V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
 
DatabázaČlánkyBurza
 

SPIE Elektrovod, a. s.

Kategórie

*  Stavebníctvo
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Energetika  ›  Elektroenergetika

Kľúčové slová

Elektrické vedeniaElektroinštalácieElektromontážeElektrotechnikaRozvodňaStavebné inžinierstvoStavebné práceStožiareVýstavba vedení vvn

Základné informácie

logotype

SPIE Elektrovod, a. s.

Služby v oblasti výstavby,montáže a inštalácií energetických zariadení

Prievozská 4C
824 66 Bratislava
Tel.: +421 2 5025 1111
Web: www.spie-elektrovod.sk

IČO: 36863513
IČ DPH / DIČ: SK2022840127

Spoločnosť zameriava svoju činnosť predovšetkým na oblasť projektovania, dodávok, stavebnomontážnych prác, údržby a opráv:

• elektrických distribučných vedení od 22 kV do 110 kV
• prenosových vedení 220 kV a 400 kV
• rozvodní a transformovní od 6 kV do 400 kV
• elektrických častí energetických zariadení (elektrární, teplární, priemyselných podnikov a pod.)

Kľúčové slová: výroba, prenos a distribúcia elektrickej energie elektrické vedenia energetický sektor rozvodne Elektrovod elektro-montážne práce transformovne ; energetické služby

SPIE Elektrovod, a. s. - hlavný dodávateľ komplexných riešení v energetickom sektore

Okrem toho, že je SPIE Elektrovod, a. s., známy ako hlavný dodávateľ komplexných riešení v energetickom sektore v Slovenskej a Českej republike, exportoval do ďalších krajín sveta.

Staviame na komplexnosti služieb, kvalite, profesionalite, dlhodobej tradícii a orientácii na zákazníka, spočívajúcej v rýchlom nástupe, a vo flexibilných riešeniach jeho požiadaviek a potrieb.

Predmet podnikania

Akciová spoločnosť zameriava svoju činnosť predovšetkým na oblasť projektovania, dodávok, stavebnomontážnych prác, údržby a opráv:

 • elektrických distribučných vedení od 22 kV do 110 kV
 • prenosových vedení 220 kV a 400 kV
 • rozvodní a transformovní od 6 kV do 400 kV
 • elektrických častí energetických zariadení (elektrární, teplární, priemyselných podnikov a pod.)
 • elektrických častí technologických celkov, vrátane riadiacich a zabezpečovacích systémov, systémov merania a regulácie
 • optoelektronických telekomunikačných trás a sietí
 • pozemných inžinierskych stavieb v oblasti energetiky, priemyselnej a občianskej výstavby
 • elektroinštalačné práce v baniach, tuneloch a iných stavbách banského typu

Systémy manažérstva

Systémy manažérstva zavedené a aplikované v našej spoločnosti sa stali samozrejmou a neoddeliteľnou súčasťou každej činnosti. SPIE Elektrovod, a. s., sa týmto prihlásil k celoeurópskym trendom v otázkach zabezpečovania kvality, ochrany životného prostredia i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 • Systém manažérstva kvality
  ISO 9001 od roku 1997
 • Systém environmentálneho manažérstva
  ISO 14001 od roku 2002
 • Systém kvality pri zváraní
  ISO 3834–2 od roku 2002
 • Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdrvia pri práci
  OHSAS 18001 od roku 2008

Orientácia na zákazníka

neustále zvyšovať spokojnosť zákazníkov zabezpečovaním komplexnosti, kvality a flexibility poskytovaných produktov.

Spokojnosť zamestnancov

vytvárať adekvátne pracovné prostredie, zavádzať nové motivačné stimuly, zdokonaľovať systém hodnotenia a odmeňovania, skvalitňovať programy vzdelávania, realizovať atraktívne sociálne programy, v období globálnej finančnej a hospodárskej krízy sa sústrediť na zabezpečenie stability pracovných miest.

Kvalita poskytovaného produktu

zabezpečovať vysokú kvalitu poskytovaných produktov v súlade s požiadavkami zákazníka, rýchlo reagovať na ich podnety, súčasnými trendmi v zavádzaní nových technológií hľadať možnosti ďalšieho zvyšovania kvality i technologických postupov.

Ochrana životného prostredia

neustále sledovať vplyvy činností na životné prostredie a vytvárať podmienky na minimalizáciu ich negatívneho pôsobenia, prioritne dbať na prevenciu ochrany prostredia, dôsledne dodržiavať legislatívne nariadenia.

Viac než 65-ročná tradícia

Článok bol publikovaný: 21. 9. 2017

 

Poloha na mape

Galéria

Výstavba v Slovinsku, Krško – Beričevo_1
Výstavba v Slovinsku, Krško – Beričevo_1
Výstavba v Slovinsku, Krško – Beričevo_2
Výstavba v Slovinsku, Krško – Beričevo_2
Výstavba v Slovinsku, Krško – Beričevo_3
Výstavba v Slovinsku, Krško – Beričevo_3
Rozšírenie 400 kV rozvodne v Bošáci_1
Rozšírenie 400 kV rozvodne v Bošáci_1
Rozšírenie 400 kV rozvodne v Bošáci_2
Rozšírenie 400 kV rozvodne v Bošáci_2
3D štúdia realizovateľnosti - rozvodňa
3D štúdia realizovateľnosti - rozvodňa
Elektromontážne práce, Bezdečín, Česká republika
Elektromontážne práce, Bezdečín, Česká republika
Elektrická stanica 400 kV, Veľký Ďur – diaľkové riadenie a pripojenie EMO 3, 4 do PS
Elektrická stanica 400 kV, Veľký Ďur – diaľkové riadenie a pripojenie EMO 3, 4 do PS
Automatické stykové uzly na stavbu stožiarov v ťažko dostupnom teréne
Automatické stykové uzly na stavbu stožiarov v ťažko dostupnom teréne
Výstavba vedenia v ťažko dostupnom teréne
Výstavba vedenia v ťažko dostupnom teréne
Výmena izolátorov v 400 kV rozvodni, Čierny Váh
Výmena izolátorov v 400 kV rozvodni, Čierny Váh
Vedenie Moldava – Košice
Vedenie Moldava – Košice
Stavba elektrického stožiara, Švédsko
Stavba elektrického stožiara, Švédsko
Rekonštrukcia vedenia V 527 Pohořelice – HJ, Česká republika
Rekonštrukcia vedenia V 527 Pohořelice – HJ, Česká republika
Práce na vedení V 490 v Leviciach
Práce na vedení V 490 v Leviciach

Tlačená inzercia

Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Energetika, Elektrotechnika a Elektronika - Strojárstvo 2018
 

Údaje o firme SPIE Elektrovod, a. s. boli overené: 11. 9. 2017
Internetový zápis úplný. Uverejnený 11. 9. 2017

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety