochrany vyvinuté pre použitie v oblasti fotovoltaiky, v obvodoch s jednosmerným prúdom.
Použitie:
 • Na ochranu jednosmerných obvodov fotovoltaických systémov s prevádzkovým napätím do 1000 V DC
Vyhotovenie:
 • Výmenné ochranné moduly
 • Varistorové moduly pre ochranu pred prepätím
 • Optická signalizácia poruchy
 • Diaľková signalizácia poruchy (vyhotovenie R)
 • Ochranné moduly otočiteľné o 180°

PO II LED – prepäťové ochrany pre verejné osvetlenie (C+D)

 • Un = 230V AC
 • Imax = 30kA, 10kA
Špecifikácia:
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
Použitie:
 • pre LED svietidlá ako 2. a 3. stupeň (T2 stredná a T3 jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
 • Ochranný účinok zabezpečený varistormi v kombinácii s bleskoistkou
Inštalácia:
 • do inštalačných krabíc k svorkám chráneného zariadenia, alebo do káblových žľabov
Vyhotovenie:
 • Optická alebo akustická signalizácia prevádzkového stavu

Prepäťové ochrany KiWA – SPD typ 3

PODA/S – Modulové prepäťové ochrany (D)

Použitie:
 • Použitie ako 3.stupeň (T3, jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
 • Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
 • Ochranný účinok zabezpečený varistorom v kombinácii s bleskoistkou
Inštalácia:
 • do káblových žľabov, do inštalačných krabíc alebo k svorkám chráneného zariadenia
Vyhotovenie:
 • Optická a/alebo akustická signalizácia prevádzkového stavu

RPO D – Rozvádzačové prepäťové ochrany (D)

Použitie:
 • Použitie ako 3.stupeň (T3, jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
 • Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
 • Ochranný účinok zabezpečený varistorom v kombinácii s bleskoistkou
Inštalácia:
 • na profilovú lištu 35mm
Vyhotovenie:
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu

RPODF – Rozvádzačové prepäťové ochrany s VF filtrom (D)

Použitie:
 • Použitie ako 3.stupeň (T3, jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
 • Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
 • Ochranný účinok proti prepätiu zabezpečený obvodmi s varistorom a bleskoistkou
 • Zabraňuje šíreniu vysokofrekvenčných porúch
Inštalácia:
 • na profilovú DIN lištu 35mm
 • Integrovaný vysokofrekvenčný filter
Vyhotovenie:
 • Optická a diaľková signalizácia prevádzkového stavu

ZPOD Zásuvkové prepaťové ochrany (D)

Použitie:
 • Použitie ako 3.stupeň (T3, jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Znižuje prepätie a omedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
 • Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
 • Ochranný účinok zabezpečený varistorom v kombinácii s bleskoistkou
Inštalácia:
 • do inštalačných krabíc
Vyhotovenie:
 • Optická signalizácia stavu prepäťovej ochrany
 • základné vyhotovenie – zelený indikátor signalizuje bezchybnú funkciu
 • inverzné vyhotovenie (I) – porucha funkcie je signalizovaná červeným indikátorom

PO LED – prepäťové ochrany pre LED svietidlá (D)

Použitie:
 • Použitie pre LED svietidlá ako 2. a 3. stupeň (T2 stredná a T3 jemná ochrana) v 3-stupňovom koncepte ochrany pred prepätím
 • Znižuje prepätie a obmedzuje energiu prepäťovej vlny spôsobenej indukciou a spínacími pochodmi v napájacej sieti nn
 • Ochranný účinok zabezpečený varistormi v kombinácii s bleskoistkou
Inštalácia:
 • do inštalačných krabíc k svorkám chráneného zariadenia, alebo do káblových žľabov
 • Ochrana pred priečnym aj pozdĺžnym prepätím (L/N, L/PE, N/PE)
Vyhotovenie:
 • Optická alebo akustická signalizácia prevádzkového stavu

PREPÄŤOVÉ OCHRANY pre MaR

Prepäťové ochrany komunikačných liniek pre MaR

 • Pre ochranu dátových vstupov zariadení v systémoch merania a regulácie, ktoré sú vo všeobecnosti značne citlivé na poškodenie prepätím, sú určené zvodiče prepätia triedy DM (pre meranie a reguláciu) a DN (napájacie).

TIETO PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÚ CHARAKTERISTICKÉ:

 • vysokou zvodovou schopnosťou až 20 kA(8/20) podľa typu, – vysokou účinnosťou potlačenia prepäťových javov
 • jednoduchou inštaláciou
 • dlhou životnosťou

K DISPOZÍCII SÚ TRI ZÁKLADNÉ VYHOTOVENIA:

 • R – rozvádzačové na DIN lištu
 • M – modulové
 • P – integrované – určené pre zabudovanie priamo do chráneného zariadenia

Prepäťové ochrany pre dátové siete Ethernet

 • Ochrana dátových vstupov zariadení siete LAN Ethernet 100BaseT v ochrannej bleskovej zóne ZBO 1 (vo vnútri stavebného objektu). Podmienkou pre dosiahnutie plného ochranného účinku je správne uzemnenie prepäťovej ochrany
 • Ochranné moduly DME100T sa zapájajú medzi chránené zariadenie (pracovnú stanicu, server, HUB, …) a nechránenú prípojku siete. Vzhľadom na svoje malé rozmery sa moduly montujú priamo na chránené zariadenie. Výhodou takejto montáže je, že spravidla nie je nutné zriaďovať prípojku uzemnenia, nakoľko jeho funkciu zastane kostra chráneného zariadenia

DME100TX-4RJ

 • je ochranný modul, určený na ochranu zariadení počítačovej siete 100BaseTX. Poskytuje ochranu 2 párov vodičov. Je vybavený dvomi pripojovacími konektormi RJ45, ktoré sú vo svojej funkcii zameniteľné – každý z nich môže byť vstupný, alebo výstupný. Nechránený výstup siete LAN sa patch káblom pripojí na jeden konektor modulu, druhý konektor sa káblom prepojí so vstupom chráneného zariadenia

DME100TX-4RJ-R

 • je prepäťová ochrana určená pre montáž na DIN lištu. K potenciálu PE sa pripája prostredníctvom držiaka na DIN lištu, pripojenú k PE
 • Jemná jednostupňová ochrana, ochranný účinok zabezpečuje obvod pozostávajúci z kombinácie supresorových a lavínových diód. Ochrana pôsobí voči priečnemu aj pozdĺžnemu impulznému prepätiu (medzi vodičmi navzájom / medzi vodičmi a zemou)

Modul signalizácie poruchy prepäťovej ochrany

Modul signalizácie poruchy prepäťovej ochrany MSP-24 a MSP-230

 • je určený pre zvukovú a svetelnú signalizáciu poruchového stavu prepäťových ochrán
 • je dodávaný v dvoch vyhotoveniach:
 • MSP-24 určený pre napätie 24 V AC/DC
 • MSP-230 určený pre napätie 48 ÷ 230 V AC
 • uvedené moduly sa môžu použiť ako signalizačné jednotky aj v ďalších aplikáciách, napr. časti strojného zariadenia a pod.

ZAUJALI VÁS TIETO PRODUKTY?
Otázky prosíme posielať na e-mail: kiwa@kiwa.sk

Článok bol publikovaný: 3. 10. 2019

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

PO I e – prepäťové ochrany (B+C+D)
PO I e – prepäťové ochrany (B+C+D)
Prepäťové ochrany pre dátové siete Ethernet
Prepäťové ochrany pre dátové siete Ethernet
PO LED – prepäťové ochrany pre LED svietidlá (D)
PO LED – prepäťové ochrany pre LED svietidlá (D)
ZPOD Zásuvkové prepaťové ochrany (D)
ZPOD Zásuvkové prepaťové ochrany (D)
RPODF – Rozvádzačové prepäťové ochrany s VF filtrom (D)
RPODF – Rozvádzačové prepäťové ochrany s VF filtrom (D)
RPO D – Rozvádzačové prepäťové ochrany (D)
RPO D – Rozvádzačové prepäťové ochrany (D)
PODA/S – Modulové prepäťové ochrany (D)
PODA/S – Modulové prepäťové ochrany (D)
PO II LED - prepäťové ochrany pre verejné osvetlenie (C+D)
PO II LED - prepäťové ochrany pre verejné osvetlenie (C+D)
Fotovoltaické PO II – prepäťové ochrany (C)
Fotovoltaické PO II – prepäťové ochrany (C)
PO II z – prepäťové ochrany (C+D)
PO II z – prepäťové ochrany (C+D)
PO I LED – prepäťové ochrany pre verejné osvetlenie (B+C+D)
PO I LED – prepäťové ochrany pre verejné osvetlenie (B+C+D)
Fotovoltaické PO I – prepäťové ochrany (B+C)
Fotovoltaické PO I – prepäťové ochrany (B+C)
POm I LCF BD – prepäťové ochrany (B+C+D)
POm I LCF BD – prepäťové ochrany (B+C+D)
PO I LCF – prepäťové ochrany (B+C+D)
PO I LCF – prepäťové ochrany (B+C+D)
POm I LCF – prepäťové ochrany (B+C+D)
POm I LCF – prepäťové ochrany (B+C+D)
POm I – prepäťové ochrany (B+C+D)
POm I – prepäťové ochrany (B+C+D)
PO I z – prepäťové ochrany (B+C+D)
PO I z – prepäťové ochrany (B+C+D)
PO I – prepäťové ochrany (B+C+D)
PO I – prepäťové ochrany (B+C+D)
PO II – prepäťové ochrany (C+D)
PO II – prepäťové ochrany (C+D)
 

Údaje o firme KIWA sk, s.r.o. boli overené: 13. 10. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 20. 9. 2019

Ročenka Energetika Strojárstvo 2020    Ročenka Energetika Strojárstvo 2021   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety