DatabázaČlánkyKľúčové slová

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu - SAVT

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Inštitúcie, zväzy, asociácie

Kľúčové slová

BetónBetonáreňBetonárska technikaBetonárske práceKonferencie, kongresyKurzy a školeniaTransportbetónVydavateľstvá

Základné informácie

logotype

Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu - SAVT

Organizovanie odborných seminárov a konferencii; vydávanie odborných publikácií spolupráca s ERMCO; zber štatistických údajov; „Smernica pre pohľadové betóny“

Kolískova 1
841 05 Bratislava
Mobil: +421 903 757 519
E-mail: savt@savt.sk
Web: www.savt.sk

IČO: 31752560
IČ DPH / DIČ: SK2020876253

Kontaktné osoby

Ing. Ivan Hanzlíček, prezident SAVT

• záujmové združenie právnických osôb na podporu využívania betónu v stavebníctve
• podpora využívania pohľadového betónu (Smernica pre pohľadový betón)
• odborné publikácie na podporu betónu (Betón pre priemyselné podlahy; Profesionáli pri práci s betónom; Modul pružnosti betónu, atď.)
• pravidelné odborné akcie: konferencia s medzinárodnou účasťou „BETÓN 20..“, odborný seminár „Výroba betónu 20..“

Kľúčové slová:Transportbetón, betón, štatistické údaje za transportbetón, odborné konferencie, odborné semináre, odborné publikácie, ERMCO, spolupráca s ERMCO, technické normy pre betón

Výhody používania transportbetónu pri výstavbe

Betón je v súčasnej dobe najviac používaným stavebným materiálom vzhľadom na svoju všestrannú použiteľnosť, svoje mnohé výhodné vlastnosti a nie na poslednom mieste vzhľadom na svoju hospodárnosť (primeranú cenu).

Transportbetón je osvedčený materiál s veľkou tradíciou

Zmeny po roku 1989 priniesli čoraz väčšie využívanie transportbetónu aj pre menšie stavby a jeho čoraz širšie používanie súkromníkmi stavebníkmi pri individuálnej bytovej výstavbe.

Transportbetón je zaručená kvalita

Tým, že je betón vyrábaný priemyselne je možné zabezpečiť jeho kvalitu, ktorá je nezrovnateľná s kvalitou betónu vyrobeného jeho ručným miešaním a dopravou na stavbe. Betonárne sa pravidelne kontrolované nezávislými orgánmi, ktoré kontrolujú dodržiavanie procesu vnútropodnikovej kontroly kvality. Betón udrží svoje pôvodné vlastnosti minimálne po dobu 50 rokov, ale jeho kvalitnou výrobou a opatreniami pri jeho ukladaní, zhutňovaní a ošetrovaní možno dosiahnuť udržanie vlastností až po dobu 100 rokov.

Transportbetón dovoľuje stavať aj za zhoršených poveternostných podmienok

Pri výrobe betónu sa používajú prísady, ktoré umožňujú optimalizovať vlastnosti betónu pre betónovanie v danom ročnom období a tak zlepšiť vlastnosti betónu pri jeho spracovaní na stavbe (v lete spomaliť tuhnutie a tvrdnutie betónu a za chladného počasia naopak zrýchliť nárast pevností betónu, aby tento mohol čím skôr zatvrdnúť a znášať tak aj nízke teploty vonkajšieho prostredia).

Transportbetón umožňuje stavať rýchlo a hospodárne

Rýchlosť výstavby sa dosahuje tým, že transportbetón, ktorý je na stavenisko dopravovaný domiešavačmi, je ďalej na stavbe dopravovaný čerpadlami na betón, ktoré výrazne znižujú prácnosť pri doprave betónu na stavbe. Dodávka transportbetónu na stavbu presne v požadovaný čas zabraňuje prestojom na stavbe. Výrazne sa tým zníži aj potrebný počet pracovníkov pri betonáži.

Transportbetón prináša do bytových stavieb ticho do domova

Hluk poškodzuje ľudské zdravie a transportbetón veľmi účinne ochraňuje pred hlukom.

Transportbetón je zásobník tepla a klimatizácia zdarma

Betón v spojení s dobrou tepelnou izoláciou prispieva k úspore energie a znižuje odchýlky medzi dennou a nočnou teplotou. Betón ako kompaktný materiál má tepelnú zotrvačnosť -schopnosť akumulovať tepelnú energiu v čase jej dostatku alebo prebytku a potom ju postupne uvoľňovať do vnútorných priestorov.

Transportbetón použitý na zhotovenie suterénu stavby nedáva šancu výskytu vlhkosti

Kvalitný vodonepriepustný betón nahradzuje u niektorých stavieb aj tradičnú „čiernu izoláciu“ za použitia asfaltových lepeniek. Transportbetón sa oplatí použiť na zhotovenie pivnice rodinného domu. Pivnica predstavuje vlastne „využitý základ“ rodinného domu.

Transportbetón je nehorľavý a bezpečný

Betón je nehorľavý materiál, ktorý pri požiari nevytvára žiaden dym. Má aj veľkú prednosť – schopnosť spomaliť prestup tepla počas požiaru (spomaľuje zohrievanie susediacich priestorov).

Článok bol publikovaný: 2. 11. 2015

 

Poloha na mape

Galéria

Betonáž mosta
Betonáž mosta
Betonáž parkovacej plochy
Betonáž parkovacej plochy
Betonáž pri oprave tunela
Betonáž pri oprave tunela
Betonáž rodinného domu s PUMI
Betonáž rodinného domu s PUMI
Betonáž s PUMI v mestskej zástavbe
Betonáž s PUMI v mestskej zástavbe
Betonáž vozovky
Betonáž vozovky
Betonáž za neprerušenej premávky
Betonáž za neprerušenej premávky
Betonáž
Betonáž
Twincity základová doska
Twincity základová doska
Betonáž mosta v zime
Betonáž mosta v zime

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2020
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2020
 

Údaje o firme Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu - SAVT boli overené: 21. 2. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 1. 12. 2015

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 485, Tento rok: 143, Tento mesiac: 10, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety