DatabázaČlánkyKľúčové slová

ENERGIA - Jarás, s. r. o.

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Služby odborné  ›  Odborné poradenstvo a vzdelávanie

Kľúčové slová

EnergetikaSkúšobníctvo, certifikácia

Základné informácie

logotype

ENERGIA - Jarás, s. r. o.

Energetické poradenstvo. Školenia o energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojoch energie.

Sv. Vincenta 1
821 03 Bratislava - Ružinov
Mobil: +421 905 341 382
E-mail: info@energia-jaras.sk
Web: www.energia-jaras.sk

IČO: 45852863
IČ DPH / DIČ: SK2023116084

Energetické služby

• Energetické poradenstvo,
• Energetické audity obnoviteľných energetických zdrojov (OZE),
• Energetické audity priemyselných prevádzok,
• Energetické audity budov (certifikácia budov),
• Odborné posudky OZE pre banky a investorov,
• Kontrolná činnosť investičných a úverových plánov pre banky,
• Projektový manažment,
• Energetický manažment,
• Poradenská, konzultačná a inžinierska činnnosť v oblasti energetiky,
• Energetické technicko-ekonomické štúdie,
• Štúdie a návrhy strešných slnečných elektrární na budovy a rodinné domy,
• Merania na slnečných elektrárňach a optimalizácia ich prevádzky.

ENERGIA – Jarás, s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 2010 a pomerne za krátku dobu aj vďaka predchádzajúcim dlhoročným skúsenostiam odborníkov sa vypracovala na spoľahlivú firmu najmä pre banky a investorov v oblasti nezávislých odborných hodnotení energetických projektov. Zameriavame sa na obnoviteľné zdroje energie (OZE), ako jeden z dôležitých energetických zdrojov v ENERGIA – Jarás, s.r.o. sa stala jednou z prvých spoločností na Slovensku, špecializovanou na audity solárnych elektrární. Realizujeme nezávislé energetické audity solárnych, vodných a bioplynových elektrární, ako aj záverečné hodnotiace správy a hodnotiace prevádzkové správy, ktoré zahŕňajú optimalizáciu návrhu, inštalácie a prevádzky energetických zariadení pre navrhované i už postavené projekty FVE. Ponúkame komplexné odborné posudky a technicko-ekonomické hodnotenia využívania nových technologických prvkov pre OZE a ich optimalizáciu. Pre účinnú optimalizáciu uskutočňujeme špecializované merania na FVE (merania výroby a účinnosti jednotlivých častí elektrárne, termovíziu a pod). Okrem toho hodnotíme projekty pre energetické zhodnotenie odpadov (najmä plastových).

Poskytujeme odborný dozor pre banky a investorov ohľadne dodržiavania investičného a úverového plánu projektov OZE. V oblasti fotovoltických solárnych elektrární sa okrem pozemných inštalácií zaoberáme aj strešnými FV systémami a ich komplexným projektovým návrhom s kompletným dodaním služieb. Máme skúsenosti s projektovým manažmentom a poradenstvom pre projekty veterných parkov na Slovensku z obdobia ich prípravy 1/2007 až 9/2009.

Zaoberáme sa zákonom predpísanými energetickými auditmi priemyselných prevádzok, poradenstvom a inžinierskou činnosťou v energetike, auditmi spotreby elektrickej energie a tepla pre bytovú výstavbu, rodinné domy a administratívne budovy – energetická certifikácia budov. Ponúkame posudkovú činnosť, štúdie a konzultácie v súvislosti s plánovaním rozvoja priemyselných zariadení a zariadení pre výrobu a prenos elektrickej i tepelnej energie. Navrhujme opatrenia a zmeny pre zlepšenie stavu a optimalizáciu prevádzky energetických zariadení i celých podnikov s cieľom zníženia energetickej spotreby – energetický manažment. V odbornej oblasti úzko spolupracujeme so zahraničnými firmami a to najmä so slovenskou pobočkou nemeckej firmy s TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a slovenskou pobočkou francúzkej fimy BUREAU VERITAS SLOVAKIA spol. s r.o.. Prehľad našich činností, ktorými sa zaoberáme, sú uvedené na našej stránke: www.energia-jaras.sk

Článok bol publikovaný: 11. 9. 2014

 

Poloha na mape

 

Údaje o firme ENERGIA - Jarás, s. r. o. boli overené: 30. 9. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 15. 8. 2018

Ročenka Energetika Strojárstvo 2020    Ročenka Energetika Strojárstvo 2021    Ročenka Energetika Strojárstvo 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety