DatabázaČlánkyKľúčové slová

Pôdohospodárska platobná agentúra PPA

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu

Kľúčové slová

Úrady

Základné informácie

logotype

Pôdohospodárska platobná agentúra PPA

Úrady, pôdohospodárska platobná agentúra, sekcia kontaktov medzi agropodnikateľmi

Hraničná 12
815 26 Bratislava
Tel.: +421 2 526 300 47
Mobil: +421 918 612 429
E-mail: info@apa.sk
Web: www.apa.sk

Kontaktné osoby

Mgr. Jozef Kiss, MA. - generálny riaditeľ

Regionálne pracoviská PPA

www.apa.sk/regionalne-pracoviska-ppa

Poľnohospodári sa od 2.1. 2023 môžu prihlasovať do výzvy na 50 mil. €

PPA pripomína poľnohospodárom, že od dnešného dňa sa môžu prihlasovať do výzvy č. 65/PRV/2022 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Alokácia na uvedenú výzvu predstavuje sumu 50 miliónov EUR v členení na základné zdroje PRV 2014–2022 a zdroje EURI.

Oprávnení žiadatelia môžu posielať svoje žiadosti od 2. 1. 2023 do 6. 4. 2023.

Výzva je určená pre oblasti: · Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV) · ŠRV – malí poľnohospodári · Živočíšna výroba (skr. ŽV) · ŽV – malí poľnohospodári · Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV · High tech pre ŠRV a ŽV

Žiadatelia podávajú žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom formulára ŽoNFP na portáli slovensko.sk. Aby jeho žiadosť bola úspešná musí splniť kritéria zverejnené vo výzve a tiež nesmie byť dlžníkom na daniach, nesmie mať nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie a nesmie byť v likvidácii. Žiadatelia majú aj pri tejto výzve k dispozícii rozšírený Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií. Ten im podanie žiadosti uľahčí a zároveň zrýchli proces vyhodnotenia.

Poľnohospodári môžu peniaze z tejto výzvy využiť napríklad na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov, na obstaranie inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy, na investície do proti mrazovej ochrany, na technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín, technológie na mechanické ošetrovanie porastov, digitálne technológie súvisiace s precíznym poľnohospodárstvom, ochranu pôdy pred eróziou, technológie na mulčovanie pôdy, na investície do automatizovaných technológií určených pre dojenie, kŕmenie a odstraňovanie hnoja, na využívanie dronov so softvérovým vybavením pre kontrolu pohybu, zdravotného stavu zvierat a ochrany pred predátormi, investícia do oplotenia pasienkov, nákup pastierskych a ovčiarskych psov určených na ochranu stád a odplašovanie šeliem, na investície do digitálnej technológie na riadenie chovu, na robotiku v chove hospodárskych zvierat v rámci živočíšnej výroby, inteligentné senzory pre sledovanie a vyhodnocovanie stavu pôdy, vody, počasia, produkcie biomasy, nanosenzory na snímanie stresu rastlín, špecializované technológie potrebné pre vertikálne pestovanie plodín a ďalšie. Kompletný zoznam je zverejnený vo výzve na www.apa.sk.

Žiadateľa bude PPA o konečnom výsledku vyhodnotenia ŽoNFP písomne informovať.

Viac informácií je k dispozícii na tel. č. +421918612429 a e–mail: info@apa.sk, projektovepodpory@apa.sk.

Zdroj: www.apa.sk/aktualne-vyzvy

Článok bol publikovaný: 11. 1. 2023

 

 

Pracoviská

  Poloha na mape

   

  Údaje o firme Pôdohospodárska platobná agentúra PPA boli overené: 15. 7. 2021
  Internetový zápis úplný. Uverejnený 0. 0. 0000

  Počet návštev. Tento rok: 47, Tento mesiac: 32, Dnes: 1

   
   
  INFOMA REALITY

  PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

  GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety