DatabázaČlánkyKľúčové slová

Doprastav, a.s.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Realizácia stavieb  ›  Pozemné stavby
*  Stavebníctvo  ›  Realizácia stavieb  ›  Inžinierske stavby

Kľúčové slová

Dopravné stavbyInžinierske stavbyPozemné stavbyStavebné firmy, spoločnostiVodohospodárske stavbyŽelezničné stavby

Základné informácie

logotype

Doprastav, a.s.

Komplexná dodávka stavebných objektov a prác vo všetkých segmentoch stavebníctva

Drieňová 27
826 56 Bratislava
Tel.: +421 2 4827 1276
E-mail: doprastav@doprastav.sk
Web: www.doprastav.sk
FacebookLinkedIn
IČO: 31333320
IČ DPH / DIČ: SK2020372497
Objednávateľ: Doprastav, a.s.

TRADÍCIA • KVALITA • PROFESIONALITA od roku 1953

Komplexná dodávka:
• stavebných objektov a prác vo všetkých segmentoch stavebníctva
• od dodávky projektu, cez inžiniering, až po samotnú realizáciu

Diaľnice a Cesty, Mosty, Železnice a koľajové stavby
Podzemné stavby, Pozemné a Priemyselné stavby
Vodohospodárske diela a ekologické stavby

Moderná stavebná spoločnosť

Doprastav je modernou stavebnou spoločnosťou so 70 ročnou históriou, ktorá je schopná ponúknuť realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu. Počas svojho vývoja sa vyprofiloval na jednu z najväčším a najstabilnejších stavebných spoločností na Slovensku, ktorej výsledky sú na Slovensku viditeľné na každom kroku.

Výhodami spoločnosti Doprastav sú skúsenosti a odborný potenciál jej pracovníkov, výkonnosť techniky, kvalita technológií a dokonalé poznanie požiadaviek stavebného trhu, s ktorými dokáže vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého zákazníka.

Prezentácia v Ročenke Stavebníctvo 2024

Značka Doprastav je pre každého investora zárukou, že jeho projekt bude dokončený včas a v kvalite, ktorá je porovnateľná so svetovým štandardom.

Doprastav realizuje stavby na celom území Slovenska, no má rozvinuté aktivity tiež v zahraničí, najmä v Čechách. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva.

Podstatnú časť výrobného programu spoločnosti Doprastav predstavujú najmä tieto druhy stavebnej činnosti:

CESTY A DIAĽNICE

• zemné práce
• zriaďovanie všetkých konštrukčných vrstiev vozovky
• asfaltobetónové kryty
• cementobetónové kryty
• výroba všetkých druhov obaľovaných zmesí vo vlastných obaľovacích centrách
• výroba betónových zmesí vo vlastných betonárskych centrách
• výroba všetkých druhov zvislého dopravného značenia vrátane ich nosičov – portálov

ŽELEZNICE

• sanácie železničného spodku a budovanie násypov železničných tratí
• rekonštrukcie a výstavba železničných mostných objektov a nadjazdov železničných tratí
• kompletná rekonštrukcia a peronizácia železničných staníc
• budovanie protihlukových stien
• budovanie káblových chráničkových trás

MOSTY

• komplexná výstavba mostov
• výroba a montáž mostných konštrukcií z prefabrikovaných predpätých prvkov
• nosníky a segmenty priečne delených konštrukcií z vlastných výrobní v Senci a Komárne
• technológia letmej betonáže použitím technologických zariadení pre výstavbu mostov veľkých rozpätí
• mostné konštrukcie z monolitického betónu s využitím podporných konštrukcií Peiner, Pižmo
• systém výsuvného debnenia MVS 40
• oceľové mosty
• výroba a montáž mostných ložísk a dilatácií

VODOHOSPODÁRSKE DIELA A EKOLOGICKÉ STAVBY

• komplexná dodávka čistiarní odpadových vôd, úpravní vody, vodojemov
• výstavba kanalizačných sietí a vodovodov všetkých priemerov
• výstavba vodných diel
• výstavba asfaltových tesnení vodných diel a nádrží
• závlahy
• regulácie tokov a riek
• budovanie diel protipovodňovej ochrany

POZEMNÉ A PODZEMNÉ STAVITEĽSTVO

• komplexné dodávky priemyselných, bytových, občianskych stavieb a ich zmien
• nosné skelety všetkých druhov stavieb z liateho betónu, prefabrikátov aj ocele
• zakladanie
• rekonštrukcie a zatepľovanie objektov pozemného staviteľstva
• výstavba cestných a železničných tunelov, kolektorov, podzemných garáží, skladov a úložísk odpadov, objektov civilnej ochrany a ďalších špeciálne zameraných objektov podzemného staviteľstva

OSTATNÉ DIELA INŽINIERSKEHO STAVITEĽSTVA

• výstavba veľkých investičných celkov
• výstavba koľajových tratí
• výstavba letísk
• rekonštrukcia a výstavba tunelov rôznymi technológiami
• výstavba športových a rekreačných zariadení

Doprastav svoju stavebnú činnosť realizuje prostredníctvom svojich organizačných jednotiek. Komplexnosť dodávky stavebného diela spočíva nielen v jeho realizácii, ale aj dodávke projektu a inžinieringu. Doprastav disponuje vlastným výskumno-vývojovým pracoviskom pre vývoj nových technológií a riešenie špecializovaných úloh a akreditovanými laboratóriami pre skúšanie stavebných procesov a materiálov.

Organizačné zložky vo svete

Organizačná zložka PRAHA
K zahradnictví 13, 182 00 Praha
Tel.: +42 02 86 89 05 41, E-mail: sekretariat.os@doprastav.cz

Organizačná zložka POĽSKO
ul. Warszawska 33, 40–006 KATOWICE
Tel.: +48 32 782 31 21, E-mail: biuro@doprastav.pl

Organizačná zložka MAĎARSKO
Kálvária u. 1–3, 9024 Győr
Tel.: +36 96 55 04 79, E-mail: hungary@doprastav.sk

Organizačná zložka RUMUNSKO
Subscrisa Doprastav, a.s.,
Bratislava – Sucursala Bucuresti
Frumoasa Offices
30 Frumoasa Street, 1st Floor, 1st District
010 987 Bucuresti
Tel.: +421 2 48 27 11 09, E-mail: romania@doprastav.sk

Organizačná zložka BAKU
51a Faiq Yusubov street, Baku AZ 1052 Azerbaijan
Tel.: +994 12 564 46 83, E-mail: baku@doprastav.sk

Článok bol publikovaný: 19. 1. 2024

 

 

Pracoviská

Poloha na mape

Galéria

SO 201-10 Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740
SO 201-10 Estakáda na D1 v Dolnom Hričove v km 24,740
Prešov-17
Prešov-17
Nitra-29
Nitra-29
EmptyName 34
EmptyName 34
DJI_0339_22.2.2021
DJI_0339_22.2.2021
D3_310_II_09_2022_foto_2
D3_310_II_09_2022_foto_2
VP Ovčiarsko3
VP Ovčiarsko3

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2024
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2024
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2023
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2023
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2022
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2022
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2021
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2021
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2020
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2020
 

Údaje o firme Doprastav, a.s. boli overené: 19. 1. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 3. 10. 2019

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 670, Tento rok: 525, Tento mesiac: 66, Dnes: 4

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety