DatabázaČlánkyKľúčové slová

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Energetika  ›  Energetické stroje a zariadenia
*  Slovenskí výrobcovia  ›  Slovenská energetika

Kľúčové slová

ElektromontážeEnergetikaTransformátorovňaTransformátory

Základné informácie

logotype

BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Výroba distribučných transformátorov

Rybničná 40
835 54 Bratislava
E-mail: bez.or@bez.sk
Web: www.bez-transformers.com

IČO: 31383475
IČ DPH / DIČ: SK2020337462
Objednávateľ: BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.

Výroba distribučných transformátorov

• olejové, epoxidové a špeciálne transformátory
• návrh, vývoj a výroba
• nastavenie, doručenie na miesto, stavebný a montážny dozor
• údržba a servis

BEZ TRANSFORMÁTORY: Plníme aj najnáročnejšie požiadavky zákazníka

Výroba distribučných transformátorov je kritickým odvetvím energetického sektora, ktorá hrá nezastupiteľnú úlohu v prenose a distribúcii elektrickej energie. Naša spoločnosť BEZ TRANSFORMÁTORY je jediným výrobcom distribučných transformátorov na Slovensku. Vďaka svojej produkcii sme významným hráčom v zabezpečovaní spoľahlivého prenosu elektrickej energie ku konečným spotrebiteľom.

Portfóliom BEZ TRANSFORMÁTORY je výroba olejových a suchých transformátorov. Viac ako storočné skúsenosti a neustály tlak na modernizáciu, hlavne v posledných rokoch, nám umožňujú flexibilne reagovať na čoraz náročnejšie požiadavky trhu. V roku 2024 spúšťame novú navijáreň a výrobné linky na delenie transformátorových plechov, vďaka čomu dôjde k zvýšeniu produkcie za významne kratší čas.

Distribučné transformátory majú kľúčový význam pri transformácii napätia, čo umožňuje efektívny prenos elektrickej energie prostredníctvom distribučných sietí. Ich prevedenie priamo ovplyvňuje účinnosť celého elektrického systému. Preto sa v BEZ TRANSFORMÁTORY zameriavame nielen na kvalitu vyrábaného portfólia, ale aj na vývoj a implementáciu technológií, ktoré zvyšujú energetickú účinnosť a znižujú straty počas prenosu. Používaním moderných materiálov a technológií, ako sú vysokokvalitné izolácie, transformátorové plechy a tiež výkonné chladiace systémy, prispievame k zvýšeniu spoľahlivosti a životnosti transformátorov.

Ďalšími významnými parametrami sú bezpečnosť a environmentálna udržateľnosť. Všetky nami vyrábané transformátory podliehajú prísnym požiadavkám podľa STN EN, ČSN EN a IEC 60076 a tiež požiadavkám smernice EÚ 548/2014 o ekologickom dizajne transformátorov (EcoDesign Step II).

„V kontexte rýchlo sa meniaceho energetického priemyslu, sa stretávame s výzvami spojenými s integráciou obnoviteľných zdrojov energie a nových technológií už do existujúcich distribučných sietí. Flexibilita a adaptabilita sú kľúčovými aspektami, ktoré musíme zohľadňovať, ak chceme byť schopní poskytnúť riešenia pre nové energetické trendy a požiadavky trhu,“ potvrdzuje aj generálny riaditeľ spoločnosti Róbert Hornáček.

Našou významnou konkurenčnou výhodou je schopnosť vyrábať transformátory na mieru. Dokážeme sa plne prispôsobiť špecifickým požiadavkám zákazníkov, ktoré sú aj nad rámec bežne dostupných transformátorov. Naša produkcia nie je len o výrobe fyzických zariadení, ale aj o neustálom vývoji, inováciách a prispôsobení dynamicky sa meniacemu energetickému prostrediu.

BEZ TRANSFORMÁTORY hrajú nenahraditeľnú úlohu v zabezpečovaní spoľahlivého a efektívneho prenosu elektrickej energie do domácností a priemyselných zariadení.

Článok bol publikovaný: 20. 11. 2023

 

BEZ TRANSFORMÁTORY: logo je odrazom značky a nemôže zaostávať za zmenami v spoločnosti

Rok 2022 sa stal pre závod BEZ prelomovým a aktualizácia identity logicky odráža prebiehajúce zmeny. V roku svojho 120. výročia sa závod zvnútra radikálne mení, reviduje prístupy k práci so zákazníkmi a zamestnancami, osviežuje firemné hodnoty a mení logo.

Obyvatelia Bratislavy tento závod dobre poznajú, pretože patrí k najstarším v krajine. Takmer každý Bratislavčan mal otca, brata, známeho alebo príbuzného, ktorý pracoval v tomto závode. Medzi zamestnancami je veľa takých, ktorí v závode pracujú už desaťročia. Zákazníci poznajú BEZ ako spoľahlivého dodávateľa a partnera s vysokou úrovňou kvality a osobným prístupom k zákazníkom.

Veľa rokov bolo rozpoznateľným symbolom závodu modré logo s názvom spoločnosti obklopené bleskami – odkaz na elektrický prúd, s ktorým je spojený celý rad zariadení. Robert Hornáček, CEO BEZ TRANSFORMÁTORY:

„Keď sme spustili rekonštrukciu závodu a aktualizovali prístupy k práci s klientmi, uvedomili sme si, že celý závod sa mení, stáva sa modernejším. Prichádzajú k nám zamestnanci, ktorí dávajú podniku s históriou nový pohľad na bežné veci a my sami sme sa stali odvážnejšími a odhodlanejšími. A dozrelo pochopenie, že identita by mala držať krok s vnútornými premenami, a mala by ich aj odrážať. Tak sme po prvýkrát po mnohých rokoch zmenili naše známe a zaužívané logo na nové, ktoré odráža naše smerovanie meniť sa, držať krok s trendmi, ale zároveň ostať pri zemi, nerozlúčiť sa s našimi koreňmi.“

Pri navrhovaní nového loga a identity bolo pre nás dôležité, aby sa zmeny v závode odrazili vo farbách, tvare a obsahu symbolov. Zozbierali sme myšlienky, očakávania a pocity našich skúsených a nových zamestnancov, zákazníkov a partnerov, aby sme pochopili, ako nás vnímajú, ako nás vidia. Bolo pre nás dôležité nevyškrtnúť históriu, ale zachovať individualitu spoločnosti a všetky veci, pre ktoré je obľúbená a cenená. Zároveň bolo dôležité zdôrazniť modernosť, flexibilitu a obnovu samotnej spoločnosti, ako aj prístupy k vývoju výrobkov, predaju a následnému servisu. Závod vyrába transformátorové zariadenia so životnosťou niekoľko desaťročí a počas celého obdobia prevádzky zariadenia BEZ svojou spoľahlivosťou a kvalitou dokazujú zákazníkom, že viacstupňová kontrola a overené konštrukcie sú niečo, čomu môžu zákazníci dôverovať za každých podmienok. Spoločnosť si cení, že sa k nám zákazníci vracajú, s niektorými spoločnosťami spolupracujeme už viac ako polstoročie, a to je možné len vďaka tomu, že každá oblasť je pravidelne kontrolovaná a zavádzajú sa zmeny, nie aby sme dobiehali trh, ale aby sme boli jeho lídrom.

Po dôkladnej analýze sme identifikovali niekoľko základných charakteristík DNA spoločnosti, ktoré sme sa snažili vyjadriť v novom logu – vernosť historickému dedičstvu a tradícii, generačná kontinuita a odovzdávanie skúseností, ako aj vysoké štandardy kvality výrobkov a služieb. Spoločnosť BEZ TRANSFORMÁTORY je pomerne známym dodávateľom, preto sme za základ loga zobrali názov spoločnosti, ktorý sa za 120 rokov stal značkou a synonymom kvality a spoľahlivosti.

V novom logu sme chceli vyjadriť solídnosť, spoľahlivosť a odolnosť bez toho, aby sme stratili určitú ľahkosť a dynamiku. Preto sme sa rozhodli pre kombináciu inverzie, pričom hlavná farba slúži ako pozadie pre písmo. Na jednej strane máme monolitický charakter písmen, ktorý podporuje myšlienku prepojenia súčasnosti s historickou minulosťou. Ideme dopredu, ale nezabúdame na to, na čom je založený úspech modernej spoločnosti, na pevných základoch skúseností a vývoja, ktoré udržujú vysokú úroveň produktov a pomáhajú ponúkať moderné riešenia. Ďalším odkazom na historický kontext je popis pridaný pod logo, ktorý pripomína, že závod vyrába zariadenia od roku 1902. Tvar loga pripomína značku, bežný spôsob označovania výrobkov a ich odlíšenia od iných pred viac ako sto rokmi, dnes sa už takmer nepoužíva, ale vo vnímaní je tento obraz úzko spojený so symbolom kvality a pripravenosťou spoločnosti niesť zodpovednosť za kvalitu výrobkov, ktoré vyrába a označuje svojim logom.

Chceli sme zdôrazniť prepojenie a kontinuitu medzi súčasnosťou a minulosťou, preto sme firemnú farbu spoločnosti zásadne nezmenili, len sme ju trochu osviežili a dodali jej hĺbku. Za spojenie s modernosťou je zodpovedný aj formát loga – písmená predstavujú menej vizuálneho šumu a rušivých prvkov a jeden z variantov umožňuje použiť trojpísmenovú skratku „BEZ“ na zjednodušenie označovania a zapamätateľnosť. Obnovenie značky a loga je vždy príbehom dopredu, odráža už zavedené procesy a ukazuje orientáciu – smer, ku ktorému spoločnosť napreduje. Pre BEZ je to príbeh s evolučným prístupom k zmenám, kde existuje príležitosť a zdroje na zachovanie úspešných postupov, ale s novým impulzom na znásobenie a rozvoj účinku re-dizajnu procesov a spoločnosti.

Článok bol publikovaný: 2. 12. 2022

 

BEZ TRANSFORMÁTORY

Už viac ako 100 rokov nastavujeme trendy vo vývoji a výrobe distribučných transformátorov, aby sme svojim zákazníkom vedeli zaručiť bezpečný a spoľahlivý prísun elektrickej energie. BEZ TRANSFORMÁTORY kladie dôraz predovšetkým na vysokú kvalitu výroby, kontrolu všetkých fáz výrobného procesu, používaných materiálov a zároveň na požadovanú efektivitu. Sme hrdí na to, že vývoj a výroba našich transformátorov prebieha v Bratislave a môžeme naše výrobky označiť štítkom MADE IN SLOVAKIA.

Naše hlavné portfólio tvorí olejové a epoxidové transformátory s úrovňou strát podľa nariadenia Ecodesign 2. Portfólio našich transformátorov je využiteľné v širokej škále aplikácií, do ktorej patria všetky oblasti priemyslu, vodné a atómové elektrárne, solárne a veterné parky, priemyselné parky a v neposlednom rade mestá a obce. Zároveň sa náš vývojový tým špecializuje na návrhy transformátorov s parametrami šitých na mieru zákazníka.

Spoločne s výrobou a dodávkou transformátorov ponúkame expertné poradenstvo, možnosť dohľadu na celý proces inštalácie a samozrejme záručný i pozáručný servis.

Naša jedinečná kombinácia spoľahlivosti zariadení, odborných znalostí, rýchlosti a kvality služieb je jadrom nášho celosvetového obchodného úspechu.

Olejové transformátory: katalóg

Epoxidové transformátory: katalóg

Špeciálne transformátory

Článok bol publikovaný: 11. 11. 2022

 

Poloha na mape

Galéria

Olejové transformátory
Olejové transformátory
Epoxidové transformátory
Epoxidové transformátory
Špeciálne transformátory
Špeciálne transformátory

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2024
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2024
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2023
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2023
 

Údaje o firme BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s. boli overené: 22. 11. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 26. 9. 2017

Ročenka Energetika Strojárstvo 2023Ročenka Energetika Strojárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 873, Tento rok: 537, Tento mesiac: 60, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety