DatabázaČlánkyKľúčové slová

Naturalis SK, s.r.o.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Osivá, semená sadby, šľachtenie
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Certifikácia, skúšobníctvo

Kľúčové slová

BioproduktyInšpektoráty, inšpekcieKvalita - kontrolaSkúšobníctvo, certifikácia

Základné informácie

logotype

Naturalis SK, s.r.o.

Inšpekčný a certifikačný orgán

Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
Mobil: +421 903 448 043
Mobil: +421 915 144 779
E-mail: kontrola@naturalis.sk
E-mail: certo@naturalis.sk
Web: www.naturalis.sk

IČO: 35879319
IČ DPH / DIČ: SK2021803718
Objednávateľ: Naturalis SK, s.r.o.

Kontaktné osoby

Ing. Jaroslav Drobný – riaditeľ

Inšpekčný a certifikačný orgán

• kontrola v ekologickom poľnohospodárstve
• certifikácia bioproduktov, biopotravín, biokrmív a bioosív

Inšpekčný a certifikačný orgán

Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o. vykonáva kontrolu a certifikáciu od roku 2004. Niektorí inšpektori vykonávali svoju činnosť ešte pred vznikom spoločnosti ako členovia združenia Naturalis a predtým na základe menovacích dekrétov vtedajšieho Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (SR).

Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o. bola založená dňa 10.03.2004. Hlavnými predmetmi podnikania sú kontrola a certifikácia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (EPV).

Oprávnenie na výkon činnosti vydáva príslušný orgán pre EPV v SR: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave  (ÚKSÚP), posledné s platnosťou do 18.12.2024. Na­turalis SK, s.r.o. je oprávnený na území SR vykonávať úradnú kontrolu a iné úradné činnosti – certifikáciu v EPV u prevádzkovateľov zaoberajúcich sa:

1. výrobou nespracovaných poľnohospodárskych produktov v EPV (rastlinná výroba, zber voľne rastúcich rastlín, pestovanie húb a výroba osív, chov hospodárskych zvierat vrátane včiel);

2. výrobou spracovaných produktov (potraviny vrátane vína, biokrmivá, príprava, balenie, označovanie); 

3. dovozom z tretích krajín;

4. vývozom do tretích krajín; 

5. distribúci­ou/umiestnením na trh, skladovaním.

Od 01.07.2010 používa Naturalis SK, s.r.o. číselný kód SK-BIO-002, ktorý je zverejnený v zozname kontrolných organizácií členských štátov EÚ. Kontrolnú činnosť a certifikáciu vykonáva Naturalis SK, s.r.o. v súlade s platnou legislatívou:

1. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby;

2. nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín;

3. zákonom č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

Naturalis SK, s.r.o. je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa požiadaviek normy:

1. ISO/IEC 17020:2012 ako inšpekčný orgán typu A pre oblasť inšpekcia ekologickej poľnohospodárskej výroby – Osvedčenie o akreditácii č. I-031 vydané SNAS dňa 28.01.2022 s plat­nosťou do 18.12.2024;

2. ISO/IEC 17065:2012 na vykonávanie certifikácie produktov ekologickej výroby – Osvedčenie o akreditácii č. P-022 vydané SNAS dňa 28.01.2022 s plat­nosťou do 07.07.2025.

Pre posudzovanie zhody orgánu vykonávajúceho certifikáciu výrobkov / produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby má Naturalis SK, s.r.o. vypracovanú a schválenú Cer­tifikačnú schému Naturalis SK.

Článok bol publikovaný: 30. 4. 2024

 

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Naturalis SK, s.r.o. boli overené: 30. 4. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 22. 5. 2017

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 365, Tento rok: 248, Tento mesiac: 26, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety