DatabázaČlánkyKľúčové slová

EDEL VENT, s.r.o.

Kategórie

*  Strojárstvo  ›  Vzduchotechnika, vykurovanie a ekotechnika  ›  Vzduchotechnika, klimatizácia

Kľúčové slová

Odsávacie zariadeniaVentilátoryVzduchotechnika

Základné informácie

logotype

EDEL VENT, s.r.o.

Výroba, servis, diagnostika a montáž radiálnych ventilátorov

Jurská cesta 7
934 01 Levice
Tel.: +421 36 2300 111
Fax: +421 36 6348 641
E-mail: edelvent@edelvent.sk
Web: www.edelvent.sk

IČO: 36563617
IČ DPH / DIČ: SK2021885008

Priemyselné ventilátory

Hlavnou činnosťou firmy je výroba, servis, diagnostika a montáž radiálnych ventilátorov, komplexné riešenie odsávacích a odprašovacích systémov technológií v širokom spektre priemyslu.

Kľúčové slová: Ventilátory, Montáž, Odsávanie, Vzduchotechnika, Diagnostika, Meranie, Konštrukčné práce

Vysokovýkonné priemyselné radiálne ventilátory EDEL VENT

EDEL VENT, s.r.o. – prehľad činnosti – PDF

PREDSTAVENIE FIRMY

Spoločnosť, vznikla v roku 2004 ako reakcia na priestor v celoeurópskom trhu s ventilátormi. EDEL VENT, s.r.o. Od svojho vzniku sme dodali na celosvetové trhy už viac ako 2000 ks vysokovýkonných priemyselných radiálnych ventilátorov najmodernejšej konštrukcie.

Dnes je spoločnosť úplne samostatná a za podpory najmodernejšieho vlastného softvéru na dizajn ventilátorov poskytuje svojím zákazníkom nadštandardné služby v oblasti dodávok, montáže, diagnostiky a servisu ventilátorov. Flexibilita, rýchle dodacie termíny, spoľahlivosť a nadštandardná kvalita sú našou prvoradou a každodennou snahou!

Druhou hlavnou oblasťou činnosti EDEL VENTU je komplexné riešenie odsávacích a odprašovacích systémov technológií v širokom spektre priemyslu. Viac ako 15 rokov vyvíjané a bohatými skúsenosťami modifikované vlastné know-how v oblasti filtrácie vzduchu pochádza zo skupiny spoločností, kde EDEL VENT, s.r.o., patrí.

Spoločnosť EDEL VENT patrí do skupiny, ktorú tvoria 2 spoločnosti, ktoré vzájomne spolupracujú a spoločne ponúkajú veľmi široké portfólio vlastných výrobkov a služieb. Tieto spoločnosti sídlia na Slovensku v Leviciach.

Druhou zo spoločností vo firemnej skupine je IDO EET – Levické strojárne, s.r.o.

Spoločnosť IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. je moderná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca na trhu už viac ako 25 rokov s medzinárodným pôsobením v oblasti strojárenskej výroby. Spoločnosť sídli na západnom Slovensku v Leviciach. Ťažisko činnosti spoločnosti spočíva vo výrobe, dodávkach a montáži nami vyrábaných zariadení v oblasti energetiky, petrochemického priemyslu, papierenského a drevospracujúceho priemyslu a metalurgii. Výrobné kapacity firemného zoskupenia sú sústredené v spoločnosti IDO EET – Levické strojárne, s.r.o. Spoločnosť má zavedené systémy : STN EN ISO 9001:2015, STN EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

RADIÁLNE VENTILÁTORY

Nosným programom spoločnosti EDEL VENT sú radiálne ventilátory. Spoločnosť EDEL VENT za podpory naj- modernejšieho softvéru na dizajn ventilátorov poskytuje svojím zákazníkom nadštandardné služby v oblasti dodávok, montáže, diagnostiky a servisu vysokovýkonných priemyselných ventilátorov. Spracujeme zadanie od dizajnu ventilátora na požadované parametre cez tvorbu konštrukčnej dokumentácie, následnú výrobu zariadenia vo veľmi vysokom štandarde kvality, až po montáž a prípadný záručný a pozáručný servis.

Ventilátory sú navrhované presne podľa požiadaviek zákazníka, pričom je bežné navrhovanie úplne atypických riešení pre konkrétne situácie tak, aby zákazník získal zariadenie, ktoré v najväčšej možnej miere plní jeho predstavu. Pri výrobe ventilátorov používame komponenty (motory, ložiská, remeňové prevody, spojky…) výlučne renomovaných svetových výrobcov.

Oblasti použitia ventilátorov

Ventilátory, v prevažnej väčšine radiálne, vyrábame v rôznych vyhotoveniach. Okrem vzduchových vyrábame ventilátory spalinové, kde máme skúsenosti a referencie na stroje s nezriedka 1 000 kW motorom a s prevádzkovými teplotami bežne do 500 °C a špeciálne vyhotovenia do 750 °C.

Ďalšou samostatnou oblasťou sú transportné ventilátory, kde máme bohaté skúsenosti s extrémnou abraziou a špeciálnou antiabrazívnou úpravou obežných kolies a skríň s tvrdosťou do 65 HRC. Takéto pancierované obežné kolesá máme úspešne nasadené vo viacerých segmentoch priemyslu. Ďalej sú to ventilátory na dopravu vlhkých korozívne náročných vzdušnín, kde nasadzujeme rôzne korózii odolávajúce materiály.

Vybavenie ventilátorov

Sme komplexní a poskytujeme všetko potrebné vybavenie ventilátorov, ako napríklad izolácie skríň, rôzne úrovne diagnostického vybavenia ventilátorov, či už ide o kontinuálne snímanie vibrácií a teplôt na ložiskách alebo na motore. Pružné uloženie je samozrejmosťou.

Hlučnosť ventilátorov

Takisto v oblasti hlučnosti riešime komplexne dodávku stroja a vybavíme ventilátor potrebnými prvkami. Bežne sú to protihlukové izolácie, tlmiče hluku na saní alebo výtlaku ventilátora, tlmiče hluku motorov, prípadne celé protihlukové kabíny, ktoré sme úspešne realizovali aj v rozmere 5 × 5 × 5 m.

Výkonové spektrum ventilátorov

Našimi ventilátormi sme schopní pokryť veľmi široké výkonové spektrum podľa požiadaviek zákazníka, a to od 100 Pa do 22 000 Pa tlakovej straty a od 500 m3/hod do 420 000 m3/hod, čo sa týka objemu dopravovanej vzdušniny.

Vyhotovenie radiálnych ventilátorov

  • Štadardné jednostranne sacie vyhotovenia so skriňou (nízkotlakové, strednotlakové a vysokotlakové)
  • Obojstranne sacie ventilátory
  • Voľne výtlačné – bezskriňové radiálne ventilátory

Pohony

  • Priamy
  • Priamy cez spojku
  • Remeňový prevod

Materiálové vyhotovenia

  • Bežná oceľ tr.11 – bežné štandardné aplikácie
  • NAXTRA – aplikácie, kde je teplota média vyššia, ako 150 °C
  • Nerezová oceľ (14301, 14541, 14571 etc.) – aplikácie s korozívnym prostredím
  • Bežná oceľ s výstelkami kritických častí – Do aplikácií s extrémnym abrazívnym prostredím ponúkame naším zákazníkom špeciálne výstelky s tvrdosťou 63 – 65 HRC. Výstelky sú aplikované na kritických miestach obežných kolies a skríň našich ventilátorov.

INŽINIERING

Prípravná fáza

V prípravnej fáze počas tvorby výrobnej dokumentácie sú zohľadnené všetky požiadavky objednávateľa, ako aj všetky špecifiká daného umiestnenia zariadení na stavbe. Výkresová dokumentácia zohľadní všetky tieto aspekty a je vypracovaná do posledného detailu.

Spoločnosť EDEL VENT, s.r.o., disponuje moderným konštrukčným ateliérom. Naši vyškolení a skúsení konštruktéri pracujú s moderným hardvérom a softvérom. Pre aplikácie 2D používame AUTOCAD MECHANICAL 2018 a pre aplikácie 3D je to INVENTOR PROFESSIONAL 2018 a VAULT 2018. Na vizualizáciu projektov používame 3Ds MAX 2018. Ďalej využívame NASTRAN In-CAD a NAVISWORKS Manage.

Všetko softvérové vybavenie je od spoločnosti AUTODESK. V tomto ateliéri vzniká kompletná výrobná dokumentácia všetkých vyrábaných výrobkov pre potreby skupiny našich spoločností. Naša spoločnosť Vám vie takisto ponúknuť spracovanie výrobnej dokumentácie pre potrubné systémy a ostatné komponenty.

SAMOTNÁ VÝROBA

Samotný výrobný proces ventilátorov prebieha štandardne zmysle schváleného plánu kontrol a skúšok. Plán kontrol a skúšok definuje celý proces výroby vrátane výrobnej dokumentácii a kontrolu kvality v každej fáze výroby zariadení s jednotlivými dielčimi kontrolnými bodmi až po finálnu prebierku objednávateľom. K zariadeniu je odovzdaná kompletná dokumentácia kontroly kvality.

Po ukončení výroby každého obežného kolesa toto vyvážime na modernom vlastnom stacionárnom vyvažovacom zariadení SCHENCK kde sme schopní vyvážiť koleso do priemeru 3 500 mm a hmotnosti 5,5 t. Následne po zmontovaní ventilátora robíme funkčnú skúšku vo vlastnej skúšobni, kde máme osadený 500 kW frekvenčný menič. Až po týchto krokoch ventilátor opúšťa naše brány.

EXPEDÍCIA

Expedíciu zabezpečujeme podľa požiadaviek zákazníka, či už bežné expedičné celky, alebo nadrozmernú prepravu až po špeciálne zámorské balenie.

MONTÁŽ

Firma EDEL VENT, s.r.o má dlhoročné skúsenosti v montáži dodávaných zariadení a vie ich v prípade záujmu zabezpečiť svojim zákazníkom.

SPUSTENIE ZARIADENÍ DO PREVÁDZKY

Ďalšou kapitolou je spustenie zariadení do prevádzky. Toto je nesmierne dôležitý krok v úspešnom procese pri dodaní a zprevádzkovaní radiálnych ventilátorov.

Ideálne je keď zákazník spustenie zariadení zverí do rúk výrobcovi. Naši technici otestujú a spustia ventilátor. Máme vysokodborných technikov, vybavené servisné vozidlo a špičkovú techniku od mobilných vyvažovacích súprav cez lasery na ustavenie spojok a remeňových prevodov…

Dôsledná kontrola montáže, (ktorú zväčša vykoná tretia organizácia) a následné odborné spustenie ven- tilátorov do prevádzky, protokolárne vyhodnotenie vibrácií, a ustavení spojok a remeňov sú základným predpokladom spoľahlivej a dlhodobej prevádzky.

DIAGNOSTIKA A SERVIS VENTILÁTOROV

Dynamické vyvažovanie

Okrem vyvažovania nami vyrobených obežných kolies ponúkame naším zákazníkom dynamické vyvažovanie obežných kolies, hriadeľov, rotorov a iných výrobkov na špičkovom vlastnom vyvažovacom zariadení SCHENCK. Limity sú max priemer 3,5 m a maximálna hmotnosť 5,5t.

Spoločnosť EDEL VENT, s.r.o., vie byť svojím obchodným partnerom oporou aj v diagnostických činnostiach. Sme vybavení modernými digitálnymi prístrojmi na meranie vzduchotechnických pomerov v rôznych systémoch a meranie výkonov ventilátorov.

Samozrejme ako výrobca ventilátorov disponujeme aj najmodernejšou technikou na diagnostiku kmitov a stavu ložísk. Naši vyškolení a skúsení technici sú bez problémov schopní diagnostikovať problémový ventilátor, navrhnúť a zrealizovať opatrenia na zlepšenie technického stavu akéhokoľvek ventilátora, prípadne iného točivého zariadenia. Lasery na nastavenie polohy spojok, remeňových prevodov sú samozrejmosťou.

Vyškolení technici vybavení najmodernejšou diagnostickou a meracou technikou predurčujú našu spoločnosť k vysokej profesionalite a kvalite vykonanej práce, o čom svedčia aj naši pravidelní zákazníci, kde vykonávame diagnostické a servisné práce cyklicky už niekoľko rokov.

KONKURENČNÁ VÝHODA

Každý jeden nami vyrobený ventilátor je unikátny a navrhnutý na mieru podľa požiadaviek zákazníka a daných špecifických podmienok. Ventilátor vyrobíme na jednom mieste od návrhu vzduchotechnických parametrov, cez výkresovú dokumentáciu vo vlastnom konštrukčnom oddelení, ďalej samotná výroba všetkých dielov a následná kompletácia a montáž zariadenia…

Sme veľmi flexibilná firma. Ventilátory vieme dodať už od 6 týždňov od objednávky. Naši zákazníci oceňujú rýchlu a kvalitnú komunikáciu, či už v ponukovom konaní, alebo počas projektu a samozrejme aj v záručnej a pozáručnej dobe. Vždy sa snažíme prispôsobiť na maximum požiadavkám konkrétneho projektu.

Naše radiálne ventilátory neustále zdokonaľujeme. Spúšťame ich do prevádzky po celom svete od Číny cez celú Európu po USA, Brazíliu, Columbie, Peru… Z každého takéhoto projektu okamžite vyhodnocujeme feedback a vylepšujeme technické detaily na našich zariadeniach, či už sa jedná o technické detaily napr. ložísk pri horúcich spalinových ventilátoroch, alebo špeciálnych opatreniach na obežných kolesách voči abrazívnemu pôsobeniu rôznych materiálov.

Sme flexibilný mladý tím kde sa informácie okamžite a cielene distribujú na správne miesta. Vysoká kvalita naších výrobkov spolu s priemyselným (ťažkým) prevedením v kombinácii prijateľnej ceny nám umožnili dodať ventilátory v širokom poli v rôznych odvetviach priemyslu. Tento fakt dopĺňame vysokou flexibilitou našich ľudí a ústretový prístup v celej komunikácii s klientom.

EDEL VENT, s.r.o. neustále vyvíja a technicky vylepšuje svoje výrobky. Používame len špičkové subdodávky ako ložiská či spojky, alebo motory so servisnou a dodávateľskou sieťou po celom svete. Prakticky nie je obchodný rok kedy sme nerozšírili paletu svojho prístrojového vybavenia. Tak ako rastú technické možnosti a inovácie v tomto smere, rastieme aj my. Stále sa snažíme pracovať s najlepšou dostupnou technikou.

Starostlivosť o zariadenia v prevádzke je dnes úplne na inej úrovni ako pred desiatim rokmi. Online Monitoring vibrácií a teplôt ložísk je dnes bežnou súčasťou a samotní prevádzkovatelia kladú na túto oblasť stále vyššie nároky. Preto nový ventilátor musí spĺňať tie najvyššie technické požiadavky. Začína to u konštruktéra pri návrhu napríklad ložísk, alebo výpočte hriadeľa cez kvalitnú výrobu a končí spustením zariadenia do prevádzky najmodernejšou technikou a doloženým protokolom.

Článok bol publikovaný: 21. 6. 2019

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme EDEL VENT, s.r.o. boli overené: 8. 9. 2020
Internetový zápis úplný. Uverejnený 8. 9. 2016

Ročenka Energetika Strojárstvo 2020    Ročenka Energetika Strojárstvo 2021   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety