DatabázaČlánkyKľúčové slová

BB AQEX, s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  TZB - Inštalácie  ›  Voda, kanalizácia

Kľúčové slová

Atypické výrobky z plastovBazényČerpacie stanice vôdČerpadláČističky odpadových vôd ČOVČOVLapače olejovLapače tukovPlastové nádržeRočenka STAVEBNÍCTVO 2020Tvarovka plastová

Základné informácie

logotype

BB AQEX, s.r.o.

Lapače olejov a tukov, ČOV, plastové nádrže

Stavebná 22
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4716 911
Fax: +421 48 4716 913
Mobil: +421 905 259 490
E-mail: bbaqex@bbaqex.sk
Web: www.bbaqex.sk

IČO: 31576290
IČ DPH / DIČ: SK2020452885

Stavebníctvo › TZB - Inštalácie › Voda, kanalizácia

Výrobná činnosť:
• Domové čističky odpadových vôd BDČP
• Vodomerné šachty
• Žumpy a akumulačné nádrže
• Celoplastové rodinné bazény
• Čerpacie stanice

• Sorpčné lapače olejov LO(S)
• Čistiarne splaškových odpadových vôd
• Biodiskové čistiarne
• Čistiarne priemyselných odpadových vôd
• Lapače tukov LTC
• Galvanické vane
• Čerpacie stanice
• Kanalizačné šachty

Obchodná činnosť:
• Vzduchotechnické potrubia
• Kanalizačné potrubia
• Čerpadlá


kľúčové slová:
lapače olejov, lapače tukov, čističky, plastové nádrže, atypické výrobky z plastov, čerpacie stanice vôd, ČOV, tvarovka plastová

O nás

Firma BB AQEX s.r.o. bola založená 21.12.1992 zápisom do obchodného registra ako BB AQEX s.r.o. za účelom uspokojovania zákazníkov v oblasti odpadového hospodárstva. S dobrou znalosťou a bohatými praktickými skúsenosťami pomáhame našim zákazníkom riešiť ich úlohy a potreby v oblasti odpadového hospodárstva.

BB AQEX s.r.o. združuje odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti odpadového hospodárstva. Počas svojej existencie sme navrhli a zrealizovali vysokoúčinné technologické postupy čistenia odpadových vôd, separácie a zneškodňova­nia kalov.

Vývojom a konštrukčným spracovaním nových účinných technológií zneškodňovania odpadov sa naša firma zaoberá doposiaľ, výsledkom čoho sú nami vyvinuté a vyrábané biodiskové čistiarne odpadových vôd, čistiarne odpadových vôd s prevzdušňovaním, lapače olejov, lapače tukov, čistiarne priemyselných vôd a iné zariadenia s využitím progresívnych chemicky stálych materiálov.

Počet zrealizovaných zariadení sa blíži k 15000 kusom. Komplexné služby firmy od vypracovania projektu cez zabezpečenie inžinierskej a dodávateľskej činnosti po finálnu technologickú dodávku zariadení prináša pre užívateľa nemalé výhody. Skúsenosti z realizovaných čistiarní odpadových vôd využívame pri návrhoch nových technológií, zefektívnení činnosti existujúcich prevádzok a na zoptimali­zovanie technologického procesu na báze dostupnej špičkovej meracej a regulačnej techniky.

Jedným z hlavných cieľov je návrh čistiarenských technologických procesov tak, aby umožňovali opätovné využitie odpadových produktov v prevádzkach, prípadne ich druhotné využitie.

1. Spracujeme Vám:

 • komplexné riešenie odpadového hospodárstva
 • najvhodnejšie delenie odpadových látok – vôd, exhalátov, kalov
 • návrh technológie čistenia
 • laboratórne (modelové) skúšky navrhnutej technológie
 • projektové štúdie
 • konštrukčnú a projektovú dokumentáciu atypických zariadení

2. Vyrábame a uvádzame do činnosti, zabezpečujeme servis:

 • biologické domové čistiarne s prevzdušňovaním BDČP 0,6 ÷ 40
 • biodiskové čistiarne komunálnych odpadových vôd BDČ 0,6 ÷ 25
 • lapače olejov LO(S) 1 ÷ 500
 • lapače tukov LTC 1 ÷ 8, LTC 8 ZFL – so zhrabovaním a tlakovou flotáciou
 • deemulgačné zariadenia zaolejovaných vôd DNZ 0,5 ÷ 15
 • vodomerné šachty valcové a hranaté
 • neutralizačné stanice
 • merné objekty (V - profil, Parshallov žľab)
 • úpravne pitnej vody
 • čerpacie stanice dažďových, splaškových, pitných a priemyselných vôd
 • nádrže a zariadenia z plastov (PP, PE, PVC,…) podľa priania zákazníka, ktoré odolávajú kyselinám, zásadám a ropným látkam
 • vložkovanie existujúcich stavebných nádrží a žúmp plastovými platňami alebo fóliami
 • galvanické vane
 • vzduchotechnické potrubia a zariadenia z plastov
 • špeciálne výrobky z plastov (laboratórne stoly, stoly pre kartografiu, digestory, plastové neutralizačné koše, odvodňovacie koše,…)
 • celoplastové rodinné bazény
 • práčky vzduchu – absorbéry

3. Dodávame a realizujeme:

 • kompletnú technologickú časť čistiarní odpadových vôd
 • rôzne atypické zariadenia podľa návrhu zákazníka, prípadne podľa návrhu, ktorý spracuje naša firma na základe požiadavky zákazníka
 • konštrukcie zastaraného technologického zariadenia existujúcich čistiarenských zariadení

4. Predávame:

 • plastové materiály (dosky, rúry, zvarov. materiál z PP, PE, PVC, plexisklo, polykarbonát)
 • kanalizačné a vodoinštalačné rozvody
 • plastové a gumové hadice, tesniace materiály (gumy, tmely)
 • armatúry vodárenské, plynárenské, kúrenárske a chemické
 • čerpaciu techniku
 • tepelnoizolačný materiál
 • plastové rošty
 • spojovací materiál
 • zdravotechnické vybavenia budov (umývadlá, WC komplety …)

Článok bol publikovaný: 20. 11. 2017

 

Poloha na mape

Galéria

Plastová nádrž
Plastová nádrž
Čistička
Čistička
Bazén
Bazén
 

Údaje o firme BB AQEX, s.r.o. boli overené: 26. 11. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 20. 11. 2017

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety